Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Minieme v tomto roku na nákupy viac ako vlani?

Eva Sadovská Ekonomika Poslať

Obchodníci na Slovensku v minulom roku zaznamenali medziročný pokles tržieb o 4,5 %. Je to najvýraznejší prepad od roku 2009. Otázkou je, aký bude z pohľadu obchodníkov či spotrebiteľov rok 2024. Dobrou správou je, že nálada medzi spotrebiteľmi sa už niekoľko mesiacov zlepšuje a januárový indikátor spotrebiteľskej dôvery dosiahol jednu z najvyšších hodnôt za posledné štyri roky. My sme sa v našom texte podrobnejšie zamerali na dôvody poklesu vlaňajších tržieb maloobchodu, ako nakupovali Slováci v nákupných centrách či retailových parkoch, či sa spotrebitelia vrátili k nakupovaniu v kamenných prevádzkach, ale najmä na to, čo ovplyvní míňanie peňazí Slovákov v roku 2024.

Nákupy

Foto: Freepik

Ako sa vyvíjali maloobchodné tržby

Štatistický úrad SR na začiatku februára 2024 zverejnil údaje o vývoji maloobchodných tržieb (v stálych cenách) za celý rok 2023. Po dvoch rokoch 2021 a 2022 rastu (o 1,4 % a o 4,3 %) sa tržby maloobchodu v prepočte na stále ceny ocitli v červených číslach a medziročne zaznamenali pokles o 4,5 %. Išlo tak o najvýraznejší prepad od roku 2009, keď maloobchodné tržby, najmä v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy, poklesli o vyše 10 %.

Na Slovensku máme za sebou dva roky s rekordne vysokou infláciou, v roku 2022 na úrovni 12,8 %, v roku 2023 na úrovni 10,5 %, a v dôsledku toho aj s reálnym poklesom platov v roku 2022 o 4,5 %, a počas prvých troch kvartálov 2023 o 2,5 %. To malo zásadný vplyv na vývoj maloobchodných tržieb.

91911

V roku 2022 sa na Slovensku ešte naplno prejavil efekt odloženej spotreby, respektíve vynútených úspor z čias koronakrízy, vďaka čomu obchodníci zaznamenali medziročný nárast tržieb. No v roku 2023 bol už „vankúš úspor“ pomerne tenký. Slovenské domácnosti tak pristupovali k nákupom s určitými obmedzeniami, uprednostňovali lacnejšie varianty tovarov pred značkovými, vyhľadávali viac zľavy, alebo nakupovali v menších množstvách. 

Kto zaznamenal najväčšie straty a zisky

Najvýraznejší prepad tržieb dosiahli špecializované predajne so sortimentom pre domácnosť, teda hobby markety, predajne nábytku či elektrotovaru (–14,9 %). V stánkoch a na trhoch bol vykázaný pokles tržieb o –14,6 %, v špecializovaných predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom o –11,7 %.

Hypermarkety a supermarkety, teda nešpecializované predajne, ktoré tvoria najväčší až 41,3-percentný podiel na tržbách maloobchodu, zaznamenali pokles obratu o –4,7 %. Pokles o –5 % sa týkal špecializovaných predajní s ostatným tovarom, do ktorých patria napríklad drogérie, lekárne či predajne s oblečením a obuvou. Medziročne nižšie tržby vykázali aj e-shopyzásielkový predaj, teda maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov, a to o –5,9 %.

91630

Naopak, vlani sa tržby podarilo medziročne zvýšiť o 10,7 % predajniam s počítačmi a informačnými a komunikačnými technológiami. Miernejší nárast tržieb o 2,1 % evidovali v predajniach zameraných na kultúru a rekreáciu, do ktorých patria napríklad kníhkupectvá, predajne hračiek a športových potrieb. Nárast tržieb o 30,2 % vykázali špecializované predajne s pohonnými látkami.

Darí sa nákupným centrám a retailovým parkom

V kontraste s minuloročným poklesom tržieb maloobchodu sa môžu zdať výsledky nákupných centier a retailových parkov, ktoré tvoria stále väčší podiel predajných priestorov. Za posledné desaťročie sa plocha obchodov na Slovensku zväčšila o približne 60 %, a to práve vďaka pribúdajúcim nákupným centrám či retailovým parkom.

Na konci roka 2023 predstavovala výmera moderných retailových priestorov na Slovensku 2,38 milióna štvorcových metrov. Nákupné centrá z nej tvorili 70 % a retailové parky 30 %. Vyplynulo to z najaktuálnejších údajov spoločnosti CBRE.

86714

Podľa nich bol v oboch prípadoch počas roka 2023 zaznamenaný medziročný nárast návštevnosti aj obratu. Tržby v rámci nákupných centier boli medziročne vyššie o 6 %návštevnosť dosiahla medziročný nárast na úrovni 3 %.

Čo je nákupné centrum a čo retailový park?

Nákupné centrum – budova s vyšším počtom prevádzok (nájomcov) rôzneho druhu, pričom pri vstupe do jednotlivých prevádzok sa návštevník pohybuje v interiéri.

Retail park – budova s menším počtom nájomcov (zväčša okolo 10), pričom návštevník pri vstupe do jednotlivých prevádzok vstupuje vždy z exteriéru. V prípade retail parku dominujú určité typy nájomcov, ktoré sú viazané na väčšieho nájomcu z oblasti potravinárstva.

Spotrebitelia sa vrátili do kamenných prevádzok

Zaujímavé výsledky priniesol Globálny prieskum CBRE, ktorý sa respondentov opýtal aj na to, ktoré tovary nakupujú radšej v kamenných predajniach, a ktoré online. Väčšina európskych spotrebiteľov odpovedala, že pre svoje nákupy preferujú fyzické prevádzky.

Dominujú základné tovary (potraviny a toaletné výrobky), ktoré v kamenných prevádzkach nakupuje radšej až 84 % opýtaných Európanov. Nasledujú luxusné tovary či šperky s podielom 73,1 %ručne vyrobené výrobky s podielom 72,2 %.

92375

Vo fyzických prevádzkach preferujú európski spotrebitelia nákup aj v prípade domácich potrieb (bytové dekorácie a nábytok) a kozmetiky s podielmi 65,7 % a 61,9 %. Viac ako polovica respondentov realizuje v kamenných obchodoch aj nákupy obuvi a oblečenia (vrátane detského). Naopak, vyše polovica opýtaných nakupuje darčeky, hobby výrobky či elektroniku formou online.

V roku 2024 by tržby mohli rásť

Na nákupné správanie Slovákov vplýva mnoho faktorov. V posledných rokoch to boli predovšetkým pandémia koronavírusu a lockdowny, neskôr vojnový konflikt na Ukrajine a s ním súvisiaca energetická kríza či rekordne vysoká inflácia v krajine. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa však v posledných mesiacoch nálada slovenských spotrebiteľov zlepšuje.

V januári 2024 dosiahol indikátor dôvery spotrebiteľov úroveň –11,9, čo bola jedna z najvyšších hodnôt za posledné štyri roky. Trend zlepšovania atmosféry bol zaznamenaný prakticky počas celého roka 2023, predovšetkým v jeho závere. Indikátor dôvery spotrebiteľov je zameraný na sledovanie postojov domácností ohľadom ich finančnej situácie, hospodárskej situácie, inflácie, nezamestnanosti, ale aj na podmienky sporenia či plánov na veľké nákupy.

Základné ekonomické ukazovatele

Nezamestnanosť: Počas druhého a tretieho štvrťroku 2023 sa miera nezamestnanosti držala pod 6 % na úrovniach 5,7 a 5,9 %. Predpokladáme, že v roku 2024 miera nezamestnanosti ešte mierne poklesne a jej priemerná hodnota by sa mohla priblížiť k úrovni 5,5 %.

92558

Platy: Rast nominálnych miezd dosiahol počas prvých troch kvartálov 2023 výrazných 9,2 %. Vzhľadom na pomerne vysokú infláciu však reálne platy poklesli o –2,5 %. Priemerná mzda v hospodárstve počas tohto obdobia dosiahla 1 383 eur. V roku 2024 očakávame pomalší rast nominálnych miezd, no aj výraznejšie spomalenie inflácie. Po dvoch rokoch reálneho poklesu platov by tak reálne platy mali opätovne rásť.

92150

HDP: Hrubý domáci produkt sa v roku 2023 medziročne zvýšil o 1,1 % (v stálych cenách, sezónne neupravený – podľa Štatistického úradu SR). V roku 2024 očakávame o niečo svižnejšie tempo rastu HDP – minimálne na úrovni 2 %, no odvážnejšie odhady odborníkov (napríklad z Národnej banky Slovenska) hovoria o priblížení sa k úrovni 3 %. Ekonomický rast by v aktuálnom roku mali podporiť investície (prioritne vďaka Plánu obnovy a odolnosti), ale aj domáca spotreba.

91982

Inflácia: V roku 2023 rast cien tovarov a služieb spomalil z januárových 15,2 % na decembrových 5,9 %. Priemerná inflácia za rok 2023 tak dosiahla 10,5 %. V úvode roka 2024 inflácia pokračovala v spomaľovaní a dosiahla 3,9 %. Očakávame, že v roku 2024 dosiahne celková inflácia na Slovensku v priemere okolo 3 %, nevylučujeme ani ešte nižšiu úroveň. Malo by sa tak stať kvôli pomalšiemu rastu cien potravín, ako aj zastropovania cien energií pre domácnosti.

90147

V roku 2024 očakávame opätovný mierny rast tržieb v maloobchode. A to vďaka spomaleniu inflácie, rýchlejšiemu ekonomickému rastu, klesajúcej miere nezamestnanosti a opätovnému reálneho rastu platov. Pozitívny trend vývoja tržieb naznačuje aj spomínaná vysoká úroveň indikátora spotrebiteľskej dôvery.

logo
Prečítajte si tiež:
12.6.2024 Redakcia FinReport

Vzácna zhoda: Poslanci jednohlasne odsúhlasili vznik jednodňovej diaľničnej známky

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o diaľničnej známke. Tá prinesie do praxe novú diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou, a ...

11.6.2024 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu dosiahol za päť mesiacov tohto roka 4 miliardy eur

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2024 schodok vo výške 3,977 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka štátu klesli ...

10.6.2024 Redakcia FinReport

Blíži sa termín na podanie daňových priznaní odložených o tri mesiace

Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri mesiace, musia si svoju povinnosť splniť do konca ...

6.6.2024 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika naštartovala rok 2024 v rýchlom tempe, HDP vzrástlo o 2,7 %

Rastu slovenskej ekonomiky na začiatku tohto roka pomohol zvýšený domáci dopyt. Posilnili ho domácnosti aj verejný sektor, ktoré pod vplyvom ...

19.5.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Cestovateľské preferencie Slovákov počas letnej turistickej sezóny 2024

Až 54 % Slovákov plánuje hlavnú tohtoročnú dovolenku v júli alebo auguste. Najvychytenejšími európskymi destináciami sú Taliansko, ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

11.5.2024 Redakcia FinReport

Volebný rok 2024 bude kľúčový pre globálny obchod a (geo)politickú stabilitu

Rok 2024 je volebným rokom. Až polovica svetovej populácie, teda viac ako 4 miliardy ľudí, ide tento rok k voľbám. Rok 2024 však bude ...

30.4.2024 Redakcia FinReport

Najväčšej banke na Slovensku sa prepadol zisk o 20 %

Čistý zisk Slovenskej sporiteľne po zdanení v prvom štvrťroku tohto roku predstavuje 54,7 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím ...

26.4.2024 Redakcia FinReport

Informácie o príjemcoch cezhraničných platieb je potrebné nahlásiť do konca apríla 2024

Poskytovatelia platobných služieb majú do konca apríla povinnosť zaslať Finančnej správe SR informácie o príjemcoch cezhraničných ...

25.4.2024 Redakcia FinReport

Na darovanie 2 % zo svojich daní máte čas do konca apríla

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, máte čas ...

22.4.2024 Redakcia FinReport

Žiadať o príspevok na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti je možné do konca apríla 2024

Už len niekoľko dní majú mestá a obce na Slovensku na to, aby požiadali o finančné prostriedky z eurofondov na zaistenie kybernetickej a ...

19.4.2024 Redakcia FinReport

Odchod do predčasného dôchodku bude po novom menej výhodný

Čerstvo schválená novela zákona o sociálnom poistení priniesla nie jednu, ale hneď dve novinky, ktoré zaujímajú slovenských dôchodcov. ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay