Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Novela zákona o službách v zamestnanosti prináša zlepšenia na trhu práce

Redakcia FinReport Ekonomika Poslať

Od začiatku tohto roku na Slovensku platí aj novela zákona o službách v zamestnanosti. Očakáva sa od nej, že prinesie viaceré zlepšenia na trhu práce. Mala by pomôcť pri tvorbe nových pracovných miest, respektíve pri udržaní zamestnanosti v náročných ekonomických časoch.

Foto: Shutterstock

Aliancia sektorových rád

Novela zákona napríklad definuje zriadenie Aliancie sektorových rád, upravuje definíciu chránenej dielne, od uchádzačov o prácu už nevyžaduje povinné hlásenie sa na úrade práce podľa adresy trvalého pobytu a prináša tiež jednoduchšie zamestnávanie cudzincov, čo by sa malo pozitívne prejaviť najmä v takzvaných nedostatkových profesiách.

Zriadenie Aliancie sektorových rád má priniesť viacej svetla do monitorovania požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a zabezpečenie prenosu týchto nárokov do systému celoživotného vzdelávania.

Aliancia funguje na tripartitnom princípe ako záujmové združenie právnických osôb. Jej členmi sú ministerstvo práce, zamestnávateľské a odborové združenia. Na jej zistenia v súvislosti s trendmi na trhu práce by potom mali reagovať školy a vzdelávacie inštitúcie ponukou aktuálnych učebných osnov a programov.

Chránené dielne a príspevky zamestnávateľom

Novela zákona upravuje aj definíciu chránených dielní. Rezort práce tým chce podporiť zamestnanie tých najodkázanejších ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažený prístup na trh práce. V tejto súvislosti pripravuje aj národné projekty.

Legislatívna úprava tiež zjednocuje systém určovania výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje. Výška príspevku sa bude určovať na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom.

V okresoch s podielom uchádzačov o zamestnanie, ktorý je nižší alebo rovnaký ako celoslovenský priemer, bude výška príspevku najviac trojnásobkom celkovej ceny práce z priemernej mzdy v Slovenskej republike za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roka.

Pomoc pri zamestnávaní cudzincov

Novinkou je tiež zjednodušenie prístupu a najmä podpora zotrvania cudzincov z tretích krajín na trhu práce v Slovenskej republike. V prípade obnovenia pobytu v krajine kvôli zamestnaniu na tom istom pracovnom mieste sa nebude vykonávať takzvaný test trhu práce. To znamená, že zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred. Táto úprava umožní udržať pracovnú silu v rovnakom zamestnaní, čo je žiaduce v nedostatkových povolaniach, napríklad v zdravotníctve.

logo
Prečítajte si tiež:
31.10.2023 Redakcia FinReport

Vyplácanie 13. dôchodkov sa začína od štvrtka 2. novembra 2023

November je okrem iného mesiacom, počas ktorého sa dôchodcom vyplácajú 13. dôchodky. S výplatou sa začína hneď od štvrtka 2. novembra ...

27.10.2023 Redakcia FinReport

Na odložené daňové priznanie pre SZČO je čas už len do 8. novembra 2023

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna ...

16.10.2023 Redakcia FinReport

Na uplatnenie si odvodovej úľavy majú potravinári čas už len do piatka 20. októbra 2023

Ak si chcú potravinári uplatniť odvodovú úľavu, musia Sociálnej poisťovni doručiť príslušné vyhlásenia. Čas majú už len do konca ...

7.8.2023 Redakcia FinReport

Od 1. septembra sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného

Sociálna poisťovňa v nasledujúcom mesiaci ukončí vyplácanie pandemického ošetrovného. Ani školy už nebudú musieť nahlasovať ...

28.7.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa ide prehodnocovať percentá invalidity, no invalidné dôchodky sa znižovať nebudú

Sociálna poisťovňa bude najbližšie dva roky prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť niektorých ...

27.7.2023 Redakcia FinReport

Ceny priemyselných výrobcov pre domáci aj zahraničný trh sú vyššie ako vlani

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni 2023 medziročne vyššie o 14,5 %, medzimesačne klesli o 0,5 %. Rast výrobných cien ...

3.7.2023 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet je za prvých šesť mesiacov 2023 v takmer trojmiliardovom deficite

Štátny rozpočet v prvom polroku tohto roku dosiahol schodok takmer 2,8 miliardy eur, čo je približne jedna tretina deficitu naplánovaného na ...

30.6.2023 Miloslava Némová

Hranica životného minima sa zvyšuje. Ktorí poberatelia dávok a príspevkov si prilepšia?

Už zajtra, teda od začiatku júla sa zvyšuje výška životného minima. Podľa nového výpočtu sa táto suma odvíja od rastu cien tovarov a ...

29.6.2023 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2023 sa zvyšujú dôchodky. Vypočítajte si, o koľko stúpne ten váš

Od 1. júla tohto roku sa všetky dôchodkové dávky zvyšujú o 10,6 %. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Poberatelia dôchodkov ...

23.6.2023 Redakcia FinReport

Investičné aktivity medziročne vzrástli, najviac v oblasti priemyselnej výroby a nehnuteľností

Objem investícií počas prvých troch mesiacov tohto roka medziročne vzrástol v bežných cenách o viac ako pätinu. Naďalej tiež platí, že ...

8.6.2023 Redakcia FinReport

Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla 2023 stúpne na 1 329,10 eura

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. ...

7.6.2023 Zuzana Fryč

Takto sa od 1. júla 2023 zvýšia penzie dôchodcom podľa počtu odpracovaných rokov

Už onedlho, od 1. júla 2023, vstúpi do účinnosti novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa zvýši priemerný starobný dôchodok ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay