Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Novela Zákonníka práce prináša viacero zmien. Ktoré novinky platia už od 1. novembra 2022?

Zuzana Fryč Ekonomika Poslať

Rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú poslanci parlamentu schválili začiatkom októbra, už čoskoro vstúpi do platnosti, presnejšie od 1. novembra 2022. Novelizácia prináša viacero zaujímavých zmien, ktoré reagujú na európske smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Cieľom novely je tiež doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Pripravili sme preto prehľad tých najzaujímavejších noviniek.

Zákonník práce

Foto: Shutterstock

 

Otcovská dovolenka

Jednou z dôležitých zmien, o ktorej sa veľa diskutovalo, je zavedenie nového typu dovolenky pre otcov, takzvanej otcovskej dovolenky. Možnosť vybrať si túto dovolenku po narodení dieťaťa budú mať otcovia už od 1. novembra 2022. Trvať môže 28 týždňov po narodení dieťaťa, v prípade osamelého otca 31 týždňov a u otcov, ktorým sa narodia dve a viac detí, otcovská dovolenka môže trvať až 37 týždňov.

Toto spresnenie je doplnením doterajšieho zákona, keďže v súčasnosti takisto platí, že nárok na rodičovskú dovolenku patrí od narodenia dieťaťa aj otcovi, ak sa stará o narodené dieťa.

Otcovská dovolenka zároveň patrí medzi dôležité ospravedlnené prekážky v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy zo strany zamestnávateľa. „Otec môže svoj nárok na dovolenku čerpať za rovnakých podmienok ako matka dieťaťa, no s tým rozdielom, že tento nárok vzniká až po jeho narodení. Závisí od vôle otca, či to využije, alebo nie,“ uvádza advokátka advokátskej kancelárie Accace Simona Klučiarová.

Podľa jej slov toto voľno je neplatené, lebo je čiastočne kompenzované dávkou sociálneho poistenia v rozsahu dvoch týždňov od priznania materského. To znamená, že pokiaľ sa o dieťa stará aj matka a otec by sa rozhodol vyčerpať si otcovskú dovolenku v plnom rozsahu, za bežných okolností mu nevznikne nárok na kompenzáciu celého výpadku príjmu.

Prechod na inú formu zamestnania

Novela prichádza so zmenou aj v prípade prechodu na inú formu zamestnania. Po novom platí, že ak zamestnanec pracujúci na lehotu určitú alebo na kratší pracovný čas, ktorého pracovný pomer trvá aspoň šesť mesiacov a uplynula mu skúšobná lehota, požiada o prechod na pracovný pomer na lehotu neurčitú alebo ustanovený týždenný pracovný čas, zamestnávateľ má povinnosť mu do mesiaca poskytnúť písomnú odôvodnenú odpoveď na jeho žiadosť.

Transparentnosť a predvídateľnosť 

Keďže novela sa sústredí najmä na predvídateľnosť a transparentnosť pracovných podmienok, tieto požiadavky adresuje najmä zamestnávateľom. To by v konečnom dôsledku malo zamestnancom priniesť dostatok informácií o tom, za akých podmienok a v akom rozsahu budú vykonávať svoju prácu. 

Podľa S. Klučiarovej môže ísť napríklad o informácie týkajúce sa pracovných podmienok, ktoré je zamestnávateľ zamestnancovi povinný poskytovať: „Vo vzťahu k dohodárom pôjde napríklad o povinnosť informovať ich už pri uzatvorení dohody o dňoch a časových úsekoch, v ktorých môžu očakávať, že zamestnávateľ od nich bude vyžadovať vykonávanie práce.“

Zároveň nebude viac možné požadovať od týchto osôb, aby sa v prípade potreby čo najskôr dostavili na pracovisko. Novela totiž od zamestnávateľa vyžaduje, aby zamestnanca-dohodára informoval minimálne 24 hodín vopred o tom, že mu bude pridelená pracovná úloha.

V prípade nesplnenia týchto podmienok zamestnávateľom, zamestnanec bude mať právo odmietnuť vykonanie takejto práce. Na druhej strane, ak zamestnávateľ zruší výkon práce v lehote kratšej ako 24 hodín vopred, zamestnancovi bude patriť náhrada odmeny, ktorú by inak dosiahol, najmenej v sume 30 % odmeny.

Zmeny v pracovných zmluvách

Po novom dochádza k zásadnej zmene aj v tom, že novela zákona hovorí o povinnosti uviesť v pracovnej zmluve len podstatné náležitosti, prípadne údaje o kratšom pracovnom čase a lehote určitej, ktoré zakladajú vznik pracovnej zmluvy.

Spôsob uvedenia ostatných náležitostí, medzi ktoré patrí napríklad spôsob určovania miesta výkonu práce, rozvrhovanie pracovného času, výmera dovolenky, splatnosť mzdy a výplatné termíny, ostávajú na rozhodnutí zamestnávateľa. Ten má pritom dve možnosti. Buď ich uvedie v pracovnej zmluve, alebo ich zamestnancovi poskytne vo forme písomnej informácie, prípadne v elektronickej podobe, alebo s odkazom na príslušné ustanovenia Zákonníka práce.

Pokiaľ pracovná zmluva neobsahuje tieto informácie, zákon stanovuje lehotu na ich poskytnutie sedem dní alebo štyri týždne v závislosti od typu informácií, ktoré majú byť poskytnuté. V prípade, že sa pracovné podmienky zmenia, zamestnávateľ má povinnosť o tom informovať zamestnanca bezodkladne, najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmeny.

S platnosťou aj pre staršie zmluvy

Pokiaľ o takéto informácie požiada zamestnanec, ktorého pracovný pomer vznikol pred 1. novembrom 2022, a ak neboli súčasťou pracovnej zmluvy, zamestnávateľ má povinnosť mu tieto informácie poskytnúť do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, ak tieto neboli súčasťou pracovnej zmluvy.

„Naďalej pritom platia ustanovenia Zákonníka práce, keď je zamestnávateľ povinný pred uzatvorením pracovnej zmluvy budúceho zamestnanca oboznámiť s právami a povinnosťami, ktoré mu vyplynú z pracovnej zmluvy. Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ naďalej povinný oboznámiť zamestnanca nielen s internými predpismi, ale aj s právnymi predpismi, ktoré sa na výkon danej práce vzťahujú, a ktoré je povinný dodržiavať,“ pripomína advokátka.

Zároveň pritom dodáva, že odkaz na ustanovenia Zákonníka práce bude od účinnosti novely zákona využívaný najmä v prípade výmery dovolenky, pravidiel skončenia pracovného pomeru a dĺžky výpovednej lehoty.

Zrážky zo mzdy bez dohody

Novela zákona tiež rozširuje okruh postihnuteľných súm v rámci zrážok zo mzdy, ktoré zamestnávateľ môže vykonať bez dohody so zamestnancom. Konkrétne ide o nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. 

Podľa advokátky má byť výhodou najmä zníženie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov, keďže po novom už v týchto prípadoch nebude potrebné so zamestnancami uzatvárať dohodu o zrážke zo mzdy.

Zmena v doručovaní zásielok v pracovnom vzťahu

V prípade doručovania zásielok medzi zamestnancom a zamestnávateľom prostredníctvom pošty doposiaľ neboli stanovené presné podmienky, ale len odkaz na osobitný predpis. Novelou sa však zavádza nové pravidlo, že v prípade skrátenia odbernej lehoty zásielky odosielateľom nesmie byť lehota kratšia ako 10 dní.

logo
Prečítajte si tiež:
23.7.2024 Redakcia FinReport

Ethereové ETF fondy dostali zelenú. Očakáva sa nárast hodnoty tejto kryptomeny

ETF fondy sú nástroj, ktorý v marci tohto roku pomohol bitcoinu dosiahnuť rekordné hodnoty na úrovni takmer 74-tisíc dolárov za token. ...

23.7.2024 Redakcia FinReport

Každá tretia poistná udalosť je storno dovolenky

Akútne respiračné ochorenia, úrazy či úmrtia v rodine – aj to sú dôvody, pre ktoré Slováci musia chtiac-nechtiac zrušiť svoju letnú ...

23.7.2024 Martin Jamnický

Na podanie žiadosti o pomoc pri splácaní hypotéky zostáva už len niekoľko dní

Občanov, ktorí potrebujú pomôcť so splácaním hypotekárneho úveru, je napokon menej, ako sa pôvodne očakávalo. Naopak, väčšina ...

23.7.2024 Redakcia FinReport

Revolut prináša na Slovensko svoju prvú čítačku

Neobanka Revolut spúšťa svoje prvé hardvérové zariadenie nazvané Revolut Reader. Uvádza ho na trh v 12 krajinách vrátane Slovenska. Je to ...

23.7.2024 Mário Špilberger

Slovenské agentúry si za sprostredkovanie práce v zahraničí od uchádzača nemôžu pýtať poplatky

Pri hľadaní zamestnania v zahraničí sú možnými rizikami napríklad nedodržanie dohodnutých podmienok či dokonca aj nezabezpečenie práce. ...

23.7.2024 Redakcia FinReport

Slováci majú v bankách a v hotovosti k dispozícii takmer 50 miliárd eur

Retailové vklady slovenských bankových klientov prestali klesať. Naopak, od jesene minulého roka, teda už posledné tri štvrťroky, dokonca ...

23.7.2024 Redakcia FinReport

Zadlženosť Slovenska stúpla najviac spomedzi všetkých krajín EÚ

Zadlženie Slovenska začiatkom tohto roka stúplo najviac spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Počas prvého štvrťroku 2024 sa zvýšilo ...

22.7.2024 Robert Juriš

Aké ponaučenie si máme zobrať z doteraz najväčšieho globálneho IT výpadku na svete?

Problémy súvisiace s piatkovým (19. júla 2024) výpadkom IT systémov na celom svete sa postupne dostávajú opäť do normálu. Za spôsobenie ...

22.7.2024 Redakcia FinReport

NBS: Starneme príliš rýchlo, budeme potrebovať pomoc zo zahraničia

Počas nasledujúcich 15 rokov klesne na Slovensku počet ľudí v produktívnom veku o 280-tisíc. Ich pomer k obyvateľom v dôchodkovom veku nad ...

22.7.2024 Redakcia FinReport

Nezamestnanosť na Slovensku mierne stúpla, no stále sa drží pod hranicou 4 %

Nezamestnanosť na Slovensku sa v júni tohto roku mierne zvýšila na 3,8 %. Spôsobili to absolventi vysokých škôl, ktorí pribudli do evidencie ...

22.7.2024 Martin Jamnický

Oddlženie „na nulu“ by malo byť priznané len ľuďom v hmotnej núdzi

Od začiatku tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených vyše 4-tisíc osobných bankrotov a ročne sa takto zbaví dlhov zhruba 9-tisíc ľudí. V ...

21.7.2024 Redakcia FinReport

Investície do ochrany životného prostredia v EÚ vlani dosiahli 67 miliárd eur

Európsky štatistický úrad Eurostat odhaduje, že v roku 2023 krajiny Európskej únie investovali do ochrany životného prostredia 67 miliárd ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok po štyroch týždňoch rastu konečne mierne klesli

Nárast cien pohonných látok na Slovensku sa konečne zastavil. Počas druhého júlového týždňa zlacneli oba druhy benzínov aj motorová ...

19.7.2024 Robert Juriš

Priemerná cena bytov ponúkaných v Bratislave prekročila hranicu 5-tisíc eur za meter štvorcový

Trh s bytmi v hlavnom meste pomaly ožíva – pribúdajú nové byty a rastú aj ich predaje. Cena bytov ponúkaných v Bratislave po prvý raz ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Zažívame najväčší IT výpadok v histórii vôbec

Piatok 19. júla na celom svete poznačili mohutné výpadky viacerých kľúčových služieb. Kolabovali banky, letecké spoločnosti, ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Po krachu piatich výrobcov elektromobilov je budúcnosť tohto odvetvia nejasná

Výroba elektroautomobilov sa ich producentom nedarí tak, ako by si želali. Dôkazom je aj nedávny bankrot americkej spoločnosti Fisker. ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Tržby v priemysle opäť klesajú, rast v ostatných odvetviach sa výrazne spomalil

Tržby počas tohtoročného mája stúpli v troch z piatich mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. Stabilita ich rastu sa udržala v ...

17.7.2024 Robert Juriš

Index bohatstva národov 2024: Najlepšie je na tom Írsko, Slovensko skončilo na 30. mieste

Podľa Indexu bohatstva národov Varšavského podnikového inštitútu najbohatšími krajinami na svete pre rok 2024 sú Írsko, Švajčiarsko a ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay