Hľadaj

Slovenské orgány sú odhodlané zdaňovať transakcie s kryptomenami

Ekonomika Poslať

Slovensko sa pustilo do zdaňovania kryptomien. Od 1. októbra je účinná novela zákona o dani z príjmov. Do zákona sa dostal pojem virtuálne meny a poslanci určili spôsob, ako virtuálne meny zdaňovať. Nad zdaňovaním však visia otázniky.

image

Zdroj foto: Pexels.com

Novela zákona je účinná relatívne krátko, no princípy zdaňovania virtuálnych mien formulovalo ministerstvo financií v metodickom usmernení už v marci. Už vtedy sa objavovalo viacero problémov. 

Zdanené príjmy z kryptomien

Novela zákona o dani z príjmov hovorí, že súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby, pričom sa stanovuje aj spôsob oceňovania. Použiť sa má spôsob ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou ku dňu výmeny. Reálnou hodnotou virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou.

 

Reálnu hodnotu ustanovuje zákon o účtovníctve. Tento zákon v § 24 odsek 10 hovorí, že „virtuálnu menu prepočítava účtovná jednotka na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 odseku 1 písmeno h)“. 


Zároveň § 25 odseku 1 písmeno h) hovorí, že reálnou hodnotou podľa § 27 odseku 13 je:

 • odplatne nadobudnutá virtuálna mena,
 • virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
 • služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
 • virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.


„Je vhodné napríklad uviesť, že ani schválená novela nerieši prípadný pokles trhovej hodnoty virtuálnych mien. V bežnej praxi existujú prípady, keď daňovník deklaruje príjem z dôvodu, že vymenil napríklad bitcoin za inú virtuálnu menu, ktorú ocenil trhovou hodnotou v čase výmeny. Do konca roka však získaná virtuálna mena absolútne stratila na hodnote, a takýto daňovník v podstate zdaňuje a „odvodňuje“ príjem, ktorý v realite ani nezískal. Podľa nášho názoru by sa mal zdaňovať vždy len prírastok na majetku daňovníka. V spomínanom prípade však k žiadnemu prírastku nedošlo. Určite by teda bolo vhodné zákonne upraviť, aby sa za zdaniteľný príjem nepovažovala výmena jednej virtuálnej meny za inú, ale až výmena virtuálnej meny za fiat menu, respektíve za obstaranú službu, prípadne majetok,“ hovorí spoločnosť Accace.

Základ dane bude možné znižovať o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Daňovým výdavkom je aj výdavok (náklad) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien. Tento daňový výdavok je možné uplatniť len do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnych mien, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k predaju virtuálnych mien.

Okrem výmeny virtuálnej meny sa budú zdaňovať aj príjmy z ťažby virtuálnej meny. Tieto prostriedky sa však nebudú zdaňovať v čase vyťaženia, ale v čase, keď sa dostanú do procesu výmeny. 

Daňoví odborníci hovoria o tom, že tento systém je nejasný. „Nie je úplne zrejmé, ako a čo účtovať v momente, keď takzvaný miner získa odmenu za svoju prácu, a to do času, kým danú virtuálnu menu nevymení za inú virtuálnu menu, respektíve ju odplatne vymení, prípadne si za ňu obstará iný majetok, respektíve službu,“ upozorňuje spoločnosť Accace.

Problémová mzda

Zároveň sa bude zdaňovať aj získanie kryptomeny napríklad vo forme vyplatenia mzdy. Vyplácanie mzdy vo virtuálnych menách však môže byť problematické. „Ako prvé je potrebné posúdiť, či vyplatenie mzdy vo forme virtuálnej meny je v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce – § 30 – mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon alebo osobitný predpis. Virtuálna mena pritom veľmi pravdepodobne nie je považovaná za peniaze,“ upozorňuje Slovenská komora daňových poradcov (SK DP).

„Ak by teda bolo právne možné vyplácať mzdu zamestnancov vo virtuálnej mene, za zrazenie dane a odvodov zamestnancov je zodpovedný zamestnávateľ pri výplate mzdy. Zamestnávateľ je teda povinný vyplatiť zamestnancovi dohodnutú mzdu a vypočítať príslušné odvody na sociálne a zdravotné poistenie, ako aj preddavok na daň. Príjem vyplatený vo virtuálnej mene by pritom zamestnávateľ prepočítaval na menu euro kurzom platným ku dňu výplaty mzdy,“ upozorňuje SK DP. „Potenciálny problém je pri určení základu dane. Toto ustanovenie teda nedefinuje, ako má zamestnanec určiť základ dane pri predaji virtuálnej meny, ktorú nadobudol vo forme mzdy. Logicky by sa výška takéhoto zdaniteľného príjmu mala určiť ako rozdiel medzi sumou prijatou zamestnancom z predaja virtuálnej meny a sumou zdanenou ako príjem zo závislej činnosti,“ dopĺňa SK DP. 

Sadzba dane závisí od celkovej výšky daňového základu, sadzba teda môže byť 19 %, prípadne 25 %. Sadzbou 19 % sa zdaňuje základ dane do sumy 35 268,06 eura a sadzbou 25 % sa zdaní základ dane vyšší ako 35 268,06 eura. 

Príjem z predaja kryptomeny spadá do ostatných príjmov upravených v § 8 zákona o dani z príjmov. To neplatí v prípade, ak daňovník má kryptomenu zaradenú vo svojom obchodnom majetku.

 

Podnikatelia

Daňovníkom v prípade virtuálnych mien je fyzická osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou a taktiež podnikatelia. Z výsledku ich hospodárenia sa stane daňový základ podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov. Podnikatelia si môžu uplatňovať daňové výdavky maximálne do výšky príjmov z predaja. 

Daňami sa musia zaoberať podnikatelia, ktorí predávajú tovar a služby za virtuálne meny. „Podnikateľ, ktorý prijme odplatu za predaj tovaru a služby vo forme virtuálnej meny, prepočíta prijatú úhradu na menu euro v zmysle ustanovení zákona o účtovníctve, teda kurzom ku dňu účtovného prípadu,“ upozorňuje SK DP.

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
17.6.2019 Redakcia FinReport

Záujem o kryptomeny opäť rastie, hodnota bitcoinu stúpa

Virtuálne meny sú stále živé. Hoci má bitcoin za sebou ťažký minulý rok, opäť sa vracia k rastu. Bitcoin rastie spolu s ďalšími ...

6.3.2019 Marek Šimo

Investovať do kryptomien sa dá viacerými spôsobmi

Kryptomeny sa stali už stabilnou súčasťou ekonomického sveta. Je pravda, že v posledných mesiacoch opadol veľký ošiaľ okolo bitcoinu ...

20.12.2018 Ján Beracka

Tajomnosť kryptomien láka aj kriminálnikov, hrozieb je viac

Bitcoin získal v očiach mnohých ľudí povesť anonymnej meny. Táto predstava je nepresná, no bitcoin má vlastnosti, ktoré priťahujú ...

19.12.2018 Marek Šimo

Čo je a ako funguje Initial Coin Offering?

Initial Coin Offering (ICO) znamená po slovensky prvotné uvedenie digitálnej meny (kryptomeny) na trh. ICO je takým prvotným krokom predtým, ...

18.12.2018 Marek Šimo

Aj drobné kryptomeny môžu byť príležitosť pre investorov

Na svete v súčasnosti existuje vyše 2 000 rôznych kryptomien. Väčšina ľudí pozná možno len bitcoin, tí trochu zbehlejší snáď ...

17.12.2018 Ján Beracka

EÚ virtuálne meny nezakazuje, no zdôrazňuje predovšetkým riziká

Virtuálne meny sú dnes skôr investičným artiklom ako obeživom v pravom zmysle slova. Použitie týchto mien je doposiaľ obmedzené a ...

13.12.2018 Ján Beracka

Miest, kde sa dá na Slovensku nakupovať s kryptomenami, sú len desiatky, v okolí je ich však viac

Bitcoin v súčasnosti nefunguje ako plnohodnotné platidlo, na Slovensku sú v podstate len desiatky miest, kde je možné platiť kryptomenami. Na ...

12.12.2018 Ján Beracka

A. Rajčány: Samotné kryptomeny sú v podstate bezcenné, no technológia blockchain má obrovský potenciál

Kryptomeny sú investičnou hviezdou minulého roka, no investori, ktorí nakupovali meny na konci minulého roka, sú v súčasnosti v strate. O ...

10.12.2018 Ján Beracka

Bitcoin: Vývesný štít kryptomien aj technológie blockchain

Mena bitcoin je žijúca legenda a naplno odhalila potenciál technológie blockchain. Príbeh tejto meny tvoria vzostupy aj pády. Bitcoin v ...

22.6.2018 Marek Šimo

Cena kryptomien môže ďalej kolísať

Kryptomeny zažili v minulosti už aj svetlejšie dni. V posledných týždňoch sme svedkami postupného klesajúceho pohybu smerom k cene okolo ...

28.2.2018 Ján Beracka

EK sa kryptomenám nebráni, no hovorí o rizikách

Európska komisia (EK) sa začala zaoberať reguláciou kryptomien. Predstavitelia EÚ hľadajú spôsoby ako kryptomeny regulovať, no od ...

29.1.2018 Ján Beracka

Kryptomeny v minulom roku rástli aj o tisícky percent, no sú extrémne nestále

V piatok 26. januára hekeri ukradli obrovské množstvo virtuálnej meny NEM z japonskej burzy Coincheck. Aktuálny vývoj okolo tejto digitálnej ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Auto vošlo do protismeru, pri čelnej zrážke zahynul v Banskej Bystrici jeden z vodičov
 2. 2.
  Fiľov závod na papierové obaly ECO – BAGS Myjava rozširuje výrobu
 3. 3.
  Finanční sprostredkovatelia zaznamenali najúspešnejší rok, najviac rástli investície
 4. 4.
  Ženy nie sú schránky na rodenie detí, vyhlásila poslankyňa Cigániková k téme interrupcií
 5. 5.
  Kompromis o európskom fonde obnovy môže byť na svete už tento týždeň