Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Potravinári protestujú proti obmedzeniu vývozu potravín a pekári varujú, že bez plynu nič neupečú

Zuzana Fryč Ekonomika
SK
EN
Poslať

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v týchto dňoch rokujú o novele zákona o potravinách. Podľa pozmeňujúceho návrhu z dielne politickej strany OĽaNO by sa mal obmedziť vývoz určitých poľnohospodárskych komodít a potravín zo Slovenska s cieľom udržať potravinovú bezpečnosť krajiny. Podľa potravinárov a Slovenského združenia pre značkové výrobky by však táto regulácia vývozu potravín mohla priniesť viaceré negatívne dôsledky, a to nielen veľké finančné straty pre slovenské firmy, ale aj zníženie konkurencieschopnosti agropotravinárstva. Návrh má byť navyše aj v rozpore s princípmi jednotného trhu Európskej únie (EÚ).

image

Foto: Shutterstock

Pripravovaná novela je na stole

Novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách zavádza viaceré dôležité zmeny, ako je napríklad umožnenie predaja potravín po dátume minimálnej trvanlivosti či zníženie takzvaných miliónových pokút. Návrh zákona už prešiel dvakrát medzirezortným pripomienkovým konaním a kvôli množstvu zásadných pripomienok sa menilo jeho pôvodné znenie.

Poslanec strany OĽaNO Martin Fecko pracuje na pozmeňujúcom návrhu, ktorým by sa mal obmedziť vývoz určitých poľnohospodárskych komodít a potravín, pričom cieľom je udržanie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky.

Zásadne proti regulácii

Potravinárske spoločnosti však aktuálne vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili obmedzenie vývozu poľnohospodárskych komodít a potravín. Pripojilo sa k nim aj Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV), ktoré je v tejto otázke na jednej lodi s potravinármi z Potravinárskej komory Slovenska (PKS) a poľnohospodármi zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

„Zámer, ktorý nebol odborne prediskutovaný s dotknutými subjektmi, je podľa nás škodlivý, môže vážne poškodiť podnikateľské prostredie, poprieť princípy jednotného trhu Európskej únie, ktorý nám pomohol v najhoršej situácii z pohľadu bezpečnosti dodávok potravín – pri nástupe epidémie COVID-19 na jar 2020,“ hovorí výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.

Aj podľa hovorkyne SPPK Jany Holéciovej ide o mimoriadne závažný zásah do podnikateľského prostredia, o ktorom nikto s výrobcami potravín vopred nediskutoval. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto žiada, aby poslanci Národnej rady SR tento návrh neschválili.  

„Návrh je zároveň v rozpore s primárnym právom Európskej únie a jej základnými princípmi – o voľnom pohybe tovaru, kapitálu a osôb, konkrétne s článkom 34 a článkom 35 Zmluvy o fungovaní EÚ, v zmysle ktorých sú množstevné obmedzenia vývozu a dovozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom medzi členskými štátmi zakázané. Tento fakt v minulosti v mnohých svojich rozhodnutiach potvrdil aj Súdny dvor EÚ,“ vysvetľuje J. Holéciová.

Rizikom je aj odlev investícií

Už začatie diskusie o tomto zámere zvyšuje podľa Ľ. Tuchschera neistotu odberateľov a obchodných partnerov voči Slovensku. „Sme presvedčení, že uvedený návrh môže viesť k výraznému  obmedzeniu  prílevu nových  investícií alebo  dokonca k ich odlevu. Členovia nášho združenia generujú produkciu potravín určenú na export v hodnote stoviek miliónov eur a ďalší objem tvoria zdroje z poľnohospodárskej prvovýroby, ktorá sa spracováva v iných štátoch Európskej únie,“ opisuje výkonný riaditeľ SZZV.

Podľa jeho slov udelenie právomoci ministerským úradníkom rozhodovať o vývoze produktov môže viesť k zníženiu alebo nezvratnému narušeniu dôvery obchodných partnerov voči slovenským inštitúciám a vážne ohroziť budúce súkromné investície v tejto oblasti na Slovensku. Zároveň dodáva, že aj podľa zástupcov Európskej komisie (EK) by takýto návrh by mohol byť v rozpore s právom EÚ, preto nemožno vylúčiť, že EK jasne proti takémuto návrhu zasiahne.

Regulácia môže ohroziť viaceré slovenské značky

Príkladom môžu byť podľa Ľ. Tuchschera známe zemiakové lupienky, ktoré nesú vo svojom názve odkaz na Slovensko. Samotný výrobca má zmluvne dohodnutý objem viac ako tisíc ton špeciálnej odrody zemiakov vhodnej na výrobu lupienkov, ktoré sa vyvezú do Čeka. Tam z nich vyrobia lupienky, zabalia a potom pošlú na Slovensko. „Tento produkt je určený len pre Slovensko. Obmedzenie exportu tak môžu ohroziť veľmi konkrétnu a nie bezvýznamnú slovenskú značku. Podobný problém je napríklad pri olejninách, ktoré sa vypestujú na Slovensku, spracujú napríklad v Maďarsku a spracovaný olej sa potom ako finálny produkt dostane na Slovensko,“ opisuje potenciálne problémy v prípade zavedenej regulácie.

Dovoz potravín na Slovensku prevyšuje vývoz

SPPK argumentuje aj ďalším bremenom pre agropotravinárske podniky, ktoré časť svojej produkcie vyvážajú, čím zmierňujú hrozivé čísla zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami.

Dovozy potravín na Slovensko totiž naďalej prevyšujú vývoz našich výrobkov do zahraničia. Len v januári tohto roka sa na Slovensko doviezlo o 24 % agropotravinárskych komodít viac než v januári 2020. Návrh poslanca M. Fecka je nevykonateľný a zmätočný. Spôsobí finančné straty pre firmy a štát, a pritom vôbec nie je isté, či toto opatrenie zaručí potravinovú bezpečnosť krajiny,“ tvrdí J. Holéciová z SPPK.

Hrozí zníženie konkurencieschopnosti

Zároveň tiež upozorňuje, že Slovensko je závislé od dovozu zahraničných potravín, preto tento krok môže mať negatívne dôsledky. „Pokiaľ by sme prijali reguláciu vývozu a k rovnakému kroku by pristúpili aj iné krajiny EÚ, potom by nastal vážny problém s dostatkom potravín v obchodoch. Navyše poslanecký návrh chce regulovať komodity, v ktorých je Slovensko vysoko prebytkové – napríklad obilniny, olejniny, kukuricu –  a všetky tieto produkty Slovensko vo veľkom vyváža,“ komentuje hovorkyňa SPPK.

Ďalším bodom na prehodnotenie je, že Slovensko ako každá krajina potrebuje exportovať, nielen byť závislá od dovozov cudzíchnie vždy kvalitných potravín. Zavedením regulácie vývozu by slovenskí exportéri stratili odbytištia a obchodných partnerov, s ktorými roky budovali korektné obchodné vzťahy. Navyše takýmto krokom by sa na Slovensku opätovne znížila konkurencieschopnosť agropotravinárstva. 

Cieľ sa dá dosiahnuť aj inak

Keďže cieľom regulácie je udržanie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, vzniká tu otázka, či neexistuje efektívnejší spôsob, ako to dosiahnuť. Potravinári aj SZZV uvádzajú, že ten sa dá dosiahnuť aj inými spôsobmi.

„V prvom rade je potrebné otvoriť odbornú diskusiu, či je tento zásah naozaj potrebný. Následne by ministerstvo malo zistiť, kde sú limity na strane štátu pri existujúcich nástrojoch. To znamená preveriť, prečo nie sú dostatočne využívané možnosti štátnych hmotných rezerv,“ tvrdí Ľ. Tuchscher s tým, že silový zásah do podnikateľského prostredia by mal byť až na poslednom mieste a za jasných kompenzačných podmienok pri rešpektovaní princípov jednotného trhu. J. Holéciová zároveň dopĺňa, že potravinovú bezpečnosť dosiahneme tým, že štát bude viac podporovať potravinársky spracovateľský priemysel.

Bez plynu nebude chlieb

Ďalšiu neistotu, ktorú aktuálne rieši Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), je zabezpečenie dostatku plynu na výrobu pekárenských výrobkov a potravín. Keďže takmer 100 % pekárskych pecí na Slovensku je úplne odkázaných na plyn, zväz upozorňuje, že bez plynu nedokáže upiecť žiadne výrobky.

Predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský uvádza, že v aktuálnej diskusii o potrebe diverzifikácie dodávateľov plynu či náhrade plynu za iné energetické médium sa hovorí na Slovensku predovšetkým v súvislosti s ťažkým priemyslom, no kľúčové je aj pre potravinárstvo.

Štát má podľa neho dve možnosti, ako dosiahnuť plynulú výrobu potravín aj v čase krízy. „Buď zabezpečí dostatok plynu, alebo musí rýchlo a významne podporiť prechod slovenského potravinárstva na iné zdroje energií. Ak sa tak však rozhodne, či už v rámci podpory cez projekt RePowerEU alebo prostredníctvom štátnej podpory, musí tak spraviť čo najskôr. Z hľadiska výmeny technológií totiž treba rátať s niekoľkými rokmi,“  dodáva M. Lapšanský.

J. Holéciová na záver dodáva, že v súčasnej situácii je preto mimoriadne dôležité a strategické, aby poľnohospodári a potravinári mohli komunikovať s politikmi ešte pred tým, ako chcú prijať kľúčové rozhodnutie v danej téme. Upozorňuje pritom, že momentálne nehrozí žiadny nedostatok potravín na pultoch obchodov.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
28.9.2023 Redakcia FinReport

Na Slovensku je každé štvrté dieťa ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením

Európsky štatistický úrad Eurostat priniesol alarmujúce správy o počte detí, ktoré sú v krajinách Európskej únie ohrozené chudobou ...

28.9.2023 Miloslava Némová

Na aké príspevky majú maminy nárok bezprostredne po narodení dieťaťa?

Na Slovensku majú matky po narodení dieťaťa nárok na štyri príspevky od štátu. Sú to príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac ...

28.9.2023 Redakcia FinReport

Nedajte sa nachytať na podvodný e-mail z adresy podobnej Finančnej správe SR

Neznámi páchatelia na svoje podvodné aktivity najnovšie zneužili aj meno slovenských daniarov. V mene Finančnej správy SR totiž rozposielali ...

28.9.2023 Eva Sadovská

Návštevnosť nákupných centier vzrástla o 8 %. Prečo ľudia nakupujú viac?

Za posledné desaťročie sa plocha obchodov na Slovensku zväčšila o približne 60 %. Stalo sa tak vďaka pribúdajúcim nákupným centrám či ...

28.9.2023 Robert Juriš

Slováci dôverujú bankám viac ako štátnym inštitúciám či politikom

Bankám dôveruje takmer polovica obyvateľov Slovenska. Vďaka tomu sú tretím najdôveryhodnejším subjektom v krajine po obecných samosprávach ...

28.9.2023 Redakcia FinReport

Spotrebiteľská nálada na Slovensku je najlepšia za posledné dva roky

Dôvera v slovenskú ekonomiku v septembri tohto roku poklesla v priemysle, stavebníctve, ale aj v obchode. Pozitívnejšie sú naladení ...

28.9.2023 Redakcia FinReport

Vláda odklepla 2-tisíc národných víz pre zamestnancov z cudziny ročne

Vláda SR schválila nariadenie o udeľovaní národných víz pre cudzincov z tretích krajín. Toto opatrenie sa bude týkať zamestnaní v oblasti ...

27.9.2023 Naďa Černá

Nakupovanie online: Kedy je platenie kartou v e-shope naozaj bezpečné?

Nakupovanie v e-shopoch je dnes aj po opätovnom otvorení kamenných prevádzok populárnejšie ako pred pandémiou koronavírusu. Takýto spôsob ...

27.9.2023 Redakcia FinReport

Nárast cien vo výrobe sa zmierňuje, poľnohospodári dokonca registrujú pokles

Nárast cien v priemyselnej výrobe a v stavebníctve sa postupne zmierňuje a v poľnohospodárstve je dokonca výrazne nižší ako pred rokom. ...

27.9.2023 Martin Jamnický

Takmer 75-tisíc SZČO sa čoskoro dozvie, aké budú ich odvody

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, ...

27.9.2023 Robert Juriš

Takto sa od 1. októbra 2023 zvýšia príspevky pomoci v hmotnej núdzi

V minulosti sme boli zvyknutí, že väčšina dávok a sociálnych príspevkov sa menila s príchodom nového roka. Dnes je situácia iná. Dávky ...

26.9.2023 Redakcia FinReport

Prieskum: Podnikatelia tvrdia, že vláda nerieši súčasnú energetickú krízu dostatočne

Energetická kríza, ktorá negatívne vplýva nielen na domácnosti, ale aj na podniky, je postrachom už od minulého roka. Firmy stále platia ...

25.9.2023 Redakcia FinReport

Výkonnosť nákladnej dopravy po roku opäť začala rásť

Nákladná doprava v júli tohto roku vykázala medziročný nárast objemov prepraveného tovaru najmä vďaka zvýšeným objemom v cestnej doprave ...

22.9.2023 Eva Sadovská

Home office sa mení na hybrid. Vieme, čo motivuje zamestnancov zostať v kanceláriách

Pandémia koronavírusu priniesla nové trendy na trhu práce. Jedným z nich je hybridný model, ktorý kombinuje prácu v kancelárii s režimom ...

22.9.2023 Redakcia FinReport

Motorová nafta zdražuje dvakrát rýchlejšie ako benzín

Ceny pohonných látok v uplynulom týždni opäť stúpli. Kým oba druhy benzínov zdraželi o viac ako dva centy na liter, cena motorovej nafty ...

21.9.2023 Redakcia FinReport

INESS: Najlepší volebný program v oblasti verejných financií majú SaS a PS

Analytici Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií INESS zhodnotili volebné programy politických strán kandidujúcich v nadchádzajúcich ...

21.9.2023 Redakcia FinReport

Stále pracujeme viac ako priemerní Európania

Slovenskí zamestnanci stále pracujú viac ako priemerní Európania. V minulom roku strávili v práci približne 39,6 hodiny týždenne, čo je o ...

20.9.2023 Redakcia FinReport

Úrady práce registrujú rekordne nízke počty absolventov vysokých škôl

Nezamestnanosť v lete na Slovensku stagnovala. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v auguste v porovnaní s júlom zvýšila o jedinú stotinu ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay