Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Denne vytvoríme až 1,3 kilogramu odpadu na osobu, sme skládková veľmoc

Eva Sadovská Ekonomika Poslať

Aktuálne prebieha Európsky týždeň redukcie odpadu (18. až 26. novembra 2023). Rastúca tvorba odpadu je vážnym environmentálnym problémom, a preto v mnohých európskych krajinách prebiehajú kampane zamerané na osvetu obehového hospodárstva s cieľom jeho objem redukovať. V aktuálnej analýze sme sa pozreli na to, koľko komunálneho odpadu produkuje Slovensko v porovnaní s inými krajinami EÚ, kde tento odpad končí, a ako sa zmenila situácia za posledných desať rokov.

Odpad

Zdroj: Freepik

Ročne až 478 kilogramov smetí

V roku 2022 sme na Slovensku vytvorili 2,6 milióna ton komunálneho odpadu (KO). Priemerný Slovák alebo Slovenka tak minulý rok v priemere vyhodili do odpadových nádob 478 kilogramov smetí. Na deň to predstavuje približne 1,3 kilogramu odpadu. Produkcia tohto odpadu sa na Slovensku za poslednú dekádu zvýšila takmer o polovicu. Vyplynulo to z najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR.

Ďalšou zlou správou je, že približne 39 % odpadu z domácností naďalej končí na skládkach, čo je ekologicky najhorší spôsob nakladania s odpadmi, ktorý navyše prispieva k tvorbe skleníkového efektu. Miera recyklácie bola vykázaná na úrovni 50 %. Iba približne 9 % komunálneho odpadu sa zhodnotilo na elektrickú energiu alebo teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO).

Najlepší odpad je taký, ktorý nevznikne

V hierarchii obehového hospodárstva má najvyššie postavenie „ZERO WASTE“, teda nevytváranie žiadneho odpadu. Z každodennej skúsenosti však vieme, že ide skôr o ideál, ktorý je v súčasnosti nedosiahnuteľný. A tak, keď už odpad vyprodukujeme, dôležité je dôsledné triedenie, ktoré zvyšuje šancu na jeho ďalšie recyklovanie.

54469

Pre odpad, ktorý sa nedá recyklovať, existuje alternatíva v podobe energetického zhodnocovania (premeny odpadu na teplo a elektrinu v technologicky vyspelých zariadeniach ZEVO). Ide o výrazne ekologickejší spôsob nakladania s odpadom ako je skládkovanie, ktoré patrí na poslednú priečku hierarchie.

Slabšia ekonomika = menej odpadu

V polovici októbra 2023 Štatistický úrad SR zverejnil údaje o produkcii komunálneho odpadu za rok 2022. Vyplynulo z nich, že v roku 2022 zaznamenala celková produkcia KO pokles o takmer štyri percentá (z 2,705 na 2,597 milióna ton). To na prvý pohľad môže vyzerať ako zmena trendu k lepšiemu.

„Odborníci, ktorých zastrešuje Zväz odpadového priemyslu (ZOP), však považujú aktuálne dáta skôr za anomáliu ako za trend. Za poklesom tvorby KO vidíme najmä spomalenie tempa ekonomického rastu krajiny zo 4,8 % na 1,8 %, sprevádzané rekordnou infláciou – extrémnymi cenami energií a zdražovaním tovarov a služieb. Tieto faktory spôsobili dočasné zmeny v spotrebiteľských preferenciách obyvateľov a následne aj pokles tvorby smetí,“ vysvetľuje generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec.

78499

Podľa neho z pohľadu nakladania s komunálnym odpadom nepriniesol rok 2022 žiadnu výraznú zmenu trendu. Negatívne však hodnotí fakt, že pokles celkovej produkcie odpadu bol sprevádzaný aj poklesom množstva odpadov zhodnotených materiálovo (vrátane spätného získavania organických látok). Kým v roku 2021 bolo materiálovo zhodnotených 1,323 milióna ton odpadu, v roku 2022 to bolo už iba 1,286 milióna ton.

„Zároveň je potrebné poukázať na to, že aj v roku 2022 sa v štatistikách potvrdil negatívny trend, ktorý sa začal prejavovať významnejšie od roku 2020. Čoraz väčšie množstvo odpadov končí v evidencii s kódom ,iné nakladanie´ – zo zanedbateľných 5-tisíc ton v roku 2019 bolo v roku 2022 už takto evidovaných až 66-tisíc ton, a toto je neprijateľné. Transparentnosť nakladania s odpadom musí byť prvoradá a zavedenie podrobnej evidencie tvorby a nakladania s odpadom v podobe ISOH do praxe považujeme za nevyhnutné,“ pokračuje odborník.  

87794

ZOP podľa jeho slov v roku 2023 nepredpokladá žiadny zásadný vývoj v sektore odpadového hospodárstva. Štatisticky očakáva mierne zvýšenie tvorby KO, ale neočakáva žiadny posun k zlepšeniu v rámci nakladania s odpadom. „Od roku 2020 sa v oblasti odpadového hospodárstva nerealizovali žiadne zásadnejšie reformy, ktoré by umožnili prísun investícií do modernizácie technologickej infraštruktúry. Tento fakt významne ovplyvňuje dlhodobú stagnáciu celého odvetvia,“ dodáva J. Chovanec.

V čom zaostávame najviac za EÚ

Najväčšími producentmi komunálneho odpadu v Európskej únii boli podľa dát Európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2021 Belgičania, Dáni, Luxemburčania a Rakúšania, v prípade ktorých tvorba komunálneho odpadu na obyvateľa predstavovala 755 až 835 kilogramov.

Naopak, na „najprázdnejšie smetné koše“ poukázal Eurostat v prípade Rumunska s hodnotou 302 kilogramov na hlavu. Ďalšie dve priečky patria Poľsku a Estónsku (362 a 395 kilogramov). Slovensko v tomto pomyselnom rebríčku stúpa pomerne rýchlo nahor a za posledné desaťročie sa zaradilo medzi krajiny EÚ s najrýchlejším nárastom produkcie KO.

Ukazuje sa, že väčším problémom ako samotná produkcia odpadu je spôsob, ako s ním nakladáme. Správne nastavené odpadové hospodárstvo napomáha nielen k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, ale aj k rozvoju obehového hospodárstva. Ukážkovými krajinami v tejto oblasti sú napríklad Nemecko, Rakúsko či krajiny zoskupenia Benelux.

Tieto krajiny dosahujú mieru recyklácie komunálneho odpadu nad úrovňou 50 % a zvyšný komunálny odpad energeticky zhodnocujú v zariadeniach ZEVO. Miera skládkovania je tak u nich veľmi nízka, až takmer nulová. Slovensko medzi tieto krajiny však rozhodne nepatrí. Kým vyspelé európske ekonomiky už dnes realizujú uhlíkovo neutrálne odpadové hospodárstvo, Slovensko aj naďalej patrí medzi skládkové veľmoci.

Prečo sa dôraz kladie na energetické zhodnotenie odpadu?

Energetická kríza zosilnila tlak na energetickú sebestačnosť Slovenska. Na zníženie závislosti od dovozu ruských energií preferuje Európska komisia viac využívania obnoviteľných zdrojov (OZE). Jeden z najlacnejších a zároveň najdostupnejších zdrojov je práve nerecyklovateľný odpad. Priemerne veľké zariadenie na energetické využitie odpadu dokáže ročne vyrobiť lacné teplo až pre 5-tisíc domácností (alebo elektrickú energiu pre 16-tisíc domácností). Aj preto je vo vyspelých krajinách EÚ jednou z najpreferovanejších možností, ako zvýšiť podiel OZE a zároveň odbremeniť spoločnosť od neekologického skládkovania, energetické zhodnotenie odpadu v ZEVO.

Tvorba odpadu sa bude zvyšovať

Podľa prognózy Bielej knihy odpadového hospodárstva Slovenska, za ktorou stojí kolektív odborníkov Zväzu odpadového priemyslu (ZOP), vytvoríme v roku 2035 na Slovensku minimálne 3,1 milióna ton odpadu, teda 580 kilogramov KO na obyvateľa. Reformný balík, zameraný na prechod EÚ k obehovému hospodárstvu, stanovuje pre rok 2035 dva ciele, a to minimálne 65 % komunálneho odpadu recyklovať maximálne 10 % komunálneho odpadu ukladať na skládky.

74629

Množstvo nerecyklovateľných komunálnych odpadov sa podľa odhadu môže v roku 2035 pohybovať na úrovni približne 1,1 milióna ton (po započítaní priemyselného odpadu na úrovni 150-tisíc ton dokonca až na úrovni 1,25 milióna ton).

Ako s takýmto nerecyklovateľným odpadom nakladať? Dve existujúce zariadenia ZEVO (v Bratislave a Košiciach) a plánované linky na MBÚ (mechanicko-biologickú úpravu) budú síce schopné určitú časť nerecyklovateľného odpadu zhodnotiť, no naďalej budú chýbať kapacity na úrovni minimálne 600-tisíc ton odpadu ročne. Autori Bielej knihy vidia riešenie vo vybudovaní dostatočnej siete moderných zariadení ZEVO, ktorých by malo byť minimálne päť. Alternatívu v podobe vývozu tohto energeticky cenného materiálu do zahraničia považujú za najhoršiu aj z dôvodu nárastu uhlíkovej stopy spôsobenej samotným transportom.

Odpad ako zdroj energie

 • Jedno priemerne veľké zariadenie ZEVO, ktoré ročne zhodnotí 100-tisíc ton nerecyklovateľného odpadu, dokáže vyrobiť a dodať do siete 49-tisíc MWh elektrickej energie, čo predstavuje ročnú spotrebu približne 16-tisíc slovenských domácností.
 • Potenciálna ročná produkcia tepelnej energie je v jednom zariadení ZEVO 53-tisíc MWh, čomu zodpovedá teplo pre približne 5-tisíc domácností.
 • Ak by sme dokázali presmerovať v budúcnosti zo skládok 1,25 milióna ton nerecyklovateľného odpadu do zariadení ZEVO, dokázali by sme z odpadu vyrobiť teplo, ktoré by bolo schopné nahradiť takmer 40 % tepla dodaného domácnostiam systémami centrálneho zásobovania teplom (CZT) zo všetkých teplární na Slovensku.
 • Energetickým zhodnotením odpadu, ktoré je v hierarchii odpadového hospodárstva vyššie, odkláňame odpad od neekologického skládkovania.
 • Na Slovensku máme aktuálne dve zariadenia ZEVO (v Bratislave a Košiciach), čo však nepostačuje a odborníci vidia priestor pre vybudovanie minimálne päť ďalších takýchto zariadení.
logo
Prečítajte si tiež:
24.2.2024 Redakcia FinReport

Mastercard nasadí pri ochrane finančných spotrebiteľov generatívnu umelú inteligenciu

Technologická a platobná spoločnosť Mastercard na zvýšenie ochrany a bezpečnosti finančných spotrebiteľov nasadzuje prostriedky ...

24.2.2024 Redakcia FinReport

Tieto európske letiská produkujú najviac komerčných letov

Po skončení pandémie koronavírusu sa do pôvodnej kondície pomaly dostávajú aj komerčné lety. V tomto prípade však platí s dôrazom na ...

23.2.2024 Martin Jamnický

Investovali ste do kryptomien? Toto je niekoľko spôsobov, ako ich previesť späť na eurá

Záver minulého roku a začiatok tohto roku kryptomenám prial, ich hodnota prudko stúpala. A ak ste nakupovali niekoľko mesiacov predtým, ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Motorová nafta prudko zdražela, už stojí viac ako benzín

Ceny pohonných látok sa vyvíjajú tak, že žiaden vodič automobilu so spaľovacím motorom nemôže byť spokojný. Zdraželi oba druhy na ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Počty cestujúcich v osobnej doprave boli najvyššie za posledné štyri roky

Osobná doprava dosiahla v minulom roku najlepšie výsledky za posledné štyri roky, keď ňou cestoval najvyšší počet osôb za sledované ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka po prvý raz dosiahla zisky presahujúce hranicu 200 miliónov eur

Skupina Tatra banka Group v roku 2023 po prvý raz vo svojej histórii z pohľadu zisku prekonala hranicu 200 miliónov eur. Jej zisk vzrástol o 27 ...

23.2.2024 Dominik Horváth

Čo urobili dva roky „vojny na východe“ s ukrajinskou a svetovou ekonomikou

Ruská invázia na Ukrajine trvá už dva roky. Krvavý konflikt si okrem obetí na životoch vyžiadal aj obrovské straty na majetku a ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Štát zvýši pomoc investičným projektom. Kto sa o ňu môže uchádzať?

Podpora investičných projektov na Slovensku dostane nové pravidlá. Postarali sa o to poslanci parlamentu, ktorí schválili novelu zákona o ...

22.2.2024 Robert Juriš

Počas posledných piatich rokov zaznamenal tretí pilier len jeden zlý rok

Počas minulého roku bolo v treťom dôchodkovom pilieri uzatvorených 86 788 zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom hodnota majetku v ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Spoločnosť Meta získala na Slovensku nového partnera pre boj s dezinformáciami

Spoločnosť Meta rozširuje svoj program overovania faktov tretími stranami, a robí to aj na Slovensku. Novým jej partnerom bude Demagog.sk, ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Tržby hotelierov vlani dosiahli vyše pol miliardy eur, tretinu zaplatili cudzinci

Ubytovacie zariadenia na Slovensku dosiahli počas minulého roka tržby v hodnote takmer 563 miliónov eur (bez dane DPH), čo predstavuje ...

21.2.2024 Miloslava Némová

Ceny pohonných hmôt idú opäť nahor. Zásadný pokles v blízkej budúcnosti radšej nečakajme

Jedným z najzásadnejších problémov, ktorým v súčasnosti čelí globálna ekonomika, je zvyšovanie cien pohonných látok. Zdražovanie ...

21.2.2024 Robert Juriš

Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou, problémom je dvojrýchlostná ekonomika

Nezamestnanosť na Slovensku opäť mierne stúpla. Stalo sa to už dva mesiace za sebou. Zvýšila sa v decembri 2023 aj v januári 2024. Podiel ...

20.2.2024 Dominik Horváth

Aféra Evergrande: Čínsky developer s 300-miliardovým dlhom mieri do likvidácie

Rozsudok o likvidácii spoločnosti Evergrande, jedného z najväčších developerov v Číne, vzbudil vlnu obáv na finančných trhoch na celom ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou

Nezamestnanosť na Slovensku opäť mierne stúpla. Stalo sa to už dva mesiace za sebou. Zvýšila sa v decembri 2023 aj v januári 2024. Podiel ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Výzva: Na zelenú a modrú infraštruktúru vyčlenili 70 miliónov eur

Výzva na skvalitnenie životného prostredia za takmer 70 miliónov eur je zverejnená. Finančné prostriedky sú určené najmä na podporu ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Aktivačný príspevok pre dlhodobo nezamestnaných by mohol pomôcť 15-tisíc ľuďom bez práce

Čísla nezamestnanosti síce v súčasnosti dosahujú takmer rekordne nízke úrovne, no Slovensko má stále problém s vysokým počtom mladých ...

Mobilná aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  Pradiareň v Kežmarku zmenila svoju podobu a neskôr pribudne múzeum, ministerka Saková vyzdvihla investíciu (video)
 2. 2.
  Prezidentka vymenovala Dušana Keketiho za ministra športu a cestovného ruchu
 3. 3.
  Matovičovo hnutie požaduje zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, obáva sa zásahov do suverenity Slovenska
 4. 4.
  Tieto európske letiská produkujú najviac komerčných letov
 5. 5.
  Mastercard nasadí pri ochrane finančných spotrebiteľov generatívnu umelú inteligenciu
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay