Hľadaj

Dôchodkový systém poznačili časté zmeny, populizmus, politické kampane a výsledkom je jeho slabá výkonnosť

M. Švančarková a D. Horváth Ekonomika Poslať

Dôchodkový systém na Slovensku funguje dlhodobo neefektívne. Ako uviedol viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor, problematické sú najmä časté legislatívne zmeny, ktoré oslabujú dlhodobú stabilitu systému.

image

Foto: Shutterstock

Tri piliere dôchodkového systému

Rozsiahla reforma dôchodkového systému na Slovensku sa začala po roku 2003. Postupne vznikli tri piliere, ktoré občanom Slovenska majú zabezpečiť dôstojný a zaslúžený príjem aj na dôchodku. Prvý pilier predstavuje povinné zákonné poistenie, ďalšie dva piliere sú dobrovoľné. Ich úlohou je zvýšiť príjem v starobe.

Výsledky však očividne nie sú také, aké sa očakávali. Časté legislatívne zmeny priniesli skôr škody ako úžitok. Zároveň sa do dobrovoľných pilierov zapája málo Slovákov. Pred dlhodobým sporením totiž uprednostňujú okamžitú spotrebu.

1. pilier: funguje ako povinné zákonné poistenie

Účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Časť mzdy pracujúceho občana odchádza každý mesiac na účet Sociálnej poisťovne. Dôchodkové poistenie zahŕňa starobné   a invalidné poistenie.

V priebehu desiatich rokov narástla výška, celková suma, ale aj počet vyplatených starobných dôchodkov. Aktuálne k 30. júnu 2020 je výška starobného dôchodku na úrovni 484,94 eura. Pred desiatimi rokmi to predstavovalo 351,51 eura.

Za minulý rok vyplatila Sociálna poisťovňa seniorom celkovo 5,751 miliardy eur. Pred desiatimi rokmi, v roku 2010, vyplatená suma dosiahla len 3,758 miliardy eur.

Narástol aj počet vyplácaných dôchodkov. K 31. máju 2010 to bolo viac ako 934-tisíc vyplatených dôchodkov. K  30. júnu 2020  počet vyplatených dôchodkov stúpol na 1,083 milióna.

2. pilier: priemerný výnos nižší ako miera inflácie

Do druhého piliera môže vstúpiť osoba, ktorá ešte nedovŕšila 35 rokov a aspoň raz jej už vzniklo dôchodkové poistenie v prvom pilieri. Po dobrovoľnom vstupe do druhého piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinným a spolu s prvým pilierom tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia. Finančné prostriedky spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti.

Podľa aktuálnych čísel Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31. decembru 2019 si  v druhom pilieri sporí viac ako 1,5 milióna občanov.

Kľúčovým problémom druhého dôchodkového piliera je slabá výkonnosť dôchodkových fondov. Druhý pilier ako celok za 15 rokov svojej existencie v priemere nedosiahol výnos, ktorý by bol vyšší ako miera inflácie v danom období. Inak povedané, systém dlhodobo nenapĺňa svoj potenciál.

Podľa analýzy NBS sa v druhom pilieri, ktorý s veľkými očakávaniami vznikol v roku 2005, uskutočnilo až 44 legislatívnych zmien. No len niektoré z nich priniesli želané výsledky.

Ďalším negatívnym javom sú neefektívne investičné stratégie dôchodcovských správcovských spoločností a privysoké poplatky. Ide najmä o výšku poplatkov prevažne pri fondoch s pasívnou investičnou stratégiou.

Legislatívne zmeny zneistili správcovské spoločnosti

Dôchodkový systém je dlhodobo predmetom politických kampaní a rôznych populistických krokov, ktoré mu výrazne uškodili a priniesli aj finančné škody. „Povinný presun sporiteľov do konzervatívnych fondov v druhom pilieri v roku 2013 podľa analýzy Inštitútu pre finančnú politiku len do roku 2017 stál každého sporiteľa 1 500 eur, ktoré stratil na výnosoch,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Legislatívne zmeny zároveň spôsobili zneistenie správcovských spoločností a podporili ich konzervatívny prístup k investovaniu. „Som presvedčený, že správcovia musia dostať väčší priestor pri investovaní a zároveň musia byť posudzovaní podľa medzinárodných benchmarkov,“ uvádza ďalej M. Búlik.

Podľa neho nie je dôvod na to, aby slovenské dôchodkové fondy dosahovali menej ako tretinovú výkonnosť porovnateľných fondov, ktoré investujú na svetových finančných trhoch. Dnes je totiž presne takýto nepomer medzi priemernou výkonnosťou slovenských a napríklad austrálskych  správcovských spoločností.

3. pilier: sporí si v ňom len 15 % Slovákov

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľné. Financie spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Vstup je povinný pre tých, ktorí vykonávajú rizikové práce. Sporenie umožňuje získať príjem v starobe alebo v prípade ukončenia rizikových prác.

Problém je ten, že mladí pracujúci ľudia sa príliš málo zaujímajú o zabezpečenie si príjmu na dôchodku. „Pravidelne si dobrovoľne na dôchodok sporí len 15 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Celkový počet účastníkov v treťom pilieri dlhodobo stagnuje a v roku 2019 dosiahol úroveň porovnateľnú s rokom 2008,“ vysvetľuje nelichotivé výsledky hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veronika Husárová.

Ku koncu minulého roka v treťom pilieri evidovali približne 833-tisíc sporiacich klientov a takmer 26-tisíc poberateľov príspevkov.

Ministerstvo chce zmenu, dôležitá je motivácia

Ministerstvo by chcelo zmeniť nízky počet občanov zapojených do sporenia v druhom a treťom dôchodkovom pilieri. Napríklad aj prostredníctvom daňových úľav pre zamestnanca či zamestnávateľa, alebo formou štátneho príspevku, ktorý bude súvisieť s príspevkom jednotlivca.

Dôležité je motivovať čo najväčší počet ľudí v produktívnom veku k dlhodobému sporeniu, s cieľom vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu. „Na Slovensku žiadna podpora dlhodobého sporenia a investovania neexistuje a miera tvorby úspor obyvateľstva je najnižšia v regióne,“ upozorňuje M. Búlik.

Treba zmeniť aj nastavenie podporovaných pilierov tak, aby sa financie dali čerpať až po odchode na dôchodok. „V opačnom prípade sa na súčasnej situácii nič nezmení, keďže sa úspory z tretieho piliera dajú vybrať aj skôr,“ dopĺňa M. Búlik.

Chystá sa nový dôchodkový produkt

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak už naznačil, že dôchodkový systém čakajú zmeny. Hovorí sa napríklad o novom dôchodkovom produkte, ktorý „dokáže pritiahnuť nových sporiteľov a zvýšiť celkový objem ich úspor,“ vysvetľuje V. Husárová.

Nový produkt by mal podľa ministerstva zabezpečiť dostatočnú mieru zhodnotenia finančných prostriedkov, a tým aj vyššiu mieru dodatočného zabezpečenia na dôchodku. Zároveň bude rozšírením tradičných sporiacich a investičných produktov, ale aj žiadanou konkurenciou pre tie už existujúce.

„Ak bude vláda k podpore sporenia pristupovať veľkoryso a zároveň sporenie naviaže na dôchodkový vek, zmeny budú mať reálnu šancu v budúcnosti odľahčiť štátny rozpočet a udržať dôchodky z prvého piliera na úrovni porovnateľnej s náhradou príjmu,“ reaguje M. Búlik z OVB Allfinanz Slovensko.

Aj keď sú v porovnaní s inými krajinami v Európe výsledky slovenských dôchodkových spoločností slabšie, existencia druhého a tretieho piliera je podľa analýzy NBS nevyhnutná. Slovensko, podobne ako iné členské štáty Európskej únie, čelí problému starnúcej populácie, pričom v budúcnosti hrozí nedostatok pracovnej sily.

Na účtoch sú miliardy eur

Podľa analýzy NBS bolo ku koncu minulého roka na účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach 9,37 miliardy eur, čo predstavuje 10 % objemu slovenskej ekonomiky.

Výkonnosť fondov je nízka

Priemerná výnosnosť fondov v starobnom dôchodkovom sporení dosiahla 1,58 %, čo predstavuje nižšie zhodnotenie ako priemerná miera inflácie, ktorá bola za sledované obdobie vo výške 1,94 %. Najviac sa darilo indexovým fondom, ktoré dosiahli výnos 5,3 %, nasledovali akciové fondy s 2 % a zmiešané fondy s výnosnosťou 1,5 %. Najnižšiu výnosnosť dosiahli dlhopisové fondy len s 1,1 %.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
3.3.2021 Vladimír Pisár

Hypotekárny trh stále rastie, čísla však už štvrtý rok po sebe ukazujú spomalenie

Výrazný pokles ekonomiky, dočasné uzavretie prevádzok, znižovanie platov, prepúšťanie... Slovensko a celý svet má za sebou veľmi ...

3.3.2021 Redakcia FinReport

Investície firiem vlani výrazne klesli, v súčasnosti sa očakáva ich oživenie aj vďaka záujmu o robotizáciu a internet vecí

Pandémia koronavírusu v minulom roku významne ovplyvnila investičné správanie firiem. Podľa nedávneho prieskumu Európskej investičnej banky ...

2.3.2021 Roland Régely

Dostali ste list z dôchodcovskej spoločnosti a nezdá sa vám výška penzie? Žiadnu paniku, je to len časť dôchodku

Ľudia sporiaci v druhom dôchodkovom pilieri dostali v uplynulých týždňoch nový výpis s odhadovanou výškou dôchodku, a mnohých tieto ...

2.3.2021 Redakcia FinReport

Najviac slovenských firiem vlani kúpili Česi, Maďari a Američania

Najčastejšími zahraničnými majiteľmi slovenských firiem sa v minulom roku stali Česi, Maďari a Američania. Zahraniční investori vlani ...

1.3.2021 Zuzana Mecková

Deutsche Telekom, IBM či Unicorn Systems hľadajú desiatky zamestnancov. Žiadaní sú IT špecialisti, dopyt je aj vo výrobe

Napriek ekonomicky náročnej situácii, keď sa firmy snažia personálne ušetriť, niektoré spoločnosti hľadajú posily pre novootvorené ...

1.3.2021 Redakcia FinReport

Náklady na bývanie: Tento rok ušetríme na energiách, ale produkovanie odpadu nás, naopak, vyjde drahšie

V čase pandémie trávia Slováci a Slovenky viac času doma. Výsledkom je väčšia spotreba energií a vyššia produkcia odpadu. S tým, ...

28.2.2021 Redakcia FinReport

Cestovný ruch na Slovensku sa vrátil o 20 rokov späť, jeho oživenie umožní len úspešná vakcinácia

Koronavírus priniesol do cestovného ruchu rekordné prepady. V počte hostí sme sa podľa dát Štatistického úradu SR vrátili na úroveň ...

28.2.2021 Redakcia FinReport

Na Slovensku sa kradnú v priemere tri autá denne. Ani vírus nedokázal zlodejov úplne zastaviť

Minulý rok boli na Slovensku odcudzené v priemere takmer tri autá denne, čo je približne na úrovni roka 2019. Počas pandemického obdobia sa ...

27.2.2021 Redakcia FinReport

Európska investičná banka vlani na Slovensku financovala projekty za 211 miliónov eur

Európska investičná banka (EIB) v minulom roku na Slovensku financovala pôžičky, záruky a záväzky na kapitálové investície v celkovom ...

27.2.2021 Správy

Slovensko dostane na pomoc v koronakríze 780 miliónov eur, Remišová navrhla rozdelenie financií

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Po rokovaniach s Európskou komisiou a po dohode na národnej úrovni sa môže Slovensko pustiť do revízie operačných ...

26.2.2021 Redakcia FinReport

Inflácia sa zobudila, rastú ceny surovín aj potravín. Pri pokračovaní súčasného trendu by mohla stúpnuť na 3 %

Riziko opätovného naštartovania inflácie sa zvyšuje. Je za tým rast vstupných cien surovín, ktoré tlačia nahor konečné ceny produkcie, no ...

24.2.2021 Zuzana Mecková

Slovenskú poštu čakajú najväčšie zmeny v histórii. Začína sa veľké prepúšťanie a digitalizácia služieb

Slovenská pošta prejde v nasledujúcom období zásadnými reformami. K prvým zmenám by malo dôjsť už 1. marca tohto roku. Cieľom je ...

24.2.2021 Redakcia FinReport

Trh s vakcínami proti vírusu COVID-19 generuje miliardy eur a bude ešte rásť

Očkovanie obyvateľstva voči ochoreniu COVID-19 znamená nádej pre celý svet v snahe zastaviť šírenie tohto nebezpečného vírusu. To si ...

22.2.2021 Redakcia FinReport

Zmeny v Zákonníku práce: Práca z domu má jasné pravidlá a zamestnanci si vyberú formu stravovania

Zákonník práce, ktorý je najdôležitejším právnym rámcom pre oblasť zamestnanosti, prešiel ďalšími zásadnými zmenami. Podrobnejšie ...

15.2.2021 Roland Régely

Brexit kazí online nákupy z Británie. Na tovar sa čaká dlhšie a výrazne zdražel

Rozchod Veľkej Británie a Európskej únie sa naštartoval referendom v roku 2016, jeho dôsledky začali občania oboch spoločenstiev naplno ...

10.2.2021 Redakcia FinReport

Vývoz v druhej polovici minulého roku rástol rekordne rýchlo. Straty z úvodu roka však už nedobehol

Zahraničný obchod Slovenska v druhom polroku uplynulého roku zaznamenal prekvapujúco úspešné výsledky. Od júna do decembra 2020 sa vývoz ...

8.2.2021 Redakcia FinReport

Inteligentná automatizácia je aj vďaka koronakríze na vzostupe – znižuje náklady, zvyšuje predaje

Využívanie inteligentných automatizačných technológií v rôznych odvetviach neustále rastie. Za pomoci kognitívnych a analytických ...

7.2.2021 Redakcia FinReport

Komodity zdražejú, pretože v pohodlí digitálneho sveta sme zabudli, že skutočný svet treba aj z niečoho vyrobiť

Za posledných 227 rokov mohlo byť ľudstvo svedkom len šiestich, vyslovene rastúcich, období rastu komoditných trhov. Analytici Saxo Bank si ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Dostali ste list z dôchodcovskej spoločnosti a nezdá sa vám výška penzie? Žiadnu paniku, je to len časť dôchodku
 2. 2.
  Hypotekárny trh stále rastie, čísla však už štvrtý rok po sebe ukazujú spomalenie
 3. 3.
  Živnosť verzus eseročka. Ktorá možnosť sa podnikateľom v roku 2021 oplatí viac?
 4. 4.
  Pre vstup do Poľska potrebujete negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 48 hodín
 5. 5.
  Slovensko neobjednalo samotesty, ale ďalšie antigénové testy, tvrdí exšéf Inštitútu zdravotnej politiky