Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Predaj áut v Európe klesol v marci o polovicu

Redakcia FinReport Ekonomika Poslať

Na Slovensku klesol predaj áut v marci o 43 % oproti februáru. V Česku klesol medzimesačne o 35 %, v Nemecku o 34 %. So suverénne najhorším výsledkom skončilo Taliansko, najviac zasiahnuté koronavírusom, kde predaj áut klesol v marci až o 84 %.

image

Zdroj: UniCredit Bank (foto: shutterstock)

Krátkodobý šok

Posledné týždne trh s autami a následne aj európskych výrobcov áut zasiahol externý šok v podobe šíriacej sa pandémie COVID-19. Tá dočasne odstavila významnú časť európskych ekonomík, vo viacerých prípadoch vrátane predaja áut (napríklad na Slovensku patrili predajne áut až do 22. apríla medzi povinne uzavreté prevádzky).

Pandémia COVID-19 sa ukázala ako silný, avšak predpokladáme krátkodobý šok, ktorý ovplyvnil aj produkciu automobiliek v Európe. Všetky slovenské i české automobilky v priebehu marca dočasne odstavili svoju výrobu, a to najmä v dôsledku slabého dopytu. V posledných dňoch/týždňoch síce pozorujeme u niektorých z nich postupné obnovovanie výroby za sprísnených hygienických opatrení, keď reagujú na ojedinelý európsky, či postupne sa zotavujúci čínsky dopyt, k úrovni produkcie spred vypuknutia pandémie sa však ani zďaleka neblížia.

Komplikácie pri obnovenej produkcii pritom môže spôsobovať aj ponukový šok, t.j. problémy s dodávkami niektorých komponentov. Normalizáciu a návrat k štandardným úrovniam produkcii je preto možné očakávať až niekoľko týždňov/mesiacov po odznení pandémie, keď sa zotaví dopyt aj subdodávateľské reťazce.

V Taliansku pokles o 84 %

V aktuálnom Grafe týždňa sa pozrieme na predaje nových áut v Európe (t.j. na stále kľúčovom trhu slovenských a českých automobiliek, kam smeruje 66 % slovenskej, resp. 85 % českej produkcie) a na to, ako veľmi pandémia COVID-19 okresala tento trh už v marci. Predaje áut v Európe v posledných rokoch vykazujú až nezvyčajne vysokú volalilitu. Európske ekonomiky už dosiahli vrchol aktuálne ekonomického cyklu, čo prispieva k postupnému vytrácaniu sa jednoznačného rastúceho trendu z predchádzajúcich rokov.

V priemere sa predaje áut v krajinách EÚ v marci medziročne znížili až o 55 %, po štatistickom zohľadnení tradičnej sezóny (prepočet UniCredit Bank) pritom v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, t.j. februárom v priemere klesli o 53%. Až 95 % medziročného marcového poklesu predajov áut v EÚ by sa teda dala pripísať na vrub pandémie.

Z geografického pohľadu nebol pokles predajov nových áut v Európe v marci rovnomerný, po štatistickom zohľadnení tradičnej sezóny však zaznamenali medzimesačné poklesy predajov všetky krajiny, s výnimkou Islandu, kde zanedbateľne vzrástli (o 0,2 %). Len v siedmich krajinách EÚ pritom predaje nevykázali dvojciferné dynamiky medzimesačného poklesu. S výnimkou Maďarska (9,5% medzimesačne) Rumunska (-3,6 %) ide výlučne o krajiny severu Európy, ktoré zvyčajne odkladali prijímanie opatrení na zabránenie šíreniu pandémie a v prvotnej fáze pandémie sa rozhodli ísť skôr cestou budovania kolektívnej imunity (Holandsko či Švédsko).

Dá sa teda predpokladať, že tieto krajiny by mohli pociťovať výraznejší pokles predajov áut s miernym oneskorením, t.j. až v apríli. Naopak, najvýraznejšie prepady (medzimesačné aj medziročné) zaznamenali krajiny, ktoré šírenie pandémie COVID-19 zasiahlo najskôr a najviac, najmä na juhu Európy, na čele s Talianskom, kde sa predaje v porovnaní s februárom prepadli až o 84 %, a takmer identický pokles zaznamenali aj v medziročnom porovnaní.

Slovensko a Česko zaznamenali v rámci EÚ podpriemerný pokles predajov nových áut v marci - v prípade Slovenska na úrovni 43 % medzimesačne a 44 % medziročne, v prípade Česka na úrovni 35 % medzimesačne, resp. 37 % medziročne. Podobný prepad predajov ako Česko zaznamenal aj najväčší európsky trh – Nemecko (34 % medzimesačne a 37 % medziročne).

Predaje nových áut v Európe

Bez ohľadu na aktuálne sa šíriacu pandémiu COVID-19, predaje nových áut v Európe už v predchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne dosiahli svoj cyklický vrchol a rastový potenciál (nad rámec úrovni druhej polovice minulého roka) je tak už výrazne obmedzený. Po odznení pandémie sa síce krátkodobo môže realizovať časť odloženého dopytu po autách, čo môže dočasne pomôcť reštartu produkcie, zo strednodobého hľadiska sa však jednoznačne rastový trend nateraz javí skôr ako nepravdepodobný.

Aj v prípade, že koronakríza bude mať nakoniec krátke trvanie a tvar „V“, či „U“, skúsenosti z minulosti hovoria, že len časť odloženého dopytu sa bude realizovať v nasledujúcich mesiacoch. Časť nerealizovaných predajov z obdobia pandémie sa vytratí v podobe predĺženia (dočasného) cyklu obnovy áut.

Rýchlosť obnovy dopytu po nových autách po odznení pandémie bude záležať aj od toho, ako rýchlo sa zotaví spotrebiteľská dôvera európskych domácností. Tu bude hrať významnú rolu aj efektivita opatrení, ktoré krajiny EÚ primajú v snahe ochrániť pracovné miesta v ekonomike. Čím dlhšie bude externý šok koronavírusu na ekonomiky pôsobiť, tým rastie aj pravdepodobnosť, že tieto opatrenia nedokážu úplne ochrániť európsky trh práce a zotavovanie spotrebiteľského dopytu po kríze bude pozvoľnejšie, s negatívnymi konsekvenciami aj pre európsky automobilový priemysel.

Naša ekonomika závislá od automobilového priemyslu

Automobilový priemysel je kľúčovou zložkou slovenskej aj českej ekonomiky. Podľa posledných dostupných údajov Eurostatu z roku 2018 až 4,5 % hrubej pridanej hodnoty na Slovensku a 5,2 % v Česku vytvorili práve subjekty v automobilovom priemysle, pričom podiel tohto odvetvia na pridanej hodnote mal v posledných rokoch naďalej skôr mierne rastúcu tendenciu. Celkový vplyv odvetvia na výkon ekonomiky je pritom ešte o niečo vyšší, keďže produkcia áut stimuluje produkciu aj v niektorých ďalších odvetviach.

Celkový vplyv je možné vyčítať z tzv. input-output tabuliek. Ich hlavnou nevýhodou je, že vzhľadom na ich komplexnosť sú zvyčajne k dispozícií až s väčším časovým odstupom. Najnovšia databáza globálnych input-output tabuliek WIOD z roku 2014 však ukazuje, že nepriamy podiel (len produkčného procesu, t.j. bez indukovaného efektu zvýšenia dopytu zamestnancov dotknutých odvetví) výroby automobilov na tvorbe pridanej hodnoty na Slovensku i v Česku je porovnateľne veľký (Česko), či dokonca o niečo väčší (Slovensko) ako jej priamy podiel. 

Celkovo (priamo i nepriamo) sa tak produkcia áut v oboch krajinách podieľa na tvorbe pridanej hodnoty (HDP bez daní a subvencií) v krajine 9-10 percentami, čo radí obe krajiny jednoznačne na čelo európskeho rebríčka. Porovnateľný podiel automobilového priemyslu na ekonomike v Európe vykazuje už len Nemecko. Ďalšie krajiny v poradí – Maďarsko či Rumunsko, vykazujú v porovnaní so Slovenskom či Českom už len približne polovičný (celkový, t.j. priamy i nepriamy) podiel, vo väčšine európskych krajín výroba áut, či už priamo, alebo nepriamo, nepresahuje ani 2-3% podiel na pridanej hodnoty v krajine.

Aj v globálnom porovnaní patria obe naše ekonomiky medzi najviac závislé na automobilovom priemysle - podobne silný význam automobilového priemyslu nájdeme ešte v Číne (10,2%, s výraznejším zastúpením nepriamej zložky), len mierne nižší napríklad v Južnej Kórei (7,8%). Kondícia automobilového priemyslu je preto u nás kľúčová aj pre kondíciu ekonomiky a je jedným z hladných determinantov ekonomického rastu.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
31.5.2020 Správy

Pandémia priniesla ľuďom hlavne prácu z domu a zmenila spôsob trávenia voľného času, ukázal prieskum SAV

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Najčastejšou zmenou v súvislosti s koronakrízou bola pre ľudí práca z domu a obmedzenie sociálnych kontaktov. ...

29.5.2020 Správy

Globálny turizmus v tomto roku poriadne utrpí, pravdepodobne klesne až o 70 percent

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Globálny turizmus v tomto roku pravdepodobne oslabí až o 70 percent. Povedal to generálny tajomník Svetovej ...

29.5.2020 Správy

O príspevky prvej pomoci za apríl je možné požiadať len do konca mája, upozorňuje Krajniak

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Záujemcovia o príspevky na udržanie pracovných miest za apríl môžu zasielať vyplnené výkazy alebo žiadosti ...

29.5.2020 Správy

Sociálna poisťovňa zverejnila pre firmy a SZČO čestné vyhlásenie na odklad poistného za máj

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo ...

29.5.2020 Magdaléna Švančarková

Zoznam žiadateľov o pomoc od štátu je verejný, najvyššia podpora bola 5,3 milióna

Transparency International Slovensko zverejnilo zoznam žiadateľov pomoci od štátu a aj presné sumy, ktoré im štát za marec vyplatil. K 21. ...

28.5.2020 Správy

V projekte Prvá pomoc už odišlo žiadateľom o štátne príspevky takmer 126 miliónov eur

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Žiadateľom o štátne príspevky v projekte Prvá pomoc odišlo na účty 125,8 milióna eur. Po stredajšom rokovaní ...

27.5.2020 Správy

Situácia v obciach na Slovensku je alarmujúca, niektoré prišli pre koronakrízu aj o polovicu príjmov

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Niektoré obce prišli pre pandémiu o polovicu svojich príjmov. Pre agentúru SITA to uviedla starostka Povrazníka ...

26.5.2020 Správy

Opatrenia vlády pri riešení dopadov koronakrízy sú nedostatočné, kritizujú podnikatelia

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu počas aktuálnej koronakrízy za ...

26.5.2020 Správy

Z prvej pomoci štát pomohol už 400-tisíc ľudom, vyplatil vyše 96 miliónov eur

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Žiadateľom o príspevky prvej pomoci na elimináciu negatívnych dopadov pandémie nového koronavírusu na ekonomiku ...

23.5.2020 Redakcia FinReport

Tohtoročné dovolenky budú Slováci tráviť doma. Hory čaká nával turistov

Obmedzenia pohybu v súvislosti s pandémiou koronavírusu menia aj preferencie Slovákov v prípade letných dovoleniek. Mnohí volia dovolenku na ...

23.5.2020 Správy

Tržby počas pandémie vzrástli štyrom z desiatich slovenských e-shopov, ukázal prieskum

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia Covid-19 priniesla zvýšenie tržieb štyrom z desiatich slovenských e-shopov. Pätine sa tržby počas ...

22.5.2020 Správy

Obmedzený režim a zadlžovanie, gastro prevádzkam nepomôže len podpora od zákazníkov

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Dva mesiace v obmedzenom režime, otvorenie terás a interiérov za prísnych hygienických podmienok, zadlžovanie, ale ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Obec Lúky v púchovskom okrese žije referendom, obyvatelia rozhodnú o osude miestnej lekárne
 2. 2.
  Prečo zostal okres Trenčín v ružovej farbe? Dôvodom sú lokálne epidémie, vysvetľujú hygienici
 3. 3.
  Partners Group SK: Nový líder na slovenskom trhu finančného sprostredkovania. Ako sa mu to podarilo?
 4. 4.
  Svetovým podnikateľom roka 2021 sa stal juhokórejčan JungJin Seo
 5. 5.
  S nedostatkom čipov bude automotive bojovať až do konca roka. Problémom sú aj rastúce ceny vstupov