Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Novela Zákonníka práce prináša viacero zmien. Ktoré novinky platia už od 1. novembra 2022?

Zuzana Fryč Ekonomika
SK
EN
Poslať

Rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú poslanci parlamentu schválili začiatkom októbra, už čoskoro vstúpi do platnosti, presnejšie od 1. novembra 2022. Novelizácia prináša viacero zaujímavých zmien, ktoré reagujú na európske smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Cieľom novely je tiež doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Pripravili sme preto prehľad tých najzaujímavejších noviniek.

image

Foto: Shutterstock

 

Otcovská dovolenka

Jednou z dôležitých zmien, o ktorej sa veľa diskutovalo, je zavedenie nového typu dovolenky pre otcov, takzvanej otcovskej dovolenky. Možnosť vybrať si túto dovolenku po narodení dieťaťa budú mať otcovia už od 1. novembra 2022. Trvať môže 28 týždňov po narodení dieťaťa, v prípade osamelého otca 31 týždňov a u otcov, ktorým sa narodia dve a viac detí, otcovská dovolenka môže trvať až 37 týždňov.

Toto spresnenie je doplnením doterajšieho zákona, keďže v súčasnosti takisto platí, že nárok na rodičovskú dovolenku patrí od narodenia dieťaťa aj otcovi, ak sa stará o narodené dieťa.

Otcovská dovolenka zároveň patrí medzi dôležité ospravedlnené prekážky v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy zo strany zamestnávateľa. „Otec môže svoj nárok na dovolenku čerpať za rovnakých podmienok ako matka dieťaťa, no s tým rozdielom, že tento nárok vzniká až po jeho narodení. Závisí od vôle otca, či to využije, alebo nie,“ uvádza advokátka advokátskej kancelárie Accace Simona Klučiarová.

Podľa jej slov toto voľno je neplatené, lebo je čiastočne kompenzované dávkou sociálneho poistenia v rozsahu dvoch týždňov od priznania materského. To znamená, že pokiaľ sa o dieťa stará aj matka a otec by sa rozhodol vyčerpať si otcovskú dovolenku v plnom rozsahu, za bežných okolností mu nevznikne nárok na kompenzáciu celého výpadku príjmu.

Prechod na inú formu zamestnania

Novela prichádza so zmenou aj v prípade prechodu na inú formu zamestnania. Po novom platí, že ak zamestnanec pracujúci na lehotu určitú alebo na kratší pracovný čas, ktorého pracovný pomer trvá aspoň šesť mesiacov a uplynula mu skúšobná lehota, požiada o prechod na pracovný pomer na lehotu neurčitú alebo ustanovený týždenný pracovný čas, zamestnávateľ má povinnosť mu do mesiaca poskytnúť písomnú odôvodnenú odpoveď na jeho žiadosť.

Transparentnosť a predvídateľnosť 

Keďže novela sa sústredí najmä na predvídateľnosť a transparentnosť pracovných podmienok, tieto požiadavky adresuje najmä zamestnávateľom. To by v konečnom dôsledku malo zamestnancom priniesť dostatok informácií o tom, za akých podmienok a v akom rozsahu budú vykonávať svoju prácu. 

Podľa S. Klučiarovej môže ísť napríklad o informácie týkajúce sa pracovných podmienok, ktoré je zamestnávateľ zamestnancovi povinný poskytovať: „Vo vzťahu k dohodárom pôjde napríklad o povinnosť informovať ich už pri uzatvorení dohody o dňoch a časových úsekoch, v ktorých môžu očakávať, že zamestnávateľ od nich bude vyžadovať vykonávanie práce.“

Zároveň nebude viac možné požadovať od týchto osôb, aby sa v prípade potreby čo najskôr dostavili na pracovisko. Novela totiž od zamestnávateľa vyžaduje, aby zamestnanca-dohodára informoval minimálne 24 hodín vopred o tom, že mu bude pridelená pracovná úloha.

V prípade nesplnenia týchto podmienok zamestnávateľom, zamestnanec bude mať právo odmietnuť vykonanie takejto práce. Na druhej strane, ak zamestnávateľ zruší výkon práce v lehote kratšej ako 24 hodín vopred, zamestnancovi bude patriť náhrada odmeny, ktorú by inak dosiahol, najmenej v sume 30 % odmeny.

Zmeny v pracovných zmluvách

Po novom dochádza k zásadnej zmene aj v tom, že novela zákona hovorí o povinnosti uviesť v pracovnej zmluve len podstatné náležitosti, prípadne údaje o kratšom pracovnom čase a lehote určitej, ktoré zakladajú vznik pracovnej zmluvy.

Spôsob uvedenia ostatných náležitostí, medzi ktoré patrí napríklad spôsob určovania miesta výkonu práce, rozvrhovanie pracovného času, výmera dovolenky, splatnosť mzdy a výplatné termíny, ostávajú na rozhodnutí zamestnávateľa. Ten má pritom dve možnosti. Buď ich uvedie v pracovnej zmluve, alebo ich zamestnancovi poskytne vo forme písomnej informácie, prípadne v elektronickej podobe, alebo s odkazom na príslušné ustanovenia Zákonníka práce.

Pokiaľ pracovná zmluva neobsahuje tieto informácie, zákon stanovuje lehotu na ich poskytnutie sedem dní alebo štyri týždne v závislosti od typu informácií, ktoré majú byť poskytnuté. V prípade, že sa pracovné podmienky zmenia, zamestnávateľ má povinnosť o tom informovať zamestnanca bezodkladne, najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmeny.

S platnosťou aj pre staršie zmluvy

Pokiaľ o takéto informácie požiada zamestnanec, ktorého pracovný pomer vznikol pred 1. novembrom 2022, a ak neboli súčasťou pracovnej zmluvy, zamestnávateľ má povinnosť mu tieto informácie poskytnúť do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, ak tieto neboli súčasťou pracovnej zmluvy.

„Naďalej pritom platia ustanovenia Zákonníka práce, keď je zamestnávateľ povinný pred uzatvorením pracovnej zmluvy budúceho zamestnanca oboznámiť s právami a povinnosťami, ktoré mu vyplynú z pracovnej zmluvy. Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ naďalej povinný oboznámiť zamestnanca nielen s internými predpismi, ale aj s právnymi predpismi, ktoré sa na výkon danej práce vzťahujú, a ktoré je povinný dodržiavať,“ pripomína advokátka.

Zároveň pritom dodáva, že odkaz na ustanovenia Zákonníka práce bude od účinnosti novely zákona využívaný najmä v prípade výmery dovolenky, pravidiel skončenia pracovného pomeru a dĺžky výpovednej lehoty.

Zrážky zo mzdy bez dohody

Novela zákona tiež rozširuje okruh postihnuteľných súm v rámci zrážok zo mzdy, ktoré zamestnávateľ môže vykonať bez dohody so zamestnancom. Konkrétne ide o nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. 

Podľa advokátky má byť výhodou najmä zníženie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov, keďže po novom už v týchto prípadoch nebude potrebné so zamestnancami uzatvárať dohodu o zrážke zo mzdy.

Zmena v doručovaní zásielok v pracovnom vzťahu

V prípade doručovania zásielok medzi zamestnancom a zamestnávateľom prostredníctvom pošty doposiaľ neboli stanovené presné podmienky, ale len odkaz na osobitný predpis. Novelou sa však zavádza nové pravidlo, že v prípade skrátenia odbernej lehoty zásielky odosielateľom nesmie byť lehota kratšia ako 10 dní.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
2.6.2023 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu v máji 2023 dosiahol 3,32 miliardy eur

Deficit štátneho rozpočtu dosahuje v tomto roku vysoké hodnoty, ktoré sa každým mesiacom zvyšujú. Ku koncu mája 2023 sa vyšplhal až na ...

2.6.2023 Eva Sadovská

Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %. Má home office perspektívu?

Aj po uplynutí pandémie koronavírusu sa v súvislosti s home office šíri predstava, že v tomto režime trávi svoj pracovný čas významná ...

2.6.2023 Zuzana Fryč

Záujem o elektromobily rastie, poisťovne preto prichádzajú s vylepšeným poistným krytím

Počet elektromobilov a plug-in hybridov aj na slovenských cestách neustále rastie. Poisťovne prispôsobujú svoju ponuku produktov aj tejto ...

1.6.2023 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku klesla na 12,3 %, napriek tomu je najvyššia v celej eurozóne

Zdá sa, že vysoká inflácia je definitívne na ústupe. Klesla prakticky vo všetkých krajinách eurozóny (s výnimkou Holandska). Priemerná ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novinky v zákone o stavebnom sporení

Právnym nástupcom stavebnej sporiteľne po jej zlúčení alebo predaji by v budúcnosti mohla byť napríklad aj banka. V minulosti to možné ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Rodičovský dôchodok dostane ďalších 23-tisíc seniorov

Sociálna poisťovňa priznala a 1. júna 2023 jednorazovo poslala rodičovský dôchodok ďalším takmer 23-tisícom poberateľom dôchodkov. Sú ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa a Prima banka prinášajú nové hypotéky so zvýšenými úrokovými sadzbami

Dve banky pôsobiace na slovenskom finančnom trhu vstupujú do nového mesiaca so zmenenými –zvýšenými úrokovými sadzbami svojich ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa bude rozposielať dôchodkovú prognózu v troch možných scenároch

Sociálna poisťovňa od roku 2026 začne zasielať dôchodcom takzvanú dôchodkovú prognózu. Tá bude obsahovať informáciu o ich dôchodkových ...

31.5.2023 Dominik Horváth

Carl Icahn: Finančný žralok čelí obvineniu, že profitoval z nezákonnej Ponziho schémy

Keď sa na Wall Street proti sebe postaví známy finančný žralok a nováčik, snažiaci sa vybudovať si meno, je takmer isté, že to nedopadne ...

31.5.2023 Redakcia FinReport

Nvidia sa dostala do elitnej spoločnosti firiem s hodnotou viac ako bilión dolárov

Spoločnosť Nvidia sa špecializuje na výrobu čipov. Keďže tých bol v uplynulých mesiacoch na svetovom trhu akútny nedostatok, podarilo sa ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

Dôvera v slovenskú ekonomiku sa v máji 2023 opäť zhoršila, najmä v priemysle

Dôvera v slovenskú ekonomiku je podlomená. Štatistický úrad SR tvrdí, že optimizmus z predchádzajúceho mesiaca si zachovali len ...

29.5.2023 Robert Juriš

Slovenské domácnosti ohrozuje najmä rizikovosť nových úverov a stále vysoká inflácia

Hlavnými témami finančnej stability na Slovensku aj naďalej zostávajú sprísnenie podmienok financovanie, s tým súvisiace priebežné ...

29.5.2023 Dominik Horváth

Vyhlásia USA bankrot, alebo sa pred ním na poslednú chvíľu zachránia?

USA stoja na pokraji ekonomickej katastrofy. Môže za ňu rastúci verejný dlh, ktorý v súčasnosti dosahuje závratných 31,5 bilióna ...

29.5.2023 Redakcia FinReport

Výrobné ceny v priemysle aj poľnohospodárstve postupne utlmujú svoj rast

Medziročný rast domácich výrobných cien v priemysle sa prvýkrát od decembra 2021 dostal pod úroveň 15 %. K spomaleniu dynamiky rastu cien v ...

28.5.2023 Redakcia FinReport

Export Číny rýchlo rastie, no slabý domáci dopyt ohrozuje globálny rast

Ekonómovia sa zhodujú v tom, že otvorenie čínskej ekonomiky sa stane hlavným ťahúňom globálneho ekonomického rastu vo svete. Otázniky ...

27.5.2023 Redakcia FinReport

Analýza: Zlaté časy globalizácie svetovej ekonomiky sa skončili, k slovu sa dostáva jej fragmentácia

Tento rok je zatiaľ pre investorov ako jazda na horskej dráhe. Podľa prognózy Saxo Banky na druhý polrok tohto roku pri súčasnom ocenení ...

26.5.2023 Redakcia FinReport

Motorová nafta v tomto roku po prvý raz zvýšila svoju cenu

To, že ceny pohonných látok z týždňa na týždeň klesajú, dnes už neplatí. V poslednom týždni totiž opäť začali pozvoľna rásť. ...

25.5.2023 Robert Juriš

Zamestnanecké benefity: Od platených happy days až po podiely vo firme

Vo vzťahu zamestnancov a zamestnávateľov v súčasnosti dochádza k zaujímavým posunom. Vyzerá to tak, že podmienky si už nediktujú len tí, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay