Hľadaj

Dôchodkový systém poznačili časté zmeny, populizmus, politické kampane a výsledkom je jeho slabá výkonnosť

Ekonomika Poslať

Dôchodkový systém na Slovensku funguje dlhodobo neefektívne. Ako uviedol viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor, problematické sú najmä časté legislatívne zmeny, ktoré oslabujú dlhodobú stabilitu systému.

image

Foto: Shutterstock

Tri piliere dôchodkového systému

Rozsiahla reforma dôchodkového systému na Slovensku sa začala po roku 2003. Postupne vznikli tri piliere, ktoré občanom Slovenska majú zabezpečiť dôstojný a zaslúžený príjem aj na dôchodku. Prvý pilier predstavuje povinné zákonné poistenie, ďalšie dva piliere sú dobrovoľné. Ich úlohou je zvýšiť príjem v starobe.

Výsledky však očividne nie sú také, aké sa očakávali. Časté legislatívne zmeny priniesli skôr škody ako úžitok. Zároveň sa do dobrovoľných pilierov zapája málo Slovákov. Pred dlhodobým sporením totiž uprednostňujú okamžitú spotrebu.

1. pilier: funguje ako povinné zákonné poistenie

Účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Časť mzdy pracujúceho občana odchádza každý mesiac na účet Sociálnej poisťovne. Dôchodkové poistenie zahŕňa starobné   a invalidné poistenie.

V priebehu desiatich rokov narástla výška, celková suma, ale aj počet vyplatených starobných dôchodkov. Aktuálne k 30. júnu 2020 je výška starobného dôchodku na úrovni 484,94 eura. Pred desiatimi rokmi to predstavovalo 351,51 eura.

Za minulý rok vyplatila Sociálna poisťovňa seniorom celkovo 5,751 miliardy eur. Pred desiatimi rokmi, v roku 2010, vyplatená suma dosiahla len 3,758 miliardy eur.

Narástol aj počet vyplácaných dôchodkov. K 31. máju 2010 to bolo viac ako 934-tisíc vyplatených dôchodkov. K  30. júnu 2020  počet vyplatených dôchodkov stúpol na 1,083 milióna.

2. pilier: priemerný výnos nižší ako miera inflácie

Do druhého piliera môže vstúpiť osoba, ktorá ešte nedovŕšila 35 rokov a aspoň raz jej už vzniklo dôchodkové poistenie v prvom pilieri. Po dobrovoľnom vstupe do druhého piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinným a spolu s prvým pilierom tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia. Finančné prostriedky spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti.

Podľa aktuálnych čísel Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31. decembru 2019 si  v druhom pilieri sporí viac ako 1,5 milióna občanov.

Kľúčovým problémom druhého dôchodkového piliera je slabá výkonnosť dôchodkových fondov. Druhý pilier ako celok za 15 rokov svojej existencie v priemere nedosiahol výnos, ktorý by bol vyšší ako miera inflácie v danom období. Inak povedané, systém dlhodobo nenapĺňa svoj potenciál.

Podľa analýzy NBS sa v druhom pilieri, ktorý s veľkými očakávaniami vznikol v roku 2005, uskutočnilo až 44 legislatívnych zmien. No len niektoré z nich priniesli želané výsledky.

Ďalším negatívnym javom sú neefektívne investičné stratégie dôchodcovských správcovských spoločností a privysoké poplatky. Ide najmä o výšku poplatkov prevažne pri fondoch s pasívnou investičnou stratégiou.

Legislatívne zmeny zneistili správcovské spoločnosti

Dôchodkový systém je dlhodobo predmetom politických kampaní a rôznych populistických krokov, ktoré mu výrazne uškodili a priniesli aj finančné škody. „Povinný presun sporiteľov do konzervatívnych fondov v druhom pilieri v roku 2013 podľa analýzy Inštitútu pre finančnú politiku len do roku 2017 stál každého sporiteľa 1 500 eur, ktoré stratil na výnosoch,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Legislatívne zmeny zároveň spôsobili zneistenie správcovských spoločností a podporili ich konzervatívny prístup k investovaniu. „Som presvedčený, že správcovia musia dostať väčší priestor pri investovaní a zároveň musia byť posudzovaní podľa medzinárodných benchmarkov,“ uvádza ďalej M. Búlik.

Podľa neho nie je dôvod na to, aby slovenské dôchodkové fondy dosahovali menej ako tretinovú výkonnosť porovnateľných fondov, ktoré investujú na svetových finančných trhoch. Dnes je totiž presne takýto nepomer medzi priemernou výkonnosťou slovenských a napríklad austrálskych  správcovských spoločností.

3. pilier: sporí si v ňom len 15 % Slovákov

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľné. Financie spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Vstup je povinný pre tých, ktorí vykonávajú rizikové práce. Sporenie umožňuje získať príjem v starobe alebo v prípade ukončenia rizikových prác.

Problém je ten, že mladí pracujúci ľudia sa príliš málo zaujímajú o zabezpečenie si príjmu na dôchodku. „Pravidelne si dobrovoľne na dôchodok sporí len 15 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Celkový počet účastníkov v treťom pilieri dlhodobo stagnuje a v roku 2019 dosiahol úroveň porovnateľnú s rokom 2008,“ vysvetľuje nelichotivé výsledky hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veronika Husárová.

Ku koncu minulého roka v treťom pilieri evidovali približne 833-tisíc sporiacich klientov a takmer 26-tisíc poberateľov príspevkov.

Ministerstvo chce zmenu, dôležitá je motivácia

Ministerstvo by chcelo zmeniť nízky počet občanov zapojených do sporenia v druhom a treťom dôchodkovom pilieri. Napríklad aj prostredníctvom daňových úľav pre zamestnanca či zamestnávateľa, alebo formou štátneho príspevku, ktorý bude súvisieť s príspevkom jednotlivca.

Dôležité je motivovať čo najväčší počet ľudí v produktívnom veku k dlhodobému sporeniu, s cieľom vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu. „Na Slovensku žiadna podpora dlhodobého sporenia a investovania neexistuje a miera tvorby úspor obyvateľstva je najnižšia v regióne,“ upozorňuje M. Búlik.

Treba zmeniť aj nastavenie podporovaných pilierov tak, aby sa financie dali čerpať až po odchode na dôchodok. „V opačnom prípade sa na súčasnej situácii nič nezmení, keďže sa úspory z tretieho piliera dajú vybrať aj skôr,“ dopĺňa M. Búlik.

Chystá sa nový dôchodkový produkt

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak už naznačil, že dôchodkový systém čakajú zmeny. Hovorí sa napríklad o novom dôchodkovom produkte, ktorý „dokáže pritiahnuť nových sporiteľov a zvýšiť celkový objem ich úspor,“ vysvetľuje V. Husárová.

Nový produkt by mal podľa ministerstva zabezpečiť dostatočnú mieru zhodnotenia finančných prostriedkov, a tým aj vyššiu mieru dodatočného zabezpečenia na dôchodku. Zároveň bude rozšírením tradičných sporiacich a investičných produktov, ale aj žiadanou konkurenciou pre tie už existujúce.

„Ak bude vláda k podpore sporenia pristupovať veľkoryso a zároveň sporenie naviaže na dôchodkový vek, zmeny budú mať reálnu šancu v budúcnosti odľahčiť štátny rozpočet a udržať dôchodky z prvého piliera na úrovni porovnateľnej s náhradou príjmu,“ reaguje M. Búlik z OVB Allfinanz Slovensko.

Aj keď sú v porovnaní s inými krajinami v Európe výsledky slovenských dôchodkových spoločností slabšie, existencia druhého a tretieho piliera je podľa analýzy NBS nevyhnutná. Slovensko, podobne ako iné členské štáty Európskej únie, čelí problému starnúcej populácie, pričom v budúcnosti hrozí nedostatok pracovnej sily.

Na účtoch sú miliardy eur

Podľa analýzy NBS bolo ku koncu minulého roka na účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach 9,37 miliardy eur, čo predstavuje 10 % objemu slovenskej ekonomiky.

Výkonnosť fondov je nízka

Priemerná výnosnosť fondov v starobnom dôchodkovom sporení dosiahla 1,58 %, čo predstavuje nižšie zhodnotenie ako priemerná miera inflácie, ktorá bola za sledované obdobie vo výške 1,94 %. Najviac sa darilo indexovým fondom, ktoré dosiahli výnos 5,3 %, nasledovali akciové fondy s 2 % a zmiešané fondy s výnosnosťou 1,5 %. Najnižšiu výnosnosť dosiahli dlhopisové fondy len s 1,1 %.

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
3.8.2020 Magdaléna Švančarková

Vkladomaty šetria čas, sú zadarmo a ich obľúbenosť rastie

Bankomaty s možnosťou vkladu, takzvané vkladomaty, má v súčasnosti takmer každá banka a ich počty sa neustále zvyšujú. Podstatná ...

2.8.2020 Redakcia FinReport

Každý tretí Slovák si nemôže dovoliť ani týždňovú dovolenku

V Európskej únii existujú veľké rozdiely v oblasti životnej úrovne, akú si obyvatelia jednotlivých krajín môžu dovoliť. Týka sa to aj ...

2.8.2020 Redakcia FinReport

Nepoistiť si dom či byt proti vyčíňajúcim živlom je dnes doslova hazard

Extrémne prejavy počasia na Slovensku každý rok silnejú. Spolu s nimi narastá aj riziko škôd spôsobených na majetku. Kým podľa ...

1.8.2020 Juraj Recký

Hľadáte investičné príležitosti? Kryptomeny vás pobláznia... alebo ich znenávidíte

Máte radi adrenalín a investovanie? Potom by sa do hľadáčika vášho záujmu mali dostať kryptomeny. Sú bláznivou jazdou výnosov a pádov, ...

31.7.2020 Redakcia FinReport

Akvizíciu poisťovne AXA spoločnosťou UNIQA schválila Európska komisia

Proces predaja dcérskych spoločností finančnej skupiny AXA na Slovensku, v Česku a Poľsku za 1 miliardu eur spoločnosti UNIQA dosiahol ...

31.7.2020 Robert Juriš

Bankovému obchodu sa v tomto roku darí, ale finančná výkonnosť samotných bánk sa výrazne zhoršila

Dve najväčšie banky pôsobiace na slovenskom trhu zhodne tvrdia, že v poskytovaní úverov ako aj v oblasti vkladov klientov sa im darí lepšie ...

31.7.2020 Magdaléna Švančarková

Predaj áut, dovoleniek a luxusného tovaru sa prepadáva, ľudia o svojich nákupných aktivitách viac premýšľajú

Obsah nákupných košíkov Slovákov sa posledné mesiace výrazne zmenil. Počas „korony“ mnohí nakupovali cez internet, dokonca aj potraviny. ...

30.7.2020 Zuzana Mecková

Na Slovensku máme najnižšiu infláciu za ostatné tri roky, a bude ešte nižšia

Výborná správa pre naše domáce rozpočty – koronakríza nám priniesla najnižšiu infláciu za ostatné tri roky. Inak povedané, za menej ...

30.7.2020 Redakcia FinReport

Ďalšia zmena vo vedení poisťovne Generali

Len mesiac po nástupe nového predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa poisťovne Generali Juraja Jurčíka sa v tejto poisťovni schyľuje ...

28.7.2020 Zuzana Mecková

Koronakríza priniesla výrazný nárast nezamestnanosti, našťastie stúpa aj počet tých, ktorí si našli novú prácu

Od začiatku koronakrízy sme boli svedkami rastúcej nezamestnanosti. Analytici predpovedali, že by sa tento rok mohla vyšplhať až k 10 %. ...

26.7.2020 Redakcia FinReport

Prieskum: Koronakríza nás síce nezlomila, ale nálady nie sú dobré a vyhliadky sú pesimistické

Viac ako polovica Slovákov tvrdí, že COVID-19 nemal buď žiadny, alebo len minimálny vplyv na ich zamestnanie. Takmer polovica opýtaných ...

23.7.2020 Zuzana Mecková

Najviac zarábajú IT špecialisti, záujem je o administratívnych pracovníkov, a mzdy v ponukách stúpajú

Život vo firmách sa zastavil. Tržby klesli, spomalila sa ekonomika štátu, a výsledkom sú aj zásadné zmeny na trhu práce. Zamestnávatelia ...

23.7.2020 Redakcia FinReport

Slovensko sa málo venuje inováciám v ekonomike, výrazne zaostávame za konkurenciou

Slovensko v inovačnej výkonnosti nenapreduje. Rebríček zostavený Európskou komisiou kladie našu krajinu hlboko pod úroveň priemeru a s ...

18.7.2020 Redakcia FinReport

Každý piaty mladý človek na Slovensku sa nevzdeláva ani nepracuje

Až 20 % mladých ľudí na Slovensku vo veku 20 až 34 rokov sa vlani nevzdelávalo ani nikde nepracovalo. Podľa najnovších údajov Európskeho ...

18.7.2020 Redakcia FinReport

Slovensko v digitalizácii zaostáva, zvyšok EÚ napreduje rýchlejšie

Európskym lídrom v digitalizácii sú škandinávske krajiny. Slovensko sa umiestnilo na 22. priečke spomedzi 28 hodnotených krajín. Príčina ...

9.7.2020 Redakcia FinReport

Kompromis o európskom fonde obnovy môže byť na svete už tento týždeň

Dosiahnutie kompromisu ohľadom fondu obnovy Európskej únie – Next Generation EU, v hodnote 750 miliárd eur, sa očakáva ešte tento týždeň. ...

29.6.2020 Magdaléna Švančarková

Slováci chcú dovolenkovať na Slovensku, pomôcť im majú rekreačné poukazy

Leto je predo dvermi. Tento rok však bude iné ako tie, na ktoré sme si zvykli v minulosti. Plány na dovolenky pri mori či v exotických ...

16.6.2020 Zuzana Mecková

Ako sa ochránime pred opätovným zavlečením nákazy z rizikových krajín? Vraj je to na nás.

Povinná štátna karanténa, vrátane domácej eKarantény, bola oficiálne zrušená od 10. júna 2020. Podľa epidemiologickej situácie odborné ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Vkladomaty šetria čas, sú zadarmo a ich obľúbenosť rastie
 2. 2.
  Demonštranti sa zišli v Berlíne, aby protestovali proti obmedzeniam počas pandémie
 3. 3.
  Súhlas so záznamom o sprostredkovaní finančnej služby cez SMS alebo e-mail
 4. 4.
  Nepoistiť si dom či byt proti vyčíňajúcim živlom je dnes doslova hazard
 5. 5.
  Akvizíciu poisťovne AXA spoločnosťou UNIQA schválila Európska komisia