Hľadaj

Existujú tri scenáre oživenia slovenskej ekonomiky. Ktorý je ten správny?

Ekonomika Poslať

Pandémia nového koronavírusu zasiahla ekonomiky štátov naprieč kontinentmi. Všetky krajiny budú musieť bojovať s výrazným poklesom ekonomiky a ďalšími negatívnymi vplyvmi pandémie. Bankoví analytici predpovedajú, že verejný dlh Slovenska sa zvýši minimálne o 10 % HDP a dostane sa na hranicu krízy, ktorú sme zažili pred jedenástimi rokmi.

image

Foto: Shutterstock

Jednou nohou v recesii

HDP v prvom štvrťroku tohto roku medziročne klesol o 3,7 %. Medzikvartálne to predstavuje pokles až o 5,2 %. Slovenská sporiteľňa vo svojej analýze uvádza, že Slovensko je v súčasnosti už jednou nohou v recesii.

Prepad HDP ovplyvnil najmä odstavený automobilový priemysel spolu s poklesom vo viacerých odvetviach služieb. Keďže Slovensko je malou otvorenou ekonomikou, ktorá je vysoko závislá od dopytu a vývozu do okolitých štátov. Export do zahraničia sa v dôsledku pandémie COVID-19 výrazne znížil, čoho výsledkom bol aj prepad čistých vývozov, ktoré sa prejavili v negatívnych číslach medziročného rastu HDP.

Podľa štatistiky VÚB banky bol pokles HDP zapríčinený aj prepadmi v ďalších exportne orientovaných priemyselných odvetviach. Prepad v stavebníctve dosiahol 25,2 %, v obchode 3,3 %, finančných službách 42,1 %, v umení, zábave a rekreácii o 6,8 %. Ziskovosť súkromných firiem klesla až o 63,4 %.

Spotreba domácností stále rastie, aj keď medziročne pomalším tempom o 1 %. Rast sa však stále drží v kladných číslach. Z analýz vyplýva, že karanténne opatrenia, ako napríklad zavreté obchody, ekonomiku brzdili oveľa menej ako spomínaný prepad vývozu a investícií.

Nezamestnanosť môže vzrásť až na 9,5 %

Pandémia zasiahla aj zamestnanosť. Tá zaznamenala medziročný pokles o 1,4 % a miera nezamestnanosti sa zvýšila na 6 %, čím sa dostala na hodnotu blízku tej, ktorú sme registrovali na konci roka 2017. Potrebné je dodať, že na konci roka 2019 bola na Slovensku nezamestnanosť na úrovni historického minima 5,6 %. Výsledky prieskumu VÚB banky ukazujú, že najviac pracovníkov ubudlo v odvetviach dopravy a skladovania, ubytovania a stravovania, a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.

Výhľady do budúcnosti na trhu práce nie sú príliš optimistické. Ekonomická analýza SLSP predpovedá celkovo vyššiu mieru nezamestnanosti ako pred pandémiou. Tá sa môže vyšplhať v priemere až na 9,5 %. Negatívne vplyvy pandémie by mohla zmierniť vhodná a rýchla fiškálna politika.

Tempo rastu nominálnych miezd sa spomalilo menej, ako sa očakávalo. Relatívne dobré výsledky sú odrazom rastu minimálnej mzdy a zvyšovania miezd vo verejnom sektore, ktoré prebiehali na začiatku tohto roka. Nominálne mzdy medziročne vzrástli o 6,2 %.

Opatrenia vlády SR a Európskej únie by však mali nárast nezamestnanosti zmierniť a chrániť pracovné miesta ľudí. Na európskej úrovni bol zavedený nový finančný nástroj na podporu zamestnanosti v členských krajinách. Slovensko má v rámci tejto iniciatívy možnosť využiť približne 1 miliardu eur na zlepšenie situácie na trhu práce. Mieru zamestnanosti sa snaží udržať aj vláda svojimi opatreniami pre živnostníkov, malé, stredné či veľké podniky, ktorým tak chce uľahčiť zvládnutie koronakrízy.

Zadlženie štátu sa výrazne prehĺbi

Analýza UniCredit Bank odhaduje, že deficit verejných financií by sa na Slovensku kvôli pandémii COVID-19 mohol tento rok vyšplhať až k 10 % HDP. Tento deficit sa na Slovensku už v minulom roku prehlboval o 0,25 percentuálneho bodu z 1,05 % na 1,30 % HDP. Ešte výraznejšie však zaostal za plánom vyrovnaného rozpočtu, ktorý pre rok 2019 schválila vláda a parlament.

Výrazné zvýšenie deficitu verejných financií sa zákonite prejaví aj na prudkom raste verejného dlhu, ktorý sa na základe prognózy UniCredit Bank môže zvýšiť až nad úroveň 60 % HDP. Podobný odhad rastu verejného dlhu má aj Slovenská sporiteľňa. Tá očakáva, že verejný dlh sa dostane na úroveň viac než 55 % HDP. To je blízko úrovni, na akej sme boli v roku 2009. V posledných rokoch sa Slovensku pomalým tempom darilo verejný dlh znižovať. Za rok 2019 podiel verejného dlhu na HDP klesol o 1,4 percentuálneho bodu, veľmi tesne pod 48 % HDP.

Verejné výdavky v minulom roku rástli výraznejšie než verejné príjmy, a to aj napriek tomu, že ich nárast tlmili nižšie verejné investície. Zvýšené výdavky bývalej vlády sme mohli vidieť v podobe rôznych sociálnych balíčkov pred parlamentnými voľbami.

Mali sme šetriť viac, menej míňať

V súčasnosti sa slovenská ekonomika nachádza v situácii, keď by sa jej zišli väčšie úspory. „Mohli sme šetriť viac, vďaka čomu by sme sa teraz nemuseli tak výrazne zadlžovať,“ tvrdí hlavná ekonómka SLSP Mária Valachyová. Do budúcna by podľa nej pre Slovensko bolo prínosom snažiť sa o prebytok verejných financií, čo sa však v histórii našej republiky ešte nestalo. Pre porovnanie, susedné Česko patrí medzi päť najmenej zadlžených štátov EÚ s verejným dlhom na úrovni 31,1 % HDP. 

Narastajúci verejný dlh bude musieť Slovensko v budúcnosti splatiť, preto sa dá očakávať znižovanie množstva výdavkov v jednotlivých sektoroch. „Musíme si uvedomiť, že rôzne sociálne podpory a ďalšie výdavky budú musieť byť v budúcnosti výrazne nižšie,“ upozornila Valachyová. Na druhej strane však možno vďaka súčasným záchranným opatreniam nebude v budúcnosti na Slovensku také veľké množstvo ľudí ohrozených chudobou. 

Sme závislí od reštartu eurozóny

Oživenie slovenskej ekonomiky závisí nielen od našich vlastných aktivít, ale aj od našich zahraničných partnerov. „Pre nás bude kľúčové to, akým štýlom sa naštartuje eurozóna. Na druhej strane, pre rýchlejší návrat môžeme urobiť isté opatrenia aj sami,“ vysvetlila hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová

Pre oživenie ekonomiky sú možné tri scenáre. Najoptimistickejší je v tvare písmena V, čo predstavuje prudký prepad ekonomiky v čase krízy a následné prudké ozdravenie ekonomiky. Dobrým variantom by bolo aj oživenie ekonomiky v tvare písmena U. To by predstavovalo síce pomalší návrat, ale naša ekonomika by sa nakoniec dokázala vrátiť na úroveň ekonomického rastu. „Z nášho pohľadu by bol najlepší scenár na oživenie ekonomiky roztiahnuté písmeno V až písmeno U,“ zdôraznila analytička SLSP Katarína Muchová

Podobný scenár potvrdila aj Tatra banka. „Už od tretieho kvartálu tohto roka očakávame postupný rast ekonomiky nielen tej slovenskej, ale aj západoeurópskej. Recesia by mala mať tvar V,“ uviedol analytik Tatra banky Juraj Valachy.

Je tu však aj tretí scenár, ktorý už optimistický nie je. Pre našu ekonomiku by predstavoval tvar písmena L, čo by znamenalo prepad a dlhé zotrvávanie na veľmi nízkej úrovni podpriemerného ekonomického rastu niekoľko rokov. Ten však analytici nepredpokladajú.

Pomôcť by mali automobilky

Keďže automobilový priemysel prispieva až 13 percentuálnymi bodmi k celkovému výkonu našej ekonomiky, naštartovanie automobiliek by malo na slovenskú ekonomiku priaznivý efekt. Všetko však závisí od oživenia ekonomík štátov, s ktorými naše automobilky obchodujú. 

„Až 99,7 % výroby automobiliek smeruje na export do zahraničia – do Nemecka, USA alebo Číny. Aby sme sa mohli vrátiť k štandardnej produkcii, je dôležité globálne oživenie ekonomík aj u týchto odberateľov,“ vysvetľuje analytička SLSP Katarína Muchová

EÚ je pripravená požičať 1 000 miliárd eur

Analytici sa zhodujú, že v dobrých časoch sa malo viac šetriť. Aktuálna krízová situácia si totiž vyžaduje veľké opatrenia súčasnej vlády. Len tie priame nás budú stáť 4 miliardy eur. „Vláda pripravila priame opatrenia v hodnote 4 miliardy eur, pripravujú sa vládne garancie, ktoré by mali pomôcť bankám poskytovať úvery, a odsúhlasených už bolo viacero známych opatrení, ktoré by mali pomôcť k znovuobnoveniu ekonomického rastu,“ konštatuje ekonómka Mária Valachyová

Pomocnú ruku nielen vláde, ale aj súkromnému sektoru, podáva v období koronakrízy aj Európska centrálna banka (ECB). Pomoc má podobu nových programov likvidity, čo znamená väčšie presúvanie peňazí do eurozóny nákupom aktív. „Európska centrálna banka spustila program, v ktorom nepriamo odkupuje cenné papiere prostredníctvom národných bánk od finančných inštitúcií a následne im za tieto cenné papiere vypláca peniaze,“ vysvetlila analytička Katarína Muchová

Tento program nákupu dlhopisov ECB predstavila v marci v hodnote 120 miliárd eur. Neskôr pridala druhý, tzv. pandemický núdzový program nákupu aktív v hodnote 750 miliárd eur, ktoré plánuje nakúpiť do konca tohto roka 2020. Takto uľahčí vládam štátov eurozóny požičiavanie peňazí na riešenie vplyvov súčasnej krízy. Tieto veľké opatrenia ECB predstavujú až 7 % HDP eurozóny. 

Okrem pomoci ECB prichádza množstvo financií aj od Európskej komisie. „Je výborné, že aj Európska komisia veľmi promptne zareagovala a na Slovensko posiela približne dve miliardy na boj s krízovou situáciou,“ dodáva analytik Tatra banky Juraj Valachy.

Slovensko s rekordným prepadom dovozu aj vývozu
Štatistický úrad SR začiatkom júna zverejnil údaje zahraničného obchodu za apríl 2020. V prípade dovozu aj vývozu prišlo k rekordnému medziročnému poklesu. Kým dovoz tovarov bol o 36,6 % nižší ako vlani, vývoz poklesol ešte výraznejšie, až o 43,0 %. Celkovo aprílový dovoz na úrovni 4,2 mld. eur bol vyšší ako vývoz na úrovni 3,7 mld. eur.

Negatívna bilancia
V apríli výraznejší prepad zaznamenal dovoz aj vývoz strojov a prepravných zariadení (dovoz klesol o 49,1 % a vývoz o 52,0 %) a taktiež rôznych priemyselných výrobkov (dovoz klesol o 40,5 % a vývoz o 36,2 %). Viaceré skupiny tovarov zaznamenali, ako v dovoze, tak aj vo vývoze, medziročný pokles o pätinu až tretinu.

Miernejší pokles bol zaznamenaný v prípade potravín a živých zvierat, pretože v apríli medziročne klesol dovoz o 5,8 % a vývoz o 1,0 %. V prípade chemikálií a príbuzných výrobkov inde nezaradených vývoz síce poklesol o 19,5 %, ale ich dovoz bol medziročne v apríli vyšší o takmer osem percent.

„Slovensko je malá, otvorená a proexportne orientovaná ekonomika. Jej vývoj veľmi závisí práve od zahraničného obchodu, od záujmu našich zahraničných obchodných partnerov o naše produkty. Naša ekonomika zaznamenáva prepad, pričom jej opätovné naštartovanie nebude závisieť iba od domáceho dopytu, ale práve a vo veľkej miere už od spomínaného dopytu zo zahraničia,“ konštatuje Eva Sadovská, analytička WOOD & company.

 

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
29.9.2020 Robert Juriš

Martin Lancz: Myslím si, že investičná skupina Arca napokon skončí v konkurze

Slovenská investičná skupina Arca je v problémoch. Dlhuje investorom, ktorí vložili svoje financie do jej zmeniek či dlhopisov, dlhuje ...

29.9.2020 Redakcia FinReport

Čo potrebujete vedieť, aby vás podnikové dlhopisy nezradili podobne ako v prípade Arcy?

Podnikové dlhopisy patria medzi bežne využívané dlhové cenné papiere. Sú obľúbenou a často využívanou formou financovania firiem po ...

28.9.2020 Zuzana Mecková

Banky ponúkajú klientom pomoc s finančnými plánmi, hoci na to nemajú dostatočnú paletu produktov

Po tom, čo koronakríza zamávala s rozpočtami nie jednej slovenskej domácnosti, banky sa čoraz viac snažia angažovať vo vytváraní ...

27.9.2020 Redakcia FinReport

HDP Slovenska sa vráti na predkrízovú úroveň až v druhej polovici 2022

Ekonomiky štátov sa po pandémii koronavírusu začnú ozdravovať postupne a nerovnomerne. Podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes by sa ...

27.9.2020 Redakcia FinReport

Na ekonomické dno sme si už zrejme siahli, ale na ružové okuliare je ešte priskoro

Dobrá správa pre slovenskú ekonomiku. Priemyselná produkcia sa síce ešte nevrátila na úroveň spred roka, ale už klesá miernejšie ako ...

26.9.2020 Juraj Recký

Hľadáte investičné príležitosti? Známky sú zaujímavá alternatíva, ktorá dokáže vyvolať vášeň

Sú pomerne nenápadné, no sú v nich uložené miliardy, ktoré sa každoročne zhodnocujú. Investičné známky. Musíme však rozlišovať medzi ...

25.9.2020 Dominik Horváth

Izrael sa zmieril so SAE a Dubaj má šancu zaradiť sa medzi hlavné finančné centrá sveta

Prezident Spojených arabských emirátov (SAE) vydal dekrét, ktorým zrušil zákon o bojkote Izraela a umožnil obchodné a finančné dohody ...

24.9.2020 Juraj Recký

Blíži sa koniec hotovosti a zostanú len digitálne meny? Zmena je možno bližšie, než si myslíme

Téma hotovosť verzus čisto digitálne peniaze naberá stále viac na popularite. Nevyhla sa jej ani panelová diskusia na práve prebiehajúcej ...

23.9.2020 Magdaléna Švančarková

NBS hrozí poisťovni pokutou, tá na zákaz predaja poistiek nevidí dôvod

Národná banka Slovenska (NBS) vydala predbežné opatrenie voči poisťovni Novis, hrozí jej pokutou a jej činnosť monitoruje. Poisťovňa sa ...

20.9.2020 Redakcia FinReport

Nezamestnaných pribúda, problémy majú najmä mladí ľudia

Koronakríza si vyberá svoju daň aj v podobe rýchlo rastúcej nezamestnanosti. Situácia na trhu práce sa od začiatku tohto roka zhoršila ...

6.9.2020 Redakcia FinReport

Obavy z inflácie sa po dlhoročnom spánku opäť prebúdzajú

Medzi investormi čoraz viac narastajú obavy z inflácie. Slovo, ktoré v uplynulých rokoch takmer vypadlo z ekonomického slovníka, teraz robí ...

30.8.2020 Redakcia FinReport

Slovenské stavebníctvo sa prepadlo hlbšie ako v okolitých krajinách

Stavebná produkcia na Slovensku zaznamenala v júni medziročný pokles o 18 %. Je to najvýraznejší prepad spomedzi krajín V4. Nielen v nich, ...

27.8.2020 Dominik Horváth

Ak má výbuch v bejrútskom prístave na svedomí teroristický útok, poisťovne si vydýchnu

Výbuch, ktorý 4. augusta otriasol Bejrútom, je najväčším nešťastím svojho druhu v histórii krajiny. Zabil viac ako 170 ľudí a zničil ...

26.8.2020 Zuzana Mecková

Slovenská ekonomika je na tom lepšie, ako sa očakávalo. Oživenie naznačuje tvar písmena V

Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku 2020 zaznamenala prepad o 12 %, hoci analytici odhadovali jej pokles až o 15 %. Ďalšia dobrá správa ...

23.8.2020 Redakcia FinReport

Slovensko zaostáva v digitalizácii firiem, používaní dát aj cloudu

Slovenské firmy v porovnaní s podnikmi z iných európskych krajín len veľmi málo využívajú digitálne technológie. Zaostávajú najmä v ...

21.8.2020 Redakcia FinReport

Doprava trpí, železnice krvácajú, ale kuriérom sa darí

Výkony v doprave sa síce pomaly zotavujú z krízových mesiacov a dobiehajú výsledky z predchádzajúcich rokov, preprava osôb však stále ...

16.8.2020 Redakcia FinReport

Štát si na daniach nepolepšil, každá druhá firma vykázala v priznaní nulu alebo stratu

Štát si v roku 2020 na daniach zatiaľ veľmi nepolepšil. Takmer polovica firiem, ktorá do konca júna tohto roka odovzdala daňové priznanie, v ...

9.8.2020 Redakcia FinReport

Desiatky tisíc ľudí zarábajú pod hranicou minimálnej mzdy

Zvyšovanie minimálnej mzdy rezonuje v spoločnosti každý rok. Kým zamestnanci s nízkymi príjmami tieto kroky vítajú, zamestnávatelia sa im ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Koronavírus má aj herec Milan Kňažko a jeho stav sa zhoršil
 2. 2.
  Banky ponúkajú klientom pomoc s finančnými plánmi, hoci na to nemajú dostatočnú paletu produktov
 3. 3.
  Martin Lancz: Myslím si, že investičná skupina Arca napokon skončí v konkurze
 4. 4.
  V Dolnom Kubíne bude mestské zastupiteľstvo vyberať hlavného kontrolóra verejnou voľbou
 5. 5.
  Orange hlási výpadok na území celého Slovenska, nefungujú internetové služby