Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovensko patrí medzi skládkové veľmoci a toto sú tri scenáre, ako z odpadu vytvárať menej emisií

Eva Sadovská Ekonomika
SK
EN
Poslať

Európska únia čoraz viac pritvrdzuje v boji s klimatickou zmenou. Prísnejšou legislatívou určuje podmienky nakladania s odpadom, a to s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Tento cieľ je súčasťou Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

image

Foto: Shutterstock

Význam recyklovania a zhodnocovania odpadu

Len nedávno publikovaná štúdia spoločnosti Prognos a výskumnej organizácie CE Delf sa zameriava práve na definovanie takzvanej cestovnej mapy pre sektor odpadového hospodárstva smerom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.

Štúdia poukázala na veľký význam nielen recyklovania, ale aj energetického zhodnocovania odpadu v ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu). Podľa expertov sa práve kombinácia týchto dvoch druhov zhodnocovania odpadu pri dosahovaní uhlíkovej neutrality ukazuje ako kľúčová. 

Potenciál úspor emisií skleníkových plynov

Cieľom nedávno zverejnenej štúdie bolo identifikovať potenciál úspor emisií skleníkových plynov pochádzajúcich zo spracovania odpadov. Autori sa v dokumente detailne pozreli na nakladanie s 9 vybranými druhmi odpadov (papier, sklo, plasty, železné kovy, hliník, drevo, textil, odpadové pneumatiky a biologicky rozložiteľný odpad), ktoré majú najvyšší potenciál recyklácie.

Okrem nich bol do analýzy začlenený aj nerecyklovateľný odpad, do ktorého patrí zmesový komunálny odpad a odpad, ktorý vzniká pri spracovaní recyklovateľných odpadov. Štúdia zahŕňa vybrané druhy (prúdy) komunálnych, komerčných, priemyselných a stavebných odpadov, ktoré sa produkujú v jednotlivých krajinách EÚ (vrátane Spojeného kráľovstva). A takéto sú tri scenáre nakladania s odpadmi v Európskej únii do roku 2035.

1) Scenár porovnateľný s rokom 2018

Tento scenár počíta s vyprodukovanými emisiami ekvivalentu CO2 na úrovni 13,2 milióna ton ročne. Takéto emisie skleníkových plynov sa vytvoria pri súčasnom spôsobe nakladania s vybranými druhmi odpadov (referenčný rok 2018).

Tejto produkcii skleníkových plynov zodpovedá miera recyklácie na úrovni 39 %, energetického zhodnotenia na úrovni 33 %skládkovania na úrovni 26 %, teda na úrovniach, ktoré kopírujú stav v roku 2018.

2) Scenár s vyššou mierou recyklácie odpadu

Tento scenár vychádza z predpokladu dôsledného uplatňovania európskej legislatívy v oblasti odpadového a obehového hospodárstva. Zároveň počíta s dosiahnutím stanovenej miery recyklácie komunálneho odpadu na úrovni minimálne 65 %, či s obmedzením množstva skládkovaného komunálneho odpadu na maximálne 10 %. 

V takomto prípade je možné dosiahnuť mieru recyklácie vybraných prúdov odpadu až na úrovni 57 % a znížiť mieru skládkovania na 14 %. Pri zachovaní miery energetického zhodnocovania na úrovni 29 % je možné v porovnaní s referenčným rokom 2018 zabrániť vzniku takmer až 137 miliónov ton ekvivalentu CO2 ročne.

3) Scenár počítajúci s nulovým skládkovaním

Posledný, najekologickejší scenár je založený na nulovom skládkovaní (zero waste to landfill) a na zvýšení miery materiálovej recyklácie vybraných prúdov odpadov až na takmer 60 % a miere energetického zhodnocovania na úrovni 40 %.

Pri takejto kombinácii  nakladania s odpadmi je možné zabrániť vzniku až 283 miliónom ton ekvivalentu CO2 ročne. V tomto prípade sa však musia ciele, ktoré sú dnes zavedené pre sektor komunálnych odpadov rozšíriť aj na ostatné prúdy odpadov, z komerčnej a priemyselnej sféry. 

Ako zabrániť tvorbe metánu?

Výrazný rozdiel medzi druhým a tretím scenárom je výsledok zabránených emisií, ktoré sa „ušetria“ tým, že odpad sa nebude takmer vôbec skládkovať. K zabráneným emisiám CO2 výrazne prispieva výroba energie v ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu).

„Energiou, ktorá je vyrobená z odpadu, sme schopní nahradiť elektrickú energiu, respektíve teplo vyrobené v elektrárňach alebo teplárňach, ktoré využívajú fosílne zdroje energie, ako uhlie alebo plyn,“ vysvetľuje viceprezident Konfederácie európskych prevádzkovateľov zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP) a technický riaditeľ spoločnosti KOSIT Ladislav Halász.

„Priame úspory emisií CO2 predstavujú odklon odpadov s obsahom organickej zložky zo skládok do ZEVO. Zabráni sa tak tvorbe nebezpečného skleníkového plynu metánu CH4, ktorý má 84-krát silnejší skleníkový efekt ako samotný CO2,“ dodáva L. Halász.

Kľúčové je využívanie energie z odpadu

Štúdia ukazuje, že najväčšie úspory emisií oxidu uhličitého sa dosiahnu minimalizáciou skládkovania odpadu s obsahom organických zložiek, akými sú napríklad papier, kartón či biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Takto sa môžu úspory vyšplhať až na 120 milión ton CO2 ročne.

Analýza zároveň poukazuje na to, že využitie energie z odpadu odvráti najmä emisie CO2, ktoré by vznikali pri výrobe tejto energie v elektrárňach, respektíve teplárňach z fosílnych zdrojov, a to aj pri zohľadnení ambicióznych cieľov dekarbonizácie energetického priemyslu v budúcnosti.

Slovensko sa radí medzi skládkové veľmoci

Správne nastavené odpadové hospodárstvo napomáha nielen k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, ale aj k rozvoju cirkulárnej ekonomiky. Ukážkovými krajinami v tejto oblasti sú napríklad Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko a Dánsko. Tieto krajiny dosahujú mieru recyklácie komunálneho odpadu nad úrovňou 50 % a zvyšný komunálny odpad energeticky zhodnocujú v zariadeniach ZEVO. Miera skládkovania je tak u nich veľmi nízka až takmer nulová. Práve vďaka vyššie spomenutým krajinám má odpadové hospodárstvo EÚ našliapnuté už dnes k uhlíkovej neutralite.

Slovensko momentálne medzi tieto krajiny nepatrí. V recyklovaní či v energetickom zhodnocovaní odpadu sa mnohým  vyspelým  ekonomikám  pozeráme doslova  „na chrbát“. Na Slovensku skončila v roku 2020 takmer polovica komunálneho odpadu na skládkach. Miera recyklácie bola vykázaná na úrovni 42 %, a na energiu a teplo sa premenilo iba 8 % komunálneho odpadu.

Aj napriek postupnému znižovaniu miery skládkovania komunálneho odpadu, celkové množstvo odpadu, ktoré na Slovensku končí na skládkach, sa za posledných 20 rokov takmer vôbec nezmenilo. Kým vyspelé európske ekonomiky už dnes realizujú uhlíkovo neutrálne odpadové hospodárstvo, Slovensko, spolu s krajinami, ako Bulharsko, Rumunsko, Malta či Cyprus, patrí aj naďalej medzi skládkové veľmoci.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
30.11.2022 Naďa Černá

Obraz White Disaster od Andyho Warhola vydražili za 84,5 milióna dolárov

Masívnu sieťotlač s názvom White Disaster, ktorá je jedným z najvýznamnejších diel Andyho Warhola, predala aukčná spoločnosť Sotheby's ...

30.11.2022 Redakcia FinReport

Rast cien nehnuteľností sa spomalil, medziročne sa zvýšili už „len“ o 14,5 %

Realizačné ceny všetkých nehnuteľností určených na bývanie boli počas tretieho štvrťroka 2022 o 14,5 % vyššie ako v rovnakom období ...

30.11.2022 Roland Régely

UNIVERSAL maklérsky dom: Tržby kontinuálne rastú, v pláne je expanzia na západ

UNIVERSAL maklérsky dom je stabilnou súčasťou desiatky najväčších samostatných finančných agentov na slovenskom trhu. Firme v posledných ...

29.11.2022 Martin Jamnický

Kryptomeny padajú, no trhom s NFT rastú tržby o 60 % aj počty používateľov o 22 %

Nedávny pád cien kryptomien vymazal všetkým digitálnym aktívam hodnotu vyčíslenú na miliardy dolárov. Výnimkou nie sú ani nezameniteľné ...

29.11.2022 Naďa Černá

Vznikol, aby bojoval proti korupcii a nekalým praktikám. Ako sa mu darí chrániť whistleblowerov?

Každý, kto čelí šikane či inému negatívnemu správaniu sa zo strany zamestnávateľa, sa môže obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov. ...

29.11.2022 Redakcia FinReport

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala trojmiliónovú pokutu

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala pokutu 3 milióny eur. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Pokuta sa týka ...

28.11.2022 Robert Juriš a Naďa Černá

Best Global Brands: Najcennejšou značkou na svete je Apple pred ďalšími technologickými firmami

Nositeľmi najhodnotnejších brandov na svete sú technologické firmy. Suverénne najcennejšou značkou na svete podľa rebríčka Interbrand je ...

28.11.2022 Robert Juriš

NBS: V dôsledku prudko rastúcej inflácie hrozí narušenie štruktúry podnikateľského prostredia

Koronakrízu vystriedala kombinácia vysokej inflácie, rastúcich úrokových sadzieb, vojny v susednej krajine a zhoršujúcich sa ekonomických ...

28.11.2022 Redakcia FinReport

Výrobné ceny v priemysle ťahajú nahor najmä extrémne zvýšené ceny v energetike

Ceny v priemyselnej výrobe pre domáci trh v októbri 2022 medziročne vzrástli o takmer 60 %. Stalo sa tak najmä v dôsledku viac ako ...

27.11.2022 Redakcia FinReport

Nedostatok čipov stojí automotive len v posledných dvoch rokoch 100 miliárd eur

Hlavnou obeťou globálnej krízy v oblasti polovodičov je automobilový priemysel. Analytici poisťovne pohľadávok Allianz Trade odhadujú, že ...

25.11.2022 Redakcia FinReport

Ceny benzínu aj nafty klesajú, reagujú na vývin cien ropy na svetových trhoch

Ceny pohonných látok na Slovensku začali klesať. Je to dobrá správa pre všetkých vodičov, ktorí si v súčasnosti môžu natankovať do ...

25.11.2022 Redakcia FinReport

Saxo Bank v budúcom roku očakáva pokles tržieb a ďalší problematický rok pre investorov

Dvanásťmesačný odhad ziskovosti firiem zastúpených v indexe S&P 500 je príliš vysoký. V súčasnosti dosahuje 235,34 amerického dolára, ...

25.11.2022 Redakcia FinReport

Čína prestáva byť motorom globálnej ekonomiky

Medzinárodné letisko v Hongkongu je z pohľadu nákladnej leteckej dopravy najrušnejším uzlom na svete. Vývoj objemu globálneho leteckého ...

24.11.2022 Redakcia FinReport

Nákladná doprava je na tom horšie ako vlani, naopak, osobná neustále rastie

Celkový objem nákladnej prepravy v septembri 2022 medziročne dosiahol nižšie hodnoty ako pred rokom. Pri objeme 18,1 milióna ton predstavuje ...

23.11.2022 Redakcia FinReport

Rating Ukrajiny sa prvýkrát od ruskej invázie zvýšil, no ekonomický výhľad je naďalej negatívny

Ukrajina sa od začiatku vojenskej invázie Ruska vo februári tohto roku zaradila medzi päticu krajín s najhoršou investičnou klímou na svete. ...

22.11.2022 Andrej Vida

Ako môžete ušetriť na platbách za energie vo svojom rodinnom dome – 2. časť

V období očakávaného rastu cien energií určite spozorneli viacerí občania, ktorí vlastnia starší rodinný dom. Ešte v nedávnej minulosti ...

22.11.2022 Redakcia FinReport

Biometrické občianske preukazy tu budú pre Slovákov už od decembra 2022

O biometrický občiansky preukaz s biometrickou podobou tváre a otlačkami prstov budú môcť od decembra 2022 požiadať aj občania Slovenska. ...

22.11.2022 Redakcia FinReport

Podiel Ruska na dovoze energií do EÚ klesol. Je nižší ako spoločný podiel USA a Spojeného kráľovstva

Ruská vojenská agresia voči Ukrajine viedla k narušeniu medzinárodného obchodu s tovarom, a najmä s energetickými produktmi. Zásadne sa ...

Aplikácia

 1. 1.
  UNIVERSAL maklérsky dom: Tržby kontinuálne rastú, v pláne je expanzia na západ
 2. 2.
  Rast cien nehnuteľností sa spomalil, medziročne sa zvýšili už „len“ o 14,5 %
 3. 3.
  Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala trojmiliónovú pokutu
 4. 4.
  Obraz White Disaster od Andyho Warhola vydražili za 84,5 milióna dolárov
 5. 5.
  Informácie o budúcom dôchodku budeme dostávať čierne na bielom v takzvanej oranžovej obálke