Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovensko patrí medzi skládkové veľmoci a toto sú tri scenáre, ako z odpadu vytvárať menej emisií

Eva Sadovská Ekonomika Poslať

Európska únia čoraz viac pritvrdzuje v boji s klimatickou zmenou. Prísnejšou legislatívou určuje podmienky nakladania s odpadom, a to s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Tento cieľ je súčasťou Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

recykovanie odpadu

Foto: Shutterstock

Význam recyklovania a zhodnocovania odpadu

Len nedávno publikovaná štúdia spoločnosti Prognos a výskumnej organizácie CE Delf sa zameriava práve na definovanie takzvanej cestovnej mapy pre sektor odpadového hospodárstva smerom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.

Štúdia poukázala na veľký význam nielen recyklovania, ale aj energetického zhodnocovania odpadu v ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu). Podľa expertov sa práve kombinácia týchto dvoch druhov zhodnocovania odpadu pri dosahovaní uhlíkovej neutrality ukazuje ako kľúčová. 

Potenciál úspor emisií skleníkových plynov

Cieľom nedávno zverejnenej štúdie bolo identifikovať potenciál úspor emisií skleníkových plynov pochádzajúcich zo spracovania odpadov. Autori sa v dokumente detailne pozreli na nakladanie s 9 vybranými druhmi odpadov (papier, sklo, plasty, železné kovy, hliník, drevo, textil, odpadové pneumatiky a biologicky rozložiteľný odpad), ktoré majú najvyšší potenciál recyklácie.

Okrem nich bol do analýzy začlenený aj nerecyklovateľný odpad, do ktorého patrí zmesový komunálny odpad a odpad, ktorý vzniká pri spracovaní recyklovateľných odpadov. Štúdia zahŕňa vybrané druhy (prúdy) komunálnych, komerčných, priemyselných a stavebných odpadov, ktoré sa produkujú v jednotlivých krajinách EÚ (vrátane Spojeného kráľovstva). A takéto sú tri scenáre nakladania s odpadmi v Európskej únii do roku 2035.

1) Scenár porovnateľný s rokom 2018

Tento scenár počíta s vyprodukovanými emisiami ekvivalentu CO2 na úrovni 13,2 milióna ton ročne. Takéto emisie skleníkových plynov sa vytvoria pri súčasnom spôsobe nakladania s vybranými druhmi odpadov (referenčný rok 2018).

Tejto produkcii skleníkových plynov zodpovedá miera recyklácie na úrovni 39 %, energetického zhodnotenia na úrovni 33 %skládkovania na úrovni 26 %, teda na úrovniach, ktoré kopírujú stav v roku 2018.

2) Scenár s vyššou mierou recyklácie odpadu

Tento scenár vychádza z predpokladu dôsledného uplatňovania európskej legislatívy v oblasti odpadového a obehového hospodárstva. Zároveň počíta s dosiahnutím stanovenej miery recyklácie komunálneho odpadu na úrovni minimálne 65 %, či s obmedzením množstva skládkovaného komunálneho odpadu na maximálne 10 %. 

V takomto prípade je možné dosiahnuť mieru recyklácie vybraných prúdov odpadu až na úrovni 57 % a znížiť mieru skládkovania na 14 %. Pri zachovaní miery energetického zhodnocovania na úrovni 29 % je možné v porovnaní s referenčným rokom 2018 zabrániť vzniku takmer až 137 miliónov ton ekvivalentu CO2 ročne.

3) Scenár počítajúci s nulovým skládkovaním

Posledný, najekologickejší scenár je založený na nulovom skládkovaní (zero waste to landfill) a na zvýšení miery materiálovej recyklácie vybraných prúdov odpadov až na takmer 60 % a miere energetického zhodnocovania na úrovni 40 %.

Pri takejto kombinácii  nakladania s odpadmi je možné zabrániť vzniku až 283 miliónom ton ekvivalentu CO2 ročne. V tomto prípade sa však musia ciele, ktoré sú dnes zavedené pre sektor komunálnych odpadov rozšíriť aj na ostatné prúdy odpadov, z komerčnej a priemyselnej sféry. 

Ako zabrániť tvorbe metánu?

Výrazný rozdiel medzi druhým a tretím scenárom je výsledok zabránených emisií, ktoré sa „ušetria“ tým, že odpad sa nebude takmer vôbec skládkovať. K zabráneným emisiám CO2 výrazne prispieva výroba energie v ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu).

„Energiou, ktorá je vyrobená z odpadu, sme schopní nahradiť elektrickú energiu, respektíve teplo vyrobené v elektrárňach alebo teplárňach, ktoré využívajú fosílne zdroje energie, ako uhlie alebo plyn,“ vysvetľuje viceprezident Konfederácie európskych prevádzkovateľov zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP) a technický riaditeľ spoločnosti KOSIT Ladislav Halász.

„Priame úspory emisií CO2 predstavujú odklon odpadov s obsahom organickej zložky zo skládok do ZEVO. Zabráni sa tak tvorbe nebezpečného skleníkového plynu metánu CH4, ktorý má 84-krát silnejší skleníkový efekt ako samotný CO2,“ dodáva L. Halász.

Kľúčové je využívanie energie z odpadu

Štúdia ukazuje, že najväčšie úspory emisií oxidu uhličitého sa dosiahnu minimalizáciou skládkovania odpadu s obsahom organických zložiek, akými sú napríklad papier, kartón či biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Takto sa môžu úspory vyšplhať až na 120 milión ton CO2 ročne.

Analýza zároveň poukazuje na to, že využitie energie z odpadu odvráti najmä emisie CO2, ktoré by vznikali pri výrobe tejto energie v elektrárňach, respektíve teplárňach z fosílnych zdrojov, a to aj pri zohľadnení ambicióznych cieľov dekarbonizácie energetického priemyslu v budúcnosti.

Slovensko sa radí medzi skládkové veľmoci

Správne nastavené odpadové hospodárstvo napomáha nielen k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, ale aj k rozvoju cirkulárnej ekonomiky. Ukážkovými krajinami v tejto oblasti sú napríklad Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko a Dánsko. Tieto krajiny dosahujú mieru recyklácie komunálneho odpadu nad úrovňou 50 % a zvyšný komunálny odpad energeticky zhodnocujú v zariadeniach ZEVO. Miera skládkovania je tak u nich veľmi nízka až takmer nulová. Práve vďaka vyššie spomenutým krajinám má odpadové hospodárstvo EÚ našliapnuté už dnes k uhlíkovej neutralite.

Slovensko momentálne medzi tieto krajiny nepatrí. V recyklovaní či v energetickom zhodnocovaní odpadu sa mnohým  vyspelým  ekonomikám  pozeráme doslova  „na chrbát“. Na Slovensku skončila v roku 2020 takmer polovica komunálneho odpadu na skládkach. Miera recyklácie bola vykázaná na úrovni 42 %, a na energiu a teplo sa premenilo iba 8 % komunálneho odpadu.

Aj napriek postupnému znižovaniu miery skládkovania komunálneho odpadu, celkové množstvo odpadu, ktoré na Slovensku končí na skládkach, sa za posledných 20 rokov takmer vôbec nezmenilo. Kým vyspelé európske ekonomiky už dnes realizujú uhlíkovo neutrálne odpadové hospodárstvo, Slovensko, spolu s krajinami, ako Bulharsko, Rumunsko, Malta či Cyprus, patrí aj naďalej medzi skládkové veľmoci.

logo
Prečítajte si tiež:
17.6.2024 Martin Jamnický

Agentúra Moody´s: Hodnotenie Slovenska zostáva vysoké, no s negatívnym výhľadom

Aj tretia veľká ratingová agentúra ponechala, a teda neznížila Slovensku pôvodné hodnotenie. Po S&P a Fitch Rating aj Moody´s potvrdila ...

17.6.2024 Roland Régely

Na výšku úrokových sadzieb hypoték majú vplyv aj rozhodnutia slovenských politikov

Dopyt po nových hypotékach síce v prvom kvartáli tohto roka klesol na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov, banky však zostávajú ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Objednávky v priemysle začali po prvý raz v tomto roku rásť

Hodnota nových objednávok v priemysle začala v apríli tohto roku konečne stúpať, keď sa zvýšila o 5,7 % a dosiahla objem 5,83 miliardy eur. ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Od 1. júla sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie

Už o tri týždne, od 1. júla 2024, sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb. Zmenu v ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa prináša do bratislavskej Trnávky 102 nájomných bytov

Poisťovňa Kooperativa po predchádzajúcich skúsenostiach v iných krajských mestách Slovenska rozbieha svoj prvý rozsiahly projekt ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

SAPI: Asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje sa po novom zacieli najmä na udržateľnú energetiku

Najväčšia slovenská asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje mení názov. Po novom sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Švajčiarska FlowBank prišla o licenciu a putuje do konkurzu

Ďalšia banka skrachovala. Do konkurzného konania vstúpila švajčiarska online maklérska a obchodná banka FlowBank so sídlom v Ženeve. O ...

16.6.2024 Redakcia FinReport

Cestovné kancelárie vlani zaznamenali druhý najlepší rok od začiatku tisícročia

Cestovné kancelárie na Slovensku vlani dokázali o dve tretiny zvýšiť počty turistov, ktorí si kúpili ich zájazdy. Po troch rokoch boja s ...

16.6.2024 Redakcia FinReport

Počet kryptomenových bankomatov rastie, na celom svete ich je takmer 40-tisíc

Kryptomenám sa darí, a tak stúpa aj počet kryptomenových bankomatov. Úspešné obdobie však trvá len približne 10 posledných mesiacov, ...

15.6.2024 Redakcia FinReport

Európsky preukaz zdravotného poistenia v zahraničí stačiť nemusí, potrebné je cestovné poistenie

Pri plánovaní cesty do zahraničia je jedným z najdôležitejších krokov zabezpečiť si vhodné cestovné poistenie. Toto poistenie je ...

14.6.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku dosahuje „príjemných“ 2,2 %, no ceny potravín sa opäť zvyšujú

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2024 mierne vzrástli, medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Pohonné látky na Slovensku opäť výrazne zlacneli

Letná motoristická sezóna je v plnom prúde, no ceny pohonných látok namiesto tradičného predprázdninového rastu na Slovensku klesajú. ...

14.6.2024 Mário Špilberger

Spotreba sladených nápojov kvôli dani poklesne, chce to však čas

Nielen tabakové výrobky, ale aj sladené nealkoholické nápoje budú pravdepodobne od nového roka drahšie. Schvaľovanie novej dane je ...

13.6.2024 Robert Juriš

Ceny bytov stúpajú, no realitný boom sa zatiaľ nekoná

Po prvých piatich mesiacoch tohto roka je slovenský realitný trh v pluse o 3,2 %. Stúpajú ceny starších aj novších bytov. Pozitívny signál ...

13.6.2024 Martin Jamnický

NKÚ: Slovensko musí zlepšiť udržateľnosť verejných financií

Deficit verejnej správy sa na Slovensku medziročne výrazne zvýšil a skončil na úrovni viac ako 6 miliárd eur. A ako podiel na hrubom domácom ...

13.6.2024 Robert Juriš

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pomôže nakupujúcim aj obchodníkom

S príchodom tohtoročného leta, od 1. júla 2024, začne platiť novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá zmení niektoré doteraz platné ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Reálne mzdy v priebehu posledného roka stúpli o 7 %

Reálne mzdy v sledovaných odvetviach rástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o viac ako 7 %. Najviac sa zvýšili zárobky ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Tržby v priemysle začali opäť stúpať. Najvýraznejšie rástli vo vybraných trhových službách

Aprílové tržby sa zvýšili v štyroch z piatich mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. V prípade priemyslu vzrástli prvýkrát v tomto roku, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay