Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Takto sa od 1. júla 2023 zvýšia penzie dôchodcom podľa počtu odpracovaných rokov

Zuzana Fryč Ekonomika Poslať

Už onedlho, od 1. júla 2023, vstúpi do účinnosti novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa zvýši priemerný starobný dôchodok o 61 eur, no porastú aj sumy minimálneho dôchodku. Po novom budú opäť naviazané na rast životného minima. Ako bude vyzerať zvýšenie penzií podľa počtu odpracovaných rokov dôchodkov v praxi?

Penzie sa dôchodcom budú zvyšovať od 1. júla

Shutterstock

 

Dôchodky sa navýšia už od 1. júla

Vďaka mimoriadnemu zvýšeniu penzií slovenských dôchodcov v rámci novely zákona o sociálnom poistení stúpne priemerný starobný dôchodok zo súčasných 576 eur o 61 eur na 637 eur. Zvýšenie dôchodkov o 10,6 % sa premietne do praxe už do 1. júla 2023. Výška penzií sa upraví na základe kumulatívneho medzimesačného rastu dôchodcovskej inflácie branej do úvahy od júla 2022 do marca 2023.

Okrem toho sa od 1. júla zvyšujú aj sumy minimálneho dôchodku. V rámci dôchodkového systému funguje minimálny dôchodok od roku 2015. Bol zavedený ako garancia, aby tým, ktorí dosiahnu na nižší dôchodok, ako je minimálny, po získaní aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia a po dovŕšení dôchodkového veku, bola vyplatená štátom garantovaná minimálna suma dôchodku.

82166

Nárast spolu so životným minimom

Navýšenie minimálnych dôchodkov sa bude po novom odvíjať od výšky životného minima, ktoré sa zvyšuje tiež k 1. júlu 2023. Vychádza sa pritom z údajov Štatistického úradu SR, kde sa zverejňuje index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti, ktorý sa v apríli 2023 medziročne zvýšil o 14,7 %.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime stanovuje úpravu súm životného minima tak, že sumy platné k 30. júnu daného roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zo Štatistického úradu SR za rozhodujúce obdobie. Výsledné sumy sa potom zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Na základe toho je životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2023 do 30. júna 2024 platné vo výške 268,88 eura.

Ako sa vypočíta výška minimálneho dôchodku

Keďže samotná výška minimálnej penzie je po novom naviazaná na výšku životného minima, ktoré sa každý rok zvyšuje, od júla porastie aj výška minimálnej penzie v závislosti od počtu odpracovaných rokov a účasti na dôchodkovom poistení.

Minimálny dôchodok po 30 rokoch dôchodkového poistenia sa od 1. júla 2023 počíta ako 136 % sumy životného minima. Základná suma minimálnej penzie, ktorú človek dostane za 30 odpracovaných rokov, od júla 2023 dosiahne výšku 365,70 eura mesačne.

Suma minimálneho dôchodku sa zvyšuje s počtom odpracovaných rokov: 

 • o 2 % za 31. až 39. rok,
 • o 3 % za 40. až 49. rok,
 • o 5 % za 50. až 59. rok,
 • o 7 % za 60 a viac rokov dôchodkového poistenia.

To znamená, že za 35 odpracovaných rokov dosiahne najnižšia penzia úroveň 392,60 eura, za 40 odpracovaných rokov bude najnižší dôchodok 422,20 eura, za 45 rokov zase 462,50 eura a za 50 odpracovaných rokov je to suma 508,20 eura. Presnejší prehľad o tom, na akú výšku minimálnej penzie vznikne po novom penzistom nárok na základe rokov účasti na dôchodkovom poistení, prinášame v tabuľke.

Zvýšenie prebehne automaticky

Valorizáciu minimálnych dôchodkov Sociálna poisťovňa vykoná automaticky bez potreby podávania žiadostí a dotknutým dôchodcom rozpošle rozhodnutia o zvýšení ich penzií ešte koncom júna a v júli tohto roka. Zvýšené minimálne dôchodky poisťovňa vyplatí v júli 2023.

Zmena sa zároveň dotkne širšieho okruhu penzistov, keďže zvýšením sumy minimálneho dôchodku môže vzniknúť nárok na minimálny dôchodok aj tým penzistom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú, keďže suma ich priznaného dôchodku je vyššia.

V prípade, že od 1. júla 2023 novostanovená suma minimálneho dôchodku prekročí doterajšiu výšku ich dôchodku, budú mať nárok na štátom stanovený minimálny dôchodok vo zvýšenej sume.

Podmienky na získanie minimálneho dôchodku

 • Nárok naň vzniká po minimálnom období dôchodkového poistenia, teda po 30 rokoch, a podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku podľa platných pravidiel.
 • Platí podmienka, že riadna zásluhová penzia vypočítaná Sociálnou poisťovňou je na nižšej úrovni ako minimálny dôchodok.
 • Za odpracovaný rok sa počíta aj obdobie, počas ktorého penzista platil dôchodkové poistenie v cudzine.
 • Kvalifikovaným rokom je aj obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Penzista musí požiadať o všetky dôchodky, na ktoré má nárok, a ktoré pozná slovenská legislatíva, ako sú:
  • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
  • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
  • výsluhový dôchodok,
  • invalidný výsluhový dôchodok,
  • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
  • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
  • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z druhého piliera,
  • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov,
  • pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.
logo
Prečítajte si tiež:
31.10.2023 Redakcia FinReport

Vyplácanie 13. dôchodkov sa začína od štvrtka 2. novembra 2023

November je okrem iného mesiacom, počas ktorého sa dôchodcom vyplácajú 13. dôchodky. S výplatou sa začína hneď od štvrtka 2. novembra ...

27.10.2023 Redakcia FinReport

Na odložené daňové priznanie pre SZČO je čas už len do 8. novembra 2023

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna ...

16.10.2023 Redakcia FinReport

Na uplatnenie si odvodovej úľavy majú potravinári čas už len do piatka 20. októbra 2023

Ak si chcú potravinári uplatniť odvodovú úľavu, musia Sociálnej poisťovni doručiť príslušné vyhlásenia. Čas majú už len do konca ...

7.8.2023 Redakcia FinReport

Od 1. septembra sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného

Sociálna poisťovňa v nasledujúcom mesiaci ukončí vyplácanie pandemického ošetrovného. Ani školy už nebudú musieť nahlasovať ...

28.7.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa ide prehodnocovať percentá invalidity, no invalidné dôchodky sa znižovať nebudú

Sociálna poisťovňa bude najbližšie dva roky prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť niektorých ...

27.7.2023 Redakcia FinReport

Ceny priemyselných výrobcov pre domáci aj zahraničný trh sú vyššie ako vlani

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni 2023 medziročne vyššie o 14,5 %, medzimesačne klesli o 0,5 %. Rast výrobných cien ...

3.7.2023 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet je za prvých šesť mesiacov 2023 v takmer trojmiliardovom deficite

Štátny rozpočet v prvom polroku tohto roku dosiahol schodok takmer 2,8 miliardy eur, čo je približne jedna tretina deficitu naplánovaného na ...

30.6.2023 Miloslava Némová

Hranica životného minima sa zvyšuje. Ktorí poberatelia dávok a príspevkov si prilepšia?

Už zajtra, teda od začiatku júla sa zvyšuje výška životného minima. Podľa nového výpočtu sa táto suma odvíja od rastu cien tovarov a ...

29.6.2023 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2023 sa zvyšujú dôchodky. Vypočítajte si, o koľko stúpne ten váš

Od 1. júla tohto roku sa všetky dôchodkové dávky zvyšujú o 10,6 %. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Poberatelia dôchodkov ...

23.6.2023 Redakcia FinReport

Investičné aktivity medziročne vzrástli, najviac v oblasti priemyselnej výroby a nehnuteľností

Objem investícií počas prvých troch mesiacov tohto roka medziročne vzrástol v bežných cenách o viac ako pätinu. Naďalej tiež platí, že ...

8.6.2023 Redakcia FinReport

Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla 2023 stúpne na 1 329,10 eura

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika začala rok 2023 s rastom 1 %, ktorý je však najpomalší za posledné dva roky

Hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1 %. Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 13 % a ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay