Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovenskí výrobcovia sú pod tlakom obchodných reťazcov, potravinová sebestačnosť je ohrozená

Zuzana Fryč Ekonomika
SK
EN
Poslať

Tlak obchodných reťazcov na slovenských výrobcov potravín sa neustále zvyšuje. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) ide o dôsledok politiky ministra pôdohospodárstva a zmien v legislatíve, ktoré sú nastavené v prospech obchodníkov, pričom domáci výrobcovia ťahajú výrazne za kratší koniec. Zväz upozorňuje, že konkurencieschopnosť slovenských výrobcov potravín sa rapídne zhoršuje, hrozí krach regionálnych pekární a v ohrození je aj potravinová bezpečnosť.

image

Foto: Shutterstock

Odbytové ceny nekopírujú vysoké náklady

Najväčším problémom pre spracovateľov potravín sú v súčasnosti rastúce náklady, ktoré nedokážu premietať do svojich odbytových cien tak rýchlo, ako rastú napríklad ceny energií či surovín. V pekárskom odvetví preto väčšina podnikov podľa predsedu predstavenstva SZPCC Milana Lapšanského skončila za prvý polrok 2022 v strate.

Enormný problém so zvýšenými nákladmi na výrobu vidí aj Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), keďže v posledných mesiacoch rástli ceny energií, miezd, pohonných hmôt a obalových materiálov, pričom to všetko ovplyvňuje cenu potravín.

„Vyjednávania o odbytových cenách, za ktoré výrobcovia predávajú svoje výrobky obchodníkom, sú mimoriadne náročné. Zvyšovanie odbytových cien v mnohých prípadoch nekopíruje navyšovanie vstupov do výroby. Niektoré obchodné reťazce dokonca tlačia na znižovanie týchto odbytových cien,“ potvrdzuje M. Korpáš.

Výrobcovia ťahajú za kratší koniec

Za aktuálnou situáciou stojí podľa SZPCC aj nesprávne zvolená politika od roku 2020. Na Slovensku sa za posledné dva roky všetkými legislatívnymi krokmi výrazne posilnili obchodníci na úkor výrobcov potravín. „Ministri zlegalizovali nekalé obchodné praktiky, znížili pokuty pre reťazce za pokazené potraviny, procesne zvýhodnili obchodníkov pri riešení kontrol na úkor štátnej kontroly, ba dokonca zrušili povinnosť uvádzať polovicu slovenských potravín v letákoch,“ uvádza M. Lapšanský.

Podľa jeho slov od roku 2020 vlády nezaviedli jedinú legislatívnu zmenu v prospech výrobcov potravín na Slovensku, a podporné opatrenia zrušili. „V predchádzajúcom vládnom období pritom vznikol nový zákon o neprimeraných podmienkach, ktorý potravinári v EÚ hodnotili ako jeden z najlepších. Zavedený bol zber dotazníkových údajov o sektore, ktorý sa nazýva aj ,zelená nafta pre potravinárov´. V zákone o potravinách bola zakotvená povinnosť uvádzať minimálne 50 % slovenských potravín. Tieto kroky na posilnenie potravinárov boli zrušené, oslabené, alebo ich plánuje minister zrušiť,“ dodáva.

Pekári, cukrári a cestovinári preto varujú, že ak nedôjde ku konkrétnym legislatívnym krokom zo strany ministerstva v prospech slovenských výrobcov potravín, potravinársky sektor na Slovensku skolabuje.

M. Korpáš z SPPK pritom tvrdí, že nepriaznivú situáciu pre slovenských potravinárov spôsobuje dominantné postavenie obchodných reťazcov na trhu: „Obchodný reťazec dokáže rýchlo nahradiť slovenského dodávateľa zahraničným. Pôsobíme na otvorenom európskom trhu, v ktorom nie sú naši výrobcovia potravín dostatočne konkurencieschopní.“

M. Lapšanský navyše upozorňuje, že menších výrobcov viacero súčasných negatívnych vplyvov, ako sú inflácia, vojna na Ukrajine, neistota na trhu s komoditami či rastúce ceny vstupov, dostáva do významného ohrozenia, a túto situáciu nemusia prežiť, pokiaľ nepríde adekvátna pomoc.     

S postavením výrobcov bojuje aj EÚ

Aj Európska únia (EÚ) sa už niekoľko rokov zaoberá posilňovaním postavenia poľnohospodárov a potravinárov. „Vo všetkých krajinách EÚ totiž obchodné reťazce nadobudli extrémnu obchodnú silu. V niektorých krajinách sa v tomto smere realizovala aj legislatíva, ktorá posilňuje postavenie spracovateľov v rámci vyjednávaní. Na Slovensku je pozícia obchodných reťazcov zásadná vzhľadom na to, že sa cez ne predáva 90 % všetkých potravín,“ opisuje predseda predstavenstva SZPCC.

Potravinová bezpečnosť je v ohrození

Hoci sa naši výrobcovia riadia prísnymi pravidlami pre dodržanie bezpečnosti potravín, podľa M. Lapšanského sa vzhľadom na chýbajúcu legislatívnu a finančnú podporu potravinárov zo strany štátu riziko ohrozenia potravinovej bezpečnosti na Slovensku v súčasnosti stáva viac ako reálnym.

Navyše ani za takmer pol roka od začiatku vojny na Ukrajine štát potravinárom neposkytol žiadnu pomoc. „Náš zväz už informoval, že hrozí krach pekární v regiónoch. V okolitých krajinách vlády potravinárov podporujú, čo znamená, že na spoločnom európskom trhu je konkurencieschopnosť slovenských výrobcov potravín automaticky horšia,“ dodáva M. Lapšanský.

Dôkazom toho je, že znížená konkurencieschopnosť slovenských potravinárov sa už prejavila v ostatných rokoch. Zatiaľ čo výrobcovia potravín narážajú na neochotu obchodných reťazcov dohodnúť sa na adekvátnych cenách vzhľadom na rastúce vstupy, dovoz potravín z okolitých krajín z roka na rok rastie, keďže obchodné reťazce tam dokážu nakúpiť zahraničné potraviny za nižšie ceny.

SPPK pravidelne sleduje štatistiku dovozu a vývozu agropotravinárskych výrobkov. Podľa posledných údajov dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov bol v januári až apríli 2022 v objeme 2 098,9 milióna eur. „Z toho vyplýva, že v porovnaní s rokom 2021 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 26,4 % vyšší. V roku 2022 nebolo zaznamenané zníženie dovozu ani v jednom sledovanom odvetví,“ dodáva M. Korpáš.

Štatistiky dovozu enormne rastú

SZPCC uvádza, že podľa aktuálnych čísiel dovoz potravín a poľnohospodárskych plodín je len za prvé štyri mesiace tohto roku o viac ako tretinu vyšší, na úrovni takmer 690 miliónov eur. Znamená to, že na Slovensko sa za mesiac dováža o viac ako tisíc kamiónov potravín viac ako v porovnateľnom období pred rokom.

Karty môže zamiešať aj energetická kríza

V súčasnosti je však ťažké predpovedať, čo sa bude diať v nasledujúcom období. Hoci na Slovensku sú aj spotrebitelia, ktorí dlhodobo vyhľadávajú v obchodoch slovenské potraviny, stále je tu veľká časť tých, ktorí sa orientujú na nižšie ceny zahraničných výrobkov. Na výrobu však ďalej bude vplývať energetická kríza nielen u nás, ale aj v zahraničí.

„Práve zahraniční výrobcovia, ktorí vyrábajú v omnoho väčších množstvách, budú možno v konečnom dôsledku na tom ešte horšie s nedostatkom energií. Situácia je neistá pre každého. Je preto potrebné zabezpečiť dostatok vstupov do potravinárskej výroby,“ myslí si M. Korpáš.

Aké kroky navrhujú potravinári

Pekári, cukrári a cestovinári preto apelujú na súčasného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana, aby znova prijal za svoju tému posilňovanie postavenia spracovateľov potravín v potravinovom dodávateľskom reťazci. Preto navrhujú viacero možností, ako to urobiť, a svoje návrhy predložili aj predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi.

„Ide napríklad o zavedenie takzvaného OMNIBUSu, ktorý v rámci EÚ umožňuje spájanie sa prvovýrobcov a spracovateľov a ich spoločný postup pri rokovaniach s tretími stranami. Ďalším návrhom, ktorý by odľahčil výrobcov, je na obdobie počas kritickej situácie oslobodenie príplatkov za prácu v noci a cez víkendy od daní a odvodov. Práca pekárov prebieha totiž vo veľkej miere práve v tomto čase,“ vysvetľuje M. Lapšanský.

Dodáva, že navrhovali aj zaradenie výrobcov čerstvých potravín medzi subjekty s regulovanými cenami energií. „Potravinári tiež volajú po podpore pomocou propagácie slovenských potravín, napríklad zriadením marketingového fondu. Pomôcť by mohlo aj legislatívne ustanovenie povinnosti nákupu lokálnych potravín pre prevádzky verejného stravovania v inštitucionálnom gastrosektore a pre verejnú správu, či ustanoviť minimálne zastúpenie slovenských potravín na slovenskom trhu,“ tvrdí M. Korpáš.

Podľa SZPCC by pomoc pre potravinárov mohla byť aspoň na úrovni okolitých krajín, aby si naši potravinári dokázali udržať konkurencieschopnosť. Za nevyhnutné považujú opatrenia, ktoré by podporili umiestnenia slovenských potravín na pultoch obchodov.

„Privítali by sme aj prijatie dočasných legislatívnych opatrení na zamedzenie nekontrolovateľného rastu výrobných nákladov pekárov, cukrárov a cestovinárov na záchranu a udržanie podnikania a pracovných miest, ako aj zaradenie podpory udržateľnosti podnikania v potravinárskej výrobe medzi zásadné priority vlády SR,“ dopĺňa M. Lapšanský.

Agrorezort bude diskutovať s obomi stranami

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo stanovisko, že chce zasiahnuť do stabilizácie dodávateľsko – odberateľských vzťahov na domácom trhu s potravinami. Pre vyjasnenie situácie medzi obchodnými reťazcami a domácimi dodávateľmi potravín bude viesť v priebehu augusta bilaterálne rokovania s oboma stranami za okrúhlym stolom. Agrorezort dodáva, že na posilnenie postavenia  domácich potravinárov ministerstvo alokuje nemalé finančné prostriedky zo zdrojov EÚ, ale aj štátneho rozpočtu SR. „Najmä v súčasnom období, keď už jasne definujeme potravinovú nesebestačnosť Slovenska, si nemôžeme dovoliť, aby sa výrobcovia našich vlastných potravín vytrácali z pultov obchodov,“ uzatvára minister Samuel Vlčan.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
27.9.2022 Magdaléna Švančarková

Energie lámu slovenský priemysel. Problémy sú všade a podnikatelia otvorene hovoria o krachu

Problémy s cenami energií hlásia všetky podnikateľské sektory – chemický priemysel, hotelieri, producenti zeleniny, mäsa, pekári, ...

27.9.2022 Redakcia FinReport

Kryptomeny opäť padajú. Takto hlboko neboli takmer dva roky

Kryptomeny opäť raz „zahviezdili“ a znovu to bolo v negatívnom slova zmysle. Bitcoin, ako najväčšie svetové kryptoaktívum, dosiahol svoju ...

27.9.2022 Redakcia FinReport

Na COVID-19 umiera viac ľudí ako počas pandémie koronavírusu

Na Slovensku v auguste 2022 zomrelo takmer 4,4-tisíc osôb, čo je o 3,1 % ľudí viac (130 osôb) než hodnota päťročného priemeru rokov 2015 ...

27.9.2022 Naďa Černá

Roger Federer odchádza do tenisového dôchodku so zárobkom 1,1 miliardy dolárov

Švajčiarsky tenista Roger Federer, jeden z najlepších hráčov tenisovej histórie, prostredníctvom sociálnych sietí oznámil koniec svojej ...

27.9.2022 Redakcia FinReport

Spoločnosť hi umožní svojim klientom vyzdobiť si platobnú kartu vlastným NFT avatarom

Súčasťou NFT (Non Fungible Token) je nielen investičná stránka, ale má aj umelecký aspekt, ktorý z každej karty dokáže urobiť ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Do parlamentu smeruje novela zákona zvyšujúca tohtoročný štátny rozpočet o 1,5 miliardy eur

Vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022. Príjmy aj výdavky rozpočtu sa zvýšia o 1,5 ...

26.9.2022 Eva Sadovská

Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi, nároky firiem sa menia

Bratislava zažíva v posledných rokoch stavebný boom nových administratívnych budov. Výmera moderných kancelárskych priestorov sa za 10 rokov ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Takmer dve tretiny Slovákov by chceli pracovať hybridne

V dôsledku pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sa nezmenila iba situácia na pracovnom trhu, ale zároveň aj naše vnímanie ...

26.9.2022 Robert Juriš

V hustote poistenia aj celkovej poistenosti zaostávame za krajinami strednej a východnej Európy

Popredné poistné domy zverejňujú svoje hospodárske výsledky, ktoré charakterizujú ich pôsobenie v krajinách, v ktorých sú etablované. ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur

Členovia vlády SR na svojom mimoriadnom zasadnutí schválili ďalšiu finančnú pomoc pre seniorov v podobe vyplatenia takzvaného 14. dôchodku, ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Výkonnosť nákladnej dopravy sa v júli výrazne prepadla, osobná doprava rástla

Objem nákladnej prepravy v júli 2022 medziročne výraznejšie poklesol. Celkovo sa previezlo 16,8 milióna ton tovaru, čo bolo medziročne menej ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Zuckerbergovej spoločnosti Meta klesajú zisky, je pod tlakom konkurencie a plánuje prepúšťať

Americkej spoločnosti Meta v druhom štvrťroku tohto roku po prvý raz od jej vzniku klesol zisk. Tlaky na nákladovosť jej podnikania spôsobili, ...

23.9.2022 Redakcia FinReport

Ministerstvo dopravy opätovne zabezpečí prepravu ľudí aj tovaru v rámci pomoci Ukrajine

Rezort dopravy opätovne vyzýva dopravcov, aby sa zapojili do prepravy odídencov z Ukrajiny, respektíve na doručovaní humanitárnej pomoci v ...

23.9.2022 Redakcia FinReport

Motorová nafta je už drahšia ako 98-oktánový benzín

Ceny pohonných látok dosahujú úrovne, na ktoré sme v minulosti neboli zvyknutí. Benzín je čoraz lacnejší, a platí to nielen pre ...

22.9.2022 Robert Juriš

Americký FED a Švajčiarska centrálna banka zvyšovali úrokové sadzby, Japonsko zostáva v mínuse

Americký Federálny rezervný úrad FED zvýšil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,75 percentuálneho bodu. Stalo sa to v súlade s ...

22.9.2022 Redakcia FinReport

Chýbajúce čipy vyjdú podľa Allianzu európsky automobilový sektor na 100 miliárd eur

Automobilový sektor sa stal obeťou číslo jeden globálneho nedostatku polovodičov. Na ťažký začiatok pandémie koronavírusu reagovali ...

22.9.2022 Redakcia FinReport

Komodity súvisiace s Ruskom reagujú na správy o mobilizácii

Komodity závislé od dodávok z Ruska počas uplynulých 24 hodín výrazne vzrástli po tom, ako prezident Ruskej federácie Vladimir Putin ...

22.9.2022 Magdaléna Švančarková

Otravné telefonáty sa stanú minulosťou. Predvoľba (0)888 znamená, že ide o marketingový hovor

Marketingové volania budú mať po novom predvoľbu (0)888. Rozhodol o tom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií, pričom túto ...

Aplikácia

 1. 1.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 2. 2.
  Energie lámu slovenský priemysel. Problémy sú všade a podnikatelia otvorene hovoria o krachu
 3. 3.
  Roger Federer odchádza do tenisového dôchodku so zárobkom 1,1 miliardy dolárov
 4. 4.
  Kryptomeny opäť padajú. Takto hlboko neboli takmer dva roky
 5. 5.
  Na COVID-19 umiera viac ľudí ako počas pandémie koronavírusu