Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nový stavebný zákon by mohol byť kľúčový pre ďalší rozvoj Slovenska. Naplní veľké očakávania?

Zuzana Fryč Ekonomika
SK
EN
Poslať

Súčasný stavebný zákon by mali nahradiť dva nové právne predpisy – zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní. Vládny kabinet už schválil návrh týchto zákonov a posúva ich ďalej do prvého čítania. Podľa Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) návrhy zákonov budú pravdepodobne prerokované v prvom čítaní už na februárovom rokovaní Národnej rady SR.

image

Foto: Shutterstock

Zásadná zmena je nevyhnutná

O tom, že nový stavebný zákon je nevyhnutný pre rozvoj Slovenska, niet pochýb. V rebríčku Doing Business sme sa v oblasti stavebných povolení v roku 2020 umiestnili na 146. mieste spomedzi 190 krajín sveta.

Táto situácia významne komplikuje situáciu mnohým investorom. „Či už v oblasti výstavby pre priemysel a podnikanie, alebo aj pri bytovej výstavbe. Svoje aktivity a zdroje prirodzene presúvajú do tých krajín, kde je možné investície povoliť v predvídateľných a výrazne kratších lehotách,“ reaguje výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) Juraj Suchánek.

Aj preto analytik spoločnosti Bencont Investments Rudolf Bruchánik hovorí o nevyhnutnosti zásadnej zmeny, keďže jedine tak sa situácia v zdĺhavých povoľovacích procesoch môže na Slovensku zmeniť k lepšiemu. Bez potrebných zmien zostane Slovensko v tejto oblasti aj naďalej na chvoste Európy.

Návrh zákona putuje do parlamentu

Pozitívnou správou je, že vláda už posunula oba návrhy právnych predpisov do prvého čítania v parlamente. „Slovensko je tak o krok bližšie k prijatiu významnej a dlhodobo očakávanej legislatívy. Veríme, že nové zákony pomôžu tak stavebníkom, ako aj obciam a obyvateľom Slovenska,“ hovorí J. Suchánek.

Myslí si tiež, že digitalizácia v oblasti územného plánovania, ako aj povoľovania výstavby, prispeje k rýchlejším a transparentnejším povoľovacím procesom. Zákon o výstavbe zavedie aj jasné kroky proti čiernym stavbám.

Elektronicky v rámci informačného systému

„V oblasti výstavby bude pre verejnosť najdôležitejšou zmenou, že sa definitívne skončí dodatočná legalizácia čiernych stavieb. To sa už jednoducho nebude dať, a ak taká stavba vznikne, bude sa dať jedine zbúrať,“ vysvetľuje podpredseda vlády SR Štefan Holý s tým, že novinkou bude zriadenie nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, ako aj ôsmich regionálnych úradov.

Navyše v praxi by mal celý proces povoľovania stavby prebiehať elektronicky v informačnom systéme. Informačný systém bude rovnako základným administratívnym nástrojom pre proces prípravy územnoplánovacej dokumentácie. To by podľa jeho slov malo priniesť výrazné zrýchlenie celého procesu.

Z dvoch až troch konaní bude jedno

„Ďalšou zásadnou zmenou, ktorú prinesie nový stavebný zákon, bude, že z dnešných dvoch alebo až troch konaní pri stavbách, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (takzvaná EIA), bude musieť stavebník realizovať len jedno konanie o stavebnom zámere,“ približuje Š. Hollý.

Stavebný zámer predstavuje stupeň projektovej dokumentácie, ku ktorému sa budú vyjadrovať dotknuté orgány, subjekty a účastníci konania, z hľadiska vplyvov budúcej stavby voči územnému plánu, prostrediu, krajine a susedom. Po získaní právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere bude stavebník potrebovať ešte overenie projektu stavby podľa druhu stavby.

V oblasti územného plánovania je cieľom zjednodušiť procesy. Zjednotiť by sa mala metodika územných plánov, a jednoduchšie a prehľadnejšie by mali byť aj zásady územného plánovania. „Na druhej strane posilňujeme vzťah k posúdeniu vplyvov na životné prostredie tým, že proces strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) sa stane pre územné plánovanie záväzným,“ dopĺňa Š. Hollý.

Účinnosť zákona odhadujú od júla 2023

Kedy nový stavebný zákon nadobudne účinnosť, ešte nie je jasné. Bude to závisieť predovšetkým od dĺžky legislatívneho procesu. Nevyhnutnou podmienkou bude pripraviť súvisiace procesy, predpisy, vyhlášky, vytvorenie úradu a informačného systému. Keďže tieto kroky si vyžadujú svoj čas, J. Suchánek odhaduje, že účinnosť zákona takmer určite nebude možná od 1. januára 2023, ako sa uvádza v návrhoch: „Realistickejší odhad je, že zákon nadobudne účinnosť od júla 2023 alebo až od januára 2024.“

Na nový zákon sa hrnie kritika

Sľuby o novom zákone tu však už boli aj v minulosti. Prezident a člen legislatívneho, poradenského a expertízneho odboru Stavebnej komory SR Ivan Pauer hovorí, že z doterajšej poslednej verejne známej podoby zákona si o ňom ilúzie nerobí. Podľa jeho slov pre doterajšie zásadné postoje Stavebnej komory SR počas tvorby „nového“ stavebného zákona v predchádzajúcich konzultačných komisiách ich terajšie ministerstvo dopravy a výstavby do komisie nepozvalo.

Ľahko sa sľubuje a kritizuje, ale ťažko sa tvorí, keď tvorca má nedostatočnú prax v reálnom živote výstavby, a keď je požiadavka vymyslieť vymyslené, aby to bolo iné a nové, a spĺňalo to aj požiadavky lobistov a riešilo nesplniteľné politické sľuby pri dodržaní základných administratívnych, technických a právnych zásad a zvyklostí, ktoré politikom a obchodníkom prekážajú,“ dopĺňa I. Pauer.

Automatizáciu a digitalizáciu stavebných povolení pre zjednodušenie a zrýchlenie stavebných konaní – povoľovaní stavieb, považuje za cestu do pekla. Dôvodom je, že každá stavba je úplne iná, a taktiež každé miesto stavby je úplne odlišné a s inými miestnymi podmienkami pre umiestnenie stavby. „Údajne bude radikálne postupovať voči nepovoleným stavbám, ale posledná zverejnená verzia, tak ako predošlé, obsahovala možnosti, ako sa vyhnúť represii a sankciám,“ vysvetľuje ďalej.

Prínosom by mohla byť nová organizácia

Čo však s kolegami zo Stavebnej komory SR víta, je, že v zákone uvažujú o založení organizácie pre urbanizmus, takzvaný URBION, hoci zatiaľ bez jasných pravidiel väzby na stavebný zákon a hospodársku a sociálnu sféru života. Podľa návrhu zákona to však vyzerá tak, že URBION bude v rámci informačného systému len evidovať stavebné zámery, aby sa napríklad starosta obce či primátor dozvedeli, že sa niečo bude na danom území stavať.

To isté podľa I. Pauera platí aj pre sieťových poskytovateľov, ktorých povinnosťou bude kontrolovať tento systém a následne sa vyjadriť k danej stavbe projektantovi v stanovenej lehote. Oceňuje tiež snahu vrátiť stavebné úrady pod priamu jurisdikciu štátu. Podľa návrhu zákona sa však stavebné úrady dostanú skôr do úlohy štatistu a riešiteľa prípadných sporov, ktoré zaviní ktosi iný.

Zrýchlenie povoľovacích procesov potrebných na získanie stavebného povolenia by podľa R. Bruchánika mohlo byť tiež prínosné najmä v tom, že umožní zrýchliť výstavbu nehnuteľností a zároveň prinesie jasné pravidlá, ktoré žiadateľovi umožnia dovidieť na koniec povoľovacieho procesu v rozumných lehotách. To je dôležité najmä v prípade veľkých investícií, kde časové hľadisko a neistota zohrávajú veľkú úlohu.

Súčasný zákon neumožňuje takmer žiadnu vymožiteľnosť práva

„Súčasný stavebný zákon vďaka 45 zmenám už nie je pôvodným zákonom z roku 1976. Je zdeformovaný v mnohých procesoch výstavby, a vďaka tomu sa v sporoch prakticky nedá domôcť práva. Jadro pôvodného zákona v tvare a obsahu z roku 1976 je v podstate stále aktuálne a nadčasové, preto vydržalo všetky doterajšie účelové zmeny. Zákon je potrebné očistiť od 45 noviel a spraviť jednu „veľkú novelu“, kde je potrebné hlavne vyhotoviť zmysluplné vykonávacie predpisy, ktoré stavebníctvu chýbajú,“ hodnotí I. Pauer zo Stavebnej komory SR.

Problémy majú širšie súvislosti

Stavebný zákon, ako celok troch základných činností v stavebníctve a v národnom hospodárstve, ktorými sú urbanistické plánovanie, územné plánovanie a stavebný poriadok, je základným technicko-administratívnym pravidlom pre rozvoj a výstavbu Slovenska. Stavebníctvu aj hospodárstvu na Slovensku však podľa odborníkov chýba skutočná vízia plánovania a realizovania hospodárskeho a celospoločenského sociálneho rozvoja obcí, miest, občanov a štátu s výhľadom do budúcnosti aspoň na 20 až 25 rokov.

„Tento prístup k legislatíve a k riadeniu stavebníctva a štátu spôsobil, že zo Slovenska sa stala montovňa a skladové hospodárstvo nadnárodných spoločností s nízkou pridanou hodnotou pre štát, z ktorého denne odchádzajú milióny eur zisku, dividend a daní do zahraničia,“ dodáva I. Pauer.

Na Slovensku podľa neho chýba podpora vlastnej domácej produkcie prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu a hospodárstva. Vlády sa spoliehajú na produkciu zahraničných korporácií a firiem, ktoré sledujú svoje záujmy a nie národnoštátne záujmy Slovenska a jeho občanov. Problémom je aj to, že Slovensko prichádza o významných investorov pre nestabilitu právneho systému a nevymožiteľnosť práva.

Chýba generácia územných plánovačov

„Development je kapitálovo náročné podnikanie a investor si veľmi dobre rozmyslí, či investuje do pozemku alebo projektu, v ktorom mu peniaze môžu uviaznuť na dlhé roky. To v spojení so zastaranými územnými plánmi, najmä keď hovoríme o Bratislave, bráni novým investíciám a vstupu ďalšej konkurencie do odvetvia a tlačí ceny nehnuteľností na bývanie stále vyššie,“ opisuje R. Bruchánik.

Ďalší problém aktuálneho stavu podľa Š. Hollého je v tom, že v súčasnosti na Slovensku chýba celá generácia územných plánovačov, a je potrebné nielen bežným občanom, ale ja politikom vysvetľovať, o aký nástroj ide.

„Nie je možné, aby nám chýbalo 400-tisíc bytov. Niekde zjavne nastala veľká chyba v plánovaní územného rozvoja slovenskej spoločnosti. Práve kvôli rastúcim cenám bytov sú pre väčšinu obyvateľov len veľmi ťažko dostupné a rozhodne nemožno dopustiť, aby nám tu vyrastala chudobná väčšina,“ uzatvára Š. Hollý.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
2.6.2023 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu v máji 2023 dosiahol 3,32 miliardy eur

Deficit štátneho rozpočtu dosahuje v tomto roku vysoké hodnoty, ktoré sa každým mesiacom zvyšujú. Ku koncu mája 2023 sa vyšplhal až na ...

2.6.2023 Eva Sadovská

Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %. Má home office perspektívu?

Aj po uplynutí pandémie koronavírusu sa v súvislosti s home office šíri predstava, že v tomto režime trávi svoj pracovný čas významná ...

2.6.2023 Zuzana Fryč

Záujem o elektromobily rastie, poisťovne preto prichádzajú s vylepšeným poistným krytím

Počet elektromobilov a plug-in hybridov aj na slovenských cestách neustále rastie. Poisťovne prispôsobujú svoju ponuku produktov aj tejto ...

1.6.2023 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku klesla na 12,3 %, napriek tomu je najvyššia v celej eurozóne

Zdá sa, že vysoká inflácia je definitívne na ústupe. Klesla prakticky vo všetkých krajinách eurozóny (s výnimkou Holandska). Priemerná ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novinky v zákone o stavebnom sporení

Právnym nástupcom stavebnej sporiteľne po jej zlúčení alebo predaji by v budúcnosti mohla byť napríklad aj banka. V minulosti to možné ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Rodičovský dôchodok dostane ďalších 23-tisíc seniorov

Sociálna poisťovňa priznala a 1. júna 2023 jednorazovo poslala rodičovský dôchodok ďalším takmer 23-tisícom poberateľom dôchodkov. Sú ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa a Prima banka prinášajú nové hypotéky so zvýšenými úrokovými sadzbami

Dve banky pôsobiace na slovenskom finančnom trhu vstupujú do nového mesiaca so zmenenými –zvýšenými úrokovými sadzbami svojich ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa bude rozposielať dôchodkovú prognózu v troch možných scenároch

Sociálna poisťovňa od roku 2026 začne zasielať dôchodcom takzvanú dôchodkovú prognózu. Tá bude obsahovať informáciu o ich dôchodkových ...

31.5.2023 Dominik Horváth

Carl Icahn: Finančný žralok čelí obvineniu, že profitoval z nezákonnej Ponziho schémy

Keď sa na Wall Street proti sebe postaví známy finančný žralok a nováčik, snažiaci sa vybudovať si meno, je takmer isté, že to nedopadne ...

31.5.2023 Redakcia FinReport

Nvidia sa dostala do elitnej spoločnosti firiem s hodnotou viac ako bilión dolárov

Spoločnosť Nvidia sa špecializuje na výrobu čipov. Keďže tých bol v uplynulých mesiacoch na svetovom trhu akútny nedostatok, podarilo sa ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

Dôvera v slovenskú ekonomiku sa v máji 2023 opäť zhoršila, najmä v priemysle

Dôvera v slovenskú ekonomiku je podlomená. Štatistický úrad SR tvrdí, že optimizmus z predchádzajúceho mesiaca si zachovali len ...

29.5.2023 Robert Juriš

Slovenské domácnosti ohrozuje najmä rizikovosť nových úverov a stále vysoká inflácia

Hlavnými témami finančnej stability na Slovensku aj naďalej zostávajú sprísnenie podmienok financovanie, s tým súvisiace priebežné ...

29.5.2023 Dominik Horváth

Vyhlásia USA bankrot, alebo sa pred ním na poslednú chvíľu zachránia?

USA stoja na pokraji ekonomickej katastrofy. Môže za ňu rastúci verejný dlh, ktorý v súčasnosti dosahuje závratných 31,5 bilióna ...

29.5.2023 Redakcia FinReport

Výrobné ceny v priemysle aj poľnohospodárstve postupne utlmujú svoj rast

Medziročný rast domácich výrobných cien v priemysle sa prvýkrát od decembra 2021 dostal pod úroveň 15 %. K spomaleniu dynamiky rastu cien v ...

28.5.2023 Redakcia FinReport

Export Číny rýchlo rastie, no slabý domáci dopyt ohrozuje globálny rast

Ekonómovia sa zhodujú v tom, že otvorenie čínskej ekonomiky sa stane hlavným ťahúňom globálneho ekonomického rastu vo svete. Otázniky ...

27.5.2023 Redakcia FinReport

Analýza: Zlaté časy globalizácie svetovej ekonomiky sa skončili, k slovu sa dostáva jej fragmentácia

Tento rok je zatiaľ pre investorov ako jazda na horskej dráhe. Podľa prognózy Saxo Banky na druhý polrok tohto roku pri súčasnom ocenení ...

26.5.2023 Redakcia FinReport

Motorová nafta v tomto roku po prvý raz zvýšila svoju cenu

To, že ceny pohonných látok z týždňa na týždeň klesajú, dnes už neplatí. V poslednom týždni totiž opäť začali pozvoľna rásť. ...

25.5.2023 Robert Juriš

Zamestnanecké benefity: Od platených happy days až po podiely vo firme

Vo vzťahu zamestnancov a zamestnávateľov v súčasnosti dochádza k zaujímavým posunom. Vyzerá to tak, že podmienky si už nediktujú len tí, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay