Hľadaj

Parkovacia politika v Bratislave. Ako to funguje v zahraničí?

Ekonomika Poslať

Mnohé európske mestá svoje problémy s preťaženou dopravou vyriešili už pred niekoľkými, ba aj desiatkami rokov. Na rade je konečne Bratislava. Základom je systém šitý na mieru. Parkovacia politika v Bratislave prinesie podstatné zmeny v januári 2021. Už teraz však mestské časti spúšťajú pilotné parkovacie projekty. Nový systém je od 1. novembra v Petržalke a od 1. decembra minulého roku aj v Ružinove.

image

Foto: Facebook Petržalka

Pravidlá parkovacej politiky

Návrh regulácie parkovania vznikal v priebehu pol roka. Následne ho predstavili mestským častiam. Tie poslali spolu 108 pripomienok, z ktorých 78 zapracovali. Tri mestské časti zo sedemnástich najprv návrh neschválili. V máji sa k nemu vyjadrovala aj verejnosť. Spracovaný materiál napokon jednohlasne všetkými 45 hlasmi schválili v júni poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva. Pravidlá začnú platiť 1. januára 2021. Dovtedy majú mestské časti možnosť spustiť vlastné pilotné projekty so zvýhodnenými podmienkami pre rezidentov.

Parkovanie po novom však nespoplatnia úplne v celom meste, iba na miestach a v časoch, kde je reálny problém. „Napríklad na sídlisku, kde je problém s parkovaním najmä v noci, bude parkovanie spoplatnené iba v noci. Pri biznis centrách a úradoch, kde je problém s parkovaním najmä v pracovnom čase, bude parkovanie spoplatnené iba cez deň. A v lokalitách, kde problém s parkovaním nie je, bude parkovanie naďalej bezplatné,“ objasnil Peter Bubla, hovorca bratislavského magistrátu.

Na každú domácnosť je možné získať najviac tri rezidentské karty. Prvú za 39 eur, druhú za 150 eur, tretiu za 500 eur na jeden rok. Za ďalších 10 eur môže rezident získať dvojhodinové parkovanie denne v iných spoplatnených zónach. Hodinová sadzba v spoplatnených zónach bude od 0,50 eura do 2 eur. Takisto sú v pláne aj abonentské karty pre obyvateľov mimo Bratislavy. Na základe pripomienok sú v návrhu aj týždenné či mesačné abonentské karty pre firmy. Rôzne časové limity budú aj pri rezidentských kartách, klasické ročné alebo polročné a trojmesačné pre druhé a tretie auto.

Nočné parkovanie v Petržalke, dopravné prieskumy v Ružinove

Petržalka má problém najmä s nočným parkovaním. Preto upravila pravidlá pre parkovanie v noci. Petržalčania parkujú teda zadarmo, museli sa však registrovať. Na druhej strane vodiči s trvalým pobytom mimo Petržalky v noci platia euro za hodinu. „Ak však nerezident používa pri parkovaní mobilnú aplikáciu „Urbi – Parkovanie Petržalka“, ktorá funguje od 1. januára 2019, má benefit bezplatného parkovania na modrých parkovacích plochách vo vybraných časoch,“ uviedla hovorkyňa Petržalky, Mária Halašková. Pilotný projekt je zatiaľ v prvej fáze a týka sa parkovísk v lokalitách Dvory, Lúky a Háje. V druhej fáze projekt zahrnie všetky parkoviská v mestskej časti Petržalka.

Ružinov zaviedol pilotný projekt regulovaného parkovania od 1. decembra minulého roku. Takisto pokračuje v dopravných prieskumoch, ktoré aktuálne prebiehajú v časti Nivy, zvyšok sa bude riešiť na jar. Najhoršie parkovanie je práve v mestskej časti v lokalite 500 bytov na Nivách. Práve tu spustili pilotný projekt. „Robíme podrobnejšie prieskumy, kde dlhodobo sledujeme autá na ulici, ako sa tam pohybujú, aké autá tam chodia na hodinu, aké tam chodia pravidelne každý deň od rána do večera, alebo len v noci,“ uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren.

Mestská časť Nové Mesto spustí pilotný projekt v zóne Tehelné pole 1. mája 2020. Dovtedy zabezpečí obstaranie parkomatov, možnosť platiť cez SMS a nákup obslužného softvéru. Na jar plánuje pokračovať v značení parkovacích miest a osádzaní dopravných značiek. Pravidlá sú podobné ako schválil magistrát hlavného mesta vo všeobecne záväznom nariadení. „Nový parkovací systém zvýhodní miestnych obyvateľov pred návštevníkmi, prináša poplatky a presne určí, kde sa bude môcť parkovať,“ uvádza mestská časť Nové Mesto na svojej webovej stránke.

Pilotný projekt zavedie aj mestská časť Lamač od 1. januára 2020 a Rača pravdepodobne od 1. júla 2020. Prieskumy v jednotlivých mestských častiach poslúžia pri nastavovaní parkovacieho systému v rámci celomestskej parkovacej politiky.

„Aktuálne pripravujeme trhové konzultácie s firmami, ktoré by mali záujem robiť informačný systém. Je to predprípravná fáza pred spustením samotného verejného obstarávania na informačný systém, ktoré plánujeme spustiť začiatkom budúceho roka. A, samozrejme, naďalej bežia procesy potrebné na dobudovanie záchytných parkovísk,“ objasnil hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

Nie je to len o rezidentoch

Parkovacia politika však nie je iba o rezidentoch. Do Bratislavy dochádzajú ľudia za prácou z okolitých miest a obcí a v Bratislave parkujú svoje vozidlá. Pre tých, ktorí do hlavného mesta denne dochádzajú za prácou, plánuje magistrát vybudovať záchytné parkoviská v blízkosti zastávok MHD. „Pokiaľ zamestnávateľ disponuje vlastnými parkovacími kapacitami, regulované parkovanie sa ich nebude týkať,“ doplnil Bubla. Či sa stihnú záchytné parkoviská vybudovať za jeden rok do začiatku celoplošného spustenia parkovacej politiky a či ich kapacita, a zároveň kapacita MHD, bude stačiť, ukáže až čas.

Druhá skupina, ktorá môže mať po zavedení parkovacej politiky problém, sú ľudia, ktorí síce v Bratislave bývajú, no v hlavnom meste nemajú trvalý pobyt. Podľa hovorcu je riešením prehlásiť sa na trvalý pobyt. „V súčasnosti nie všetci prenajímatelia bytov dovolia nájomníkom prihlásiť si trvalý pobyt. Predpokladáme však, že trh s nájomnými bytmi na novú situáciu zareaguje, lebo nájomný byt, na ktorý si nájomník nebude môcť vybaviť rezidentskú kartu, by klesol na hodnote,“ vysvetlil Bubla. Možnosťou môže byť administratívny trvalý pobyt, ktorý ponúkajú jednotlivé mestské časti.

Regulované parkovanie v Košiciach aj Trenčíne

Regulované parkovanie aj na sídliskách zaviedli v Košiciach v roku 2016. Správu parkovacej politiky mala v rukách súkromná spoločnosť, ktorá časť vybratých financií odvádzala do mestskej kasy. Zdvihla sa však vlna kritiky, a tak od januára 2019 spravuje regulované parkovanie mesto. Regulované parkovanie zavedie celoplošne aj Prešov. Od 1. júla 2020 budú platiť nové pravidlá v centre mesta a postupne budú pribúdať spoplatnené zóny. Celkovo ich bude sedemnásť. Na sídliskách je problém najmä večer a v noci.

V roku 2017 zaviedol novú parkovaciu politiku aj Trenčín. Systém priniesol viacero pozitívnych výsledkov, zníženie počtu parkujúcich vozidiel, odstránenie celodenného parkovania vozidiel v centre a okolí, zabezpečenie priechodnosti ciest pre záchranné zložky, ale aj odstránenie neefektívneho hľadania parkovacích miest – krúženie vozidiel po parkovisku. „Napríklad v centre parkuje 97 percent áut do 3 hodín a 75 percent do hodiny,“ uviedla Ľuboslava Sedláková, referentka pre komunikáciu z trenčianskeho útvaru mobility. Mesto spustí ďalšie dve spoplatnené zóny na sídliskách Juh a Sihoť 3 a 4 na jar 2020.

Nerezidenti si v Trenčíne môžu zaplatiť jednorazovo alebo kúpiť parkovaciu kartu. „Kto chce a potrebuje parkovať v Trenčíne v regulovaných pásmach, má na výber viacero možností. Buď si parkovné uhradí jednorazovo mobilnou platbou, SMS alebo v automate, alebo si kúpi parkovaciu kartu. Túto možnosť má aj občan bez trvalého pobytu alebo dochádzajúci, ktorý si môže zakúpiť abonentskú parkovaciu kartu,“ doplnila Sedláková.

Sídliskové riešenia

Sídliská veľkých miest zvyčajne projektovali v minulom storočí s jedným parkovacím miestom pre tri byty. Preto súčasný pretlak aj troch áut pre jednu domácnosť naozaj nedokážu zvládať. Výsledkom boli roky parkovania na zeleni či chodníkoch. Parkujúce autá obmedzovali aj prechod záchranným zložkám.

V niektorých mestách sa už objavilo aj viacero riešení „na mieru“. Niektoré autá pre nedostatok parkovacích miest stáli za sebou. Vodiči vyradili na neutrál, aby ten, kto potrebuje odísť, mohol auto odtlačiť a nemusel volať mestskú políciu.

Inšpirácie z európskych miest

V európskych mestách fungujú rôzne systémy regulácie parkovania. A väčšina veľkých miest podstatné problémy vyriešila už dávno. V súčasnosti skôr investujú do projektov, ako sú cyklotrasy, verejný priestor či bikesharing alebo iné druhy „zdieľanej“ dopravy.

Parkovacie politiky sú v jednotlivých mestách šité na mieru a postupne sa už len dolaďujú. Opisuje ich ITDP (Institute for Transportation and Development policy). Niektoré majú stanovené takzvané parkovacie maximá, čo znamená strop pre množstvo parkovacích miest v rámci nových stavebných projektov. Sú to mestá, ako Zürich, Štrasburg či Amsterdam. Niektoré mestá vytvorili zase strop na množstvo parkovacích miest vo svojich centrách. Napríklad Budapešť, Hamburg a znova aj Zürich. V Hamburgu majú zamestnanci firiem, ktorí využívajú hromadnú dopravu, aj finančné výhody za využívanie takejto dopravy.

V mnohých európskych metropolách je bežné takzvané disc parking v modrých zónach. Ide zvyčajne o bezplatné parkovanie v centre, no časovo limitované – na jednu až dve hodiny. „Disc parking“ zaviedli v Paríži už v roku 1957, a potom sa rozšírilo po celej Európe ako regulácia času parkovania vozidiel v centre. V modrých zónach vo Francúzsku môžete parkovať bezplatne jednu hodinu v určených časoch.

Ďalšou možnosťou regulácie vstupu vozidiel do vyťažených centier miest sú fyzické zábrany. Od roku 2001 investoval Paríž 15 miliónov eur do výstavby takmer 335-tisíc výsuvných stĺpikov. Tie zabraňujú vstupu vozidiel, zároveň umožňujú vstup pohotovostným či zásobovacím vozidlám. V Mníchove pomohlo platené parkovanie znížiť podiel ciest autom zo 44 percent na 32 percent. A približne 27 percent dochádzajúcich za prácou prešlo na iný spôsob dopravy. V Amsterdame sú napríklad záchytné parkoviská, kde ľudia platia iba 1 euro za 24 hodín, ak zaparkujú po desiatej hodine ráno. Sú to parkoviská najmä pre turistov a návštevníkov. Následne musia cestovať do centra hromadnou dopravou.

V európskych mestách myslia aj na životné prostredie. Niektoré kategórie vozidiel sú zakázané v centrách miest na základe ich úrovní emisií, napríklad v Berlíne, Londýne, Miláne. Ide najmä o staršie dieselové typy vozidiel.

Podľa najnovšej správy medziodborovej organizácie London Councils regulácia parkovania pomáha londýnskej ekonomike, rieši premávku, zlepšuje kvalitu ovzdušia a bezpečnosť na cestách, a tiež znižuje preťaženie ciest. Pre ilustráciu, každý deň sa v Londýne uskutoční približne 9,6 milióna ciest autom alebo taxíkom. Vďaka financiám získaných z parkovania môžu napríklad seniori a zdravotne postihnutí ľudia bezplatne cestovať vo verejnej doprave. Ide o takzvané Freedom pass. Pridaná hodnota parkovacích služieb sa odhaduje na 3,58 miliardy GBP ročne. Budúcnosť parkovania v Londýne vidí organizácia London Councils najmä v zavedení technológie na zabezpečenie bezproblémového zaparkovania pomocou aplikácie pre smartfóny a parkovacie senzory, ktorá vyhodnotí situáciu a vodičom poskytne presné informácie, kde je voľné miesto.

www.KalkulackaOnline.sk
nástroj pre agentov
Najväčší, nezávislý a spoľahlivý porovnávač poistných produktov.
Vyspelé riešenie pre váš biznis.
Porovnanie ponúk 15 rôznych poisťovní na jednom mieste

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
28.3.2020 Magdaléna Švančarková

Malé firmy by vydržali platiť najviac mesiac, niektoré môžu otvoriť

Podnikatelia na Slovensku zažívajú zlé časy. Po dvoch týždňoch, odkedy sú školy zatvorené a platia karanténne opatrenia, tak zhruba 64 ...

27.3.2020 Natália Hučková

Organizáciám prinášajú 2 % z dane milióny eur

Každá fyzická a právnická osoba môže neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom ...

26.3.2020 Arian Ali

Poisťovne pristupujú ku koronavírusu individuálne

Momentálna situácia okolo koronavírusu je novou pre všetkých. Reaguje na ňu štát, rovnako ako aj súkromný sektor. Pre poisťovne ...

26.3.2020 Arian Ali

Výpočet nákladov na úver bude presnejší, pomôže nová úverová kalkulačka

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je v podstate skutočná cena úveru, ktorú dlžník veriteľovi na konci úverového vzťahu vráti. ...

25.3.2020 Redakcia FinReport

Až 80 % zamestnancov z veľkých administratívnych budov pracuje z domu

Pred vyše dvoma týždňami bol na Slovensku potvrdený prvý prípad vírusového ochorenia COVID – 19. Od tohto momentu sa po celej krajine ...

24.3.2020 Redakcia FinReport

Medzi 10 najziskovejšími firmami krajín V4 je aj naša SPP Infrastructure

Najziskovejšia firma na Slovensku - SPP Infrastructure, a.s., boduje nielen v domácich rebríčkoch. Podľa poslednej analýzy poradenskej ...

24.3.2020 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika sa výrazne prepadne, o prácu by mohlo prísť až 100-tisíc ľudí

Slovenská ekonomika, ktorá je otvorená a exportne-orientovaná, v tomto roku pravdepodobne dočasne poklesne o takmer 5 percent. Riziko ...

24.3.2020 Redakcia FinReport

Slováci minuli na potraviny počas karantény viac ako 48 miliónov eur

Slováci sa počas karantény začali čoraz viac predzásobovať, a to predovšetkým potravinami, ktoré nakupujú aj online. Ako vyplynulo z ...

20.2.2020 Magdaléna Švančarková

Z európskych peňazí najviac zhltla doprava, čerpanie je však stále nízke

Za posledných šesť rokov využilo Slovensko v rámci svojich 12 operačných programov zhruba 4 miliardy eur z fondov Európskej únie. To je len ...

13.2.2020 Zuzana Mecková

Len ďalší sľub? Alebo bude diaľnica naprieč Slovenskom hotová do roku 2026

Najdlhšia slovenská diaľnica medzi Bratislavou a Košicami mala byť dokončená už v roku 2010. Nestihlo sa. Termín posunula vláda SR o 6 ...

10.2.2020 Dominik Hapl

Desať sociálnych balíčkov v predvolebnom roku

Vláda v predvolebnom roku 2019 vynaložila viac ako 500 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na takzvané sociálne opatrenia, ktoré majú ...

30.1.2020 Dominik Hapl

Ekonomika eurozóny naďalej potrebuje pomocné kolieska

Tradičné zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB) sa konalo 23. januára, na ktorom rada guvernérov rozhodla o nastavení monetárnej ...

8.1.2020 Dominik Hapl

Slovenská ekonomika v roku 2019

Na začiatku nového roka vždy prichádza obdobie bilancovania a hodnotenia toho, aké úspechy či neúspechy naša ekonomika dosiahla v tom ...

18.12.2019 Magdaléna Švančarková

Lacné letenky možno skončia, EÚ chce daň na letecké palivo

V novembri sa stretli deviati ministri financií členských krajín Európskej únie a vyzvali Európsku komisiu, aby zaviedla dane z leteckého ...

6.12.2019 Marek Mittaš

Elektrina a plyn od nového roku zdražejú

Elektrina a plyn budú pre domácnosti od januára 2020 výrazne drahšie. Domácnosti za plyn zaplatia priemerne viac o 3,95 %, za elektrinu bude ...

5.12.2019 Dominik Hapl

O vyrovnanom štátnom rozpočte môžeme snívať ďalej

Už v tomto roku malo Slovensko hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. To, že sa to nepodarí, je už dávno známe, no poslanci Národnej rady SR ...

28.11.2019 Dominik Hapl

Ekonomika Slovenska spomaľuje

Posledné výsledky makroekonomických ukazovateľov naznačujú spomalenie slovenskej ekonomiky. Ochladenie badať najmä v priemyselnej výrobe. ...

24.10.2019 Marek Mittaš

Anketa: Nachádzate na pracovnom trhu dostatok kvalifikovaných pracovných síl? Ako motivujete svojich zamestnancov?

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Do karanténneho centra v Pezinku priviezli desiatky Slovákov, jeden sa prihlásil dobrovoľne
 2. 2.
  Poisťovne pristupujú ku koronavírusu individuálne
 3. 3.
  Matovičova vláda zmierňuje opatrenia. Otvorených bude viac obchodov, ale sprísnia sa pravidlá
 4. 4.
  Mŕtvy turista v Tatrách mohol byť nakazený koronavírusom, telo sa podarilo zniesť do doliny (foto)
 5. 5.
  Malé firmy by vydržali platiť najviac mesiac, niektoré môžu otvoriť