Hľadaj

Developeri sa sťažujú na byrokratickú záťaž

Ekonomika Poslať

Developeri sú v súčasnosti v zložitej situácii. Na jednej strane je síce dopyt po nehnuteľnostiach vysoký, no na druhej strane bojujú s komplikovanou administratívnou záťažou, ktorá odďaľuje výstavbu o celé roky.

image
Zdroj foto: pxhere

 

Získanie všetkých potrebných povolení môže zabrať veľké množstvo času. Na Slovensku investori majú možnosť požiadať o udelenie štatútu významnej investície pre svoju stavbu. Administratívna záťaž v prípade projektov s touto nálepkou by mala byť menšia. 

 

 

Významná investícia

V prípade štatútu významnej investície je potrebné prepojiť stavebný projekt s infraštruktúrou a okolitými sieťami a obchodnými štvrťami. K takýmto projektom patrí aj autobusová stanica Nivy, ktorá aj napriek svojej významnosti čakala na štatút tri roky. „Samotná realizácia projektov sa odďaľuje, pričom dnešné plány už nemusia vyhovovať požiadavkám trhu o štyri či päť rokov,“ komentuje Jakub Gossányi, Head of Development spoločnosti HB Reavis. 

 

Aj napriek dlhému čakaniu spĺňa projekt tri základné požiadavky na získanie štatútu významnej investície, medzi ktoré patrí stomiliónová investícia, verejnoprospešný záujem a vytvorenie 300 nových pracovných miest. „Ak budú v meste kvalitné projekty, ľudia nebudú mať dôvod dochádzať zo satelitov a do mesta sa vráti život a určite by medzi novými projektmi nemali byť len kancelárie, ale aj byty a ďalšia vybavenosť,“ dodáva výkonný riaditeľ J&T Real Estate, Pavel Pelikán.

 

Chýbajúci koncept

Na Slovensku chýba „stavebná biblia“, ktorá by usmernila investorov. Podľa Ingrid Konrad, hlavnej architektky mesta Bratislava, by iniciatívu v tomto smere malo mať mesto, ktoré by pripravilo podmienky na to, aby mohol investor vstúpiť do strategických projektov. V prípade väčších stavieb sa podľa jej slov musí meniť samotný zákon. To však zdržuje investorov, ktorí prichádzajú o čas. „Aj my potrebujeme oveľa rýchlejšie páky, riešiť agendu hneď a teraz a nie čakať na zmeny legislatívy na úrovni štátu,“ dodáva Konrad. 

 

Pre porovnanie, v susednom Rakúsku získa developer stavebné povolenie do týždňa. „Vo Viedni majú takzvanú urbanistickú zmluvu, kde sú jasne stanovené pravidlá, za akých vstupuje súkromný partner do partnerstva s verejným sektorom,“ porovnáva Ingrid Konrad. 

 

„Celkovú výstavbu, územné plánovanie a rozvoj má pod patronátom primárne Ministerstvo dopravy a výstavby SR. No jednotlivé čiastočné procesy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou už územného plánovania, prípravy, posudzovania, povoľovania a výstavby projektov, sú vo vrcholovej kompetencii až piatich ministerstiev,“ hovorí Radek Pšenička zo spoločnosti YIT Slovakia. Medzi tieto ministerstvá patrí Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 

Dlhá procedúra

Developeri sa sťažujú na to, že k začatiu výstavby vedie dlhá byrokratická procedúra. „V prvom rade je potrebné preveriť súlad pripravovaného zámeru s platným územným plánom obce/mesta. V prípade, ak nie je k dispozícii územný plán regulujúci podmienky výstavby v území, môže obec podmieniť vydanie kladného stanoviska k výstavbe spracovaním územného plánu zóny, čo predstavuje dlhodobý proces na niekoľko rokov,“ upozorňuje Pšenička s tým, že alternatívou je vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorá sa zaoberá koncepciou využívania územia. Tieto dokumenty tvoria podklady pre získanie územného rozhodnutia.

 

 

Developerské projekty navyše musia prejsť procesom posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA). „Tento proces, podľa charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti, môže trvať v ideálnom prípade jeden a pol až dva mesiace pre zisťovacie konanie a približne šesť mesiacov v prípade povinného hodnotenia. Procesu EIA sa okrem priamo dotknutých účastníkov konania môže zúčastniť aj verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní,“ hovorí Pšenička.

 

V prípade vydania kladného rozhodnutia z procesu EIA môže developer požiadať o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. „Rozsah prerokovania v súčasnosti predstavuje v Bratislave, podobne ako pre stavebné povolenie, cca 50 vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácie správcov inžinierskych sietí. Tiež je potrebné preukázať práva k stavbou dotknutým pozemkom, ktoré pre územné konanie postačujú formou súhlasu od dotknutých vlastníkov pozemkov,“ dopĺňa Pšenička.

 

Investor musí získať pred výstavbou množstvo dokladov a povolení: 

 • doklady, ktorými stavebník dokazuje, že je právoplatným majiteľom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku alebo stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu;
 • projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou;
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa uskutočnili pred podaním žiadosti rozhodnutia;
 • stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a správcov inžinierskych sietí, stanoviská alebo rozhodnutia odborných orgánov v oblasti životného prostredia, posúdenia orgánov požiarnej ochrany, hygieny, pamiatkovej ochrany, pozemkového úradu, dopravného inšpektorátu... ;
 • právoplatné územné rozhodnutie a posúdenie súladu dokumentácie pre stavebné povolenie s územným rozhodnutím;
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín, ak je potrebné;
 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanej stavby;
 • ak bol projekt posudzovaný v procese EIA podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je potrebné predložiť vyhodnotenie súladu vypracovanej dokumentácie pre stavebné povolenie s rozhodnutím vydaným podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

Múdro a spoľahlivo.
Poradíme vám s problematikou
GDPR
General Data Protection Regulation

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
20.11.2018 Ján Beracka

365.bank spustila ostrú prevádzku zatiaľ ponúka účet a sporenie

Banka 365.bank v pondelok spustila ostrú prevádzku. Slováci si teda môžu otvoriť bežný účet, viaceré produkty zatiaľ v ponuke banky ...

19.11.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 46/2018: V EÚ je nedostatok IT špecialistov

Do roku 2020 bude celkovo v regióne chýbať 500 tisíc ľudí v IT oblasti. Iba tretina firiem na Slovensku ponúka zákazníkom platby online. ...

19.11.2018 Ján Beracka

Záujem o dobrovoľné sociálne poistenie klesá

Počet ľudí, ktorí si chcú dobrovoľne prispievať do Sociálnej poisťovne na dôchodok, nemocenské dávky a poistenie v nezamestnanosti sa ...

16.11.2018 Ján Beracka

Letné pneumatiky v zime môžu znefunkčniť poistenie

V zimnom období môže nesprávne obutie automobilu spôsobovať dopravné nehody, navyše môže znamenať problémy pri uplatňovaní poistného ...

15.11.2018 Ján Beracka

Životné poistenie je na hrane udržateľnosti, varujú poisťovne

Slovenské poisťovne majú obavy o udržateľnosť poistných produktov, predovšetkým sa to týka životného poistenia. Vyplýva to z diskusií ...

14.11.2018 Ján Beracka

Klienti v III. pilieri budú mať k dispozícii prognózu dôchodkových dávok

Informácie, ktoré budú klienti dostávať o svojom doplnkovom dôchodkovom sporení sa menia. Klienti budú mať k dispozícii prognózu vývoja, ...

13.11.2018 Ján Beracka

Slováci používajú prevažne hotovosť, aj tak patríme k pokrokovejším krajinám

Na Slovensku je bezhotovostných 40 % platieb, kartami teda urobíme milióny transakcií ročne v hodnote miliárd eur. ...

12.11.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 45/2018: Dlhy Slovákov sú vyššie ako objem vkladov v bankách

Slovenskej ekonomike sa darí, koncom septembra pribudlo na Slovensku viac ako 15 tisíc firiem. Slováci majú v bankách menej ako dlhujú. Ľudia ...

5.11.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 44/2018: Rok 2019 bude rekordný, na celom svete sa zaregistruje vyše 100 miliónov áut

Finančný vankúš Slovákov nie je dostatočný, na účtoch zostávajú v plusoch. Dôchodcovia platia v 70% prípadoch platobnou kartou. ...

22.10.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 42/2018: Chudobou je ohrozených 16 % Slovákov

Slováci síce nakupujú na splátky často, nie je to však preto, že by nemali dostatok finančných prostriedkov. Chudobou je na Slovensku ...

16.10.2018 Ján Beracka

Najdrahšie mestá sú vo Švajčiarsku, v Prahe sa žije ľahšie ako v Bratislave

Najdrahšie mestá na svete sú vo Švajčiarsku. Sú nimi Zürich a Ženeva. Mesačné náklady typickej trojčlennej rodiny sa pohybujú rádovo v ...

15.10.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 41/2018: Najlepšia dlhodobá investícia je podľa Slovákov kúpa nehnuteľnosti

Počet nespoľahlivých platcov DPH klesá, najhoršiu platobnú disciplínu majú „eseročky“. Objem investícií do realitných projektov ...

11.10.2018 Ján Beracka

Mileniáli vytvárajú priestor pre rozvoj finančných služieb, majú záujem aj o prácu v bankovníctve

Firmy sa musia postupne meniť a reagovať na životné postoje miléniovej generácie, teda generácie Y a generácie Z. Menia sa nároky mladých ...

9.10.2018 Ján Beracka

Nobelovu cenu za ekonómiu získal výskum vplyvu technológií a klímy na ekonomiku

Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, známu ako Nobelova cena za ekonómiu, si v roku 2018 vyslúžili ...

8.10.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 40/2018: Do roku 2022 môže zaniknúť 75 miliónov pracovných pozícií

Milióny pracovných miest ohrozujú technológie. Podnikateľov je čoraz menej, najmä v oblasti financií a poisťovníctva. Do zahraničia zo ...

1.10.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 39/2018: Nulu, či stratu, vykazuje v daňovom priznaní čoraz menej firiem

Počet firiem s nulovým, či stratovým daňovým priznaním klesá. Obavy súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou sú najvýraznejšie vo ...

26.9.2018 Ján Beracka

Slovenská ekonomika rastie, trend si udrží aj v ďalších rokoch

Slovenská ekonomika naďalej rastie a malo by to tak ostať aj v ďalších rokoch. Odhaduje to Národná banka Slovenska (NBS). Náklady firiem na ...

24.9.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 38/2018: Pracovné miesta na Slovensku sú najviac ohrozené automatizáciou

Slováci držia peniaze v slabo výnosových produktoch. Automatizáciou je na Slovensku ohrozených až 34% pracovných miest v rámci krajín ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  365.bank spustila ostrú prevádzku zatiaľ ponúka účet a sporenie
 2. 2.
  Vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave otvoria rozsvietením stromčeka
 3. 3.
  Foto: Polícia uzavrela hraničný priechod Medveďov, dôvodom je zrážka poľskej dodávky a kamióna
 4. 4.
  Finančné aktuality 46/2018: V EÚ je nedostatok IT špecialistov
 5. 5.
  V okrese Dunajská Streda zasahovala protiteroristická jednotka NAKA, polícia zverejnila fotografie

Chcete dostávať novinky na E-mail?