Hľadaj

Dôchodkový systém poznačili časté zmeny, populizmus, politické kampane a výsledkom je jeho slabá výkonnosť

M. Švančarková a D. Horváth Ekonomika Poslať

Dôchodkový systém na Slovensku funguje dlhodobo neefektívne. Ako uviedol viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor, problematické sú najmä časté legislatívne zmeny, ktoré oslabujú dlhodobú stabilitu systému.

image

Foto: Shutterstock

Tri piliere dôchodkového systému

Rozsiahla reforma dôchodkového systému na Slovensku sa začala po roku 2003. Postupne vznikli tri piliere, ktoré občanom Slovenska majú zabezpečiť dôstojný a zaslúžený príjem aj na dôchodku. Prvý pilier predstavuje povinné zákonné poistenie, ďalšie dva piliere sú dobrovoľné. Ich úlohou je zvýšiť príjem v starobe.

Výsledky však očividne nie sú také, aké sa očakávali. Časté legislatívne zmeny priniesli skôr škody ako úžitok. Zároveň sa do dobrovoľných pilierov zapája málo Slovákov. Pred dlhodobým sporením totiž uprednostňujú okamžitú spotrebu.

1. pilier: funguje ako povinné zákonné poistenie

Účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Časť mzdy pracujúceho občana odchádza každý mesiac na účet Sociálnej poisťovne. Dôchodkové poistenie zahŕňa starobné   a invalidné poistenie.

V priebehu desiatich rokov narástla výška, celková suma, ale aj počet vyplatených starobných dôchodkov. Aktuálne k 30. júnu 2020 je výška starobného dôchodku na úrovni 484,94 eura. Pred desiatimi rokmi to predstavovalo 351,51 eura.

Za minulý rok vyplatila Sociálna poisťovňa seniorom celkovo 5,751 miliardy eur. Pred desiatimi rokmi, v roku 2010, vyplatená suma dosiahla len 3,758 miliardy eur.

Narástol aj počet vyplácaných dôchodkov. K 31. máju 2010 to bolo viac ako 934-tisíc vyplatených dôchodkov. K  30. júnu 2020  počet vyplatených dôchodkov stúpol na 1,083 milióna.

2. pilier: priemerný výnos nižší ako miera inflácie

Do druhého piliera môže vstúpiť osoba, ktorá ešte nedovŕšila 35 rokov a aspoň raz jej už vzniklo dôchodkové poistenie v prvom pilieri. Po dobrovoľnom vstupe do druhého piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinným a spolu s prvým pilierom tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia. Finančné prostriedky spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti.

Podľa aktuálnych čísel Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31. decembru 2019 si  v druhom pilieri sporí viac ako 1,5 milióna občanov.

Kľúčovým problémom druhého dôchodkového piliera je slabá výkonnosť dôchodkových fondov. Druhý pilier ako celok za 15 rokov svojej existencie v priemere nedosiahol výnos, ktorý by bol vyšší ako miera inflácie v danom období. Inak povedané, systém dlhodobo nenapĺňa svoj potenciál.

Podľa analýzy NBS sa v druhom pilieri, ktorý s veľkými očakávaniami vznikol v roku 2005, uskutočnilo až 44 legislatívnych zmien. No len niektoré z nich priniesli želané výsledky.

Ďalším negatívnym javom sú neefektívne investičné stratégie dôchodcovských správcovských spoločností a privysoké poplatky. Ide najmä o výšku poplatkov prevažne pri fondoch s pasívnou investičnou stratégiou.

Legislatívne zmeny zneistili správcovské spoločnosti

Dôchodkový systém je dlhodobo predmetom politických kampaní a rôznych populistických krokov, ktoré mu výrazne uškodili a priniesli aj finančné škody. „Povinný presun sporiteľov do konzervatívnych fondov v druhom pilieri v roku 2013 podľa analýzy Inštitútu pre finančnú politiku len do roku 2017 stál každého sporiteľa 1 500 eur, ktoré stratil na výnosoch,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Legislatívne zmeny zároveň spôsobili zneistenie správcovských spoločností a podporili ich konzervatívny prístup k investovaniu. „Som presvedčený, že správcovia musia dostať väčší priestor pri investovaní a zároveň musia byť posudzovaní podľa medzinárodných benchmarkov,“ uvádza ďalej M. Búlik.

Podľa neho nie je dôvod na to, aby slovenské dôchodkové fondy dosahovali menej ako tretinovú výkonnosť porovnateľných fondov, ktoré investujú na svetových finančných trhoch. Dnes je totiž presne takýto nepomer medzi priemernou výkonnosťou slovenských a napríklad austrálskych  správcovských spoločností.

3. pilier: sporí si v ňom len 15 % Slovákov

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľné. Financie spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Vstup je povinný pre tých, ktorí vykonávajú rizikové práce. Sporenie umožňuje získať príjem v starobe alebo v prípade ukončenia rizikových prác.

Problém je ten, že mladí pracujúci ľudia sa príliš málo zaujímajú o zabezpečenie si príjmu na dôchodku. „Pravidelne si dobrovoľne na dôchodok sporí len 15 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Celkový počet účastníkov v treťom pilieri dlhodobo stagnuje a v roku 2019 dosiahol úroveň porovnateľnú s rokom 2008,“ vysvetľuje nelichotivé výsledky hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veronika Husárová.

Ku koncu minulého roka v treťom pilieri evidovali približne 833-tisíc sporiacich klientov a takmer 26-tisíc poberateľov príspevkov.

Ministerstvo chce zmenu, dôležitá je motivácia

Ministerstvo by chcelo zmeniť nízky počet občanov zapojených do sporenia v druhom a treťom dôchodkovom pilieri. Napríklad aj prostredníctvom daňových úľav pre zamestnanca či zamestnávateľa, alebo formou štátneho príspevku, ktorý bude súvisieť s príspevkom jednotlivca.

Dôležité je motivovať čo najväčší počet ľudí v produktívnom veku k dlhodobému sporeniu, s cieľom vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu. „Na Slovensku žiadna podpora dlhodobého sporenia a investovania neexistuje a miera tvorby úspor obyvateľstva je najnižšia v regióne,“ upozorňuje M. Búlik.

Treba zmeniť aj nastavenie podporovaných pilierov tak, aby sa financie dali čerpať až po odchode na dôchodok. „V opačnom prípade sa na súčasnej situácii nič nezmení, keďže sa úspory z tretieho piliera dajú vybrať aj skôr,“ dopĺňa M. Búlik.

Chystá sa nový dôchodkový produkt

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak už naznačil, že dôchodkový systém čakajú zmeny. Hovorí sa napríklad o novom dôchodkovom produkte, ktorý „dokáže pritiahnuť nových sporiteľov a zvýšiť celkový objem ich úspor,“ vysvetľuje V. Husárová.

Nový produkt by mal podľa ministerstva zabezpečiť dostatočnú mieru zhodnotenia finančných prostriedkov, a tým aj vyššiu mieru dodatočného zabezpečenia na dôchodku. Zároveň bude rozšírením tradičných sporiacich a investičných produktov, ale aj žiadanou konkurenciou pre tie už existujúce.

„Ak bude vláda k podpore sporenia pristupovať veľkoryso a zároveň sporenie naviaže na dôchodkový vek, zmeny budú mať reálnu šancu v budúcnosti odľahčiť štátny rozpočet a udržať dôchodky z prvého piliera na úrovni porovnateľnej s náhradou príjmu,“ reaguje M. Búlik z OVB Allfinanz Slovensko.

Aj keď sú v porovnaní s inými krajinami v Európe výsledky slovenských dôchodkových spoločností slabšie, existencia druhého a tretieho piliera je podľa analýzy NBS nevyhnutná. Slovensko, podobne ako iné členské štáty Európskej únie, čelí problému starnúcej populácie, pričom v budúcnosti hrozí nedostatok pracovnej sily.

Na účtoch sú miliardy eur

Podľa analýzy NBS bolo ku koncu minulého roka na účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach 9,37 miliardy eur, čo predstavuje 10 % objemu slovenskej ekonomiky.

Výkonnosť fondov je nízka

Priemerná výnosnosť fondov v starobnom dôchodkovom sporení dosiahla 1,58 %, čo predstavuje nižšie zhodnotenie ako priemerná miera inflácie, ktorá bola za sledované obdobie vo výške 1,94 %. Najviac sa darilo indexovým fondom, ktoré dosiahli výnos 5,3 %, nasledovali akciové fondy s 2 % a zmiešané fondy s výnosnosťou 1,5 %. Najnižšiu výnosnosť dosiahli dlhopisové fondy len s 1,1 %.

Sprostredkovanie predaja SFA
Prevezmite činnosť
samostatného finančného agenta
v existujúcej spoločnosti.
Buďte silní a slobodní.
Obráťte sa na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
24.11.2020 Juraj Recký

Ako vyzerá slovenský trh s kryptomenami? NBS v tom chce mať jasno

Národná banka Slovenska (NBS) nedávno uskutočnila jeden z prvých prieskumov slovenského trhu s kryptomenami. Uskutočnil sa prostredníctvom ...

24.11.2020 Redakcia FinReport

Do zahraničia necestujeme, nové cestovné poistenie od Axa Assistance nás preto kryje pri cestách po Slovensku

Predovšetkým nepriaznivé podmienky pre cestovanie do zahraničia motivovali poisťovňu Axa Assistance, ktorá prichádza na trh s novým ...

24.11.2020 Redakcia FinReport

Slováci sú investovaniu otvorení viac ako v minulosti. Zaujímajú sa oň hlavne muži a mladí ľudia

Slováci prichádzajú investovaniu na chuť. Počas ostatných štyroch rokov narástol podiel ľudí, ktorí naň majú pozitívny názor. ...

23.11.2020 Andrea Tittelová

Katherine Longhiová: Trump bol stroj na propagáciu samého seba, od Bidena sa očakáva boj s koronavírusom (VIDEO)

Víťazstvo Joe Bidena v bitke o prezidentské kreslo by pre USA malo priniesť podstatný obrat v domácej aj svetovej politike. O amerických ...

23.11.2020 Redakcia FinReport

Klienti mBank pri platení cez internet už nemusia prácne vyťukávať číslo svojej platobnej karty

Stretáva sa s tým každý, kto za tovar alebo služby platí cez internet. Bez platobnej karty v ruke a prácneho vyťukávania mnohomiestneho ...

23.11.2020 Zuzana Mecková

Začnite sporiť čo najskôr a získajte výhodnejšie podmienky pre svoju budúcu hypotéku

Kritériá na získanie hypotekárneho úveru sa sprísňujú, ale stále je tu príležitosť získať výhodnejšie úverové podmienky. Výška ...

18.11.2020 Redakcia FinReport

Nádej na vakcínu spôsobila rozruch na komoditnom trhu. Ropa rástla a zlato klesalo

Po prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických sa pozornosť investorov upriamila na pandemickú situáciu. Krátko po oznámení ...

17.11.2020 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika v lete ožila. Prinieslo jej to lepší štart do druhej vlny koronakrízy, ako sa očakávalo

Hospodárska výkonnosť slovenskej ekonomiky, ktorá sa v prvom štvrťroku 2020 prepadla až o 13 %, sa v treťom kvartáli tohto roka výrazne ...

16.11.2020 Redakcia FinReport

Slovenské podniky dramaticky zaostávajú v digitálnej transformácii. Koronakríza môže ich prepad ešte prehĺbiť

Podniky so slovenským kapitálom dramaticky zaostávajú v aplikácii trendov Industry 4.0. Proces digitálnej transformácie v mnohých z nich ...

15.11.2020 Redakcia FinReport

Dobrá správa: Zahraničný obchod Slovenska napriek koronakríze dosiahol rekordný prebytok

Už viac ako pol roka koronakríza surovo osekáva podnikanie a prakticky akýkoľvek druh biznisu. Zo všetkých strán počuť, že niektoré ...

12.11.2020 Redakcia FinReport

Joe Biden priniesol finančným trhom najoptimistickejší povolebný týždeň od roku 1932

Opäť sa raz potvrdilo, že prezidentské voľby v USA majú obrovský vplyv na dianie na celom svete. Dotkli sa nielen veľkej ekonomiky, ale aj ...

9.11.2020 Dominik Horváth

Nový americký prezident Joe Biden sľúbil mohutný stimulačný ekonomický program. Otázne je, či mu to kongres umožní

Víťazom prezidentských volieb v Spojených štátoch amerických sa stal kandidát demokratickej strany Joe Biden. Po dramatickom a ...

5.11.2020 D. Horváth a J. Recký

Letecký priemysel generuje miliardové straty a prepúšťa desiatky tisíc zamestnancov

Podľa posledných údajov Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA) bolo v tomto roku do konca septembra na celom svete zrušených ...

2.11.2020 Zuzana Mecková

Nezamestnanosť mierne poklesla, no viacero firiem má už teraz existenčné problémy

Pandémia nového koronavírusu priniesla v treťom kvartáli výrazné zmeny na trhu práce. Nezamestnanosť sa v septembri neočakávane znížila ...

1.11.2020 Magdaléna Švančarková

Viac žiadateľov, vyššie príspevky. Prvá pomoc+ je od 1. novembra 2020 štedrejšia

Vláda schválila nový balíček finančnej podpory s názvom Prvá pomoc+. Jeho platnosť sa začína od 1. novembra. Je to vlastne rozšírená ...

22.10.2020 Redakcia FinReport

Slovensko má potenciál na reštart ekonomiky prostredníctvom zelených projektov

Poradenská spoločnosť EY identifikovala viac ako tisíc zelených projektov, ktoré majú potenciál pomôcť Európe pri obnove a zotavení ...

18.10.2020 Dominik Horváth

Schyľuje sa k celosvetovej vojne „batérií“ a zapoja sa aj Slováci

V Európe začínajú vznikať nové spoločnosti výrobcov batérií do elektromobilov. Ich cieľom je konkurovať Číne, ktorá momentálne udáva ...

17.10.2020 Redakcia FinReport

Inflácia je na trojročnom minime, ceny potravín sú takmer rovnaké ako vlani

Ekonomika Slovenskej republiky sa v tomto roku v porovnaní s tým predchádzajúcim môže prepadnúť o 7 až 10 %. Zato inflácia sa momentálne ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Do zahraničia necestujeme, nové cestovné poistenie od Axa Assistance nás preto kryje pri cestách po Slovensku
 2. 2.
  Ako vyzerá slovenský trh s kryptomenami? NBS v tom chce mať jasno
 3. 3.
  Slováci sú investovaniu otvorení viac ako v minulosti. Zaujímajú sa oň hlavne muži a mladí ľudia
 4. 4.
  Katherine Longhiová: Trump bol stroj na propagáciu samého seba, od Bidena sa očakáva boj s koronavírusom (VIDEO)
 5. 5.
  Ministerstvo hospodárstva chce pomôcť začínajúcim podnikateľom, musia však spĺňať niekoľko podmienok