Hľadaj

Dôchodkový systém poznačili časté zmeny, populizmus, politické kampane a výsledkom je jeho slabá výkonnosť

Ekonomika Poslať

Dôchodkový systém na Slovensku funguje dlhodobo neefektívne. Ako uviedol viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor, problematické sú najmä časté legislatívne zmeny, ktoré oslabujú dlhodobú stabilitu systému.

image

Foto: Shutterstock

Tri piliere dôchodkového systému

Rozsiahla reforma dôchodkového systému na Slovensku sa začala po roku 2003. Postupne vznikli tri piliere, ktoré občanom Slovenska majú zabezpečiť dôstojný a zaslúžený príjem aj na dôchodku. Prvý pilier predstavuje povinné zákonné poistenie, ďalšie dva piliere sú dobrovoľné. Ich úlohou je zvýšiť príjem v starobe.

Výsledky však očividne nie sú také, aké sa očakávali. Časté legislatívne zmeny priniesli skôr škody ako úžitok. Zároveň sa do dobrovoľných pilierov zapája málo Slovákov. Pred dlhodobým sporením totiž uprednostňujú okamžitú spotrebu.

1. pilier: funguje ako povinné zákonné poistenie

Účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Časť mzdy pracujúceho občana odchádza každý mesiac na účet Sociálnej poisťovne. Dôchodkové poistenie zahŕňa starobné   a invalidné poistenie.

V priebehu desiatich rokov narástla výška, celková suma, ale aj počet vyplatených starobných dôchodkov. Aktuálne k 30. júnu 2020 je výška starobného dôchodku na úrovni 484,94 eura. Pred desiatimi rokmi to predstavovalo 351,51 eura.

Za minulý rok vyplatila Sociálna poisťovňa seniorom celkovo 5,751 miliardy eur. Pred desiatimi rokmi, v roku 2010, vyplatená suma dosiahla len 3,758 miliardy eur.

Narástol aj počet vyplácaných dôchodkov. K 31. máju 2010 to bolo viac ako 934-tisíc vyplatených dôchodkov. K  30. júnu 2020  počet vyplatených dôchodkov stúpol na 1,083 milióna.

2. pilier: priemerný výnos nižší ako miera inflácie

Do druhého piliera môže vstúpiť osoba, ktorá ešte nedovŕšila 35 rokov a aspoň raz jej už vzniklo dôchodkové poistenie v prvom pilieri. Po dobrovoľnom vstupe do druhého piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinným a spolu s prvým pilierom tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia. Finančné prostriedky spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti.

Podľa aktuálnych čísel Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31. decembru 2019 si  v druhom pilieri sporí viac ako 1,5 milióna občanov.

Kľúčovým problémom druhého dôchodkového piliera je slabá výkonnosť dôchodkových fondov. Druhý pilier ako celok za 15 rokov svojej existencie v priemere nedosiahol výnos, ktorý by bol vyšší ako miera inflácie v danom období. Inak povedané, systém dlhodobo nenapĺňa svoj potenciál.

Podľa analýzy NBS sa v druhom pilieri, ktorý s veľkými očakávaniami vznikol v roku 2005, uskutočnilo až 44 legislatívnych zmien. No len niektoré z nich priniesli želané výsledky.

Ďalším negatívnym javom sú neefektívne investičné stratégie dôchodcovských správcovských spoločností a privysoké poplatky. Ide najmä o výšku poplatkov prevažne pri fondoch s pasívnou investičnou stratégiou.

Legislatívne zmeny zneistili správcovské spoločnosti

Dôchodkový systém je dlhodobo predmetom politických kampaní a rôznych populistických krokov, ktoré mu výrazne uškodili a priniesli aj finančné škody. „Povinný presun sporiteľov do konzervatívnych fondov v druhom pilieri v roku 2013 podľa analýzy Inštitútu pre finančnú politiku len do roku 2017 stál každého sporiteľa 1 500 eur, ktoré stratil na výnosoch,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Legislatívne zmeny zároveň spôsobili zneistenie správcovských spoločností a podporili ich konzervatívny prístup k investovaniu. „Som presvedčený, že správcovia musia dostať väčší priestor pri investovaní a zároveň musia byť posudzovaní podľa medzinárodných benchmarkov,“ uvádza ďalej M. Búlik.

Podľa neho nie je dôvod na to, aby slovenské dôchodkové fondy dosahovali menej ako tretinovú výkonnosť porovnateľných fondov, ktoré investujú na svetových finančných trhoch. Dnes je totiž presne takýto nepomer medzi priemernou výkonnosťou slovenských a napríklad austrálskych  správcovských spoločností.

3. pilier: sporí si v ňom len 15 % Slovákov

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľné. Financie spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Vstup je povinný pre tých, ktorí vykonávajú rizikové práce. Sporenie umožňuje získať príjem v starobe alebo v prípade ukončenia rizikových prác.

Problém je ten, že mladí pracujúci ľudia sa príliš málo zaujímajú o zabezpečenie si príjmu na dôchodku. „Pravidelne si dobrovoľne na dôchodok sporí len 15 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Celkový počet účastníkov v treťom pilieri dlhodobo stagnuje a v roku 2019 dosiahol úroveň porovnateľnú s rokom 2008,“ vysvetľuje nelichotivé výsledky hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veronika Husárová.

Ku koncu minulého roka v treťom pilieri evidovali približne 833-tisíc sporiacich klientov a takmer 26-tisíc poberateľov príspevkov.

Ministerstvo chce zmenu, dôležitá je motivácia

Ministerstvo by chcelo zmeniť nízky počet občanov zapojených do sporenia v druhom a treťom dôchodkovom pilieri. Napríklad aj prostredníctvom daňových úľav pre zamestnanca či zamestnávateľa, alebo formou štátneho príspevku, ktorý bude súvisieť s príspevkom jednotlivca.

Dôležité je motivovať čo najväčší počet ľudí v produktívnom veku k dlhodobému sporeniu, s cieľom vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu. „Na Slovensku žiadna podpora dlhodobého sporenia a investovania neexistuje a miera tvorby úspor obyvateľstva je najnižšia v regióne,“ upozorňuje M. Búlik.

Treba zmeniť aj nastavenie podporovaných pilierov tak, aby sa financie dali čerpať až po odchode na dôchodok. „V opačnom prípade sa na súčasnej situácii nič nezmení, keďže sa úspory z tretieho piliera dajú vybrať aj skôr,“ dopĺňa M. Búlik.

Chystá sa nový dôchodkový produkt

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak už naznačil, že dôchodkový systém čakajú zmeny. Hovorí sa napríklad o novom dôchodkovom produkte, ktorý „dokáže pritiahnuť nových sporiteľov a zvýšiť celkový objem ich úspor,“ vysvetľuje V. Husárová.

Nový produkt by mal podľa ministerstva zabezpečiť dostatočnú mieru zhodnotenia finančných prostriedkov, a tým aj vyššiu mieru dodatočného zabezpečenia na dôchodku. Zároveň bude rozšírením tradičných sporiacich a investičných produktov, ale aj žiadanou konkurenciou pre tie už existujúce.

„Ak bude vláda k podpore sporenia pristupovať veľkoryso a zároveň sporenie naviaže na dôchodkový vek, zmeny budú mať reálnu šancu v budúcnosti odľahčiť štátny rozpočet a udržať dôchodky z prvého piliera na úrovni porovnateľnej s náhradou príjmu,“ reaguje M. Búlik z OVB Allfinanz Slovensko.

Aj keď sú v porovnaní s inými krajinami v Európe výsledky slovenských dôchodkových spoločností slabšie, existencia druhého a tretieho piliera je podľa analýzy NBS nevyhnutná. Slovensko, podobne ako iné členské štáty Európskej únie, čelí problému starnúcej populácie, pričom v budúcnosti hrozí nedostatok pracovnej sily.

Na účtoch sú miliardy eur

Podľa analýzy NBS bolo ku koncu minulého roka na účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach 9,37 miliardy eur, čo predstavuje 10 % objemu slovenskej ekonomiky.

Výkonnosť fondov je nízka

Priemerná výnosnosť fondov v starobnom dôchodkovom sporení dosiahla 1,58 %, čo predstavuje nižšie zhodnotenie ako priemerná miera inflácie, ktorá bola za sledované obdobie vo výške 1,94 %. Najviac sa darilo indexovým fondom, ktoré dosiahli výnos 5,3 %, nasledovali akciové fondy s 2 % a zmiešané fondy s výnosnosťou 1,5 %. Najnižšiu výnosnosť dosiahli dlhopisové fondy len s 1,1 %.

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
29.10.2020 Robert Juriš

Finanční sprostredkovatelia majú turbulentný rok. Ich počet klesá, ale sú profesionálnejší

Rok 2019 bol pre sprostredkovateľov finančných produktov najúspešnejší v histórii. Aktuálny rok sa im pod vplyvom pandémie COVID-19 vyvíja ...

29.10.2020 Redakcia FinReport

Pesimizmus je na vzostupe aj v realitnom sektore. Budúcnosť kancelárií je neistá

Ešte na začiatku tohto roku realitní experti predpokladali, že sektor komerčných nehnuteľností bude v znamení ďalšieho rastu. Pandémia ...

28.10.2020 Redakcia FinReport

Do dražby ide 400-ročný zlatý dukát v cene bratislavského trojizbového bytu

Na Slovensku sa schyľuje k veľkej dražbe. Predmetom záujmu investorov bude zlatá minca, presnejšie 400-ročný desaťdukát panovníka ...

28.10.2020 Magdaléna Švančarková

Predajne a gastroprevádzky bojujú o prežitie aj za cenu hľadania výnimiek vo výnimkách

Druhá vlna pandémie priniesla nové opatrenia. Podnikatelia však hovoria, že majú chaos v tom, čo sa môže a čo nie. Niektorí zatvorili ...

27.10.2020 Redakcia FinReport

Meníme svoje nákupné zvyky. Do obchodov chodíme menej, no košíky máme plnšie

Pandémia koronavírusu mení nákupné návyky Slovákov. Podľa údajov spoločnosti Wood & Company do obchodov aj kvôli protiepidemiologickým ...

27.10.2020 Magdaléna Švančarková

Služba Payme je už aj na Slovensku. Prvá s ňou prišla Tatra banka

Spoločný narodeninový dar pre svokru, alebo obed s kolegami či káva s kamarátkami sú situácie, keď riešime, ako sa finančne vyrovnať s ...

22.10.2020 Redakcia FinReport

Slovensko má potenciál na reštart ekonomiky prostredníctvom zelených projektov

Poradenská spoločnosť EY identifikovala viac ako tisíc zelených projektov, ktoré majú potenciál pomôcť Európe pri obnove a zotavení ...

18.10.2020 Dominik Horváth

Schyľuje sa k celosvetovej vojne „batérií“ a zapoja sa aj Slováci

V Európe začínajú vznikať nové spoločnosti výrobcov batérií do elektromobilov. Ich cieľom je konkurovať Číne, ktorá momentálne udáva ...

17.10.2020 Redakcia FinReport

Inflácia je na trojročnom minime, ceny potravín sú takmer rovnaké ako vlani

Ekonomika Slovenskej republiky sa v tomto roku v porovnaní s tým predchádzajúcim môže prepadnúť o 7 až 10 %. Zato inflácia sa momentálne ...

16.10.2020 Arian Ali

Digitálna éra je na dosah. Sme pripravení na transformáciu ekonomiky?

Pandémia koronavírusu naplno ukázala dôležitosť existencie digitálnej ekonomiky. Je zrejmé, že tento segment v najbližších rokoch čaká ...

15.10.2020 Dominik Horváth

Americkí profesori vylepšili teóriu aukcií a získali Nobelovu cenu za ekonómiu

Kráľovská švédska akadémia vied v Štokholme v tomto roku udelila cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda ...

11.10.2020 Redakcia FinReport

Na výbere DPH Slovensko ročne prichádza o 1,6 miliardy eur

Daňovú medzeru v oblasti DPH, ktorá vyjadruje rozdiel medzi očakávanými príjmami z výberu dane z pridanej hodnoty a skutočne vybranou sumou, ...

11.10.2020 Redakcia FinReport

Nákupný apetít rastie a kamenné predajne sa s e-shopmi vhodne dopĺňajú

Na Slovensku sa najviac nakupuje v Bratislavskom kraji. Príčinou je najväčšia koncentrácia nákupných centier, ktoré sú nielen miestom ...

2.10.2020 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska ponúkla vláde pomoc na príprave plánu obnovy

Ministerstvo financií spolu s tímom ekonómov a analytikov v súčasnosti finišuje s plánom obnovy, ktorý nám umožní uchádzať sa o ...

1.10.2020 Robert Juriš

NBS: Slovenská ekonomika klesne menej, ako sa predpokladalo, ale jej nárast na predkrízovú úroveň bude pomalší

Slovenská ekonomika by sa v dôsledku koronakrízy mala oslabiť menej, ako predpokladali analytici na začiatku tohtoročného leta. A, naopak, jej ...

30.9.2020 Magdaléna Švančarková

Umelá inteligencia, cloud a dátová analytika predstavujú konkurenčnú výhodu na trhu. Kedy ich začneme využívať viac?

Slovensko výrazne zaostáva v digitalizácii. Podniky využívajú iba základné informačné systémy. Stagnuje používanie dát a cloudu. Iba ...

27.9.2020 Redakcia FinReport

HDP Slovenska sa vráti na predkrízovú úroveň až v druhej polovici 2022

Ekonomiky štátov sa po pandémii koronavírusu začnú ozdravovať postupne a nerovnomerne. Podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes by sa ...

27.9.2020 Redakcia FinReport

Na ekonomické dno sme si už zrejme siahli, ale na ružové okuliare je ešte priskoro

Dobrá správa pre slovenskú ekonomiku. Priemyselná produkcia sa síce ešte nevrátila na úroveň spred roka, ale už klesá miernejšie ako ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Finanční sprostredkovatelia majú turbulentný rok. Ich počet klesá, ale sú profesionálnejší
 2. 2.
  Banská Bystrica plánuje vytvoriť takmer 70 odberných miest, prihlásili sa stovky dobrovoľníkov
 3. 3.
  Dubnica nad Váhom vyčlenila pre celoplošné testovanie 19 odberových miest, kopírujú volebné obvody
 4. 4.
  Continental v Púchove vlastné odberné miesto nezriadi, zamestnancom však odporúča na testovanie ísť
 5. 5.
  Trnava pripravuje odberové miesta pre celoplošné testovanie na COVID-19, chýbajú jej však dobrovoľníci