Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Podnikoví architekti: Sú to odborníci bez prilby a pravítka

Peter Jasenovec Ekonomika
SK
EN
Poslať

Dnes azda už žiadna budova nevzniká bez architekta. Kvalitný odborník prihliada nielen na základné požiadavky stavby, ale vo svojej práci odráža aj ďalšie faktory. Spája a využíva poznatky z oblasti estetiky, umenia, cez prírodné zákony, štátne normy až po moderné technológie. Architekt svojou prácou rozhoduje aj o efektivite všetkých vynaložených prostriedkov na stavbu a tiež o kvalite výsledku. V tomto texte však budeme hovoriť o „inom“ druhu architektúry – o architektúre firiem.

image

Foto: Shuterstock

 

Tvorcovia štruktúry firiem a podnikov pri kontrole progresu stavby nemusia mať na hlavách prilby, nevedia, ako urobiť obydlie svetlejším a netušia, aké trendy v interiéroch sú dnes in. Ich diela sú však rovnako komplexné, zložité a rozsiahle, a vynakladané prostriedky, o ktorých spolurozhodujú, sú často mnohonásobkami rozpočtov mestskej polyfunkcie. Hovoríme o podnikovej architektúre (Enterprise Architecture).

Agenti zmeny organizácie

Všetky moderné firmy majú podnikovú architektúru, a to bez ohľadu na to, či o tom vedia, alebo nie. Alebo, ak by sme chceli byť úplne presní, riešia to, čo je úlohou podnikovej architektúry. Môžeme si tu pomôcť jednou z definícií tohto druhu architektúry, alebo zjednodušene povedať, že pointou je zladenie firemného biznisu a technológií za pomoci stratégie, ktorá sa pozerá na firmu a jej ciele ako celok. Táto definícia býva často doplnená dovetkom, že podnikový architekt je agentom zmeny organizácie.

Podľa konzultačnej spoločnosti Gartner bude v roku 2023 úspech až 60 % organizácií závisieť od toho, ako efektívne využijú podnikovú architektúru pri zladení biznis plánu s digitálnymi inováciami. Firmy tiež stále viac využívajú architektúru na to, aby do svojich plánov, dizajnu a analýz vniesli viac inteligencie. Podniková architektúra pomáha pri fúzii medzi IT a biznisom. Podniková architektúra je vo viacerých finančných inštitúciách na Slovensku partnerom najvyššieho vedenia pri strategických rozhodnutiach o ďalšom smerovaní firmy a riadi realizáciu navrhnutých zmien.

Bez podnikovej architektúry by bolo nemysliteľné uchopiť rozsah integračných prác pri nasadzovaní veľkých informačných systémov potrebných pri realizácii strategických rozhodnutí. Prostredníctvom dát umožňuje firmám predpovedať budúce modely a návratnosť investícií. Pomáha pri rozširovaní obchodného portfólia spoločnosti, alebo pri ďalšej firemnej expanzii, a to agilným a nákladovo efektívnym spôsobom.

Eleganciu výstupov nevidno priamo

Práca podnikových architektov má v mnohých ohľadoch podobné črty ako práca stavebných architektov, ktorí postavili budovy, v ktorých firmy sídlia. Zásadný rozdiel je však v dynamike faktorov, s ktorými sa podniková architektúra musí riadiť. Krajinný ráz sa predsa len nemení tak rýchlo a často ako biznis stratégie. Obchodné ciele sú to, od čoho sa podniková architektúra odráža, práve to je základ pre „obvodové múry“ firemnej stavby. Podnikoví architekti tieto jednotlivé stavebné bloky prepájajú pomocou technológie, ktorú má firma k dispozícii, alebo ju len bude potrebovať.

Stále sa rozvíjajúci návrh stavby podnikoví architekti nazývajú model podnikovej architektúry. Najčastejšie ide o digitálne dielo. Krásy tohto modelu možno obdivovať v prezentáciách pre top manažment, prípadne v repozitároch dizajnového softvéru. Eleganciu výstupov nevidno priamo, ale trebárs v skrátení času dodania produktov či služieb zákazníkom (time-to-market), alebo v ušetrení nákladov na realizáciu zmien. Genialita modelov sa prejaví v tom, ako sa firma dokáže vyrovnať s narastajúcou technologickou komplexitou, alebo s optimalizáciou fungovania procesov.

Od biznis po infraštruktúrnu architektúru

Podobne ako pri vzniku budovy podnikový architekt primárne vníma firmu cez jej víziu z pohľadu jej určenia a cieľov. Následne v rámci biznis architektúry modeluje jej produkty, služby, procesy, organizačnú štruktúru či roly jej zamestnancov. Tento pohľad je zatiaľ prakticky nezávislý od použitia technológií vo fungovaní organizácie.

po detailnom porozumení biznis modelu organizácie je možné vnímať ďalšie jej dimenzie. To sa už biznis prepája s modelom aplikačným, dátovým a bezpečnostným – koncepčnými pohľadmi na to, akým spôsobom podporujú informačné technológie fungovanie organizácie, prípadne život jej produktov a služieb. Tieto úrovne stále pracujú s vysokou mierou abstrakcie. Modelované dátové štruktúry a aplikácie však potrebujú poriadne základy, inými slovami hardvér.

Túto dimenziu pokrýva infraštruktúrna architektúra. Cez jej modely firma vníma, akým spôsobom je realizovaná podpora fungovania organizácie fyzicky. Aké siete, databázové či aplikačné servery, operačné systémy a softvérové platformy sú potrebné na fungovanie firmy.

Modelovanie zmeny

Keď podnikoví architekti vytvoria statický pohľad na organizáciu zo všetkých pohľadov, otvorí sa priestor pre jednu z najdôležitejších funkcií podnikovej architektúry, ktorou je modelovanie zmeny. Ako sa na firme prejaví zmena biznis stratégie, výmena nosnej technológie a úprava predajného procesu? Aký vplyv by malo zavedenie nového produktu či služby? Čo bude potrebné zmeniť po schválení novej legislatívy? Ako zefektívniť poskytovanie služieb? Ako zlepšiť spokojnosť klientov?

Na tieto otázky poskytne odpoveď práve podniková architektúra. Umožňuje modelovať zmeny ktorejkoľvek z firemných dimenzií a jej vplyv na tie ostatné. A nejde len o modelovanie vplyvu. Ako disciplína proaktívne a holisticky reaguje na akékoľvek zmeny vo vonkajšom či vnútornom prostredí. Prichádza s identifikáciou a analýzou vykonávania zmien smerom k požadovanej obchodnej vízii a dosahovaným výsledkom. Prináša hodnotu tým, že predkladá manažmentu priamo schváliteľné odporúčania na úpravu procesov, portfólií produktov, služieb alebo projektov s cieľom dosiahnuť zamýšľané obchodné výsledky.

Ak ku zmenám skutočne príde, prechod z aktuálneho do želaného cieľového stavu podporuje podniková architektúra celkovým dizajnom zmeny, rovnako však zachytením a naplánovaním najmenších detailov podľa potrieb projektu. Predovšetkým v oblasti strategických rozhodnutí je podniková architektúra dôležitým partnerom a tiež podporou projektového manažmentu pri implementácii zamýšľanej zmeny.

Cieľom je zvýšiť profit

Bez podnikovej architektúry sa dnes nezaobíde žiadna moderná väčšia spoločnosť pri úspešnom realizovaní obchodnej stratégie. Prostredníctvom analýzy, návrhu a plánovania pomáha preklenúť priepasť medzi IT a biznisom, ale predovšetkým zvýšiť profit. Je partnerom manažmentu pri rozhodnutiach, od tej najvyššej až po úroveň riadenia konkrétnych projektov.

Pomáha transformovať podniky prostredníctvom efektívneho využívania potenciálu IT na podporu fungovania biznisu, ako je poskytovanie lepších dát a zavádzania inovácií. Vďaka tomu by mala byť podniková architektúra neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a dôležitým rámcom, do ktorého je potrebné investovať.

Komunita podnikových architektov

Komunita architektov na Slovensku si za jeden zo svojich cieľov kladie šírenie osvety o profesii podnikový architekt. Komunitu tvoria podnikoví architekti, ktorí na Slovensku žijú a pracujú, alebo k nemu majú vzťah. Pod pojmom podnikový architekt pritom chápeme široké spektrum profesií, ako sú biznis, procesný, aplikačný, informačný, dátový, infraštruktúrny, bezpečnostný či solution architect.

V rámci komunity tiež prebieha intenzívne „zdieľanie“ znalostí a skúseností jej členov v rámci pravidelných osobných stretnutí a ad hoc virtuálnych workshopov na odborné témy. Hlavnými informačnými kanálmi komunity sú LinkedIn skupina „Slovak Enterprise Architects“: https://www.linkedin.com/groups/4521006/ a portál https://enterprisearchitecture.sk/. Komunita alebo v budúcnosti spolok architektov môžu vystupovať ako odborný partner štátu pre oblasť podnikovej architektúry informačných systémov.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
19.1.2022 Roland Régely

Faktoring kríza neohrozila, slovenský trh si rozdelili tri najväčšie banky

Faktoring na Slovensku zaznamenal v minulom roku významný rast. Pomáhajú mu odkladané firemné nákupy počas lockdownu, ktoré opätovne plnia ...

19.1.2022 Redakcia FinReport

Záujem o prestupy medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami sa znížil

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) minulý rok zmenilo viac ako 41-tisíc sporiteľov. Oproti roku 2020 počet tých, ktorí si sporia na ...

18.1.2022 Magdaléna Švančarková

Banky za dva roky opustilo 1 500 zamestnancov, zredukovali aj pobočkové siete

Pandémia koronavírusu zasiahla aj bankový sektor. Návštevu tradičnej pobočky klienti vymenili za stretnutia v online priestore. Novým trendom ...

18.1.2022 Robert Juriš

Biznis s predplatenými kartami dokáže vygenerovať biliónové obraty

Hodnota celosvetovo uskutočnených transakcií prostredníctvom predplatených kariet v roku 2026 presiahne 4,1 bilióna dolárov. Tvrdí to ...

18.1.2022 Redakcia FinReport

V rámci rizikového životného poistenia pribudli nové ochorenia, ako autizmus a celiakia

Štyri nové choroby – autizmus, celiakia, malária a Crohnova choroba – boli zaradené medzi kritické ochorenia v rámci rizikového ...

18.1.2022 Redakcia FinReport

Vláda schválila zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Slováci pracujúci alebo podnikajúci v Európskej únii (EÚ) si budú môcť preniesť dôchodkové úspory naprieč hranicami členských ...

15.1.2022 Redakcia FinReport

Eurostat: Nehnuteľnosti na Slovensku za 10 rokov zdraželi o 62 %

Nehnuteľnosti počas posledných 10 rokov v rámci eurozóny aj celej Európskej únie poriadne zdraželi. Presnejšie, zdraželi vo väčšine ...

14.1.2022 Redakcia FinReport

Inflácia na Slovensku sa blíži k 6 percentám, je to najviac za posledných 17 rokov

Ceny tovarov a služieb neustále rastú. Stúpali aj na konci roka 2021. Decembrová inflácia dosiahla medziročne 5,8-percentný nárast, čo je ...

14.1.2022 Redakcia FinReport

Meta čelí megažalobe o 2,75 miliardy eur a zároveň sama žaluje phishingové stránky

Donedávna Facebook, v súčasnosti spoločnosť s názvom Meta Platforms, vo Veľkej Británii čelí hromadnej žalobe. Je podozrivá zo zneužitia ...

12.1.2022 Redakcia FinReport

Dostaneme nové občianske preukazy s biometrickými údajmi na čipe

Vláda schválila novelu zákona o občianskych preukazoch z dielne ministerstva vnútra. Nové preukazy totožnosti budú mať vo svojom čipe ...

12.1.2022 Redakcia FinReport

Skutočným problém dneška je greenflácia, pretože tú všetci pocítime na svojich peňaženkách

Takmer celý minulý rok sa o inflácii hovorilo ako ako o prechodnom jave, ktorý je potrebné vydržať a počas roku 2022 sa sám dostane späť ...

10.1.2022 Redakcia FinReport

Cestovanie: Travel-tech Kowi.com sa spája s poskytovateľom e-víz – spoločnosťou Sherpa

Pandémia koronavírusu skomplikovala život cestovateľom aj tým, ktorí z cestovného ruchu žijú. Napriek nejasnostiam okolo priebehu a ...

10.1.2022 Robert Juriš

Inflácia: Nárast cien tovarov a služieb v eurozóne na konci roka 2021 dosiahol rekordných 5 %

Inflácia v krajinách eurozóny sa ku koncu roka 2021 dostala na úroveň, kde dosiaľ ešte nikdy nebola, teda najvyššie od zavedenia eura v roku ...

10.1.2022 Redakcia FinReport

Priemysel po dvoch mesiacoch poklesu opäť začal rásť

Slovenský priemysel sa v novembri 2021 dostal znova do plusových čísiel a vykázal medziročný rast o viac ako 4 %. Zároveň o takmer 7 % ...

9.1.2022 Redakcia FinReport

Mastercard: Rok 2022 v znamení posilňovania digitalizácie a návratu k zážitkovej ekonomike

Onedlho to budú dva roky od vypuknutia pandémie koronavírusu. Inštitút ekonomických štúdií spoločnosti Mastercard (Mastercard Economics ...

8.1.2022 Redakcia FinReport

Automotive: Zažilo ťažký rok a ďalšie náročné má pred sebou

Chýbajú čipy, výrobu sužujú odstávky, viazne preprava, skladové zásoby sú vypredané, nových vozidiel je nedostatok, ich cena sa zvyšuje, ...

7.1.2022 Robert Juriš

Spoločnosť Google dostáva stámiliónové pokuty, no v kľúčovom súdnom spore napokon zvíťazila

Spoločnosť Google má za sebou náročný rok. Dostala niekoľko vysokých pokút, ktorých súčet sa počíta v stámiliónoch eur. Dôvodov na ...

6.1.2022 Redakcia FinReport

Najväčšie hrozby roka 2022: Energetická kríza, inflácia, geopolitika a COVID-19

Medzi najvýznamnejšie riziká roku 2022 patrí energetická kríza v súvislosti s prudko rastúcou globálnou infláciou, pnutie medzi USA a ...

Aplikácia

 1. 1.
  Spoločnosť J&T Energy Financing Eur XI vydá dlhopisy za 100 miliónov eur
 2. 2.
  Záujem o prestupy medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami sa znížil
 3. 3.
  Vláda schválila zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte
 4. 4.
  Biznis s predplatenými kartami dokáže vygenerovať biliónové obraty
 5. 5.
  Banky za dva roky opustilo 1 500 zamestnancov, zredukovali aj pobočkové siete