Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Tretinu z odpadu, ktorý vytvoríme v roku 2035, nebudeme mať kde zhodnotiť

Eva Sadovská Ekonomika Poslať

Tvorba odpadu z roka na rok rastie a bude rásť aj naďalej. Podľa odhadov v roku 2035 vytvoríme až 3,1 milióna ton komunálneho odpadu. Z toho maximálne len 10 % bude môcť skončiť na skládkach. Pri existujúcej kapacite zariadení na spracovanie odpadu však nebudeme schopní materiálovo či energeticky zhodnotiť takmer tretinu z neho, čo predstavuje viac ako 1 milión ton odpadu.

Odpadkové vrecia

Zdroj: Shutterstock

V našom texte sme sa pozreli na to, koľko odpadu na Slovensku ročne vytvoríme, kde končí, aké sú prognózy do roku 2035, a koľko spracovateľských kapacít nám bude chýbať na to, aby sme dokázali naplniť európske ciele.

Denne vyhodíme v priemere 1,4 kg smetí na osobu

V roku 2021 sme na Slovensku vyprodukovali 2,7 milióna ton komunálneho odpadu. Je to najmä odpad z domácností, ale taktiež aj iný odpad, ktorý sa vzhľadom na svoju povahu alebo zloženie podobá na odpad z domácností. Napríklad tak ide aj o odpad z kancelárií, reštaurácií či verejných priestranstiev obcí.

87356

Priemerný Slovák alebo Slovenka tak v priemere vyhodili do odpadových nádob 497 kilogramov smetí. Na deň to predstavuje približne 1,4 kilogramu odpadu. Produkcia odpadu na Slovensku raketovo rastie, len za uplynulé desaťročie bol zaznamenaný nárast o vyše polovicu. Vyplynulo to z údajov Štatistického úradu SR.

Najlepšie je predchádzanie vzniku odpadu

Ďalším problémom je fakt, že približne 41 % komunálneho odpadu naďalej končí na skládkach, čo je podľa všeobecne uznávanej hierarchie odpadového hospodárstva ekologicky najhorší spôsob nakladania s odpadmi. Najlepšou možnosťou je predchádzanie vzniku odpadu, nasleduje opätovné použitie, recyklácia, energetické zhodnocovanie, spaľovanie a úplne najhorším je už spomínané skládkovanie.

„Hoci miera skládkovania za desať rokov klesla zo 75 % na súčasných 41 %, objem skládkovaného odpadu neklesá. Na skládkach každoročne skončí viac ako milión ton odpadu. Je to spôsobené tým, že produkcia odpadu rastie veľmi rýchlo. Inými slovami, vytvárame príliš veľa odpadu na to, aby sme ho dokázali efektívne zhodnotiť, či už formou recyklácie, alebo premenou na elektrinu či teplo,“ hovorí generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec.

78499

Miera recyklácie bola vykázaná na úrovni 49 %. No a približne 9 % komunálneho odpadu sa zhodnotilo na elektrickú energiu alebo teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO). Zvlášť v prípade energetického zhodnocovania odpadu ide o významný nedostatok oproti iným krajinám, ako sú napríklad Rakúsko, Nemecko, severské krajiny či krajiny Beneluxu (s podielmi 29 až 67 %).

Tvorba odpadu porastie aj v nasledujúcich rokoch

Reformný balík Európskej únie zameraný na prechod k obehovému hospodárstvu stanovuje pre rok 2035 dva ciele – minimálne 65 % komunálneho odpadu recyklovať a maximálne 10 % komunálneho odpadu ukladať na skládky.

Podľa prognózy Bielej knihy odpadového hospodárstva SR, za ktorou stojí kolektív odborníkov Zväzu odpadového priemyslu (ZOP), v roku 2035 na Slovensku vytvoríme minimálne 3,1 milióna ton odpadu, teda 580 kilogramov komunálneho odpadu na obyvateľa.

54469

Odhad vychádza z predpokladu, že rast produkcie odpadu bude každoročne na úrovni 1 %. „Pri zvýšení miery recyklácie komunálneho odpadu zo súčasných 49 % (v roku 2021) na požadovaných 65 % v cieľovom roku 2035 bude recyklovaných viac ako 2 milióny ton komunálnych odpadov. Množstvo zostávajúcich nerecyklovateľných komunálnych odpadov sa teda môže pohybovať na úrovni približne 1,1 milióna ton ročne,“ uvádza sa v Bielej knihe odpadového hospodárstva SR. Problémom je, že aktuálne kapacity na zhodnotenie odpadu (či už materiálne, alebo energetické) nebudú v budúcnosti postačujúce.

Potrebné je dobudovať ďalšie kapacity

Na Slovensku bolo v roku 2021 vytriedených a na recykláciu (resp. materiálové zhodnotenie) určených vyše 1,3 milióna ton komunálneho odpadu. V roku 2035 by sa malo (v dôsledku nárastu tvorby komunálneho odpadu, ale aj jeho lepšieho triedenia) vytvoriť vyše 2 milióny ton recyklovateľného komunálneho odpadu, teda o 700-tisíc ton viac ako v roku 2021.

Aktuálne sa voľné kapacity existujúcich zariadení na recykláciu vybraných druhov odpadov odhadujú na úrovni približne 460-tisíc ton. Je evidentné, že do roku 2035 bude potrebné dobudovať ďalšie zariadenia na materiálové zhodnotenie komunálneho odpadu, ako sú napríklad recyklačné linky na plasty, textil, ale aj pre kovy.

Pri plánovaní nových kapacít sa však často zabúda na priemyselný odpad (odpad, ktorý nevzniká v domácnostiach) a jeho recyklačný potenciál. V Bielej knihe sa uvádza, že minimálne 150-tisíc ton priemyselného odpadu by namiesto skládkovania mohlo byť vhodných na recykláciu. Spolu tak na Slovensku môže do roku 2035 vzniknúť potreba navýšenia súčasných recyklačných kapacít o minimálne 390-tisíc ton odpadov.

Problém je aj s kapacitami na energetické využitie odpadu

V roku 2035 sa na Slovensku predpokladá produkcia nerecyklovateľných komunálnych odpadov, teda zmesového komunálneho a veľkoobjemového odpadu, na úrovni 1,1 milióna ton. Opäť by sme nemali zabúdať ani na priemyselný odpad, v prípade ktorého by mohlo byť vhodných pre energetické zhodnotenie (namiesto ukladania na skládku) minimálne 150-tisíc ton. Celkové množstvo nerecyklovateľných odpadov vhodných na energetické zhodnotenie sa tak pre rok 2035 odhaduje na úrovni minimálne 1,25 milióna ton.

Kapacita dvoch súčasných ZEVO aj s plánovanými rozšíreniami bude v budúcnosti predstavovať približne 360-tisíc ton odpadov. Zostávajúce množstvo nerecyklovateľného komunálneho odpadu, približne 740-tisíc ton, bude musieť prejsť procesom energetického zhodnotenia predovšetkým v ZEVO, prípadne mechanicko-biologickou úpravou (MBÚ) s koncovkou taktiež v ZEVO, alebo v určitej miere skončí aj v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadu. Bez dobudovania nových zariadení na energetické využitie odpadu sa preto ďalej nepohneme,“ pokračuje J. Chovanec.

74629

Čo to znamená pre rok 2035? Dve existujúce zariadenia ZEVO, plánované linky na MBÚ či cementárne budú síce schopné významnú časť nerecyklovateľného odpadu zhodnotiť, no naďalej budú chýbať kapacity na úrovni minimálne 600-tisíc ton odpadu ročne. Autori Bielej knihy vidia riešenie vo vybudovaní dostatočnej siete moderných zariadení na energetické využitie odpadu. Alternatívu v podobe vývozu tohto energeticky cenného materiálu do zahraničia považujú za najhoršiu aj z dôvodu nárastu uhlíkovej stopy spôsobenej samotným transportom.

Ako to robia v iných európskych krajinách

Riešenia, ktoré na Slovensku v súčasnosti odborníci ponúkajú, sú vo vyspelých ekonomikách EÚ už dávnejšie realitou. Ukážkovými krajinami v tejto oblasti sú napríklad Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Luxembursko a Belgicko. Tieto krajiny dosahujú mieru recyklácie komunálneho odpadu nad úrovňou 50 % a zvyšný komunálny odpad energeticky zhodnocujú v zariadeniach ZEVO. Miera skládkovania je tak u nich veľmi nízka, až takmer nulová.

logo
Prečítajte si tiež:
28.2.2024 Dominik Horváth

Akciové trhy dosahujú nové maximá, najrýchlejšie rastie Nvidia

Prekonanie očakávaní a výborné štvrťročné výsledky výrobcu čipov Nvidie spôsobili na akciovom trhu ošiaľ. Optimizmus sa neobmedzil len ...

28.2.2024 Robert Juriš

Ceny bytov sa začali pomaly zvyšovať, novostavby sú stále mierne lacnejšie

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s minuloročným letom mierne zdraželi. Medziročne sú však stále ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa vlani vyplatila klientom viac ak 300 miliónov eur

Poisťovňa Kooperativa zažila vlani jeden z najlepších rokov vo svojej 30-ročnej histórii. Zaznamenala rast vo všetkých segmentoch poistenia, ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Pomôžu deťom s ťažkým zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, vďaka ktorej sa zvýši financovanie vybraných miest v ...

28.2.2024 Marián Búlik

Prieskum: Len málo Slovákov vie o zmenách v druhom pilieri

Sporitelia v druhom pilieri v týchto dňoch dostávajú výpisy svojho dôchodkového sporenia za rok 2023. Keďže akciovým a najmä indexovým ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Zlacňovanie energií znížilo ceny aj priemyselných výrobcov

Výrobné ceny priemyselných výrobcov na domácom trhu v prvom mesiaci roka 2024 klesli. Príčinou bolo zlacnenie cien energií. Po viac ako dvoch ...

28.2.2024 Martin Jamnický

Čo s akciami z kupónovej privatizácie?

Mladá generácia si už možno ani nespomenie, no tí skôr narodení ešte stále môžu vlastniť akcie z kupónovej privatizácie spred 30 rokov. ...

27.2.2024 Redakcia FinReport

Dva roky od eskalácie konfliktu na Ukrajine

Deti žijúce v oblastiach frontových línií boli nútené stráviť v podzemných úkrytoch až 5-tisíc hodín – takmer 7 mesiacov ich života. ...

27.2.2024 Roland Régely

Vo svojom daňovom priznaní za rok 2023 nezabudnite zohľadniť viaceré novinky

Ak ste nepožiadali o odklad podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023, na splnenie daňovej povinnosti máte niekoľko posledných ...

27.2.2024 Miloslava Némová

Vzostup a pád vily La Dune. Príbeh najcennejšej nehnuteľnosti v aukcii Sotheby's

La Dune, kedysi výstavný kus amerického prímorského letoviska Hampton s cenovkou 150 miliónov dolárov, šiel do aukcie po tom, ako jeho ...

26.2.2024 Redakcia FinReport

Stavebný úrad finišuje s portálom územného plánovania

Už o necelé dva mesiace – 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť zákon o územnom plánovaní. Agenda územného plánovania aj naďalej zostane ...

24.2.2024 Redakcia FinReport

Tieto európske letiská produkujú najviac komerčných letov

Po skončení pandémie koronavírusu sa do pôvodnej kondície pomaly dostávajú aj komerčné lety. V tomto prípade však platí s dôrazom na ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Motorová nafta prudko zdražela, už stojí viac ako benzín

Ceny pohonných látok sa vyvíjajú tak, že žiaden vodič automobilu so spaľovacím motorom nemôže byť spokojný. Zdraželi oba druhy na ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Počty cestujúcich v osobnej doprave boli najvyššie za posledné štyri roky

Osobná doprava dosiahla v minulom roku najlepšie výsledky za posledné štyri roky, keď ňou cestoval najvyšší počet osôb za sledované ...

23.2.2024 Dominik Horváth

Čo urobili dva roky „vojny na východe“ s ukrajinskou a svetovou ekonomikou

Ruská invázia na Ukrajine trvá už dva roky. Krvavý konflikt si okrem obetí na životoch vyžiadal aj obrovské straty na majetku a ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Spoločnosť Meta získala na Slovensku nového partnera pre boj s dezinformáciami

Spoločnosť Meta rozširuje svoj program overovania faktov tretími stranami, a robí to aj na Slovensku. Novým jej partnerom bude Demagog.sk, ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Tržby hotelierov vlani dosiahli vyše pol miliardy eur, tretinu zaplatili cudzinci

Ubytovacie zariadenia na Slovensku dosiahli počas minulého roka tržby v hodnote takmer 563 miliónov eur (bez dane DPH), čo predstavuje ...

21.2.2024 Miloslava Némová

Ceny pohonných hmôt idú opäť nahor. Zásadný pokles v blízkej budúcnosti radšej nečakajme

Jedným z najzásadnejších problémov, ktorým v súčasnosti čelí globálna ekonomika, je zvyšovanie cien pohonných látok. Zdražovanie ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay