Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Novela zákona o službách v zamestnanosti prináša zlepšenia na trhu práce

Redakcia FinReport Ekonomika
SK
EN
Poslať

Od začiatku tohto roku na Slovensku platí aj novela zákona o službách v zamestnanosti. Očakáva sa od nej, že prinesie viaceré zlepšenia na trhu práce. Mala by pomôcť pri tvorbe nových pracovných miest, respektíve pri udržaní zamestnanosti v náročných ekonomických časoch.

image

Foto: Shutterstock

Aliancia sektorových rád

Novela zákona napríklad definuje zriadenie Aliancie sektorových rád, upravuje definíciu chránenej dielne, od uchádzačov o prácu už nevyžaduje povinné hlásenie sa na úrade práce podľa adresy trvalého pobytu a prináša tiež jednoduchšie zamestnávanie cudzincov, čo by sa malo pozitívne prejaviť najmä v takzvaných nedostatkových profesiách.

Zriadenie Aliancie sektorových rád má priniesť viacej svetla do monitorovania požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a zabezpečenie prenosu týchto nárokov do systému celoživotného vzdelávania.

Aliancia funguje na tripartitnom princípe ako záujmové združenie právnických osôb. Jej členmi sú ministerstvo práce, zamestnávateľské a odborové združenia. Na jej zistenia v súvislosti s trendmi na trhu práce by potom mali reagovať školy a vzdelávacie inštitúcie ponukou aktuálnych učebných osnov a programov.

Chránené dielne a príspevky zamestnávateľom

Novela zákona upravuje aj definíciu chránených dielní. Rezort práce tým chce podporiť zamestnanie tých najodkázanejších ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažený prístup na trh práce. V tejto súvislosti pripravuje aj národné projekty.

Legislatívna úprava tiež zjednocuje systém určovania výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje. Výška príspevku sa bude určovať na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom.

V okresoch s podielom uchádzačov o zamestnanie, ktorý je nižší alebo rovnaký ako celoslovenský priemer, bude výška príspevku najviac trojnásobkom celkovej ceny práce z priemernej mzdy v Slovenskej republike za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roka.

Pomoc pri zamestnávaní cudzincov

Novinkou je tiež zjednodušenie prístupu a najmä podpora zotrvania cudzincov z tretích krajín na trhu práce v Slovenskej republike. V prípade obnovenia pobytu v krajine kvôli zamestnaniu na tom istom pracovnom mieste sa nebude vykonávať takzvaný test trhu práce. To znamená, že zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred. Táto úprava umožní udržať pracovnú silu v rovnakom zamestnaní, čo je žiaduce v nedostatkových povolaniach, napríklad v zdravotníctve.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
23.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa už v apríli pošle pracujúcim dôchodcom vyššie dôchodky za rok 2022

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov. Polepšia si tí dôchodcovia, ktorí v roku ...

15.3.2023 Redakcia FinReport

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v roku 2023 zvýšila na 26,08 eura

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet výšky úrazových dávok, v tomto roku predstavuje 26,08 eura. V predchádzajúcom roku to bolo ...

10.3.2023 Martin Jamnický

Vyplácanie aktivačného príspevku ľuďom bez práce čakajú zásadné zmeny

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša novinky v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Tieto príspevky sú v súčasnosti vyplácané ...

9.3.2023 Redakcia FinReport

Vyplácanie aktivačného príspevku ľuďom bez práce sa od 1. apríla 2023 zmení

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša novinky v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Tieto príspevky sú v súčasnosti vyplácané ...

2.3.2023 Redakcia FinReport

Zraniteľní odberatelia môžu do konca marca 2023 zmeniť dodávateľa elektriny a plynu

Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho ...

23.2.2023 Redakcia FinReport

O rodičovský dôchodok pre penzistov poberajúcich dôchodok z cudziny je potrebné požiadať

Nárok na rodičovský dôchodok majú aj rodičia – poberatelia dôchodkov z cudziny. Platí to v prípade, ak ich dieťa v roku 2021 pracovalo na ...

21.2.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novelu zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Jej súčasťou sú aj obedy pre deti zadarmo

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala nedávno schválenú novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj opätovné ...

12.2.2023 Redakcia FinReport

ECB v najbližších mesiacoch očakáva „veľmi silný“ rast miezd

Európska centrálna banka (ECB) v roku 2023 očakáva silný rast miezd, a to v celej eurozóne. Nárast platov by mal byť podľa nej ...

12.2.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Jeden z najpodceňovanejších sektorov na Slovensku bude rásť aj v roku 2023

Za posledné dve desaťročia zažilo Slovensko dynamický rast počtu centier zdieľaných a podnikových služieb. Svoje zastúpenie majú u nás ...

10.2.2023 Zuzana Fryč

Návrh kontroverzného zákazu nedeľného predaja poslanci vrátili na dopracovanie

Národná rada SR nedávno otvorila diskusiu k návrhu novely Zákonníka práce. Skupina poslancov v nej navrhuje, aby boli obchody na Slovensku ...

10.2.2023 Redakcia FinReport

Slovenský priemysel skončil minulý rok v červených číslach. Dostane sa z nich v roku 2023?

Slovenský priemysel sa trápi. Jeho produkcia priebežne klesala počas celého minulého roku. Tá z decembra 2022 bola dokonca najnižšia od ...

2.2.2023 Zuzana Fryč

Aké sú trendy v životnom poistení pre rok 2023? V ponuke sú nové produkty aj výhodnejšie podmienky pre klientov

Hoci v porovnaní so zahraničím je u nás miera životného poistenia stále nízka, záujem o životné poistenie má v posledných rokoch ...

Mobilná aplikácia