Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Potravinári protestujú proti obmedzeniu vývozu potravín a pekári varujú, že bez plynu nič neupečú

Zuzana Mecková Ekonomika
SK
EN
Poslať

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v týchto dňoch rokujú o novele zákona o potravinách. Podľa pozmeňujúceho návrhu z dielne politickej strany OĽaNO by sa mal obmedziť vývoz určitých poľnohospodárskych komodít a potravín zo Slovenska s cieľom udržať potravinovú bezpečnosť krajiny. Podľa potravinárov a Slovenského združenia pre značkové výrobky by však táto regulácia vývozu potravín mohla priniesť viaceré negatívne dôsledky, a to nielen veľké finančné straty pre slovenské firmy, ale aj zníženie konkurencieschopnosti agropotravinárstva. Návrh má byť navyše aj v rozpore s princípmi jednotného trhu Európskej únie (EÚ).

image

Foto: Shutterstock

Pripravovaná novela je na stole

Novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách zavádza viaceré dôležité zmeny, ako je napríklad umožnenie predaja potravín po dátume minimálnej trvanlivosti či zníženie takzvaných miliónových pokút. Návrh zákona už prešiel dvakrát medzirezortným pripomienkovým konaním a kvôli množstvu zásadných pripomienok sa menilo jeho pôvodné znenie.

Poslanec strany OĽaNO Martin Fecko pracuje na pozmeňujúcom návrhu, ktorým by sa mal obmedziť vývoz určitých poľnohospodárskych komodít a potravín, pričom cieľom je udržanie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky.

Zásadne proti regulácii

Potravinárske spoločnosti však aktuálne vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili obmedzenie vývozu poľnohospodárskych komodít a potravín. Pripojilo sa k nim aj Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV), ktoré je v tejto otázke na jednej lodi s potravinármi z Potravinárskej komory Slovenska (PKS) a poľnohospodármi zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

„Zámer, ktorý nebol odborne prediskutovaný s dotknutými subjektmi, je podľa nás škodlivý, môže vážne poškodiť podnikateľské prostredie, poprieť princípy jednotného trhu Európskej únie, ktorý nám pomohol v najhoršej situácii z pohľadu bezpečnosti dodávok potravín – pri nástupe epidémie COVID-19 na jar 2020,“ hovorí výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.

Aj podľa hovorkyne SPPK Jany Holéciovej ide o mimoriadne závažný zásah do podnikateľského prostredia, o ktorom nikto s výrobcami potravín vopred nediskutoval. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto žiada, aby poslanci Národnej rady SR tento návrh neschválili.  

„Návrh je zároveň v rozpore s primárnym právom Európskej únie a jej základnými princípmi – o voľnom pohybe tovaru, kapitálu a osôb, konkrétne s článkom 34 a článkom 35 Zmluvy o fungovaní EÚ, v zmysle ktorých sú množstevné obmedzenia vývozu a dovozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom medzi členskými štátmi zakázané. Tento fakt v minulosti v mnohých svojich rozhodnutiach potvrdil aj Súdny dvor EÚ,“ vysvetľuje J. Holéciová.

Rizikom je aj odlev investícií

Už začatie diskusie o tomto zámere zvyšuje podľa Ľ. Tuchschera neistotu odberateľov a obchodných partnerov voči Slovensku. „Sme presvedčení, že uvedený návrh môže viesť k výraznému  obmedzeniu  prílevu nových  investícií alebo  dokonca k ich odlevu. Členovia nášho združenia generujú produkciu potravín určenú na export v hodnote stoviek miliónov eur a ďalší objem tvoria zdroje z poľnohospodárskej prvovýroby, ktorá sa spracováva v iných štátoch Európskej únie,“ opisuje výkonný riaditeľ SZZV.

Podľa jeho slov udelenie právomoci ministerským úradníkom rozhodovať o vývoze produktov môže viesť k zníženiu alebo nezvratnému narušeniu dôvery obchodných partnerov voči slovenským inštitúciám a vážne ohroziť budúce súkromné investície v tejto oblasti na Slovensku. Zároveň dodáva, že aj podľa zástupcov Európskej komisie (EK) by takýto návrh by mohol byť v rozpore s právom EÚ, preto nemožno vylúčiť, že EK jasne proti takémuto návrhu zasiahne.

Regulácia môže ohroziť viaceré slovenské značky

Príkladom môžu byť podľa Ľ. Tuchschera známe zemiakové lupienky, ktoré nesú vo svojom názve odkaz na Slovensko. Samotný výrobca má zmluvne dohodnutý objem viac ako tisíc ton špeciálnej odrody zemiakov vhodnej na výrobu lupienkov, ktoré sa vyvezú do Čeka. Tam z nich vyrobia lupienky, zabalia a potom pošlú na Slovensko. „Tento produkt je určený len pre Slovensko. Obmedzenie exportu tak môžu ohroziť veľmi konkrétnu a nie bezvýznamnú slovenskú značku. Podobný problém je napríklad pri olejninách, ktoré sa vypestujú na Slovensku, spracujú napríklad v Maďarsku a spracovaný olej sa potom ako finálny produkt dostane na Slovensko,“ opisuje potenciálne problémy v prípade zavedenej regulácie.

Dovoz potravín na Slovensku prevyšuje vývoz

SPPK argumentuje aj ďalším bremenom pre agropotravinárske podniky, ktoré časť svojej produkcie vyvážajú, čím zmierňujú hrozivé čísla zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami.

Dovozy potravín na Slovensko totiž naďalej prevyšujú vývoz našich výrobkov do zahraničia. Len v januári tohto roka sa na Slovensko doviezlo o 24 % agropotravinárskych komodít viac než v januári 2020. Návrh poslanca M. Fecka je nevykonateľný a zmätočný. Spôsobí finančné straty pre firmy a štát, a pritom vôbec nie je isté, či toto opatrenie zaručí potravinovú bezpečnosť krajiny,“ tvrdí J. Holéciová z SPPK.

Hrozí zníženie konkurencieschopnosti

Zároveň tiež upozorňuje, že Slovensko je závislé od dovozu zahraničných potravín, preto tento krok môže mať negatívne dôsledky. „Pokiaľ by sme prijali reguláciu vývozu a k rovnakému kroku by pristúpili aj iné krajiny EÚ, potom by nastal vážny problém s dostatkom potravín v obchodoch. Navyše poslanecký návrh chce regulovať komodity, v ktorých je Slovensko vysoko prebytkové – napríklad obilniny, olejniny, kukuricu –  a všetky tieto produkty Slovensko vo veľkom vyváža,“ komentuje hovorkyňa SPPK.

Ďalším bodom na prehodnotenie je, že Slovensko ako každá krajina potrebuje exportovať, nielen byť závislá od dovozov cudzíchnie vždy kvalitných potravín. Zavedením regulácie vývozu by slovenskí exportéri stratili odbytištia a obchodných partnerov, s ktorými roky budovali korektné obchodné vzťahy. Navyše takýmto krokom by sa na Slovensku opätovne znížila konkurencieschopnosť agropotravinárstva. 

Cieľ sa dá dosiahnuť aj inak

Keďže cieľom regulácie je udržanie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, vzniká tu otázka, či neexistuje efektívnejší spôsob, ako to dosiahnuť. Potravinári aj SZZV uvádzajú, že ten sa dá dosiahnuť aj inými spôsobmi.

„V prvom rade je potrebné otvoriť odbornú diskusiu, či je tento zásah naozaj potrebný. Následne by ministerstvo malo zistiť, kde sú limity na strane štátu pri existujúcich nástrojoch. To znamená preveriť, prečo nie sú dostatočne využívané možnosti štátnych hmotných rezerv,“ tvrdí Ľ. Tuchscher s tým, že silový zásah do podnikateľského prostredia by mal byť až na poslednom mieste a za jasných kompenzačných podmienok pri rešpektovaní princípov jednotného trhu. J. Holéciová zároveň dopĺňa, že potravinovú bezpečnosť dosiahneme tým, že štát bude viac podporovať potravinársky spracovateľský priemysel.

Bez plynu nebude chlieb

Ďalšiu neistotu, ktorú aktuálne rieši Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), je zabezpečenie dostatku plynu na výrobu pekárenských výrobkov a potravín. Keďže takmer 100 % pekárskych pecí na Slovensku je úplne odkázaných na plyn, zväz upozorňuje, že bez plynu nedokáže upiecť žiadne výrobky.

Predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský uvádza, že v aktuálnej diskusii o potrebe diverzifikácie dodávateľov plynu či náhrade plynu za iné energetické médium sa hovorí na Slovensku predovšetkým v súvislosti s ťažkým priemyslom, no kľúčové je aj pre potravinárstvo.

Štát má podľa neho dve možnosti, ako dosiahnuť plynulú výrobu potravín aj v čase krízy. „Buď zabezpečí dostatok plynu, alebo musí rýchlo a významne podporiť prechod slovenského potravinárstva na iné zdroje energií. Ak sa tak však rozhodne, či už v rámci podpory cez projekt RePowerEU alebo prostredníctvom štátnej podpory, musí tak spraviť čo najskôr. Z hľadiska výmeny technológií totiž treba rátať s niekoľkými rokmi,“  dodáva M. Lapšanský.

J. Holéciová na záver dodáva, že v súčasnej situácii je preto mimoriadne dôležité a strategické, aby poľnohospodári a potravinári mohli komunikovať s politikmi ešte pred tým, ako chcú prijať kľúčové rozhodnutie v danej téme. Upozorňuje pritom, že momentálne nehrozí žiadny nedostatok potravín na pultoch obchodov.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
30.6.2022 Magdaléna Švančarková

Cestovatelia, pozor – kreditky Diners Club končia, tak aby vám to nepokazilo dovolenku

Výhody, zľavy, špeciálne salóniky a miliónové poistné krytie pri cestovnom poistení patrili medzi bonusy kreditnej karty Diners Club. Tá ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Christina Lagardová: Éra ultranízkej inflácie sa už pravdepodobne nevráti

„Éra ultranízkej inflácie v eurozóne sa už pravdepodobne nevráti,“ povedala prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Dnes je posledný deň na podanie odloženého daňového priznania

Na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, ako aj na zaplatenie dane za rok 2021, zostávajú už posledné hodiny. Tým, ktorí ...

30.6.2022 Naďa Černá

Netflix má na Slovensku nového konkurenta v podobe Disney+. Obe spoločnosti majú problém

Dlho očakávaný príchod streamovacej platformy Disney+ sa stal realitou už aj na Slovensku. Pre diváka to znamená rozšírenie ponuky o ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny bude v júli, auguste a septembri 2022 až trikrát vyšší, ako bol doteraz. Po novom bude ...

29.6.2022 Redakcia FinReport

Coface znížila hodnotenie Slovenska z úrovne A3 na A4

Európa vrátane Slovenska významne dopláca na rusko-ukrajinský vojnový konflikt. Nadnárodná spoločnosť Coface až 16 európskym krajinám ...

29.6.2022 Redakcia FinReport

Pesimizmus podnikateľov pri hodnotení ekonomiky stále rastie

Dôvera v slovenskú ekonomiku zo strany podnikateľov je značne rozkolísaná. Najmä v oblasti priemyslu a služieb v júni 2022 poklesla dokonca ...

29.6.2022 Monika Jakábová

Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia

Drahšie vklady, doručenie výpisov poštou či služby v pobočkách. Mnohé banky menia s príchodom letných mesiacov svoje cenníky. Zmeny ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Ceny vo väčšine odvetví priemyslu každý mesiac dramaticky rastú

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v máji 2022 medziročne vyššie o 40,9 %. Ceny v dodávke elektriny a plynu boli vyššie ako ...

28.6.2022 Robert Juriš

Hrozba stagflácie je čoraz reálnejšia. Centrálne banky musia byť mimoriadne opatrné

Prakticky celý svet v súčasnosti čelí dramatickému rastu cien tovarov a služieb. Nárast inflácie ešte urýchlili dôsledky vojenského ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Parlament schválil veľkú novelu zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach

Poslanci parlamentu schválili návrh zákona o energetike. Jeho úlohou je najmä transponovanie európskej legislatívy v oblasti vnútorného trhu ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Rusko sa po viac ako 100 rokoch ocitlo v technickom bankrote

Ruská federácia sa prvýkrát za viac ako 100 rokov ocitla v platobnej neschopnosti. Do nedele 26. júna 2022 mala zaplatiť úroky zo ...

27.6.2022 Monika Jakábová

Zákon o podpore štátneho nájomného bývania má zlepšiť situáciu s bývaním na Slovensku

Dvaja z troch mladých ľudí (65,2 %) na Slovensku vo veku 18 až 34 rokov bývajú so svojimi rodičmi. Tento údaj je podstatne vyšší ako ...

25.6.2022 Redakcia FinReport

Najviac štatútov dočasnej ochrany udelili Ukrajincom v Poľsku, Česku a na Slovensku

Po vypuknutí vojny na Ukrajine v marci 2022 spomedzi členských štátov Európskej únie to bolo Poľsko, ktoré udelilo ukrajinským utečencom ...

24.6.2022 Redakcia FinReport

Nákladná doprava spomalila najmä na cestách, v železničnej doprave pribúdajú cestujúci

Celkový objem nákladnej prepravy v apríli 2022 medziročne klesol o 7,2 % a dosiahol 20,2 milióna ton. Viac ako dve tretiny objemu tovaru sa ...

24.6.2022 Dominik Horváth

Rubeľ je najrýchlejšie rastúcou menou na svete, hoci je to úplný ekonomický nezmysel

Ruská ekonomika by mala byť podľa učebnice ekonómie na kolenách. Na Rusko boli za posledné štyri mesiace uvalené desiatky rôznych sankcií. ...

24.6.2022 Redakcia FinReport

Vlani si dopriali dovolenku dva milióny Slovákov

Napriek pretrvávajúcim obmedzeniam v druhom roku pandémie nestratili chuť cestovať dva milióny Slovákov. Vyhľadávali predovšetkým domáce ...

21.6.2022 Robert Juriš

Peter Kažimír: Inflácia bude vyššia a rast pomalší, ako sme pôvodne predpokladali

Každá jedna domácnosť aj firma na Slovensku zápasí s rovnakými problémami, a tými sú rastúce ceny. Inflácia na Slovensku je najvyššia ...

Aplikácia

 1. 1.
  Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne
 2. 2.
  Christina Lagardová: Éra ultranízkej inflácie sa už pravdepodobne nevráti
 3. 3.
  Netflix má na Slovensku nového konkurenta v podobe Disney+. Obe spoločnosti majú problém
 4. 4.
  Cestovatelia, pozor – kreditky Diners Club končia, tak aby vám to nepokazilo dovolenku
 5. 5.
  Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia