Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Toto sú najzásadnejšie zmeny, ktoré prinesie nový zákon o výstavbe

Zuzana Fryč Ekonomika Poslať

Budúci rok vstúpi do platnosti zákon o výstavbe, ktorý má priniesť viacero revolučných zmien, ako je napríklad zefektívnenie povoľovania výstavby, vznik nového úradu, regionálnych pobočiek, ale aj postupnú digitalizáciu a spustenie nového informačného systému. Ako sa budú stavebné povolenia vydávať po novom?

Dom

Zdroj: Shutterstock

Čo prinesie nová legislatíva

Cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby platnej od 1. apríla 2024 je profesionalizácia štátnej správy v oblasti výstavby, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie procesu povoľovania stavieb, jeho elektronizácia a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou.

Zároveň pritom platí, že konania, ktoré sa začnú alebo začali na stavebných úradoch podľa dosiaľ platných predpisov, a ktoré nebudú právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, sa dokončia na stavebnom úrade podľa doterajších predpisov, respektíve predpisov účinných do konca marca 2024.

Nový úrad a regionálne pobočky

Jednou z kľúčových zmien je vznik nového ústredného orgánu štátnej správy, a to Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV SR), ktorý vznikol ešte v júni minulého roka, keďže jeho fungovanie je nevyhnutnou súčasťou novej stavebnej legislatívy. Nový úrad sa bude po novom venovať aj oblasti výstavby, vyvlastnenia či tvorby informačného systému.

Kým podľa súčasných predpisov obce a mestá, konkrétne starosta alebo starostka obce, vykonávajú pozíciu štatutára stavebného úradu a majú priamy vplyv na vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia, proces stavebných povolení v oblasti výstavby bude od 1. apríla budúceho roka prebiehať úplne inak.

82822

Od tohto termínu bude celý úsek správy riadený novým úradom ÚÚPV SR, čím sa majú viaceré kompetencie zjednotiť pod jednu správu. Starostom tak v praxi zanikne táto kompetencia.  

V súvislosti s novým prístupom k povoľovacím procesom budú zároveň od apríla vytvorené nové regionálne pobočky, keďže cieľom je eliminovať aj politické vplyvy na celoštátnej či regionálnej úrovni, ako aj zefektívniť a urýchliť jednotlivé konania. Regionálne pobočky budú ešte dopĺňať nové klientske centrá. Takéto nastavenie štruktúry má priniesť predpoklad zákonnosti a vymožiteľnosti práva.

Nové pobočky so sebou prinesú aj vznik nových pracovných pozícií. V každom krajskom meste vznikne jedna, teda celkovo ich bude osem, a každá z nich by mala priniesť takmer 100 pracovných miest. No celkovo možno napokon dôjde k zníženiu počtu pracovných miest, keďže nové pobočky pravdepodobne zamestnajú súčasných zamestnancov stavebných úradov

Elektronizácia procesov

Situáciu zmení aj digitalizácia, v rámci ktorej sa má proces povoľovania stavieb zjednodušiť a kontrola a overovanie projektov robiť automaticky. Prvá verzia informačného systému by mala byť spustená spolu so vznikom regionálnych pobočiek.

Vypracovaný návrh stavebného zámeru bude stavebník alebo ním poverený projektant povinný zaznamenať s príslušnou dokumentáciou v informačnom systéme Urbion, ktorý ho automaticky posúdi a zverejní pre dotknuté strany na vyjadrenie. Stavebník bude môcť celý proces realizovať digitálne cez mobilný telefón alebo počítač.

85934

Všetky súvisiace konania podľa zákona o výstavbe sa budú viesť elektronicky v informačnom systéme. Vydaniu rozhodnutia bude musieť predchádzať prerokovanie návrhu stavebného zámeru so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, dotknutými právnickými osobami, obcou, v ktorej území sa má stavať a vlastníkmi susedných stavieb a pozemkov.

Podľa súčasných plánov by mal nový systém do marca 2032 obsahovať zanesené územné plány všetkých obcí a miest na Slovensku, čím sa všetky potrebné údaje kompletne prevedú a zduplikujú do digitálnej podoby.

Zrýchlenie stavebných povolení

Jedným z cieľov novej legislatívy je podstatné urýchlenie celého procesu udeľovania stavebných povolení. Podľa predkladateľov zákona by sa mal celkový priemerný čas tohto procesu na základe zmien skrátiť z 300 dní na maximálne 40 pracovných dní. Až prax ukáže, či je tento odhad možné naplniť.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa po novom zruší viacstupňovosť stavebného konania, keď územné a stavebné konanie, a prípadne aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nahradí len jedno rozhodnutie o stavebnom zámere. Toto rozhodnutie bude zároveň aj overením projektu stavby, čo umožní rovno začať proces výstavby.

Stavby na základe ohlásenia naďalej zostávajú

Zachovaná však zostáva možnosť zjednodušeného povoľovania výstavby pre určité kategórie stavieb prostredníctvom ohlásenia. Pôjde o jednoduchý procesný postup, kde bude musieť stavebník dodržať podmienky umiestnenia stavby a stavebný úrad na účely ohlásenia vydá stavebníkovi potvrdenie o ohlásení stavby. Ohláseniu budú podliehať drobné stavby alebo drobné stavebné práce.

Tvrdý postih čiernych stavieb

Po novom sa budú aj omnoho tvrdšie postihovať stavby stavané načierno, teda bez stavebného povolenia. Bude to platiť najmä pre tie, ktoré sa začnú stavať po tom, ako nová legislatíva vstúpi do účinnosti. Sprísnenie spočíva v tom, že po vzniku takzvanej čiernej stavby už nebude možné požiadať o jej dodatočné povolenie a stavebný úrad v takomto prípade nariadi jej odstránenie.

V prípade, že vlastník alebo prevádzkovateľ stavby neodstráni stavbu v určenej lehote, stavebný úrad sám zabezpečí výkon tohto rozhodnutia. Ak pôjde o nepovolené stavebné práce, popri ukladaní pokút nariadi vlastníkovi technickej infraštruktúry odpojiť stavbu od dodávky vody a prívodu elektriny.

Staré čierne stavby opäť preskúmajú

Čierne stavby postavené pred účinnosťou nového zákona sa budú riešiť preskúmaním spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku, počas ktorého bude mať stavebník možnosť dokázať, že ak postavená čierna stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, prípadne súkromným záujmom (ak nie je postavená na cudzom pozemku) a spĺňa ostatné podmienky dané zákonom, je takúto stavbu dodatočne možné legalizovať.

Novelou navyše dôjde aj k zvýšeniu sankcií za porušenie právnych predpisov na úseku výstavby, posilniť sa má aj právomoc v oblasti štátneho stavebného dohľadu. Zavádza sa aj nový inštitút prepadnutia stavby do vlastníctva štátu. Po novom bude v prípade porušenia zákona možné postihovať nielen stavebníka či zhotoviteľa, ale aj osoby stavebného dozoru či stavbyvedúceho.

logo
Prečítajte si tiež:
24.2.2024 Redakcia FinReport

Mastercard nasadí pri ochrane finančných spotrebiteľov generatívnu umelú inteligenciu

Technologická a platobná spoločnosť Mastercard na zvýšenie ochrany a bezpečnosti finančných spotrebiteľov nasadzuje prostriedky ...

24.2.2024 Redakcia FinReport

Tieto európske letiská produkujú najviac komerčných letov

Po skončení pandémie koronavírusu sa do pôvodnej kondície pomaly dostávajú aj komerčné lety. V tomto prípade však platí s dôrazom na ...

23.2.2024 Martin Jamnický

Investovali ste do kryptomien? Toto je niekoľko spôsobov, ako ich previesť späť na eurá

Záver minulého roku a začiatok tohto roku kryptomenám prial, ich hodnota prudko stúpala. A ak ste nakupovali niekoľko mesiacov predtým, ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Motorová nafta prudko zdražela, už stojí viac ako benzín

Ceny pohonných látok sa vyvíjajú tak, že žiaden vodič automobilu so spaľovacím motorom nemôže byť spokojný. Zdraželi oba druhy na ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Počty cestujúcich v osobnej doprave boli najvyššie za posledné štyri roky

Osobná doprava dosiahla v minulom roku najlepšie výsledky za posledné štyri roky, keď ňou cestoval najvyšší počet osôb za sledované ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka po prvý raz dosiahla zisky presahujúce hranicu 200 miliónov eur

Skupina Tatra banka Group v roku 2023 po prvý raz vo svojej histórii z pohľadu zisku prekonala hranicu 200 miliónov eur. Jej zisk vzrástol o 27 ...

23.2.2024 Dominik Horváth

Čo urobili dva roky „vojny na východe“ s ukrajinskou a svetovou ekonomikou

Ruská invázia na Ukrajine trvá už dva roky. Krvavý konflikt si okrem obetí na životoch vyžiadal aj obrovské straty na majetku a ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Štát zvýši pomoc investičným projektom. Kto sa o ňu môže uchádzať?

Podpora investičných projektov na Slovensku dostane nové pravidlá. Postarali sa o to poslanci parlamentu, ktorí schválili novelu zákona o ...

22.2.2024 Robert Juriš

Počas posledných piatich rokov zaznamenal tretí pilier len jeden zlý rok

Počas minulého roku bolo v treťom dôchodkovom pilieri uzatvorených 86 788 zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom hodnota majetku v ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Spoločnosť Meta získala na Slovensku nového partnera pre boj s dezinformáciami

Spoločnosť Meta rozširuje svoj program overovania faktov tretími stranami, a robí to aj na Slovensku. Novým jej partnerom bude Demagog.sk, ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Tržby hotelierov vlani dosiahli vyše pol miliardy eur, tretinu zaplatili cudzinci

Ubytovacie zariadenia na Slovensku dosiahli počas minulého roka tržby v hodnote takmer 563 miliónov eur (bez dane DPH), čo predstavuje ...

21.2.2024 Miloslava Némová

Ceny pohonných hmôt idú opäť nahor. Zásadný pokles v blízkej budúcnosti radšej nečakajme

Jedným z najzásadnejších problémov, ktorým v súčasnosti čelí globálna ekonomika, je zvyšovanie cien pohonných látok. Zdražovanie ...

21.2.2024 Robert Juriš

Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou, problémom je dvojrýchlostná ekonomika

Nezamestnanosť na Slovensku opäť mierne stúpla. Stalo sa to už dva mesiace za sebou. Zvýšila sa v decembri 2023 aj v januári 2024. Podiel ...

20.2.2024 Dominik Horváth

Aféra Evergrande: Čínsky developer s 300-miliardovým dlhom mieri do likvidácie

Rozsudok o likvidácii spoločnosti Evergrande, jedného z najväčších developerov v Číne, vzbudil vlnu obáv na finančných trhoch na celom ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou

Nezamestnanosť na Slovensku opäť mierne stúpla. Stalo sa to už dva mesiace za sebou. Zvýšila sa v decembri 2023 aj v januári 2024. Podiel ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Výzva: Na zelenú a modrú infraštruktúru vyčlenili 70 miliónov eur

Výzva na skvalitnenie životného prostredia za takmer 70 miliónov eur je zverejnená. Finančné prostriedky sú určené najmä na podporu ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Aktivačný príspevok pre dlhodobo nezamestnaných by mohol pomôcť 15-tisíc ľuďom bez práce

Čísla nezamestnanosti síce v súčasnosti dosahujú takmer rekordne nízke úrovne, no Slovensko má stále problém s vysokým počtom mladých ...

Mobilná aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  Pradiareň v Kežmarku zmenila svoju podobu a neskôr pribudne múzeum, ministerka Saková vyzdvihla investíciu (video)
 2. 2.
  Prezidentka vymenovala Dušana Keketiho za ministra športu a cestovného ruchu
 3. 3.
  Matovičovo hnutie požaduje zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, obáva sa zásahov do suverenity Slovenska
 4. 4.
  Tieto európske letiská produkujú najviac komerčných letov
 5. 5.
  Mastercard nasadí pri ochrane finančných spotrebiteľov generatívnu umelú inteligenciu
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay