Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Analýza: Rusko rozpútaním vojny spáchalo ekonomickú samovraždu. Ako to, že ju dokázalo prežiť?

Dominik Horváth Ekonomika Poslať

Od ruskej invázie na Ukrajinu prešlo desať mesiacov. Po prvotnom šoku sa oči celého sveta upriamili na tento konflikt a pozorne sledujú, ako sa situácia vyvinie. Ekonómovia sa zhodujú na jednom – Rusko touto agresiou spáchalo ekonomickú samovraždu. Jeho ekonomika sa však relatívne rýchlo dokázala spamätať a výrazne znížila prvotné negatívne výhľady.

Moskva

Foto: Unsplash

 

Dnes môžeme povedať, že Rusku sa podarilo obísť väčšinu sankcií zo strany Západu prostredníctvom konzervatívnej fiškálnej politiky alebo obchodom so spriatelenými štátmi, ako sú Čína alebo Turecko. Napriek zabráneniu rýchlemu pádu ekonomiky, otáznym zostáva dlhodobý horizont jej budúcnosti. Ten zatiaľ nevyzerá ružovo a bude závisieť od priebehu vojny, ktorej koniec je momentálne v nedohľadne.

Ako sa darí ruskej ekonomike

Viac ako desať mesiacov po začiatku ruskej invázie na Ukrajine sa ruskej ekonomike darí lepšie, ako sa očakávalo. Dokázala prežiť očakávaný kolaps, a predpokladaný ročný pokles HDP o 8 až 10 % sa dnes znížil na 3 až 4 %.

Je to lepšie, ako sa zdalo po vypuknutí vojny, no horšie, ako sa predpokladalo pred ňou, keď očakávaný rast HDP krajiny mal dosiahnuť 3 %. Dnes je takýto pozitívny výhľad nemysliteľný. Najoptimistickejšie predpovede odhadujú, že oživenie ruskej ekonomiky sa začne v najlepšom prípade v roku 2024. Ide však o stále veľmi nepravdepodobný scenár, ktorý bude závisieť najmä od vonkajších faktorov, a to najmä od vývoja samotnej vojny. Zdá sa teda, že Rusko čaká ďalšie stratené desaťročie stagnácie a ekonomického úpadku, na ktoré si bude krajina musieť zvyknúť.

Napriek tomu ruská vláda a centrálna banka dokázali zmierniť prvotný ekonomický úder z vojny na Ukrajine a následných sankcií, najmä prostredníctvom konzervatívnej fiškálnej politiky. Významným prvkom zostáva aj viac či menej nezmenený import a export, ktorý napriek sankciám dokázali Rusi vykryť obchodovaním s krajinami, ako sú Čína alebo Turecko.

Sankcie, sankcie a znova sankcie

V polovici decembra tohto roka bol na Rusko zo strany EÚ uvalený ďalší, v poradí už deviaty balík nových sankcií. V ňom bolo na sankčný zoznam pridaných 200 nových osobností a spoločností. Zoznam sa rozšíril o dôstojníkov ruskej armády, členov Štátnej dumy a Rady Federácie. Pribudli aj ďalší ministri, spoločnosti obranného priemyslu a ruské zastupiteľské orgány v okupovaných oblastiach Ukrajiny.

Okrem toho bol na dve nové ruské banky – Credit Bank of Moscow a Dalnevostochniy Bank uvalený úplný zákaz vykonávania finančných transakcií v rámci Európskej únie. Na území Únie boli tiež pozastavené vysielacie licencie pre ďalšie štyri ruské televízne kanály, konkrétne NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV a Pervyi Kanal.

Zaviedli sa aj nové kontroly a obmedzenia vývozu na citlivé technológie s dvojakým použitím a pokročilé technológie, ktoré by mohli napomáhať vojenskému zbrojeniu Ruska. Embargo tak po novom zahŕňa motory dronov, maskovacie vybavenie a ďalšie chemické a biologické vybavenie.

Pevnosť Rusko zatiaľ odoláva

Hlavnou otázkou pri sankciách však zostáva, či majú vôbec nejaký zmysel. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že účinok sankcií zatiaľ nedokázal dosiahnuť očakávané výsledky. Môže za to hneď niekoľko faktorov.

Hlavným z nich je účinná obrana Centrálnej banky Ruska (CBR), ktorá spustila plán „Pevnosť Rusko“ zameraný na ochranu ruského finančného systému. „Pevnosť Rusko“ je plán CBR, ktorý banka vykonávala od roku 2017. Počas tohto niekoľkoročného obdobia systematicky navýšila svoje rezervy o 640 miliárd dolárov prostredníctvom nákupu štátnych dlhopisov cudzích krajín, hotovosti a zlata.

Napriek tomu dostal ruský finančný systém veľký zásah v prvých mesiacoch vojny, pretože sankcie na aktíva CBR boli oveľa silnejšie, než sa očakávalo, a znížili jej bankové rezervy o 40 %. No CBR dokázala finančný systém zachrániť a banka si naďalej drží veľké množstvo rezerv v celkovej hodnote cez 300 miliárd dolárov pre prípadnú intervenciu na menových a dlhových trhoch.

Banky majú stále dostatok hotovosti

Podobný scenár sa opakoval aj pri ruských komerčných bankách. Tie síce stratili prístup k systému finančných prevodov SWIFT, ale zdá sa, že stále dokážu získavať hotovosť potrebnú na svoje fungovanie. Komerčným bankám zostali mnohé iné kanály, ktoré naďalej umožňujú ich interakciu s vonkajším svetom. Inými slovami, napriek niekoľkým veľkým šokom CBR zachovala ruský finančný systém viac-menej nedotknutý a zabránila kolapsu ruskej ekonomiky.

Import ani export zatiaľ neutrpeli

Mnohé zo sankcií boli zamerané na vývoz a dovoz. Ruská ekonomika je však menej závislá od dovozu ako väčšina veľkých vyspelých ekonomík v rámci EÚ. Napriek tomu zákazy dovozu postihli viaceré sektory najmä v oblasti výroby automobilov, chemikálií, potravín a IT služieb.

Sankcie spočiatku odviedli dobrú prácu, keď obmedzili ruský prístup k tovarom, ako sú diely na výrobu vo vyššie spomenutých sektoroch. Po počiatočnom šoku sa však Rusko rýchlo otriaslo a začalo dovážať viac tovaru z Číny, Bieloruska a Turecka, ktoré sa sankcií nezúčastňujú. Inak povedané, pokiaľ ide o dovoz kľúčových materiálov, Rusko bolo odstrihnuté z mnohých trhov, no odvtedy si našlo nové trhy, ktoré uspokojili väčšinu jeho potrieb.

Sankcionovanie ruského exportu bolo ešte menej úspešné. Mnohé krajiny prestali nakupovať určité tovary z Ruska, ale tok kľúčových komodít pokračuje do značnej miery rovnako, dokonca rastie.

Exportný príjem krajiny vzrástol o 40 %

Belgický think-tank Bruegel odhaduje, že namiesto poklesu vzrástol ruský exportný príjem medziročne o viac ako 40 % na zhruba 120 miliárd dolárov. Hlavným dôvodom sú vyššie ceny energetických komodít. Najväčší podiel na zisku má zemný plyn, po ktorom je v celej Európe stále veľký dopyt, a ktorý na rozdiel od uhlia, ropy a iných ropných produktov nebol sankcionovaný.

Vojna „potiahla“ aj priemysel

Vlažný vplyv sankcií je viditeľný aj na jednotlivých komponentoch ruskej ekonomiky. Pokles priemyselnej produkcie sa ukázal byť od začiatku vojny zanedbateľný, na úrovni 0,1 %. Tu však treba uviesť, že tento fakt je do značnej miery spôsobený zvýšením vojenských výdavkov, ktoré zabezpečili rast v odvetviach, ako sú odevy a hutníctvo. Tým sa zakryl pokles v civilných odvetviach, ako sú výroba automobilov, ktorá klesla takmer na polovicu, spracovanie dreva alebo v službách.

Práve civilné odvetia budú pravdepodobne najviac postihnuté recesiou, pretože ako jediné sú do značnej miery závislé od dovozu high-tech tovarov zo Západu. Rusi si túto skutočnosť veľmi dobre uvedomujú a snažia sa ju vyriešiť po svojom. V oblastiach, kde to je možné, nahrádzajú tento výpadok dovozom komponentov z Turecka alebo Číny. Tieto tovary sú však menej kvalitné a robia výrobu primitívnejšou, čo je proces, ktorý už prebieha. Mnohé tovary okrem toho nie je možné tak jednoducho vymeniť, a tak opotrebované komponenty nahrádzajú menej pokročilými možnosťami.

Nové trhy, ale za akú cenu

Rusku však pri preorientovaní sa na nové trhy vznikajú zároveň aj mnohé ťažkosti. Priepustnosť infraštruktúry spájajúcej Rusko s Východom je obmedzená. Kapacity prístavov, železníc a potrubí sú už preťažené a vytvorenie novej kapacity si vyžaduje zdroje a technológie. Naopak, infraštruktúra, ktorá obsluhovala obchod s Európou v dôsledku sankcií, leží ladom.

Dodávky nesankcionovaného tovaru, dokonca aj do spriatelených štátov, sú brzdené odmietaním medzinárodných kontajnerových prepravcov spolupracovať s Ruskom. Problémy vznikajú nielen pri dodaní tovaru, ale aj pri platení či prijímaní platby zaň. Transakcie v eurách a dolároch môžu byť zablokované, alebo môžu trvať dlho. Dokonca aj v spriatelených krajinách banky odmietajú otvárať účty pre ruské spoločnosti a korešpondenčné účty pre ruské banky.

Rusko je tak pod tlakom nútené robiť kompromisy a ponúkať zľavy na svoj tovar tým, ktorí sú stále ochotní si ho kúpiť. Je zrejmé, že Rusko práve teraz potrebuje tieto trhy viac, ako oni potrebujú Rusko.

Prioritou zostáva financovanie vojny

Problémom môže byť tiež, že ruská ekonomika nedostane potrebnú vzpruhu ani od svojej vlastnej vlády. Súdiac podľa posledného schváleného trojročného rozpočtu, prioritou zostáva financovanie vojny. Hlavnými oblasťami výdavkov rozpočtu sú bezpečnostné sektory, ktoré budú v roku 2023 tvoriť takmer tretinu všetkých výdavkov (9,3 bilióna rubľov). Výdavky na ekonomiku sa, naopak, znižujú zo 4,5 bilióna rubľov v roku 2022 na 3,5 bilióna rubľov v roku 2023. Rekordná štvrtina všetkých výdavkov je klasifikovaná.

Vojenské výdavky sú nedotknuteľné

Celkový objem výdavkov v rámci ruského rozpočtu v nominálnom vyjadrení zostáva nezmenený na úrovni 29 biliónov rubľov. Pri súčasnej inflácii to však znamená citeľné zníženie v reálnom vyjadrení. Výdavky na vojenské potreby sú okrem toho nedotknuteľné, takže v prípade potreby škrtov sa znížia len výdavky na rozvoj ekonomiky a rozširovanie sociálnych programov.

Všetky tieto okolnosti majú vplyv aj na ľudský kapitál. Analytici sa zhodujú, že je ťažké vypočítať dlhodobé straty z obrovského počtu ľudí, ktorí opustili Rusko od začiatku vojny. Posledné odhady sa pohybujú medzi 500-tisíc až miliónom utečencov. Masívny únik mozgov má za následok nedostatok kvalifikovaného personálu. Nedostatok pracovníkov bude zase vyvíjať tlak na trh práce a zvyšovanie miezd, čo povedie k inflačným rizikám.

Okrem toho netreba zabúdať na to, že Rusko začalo koncom septembra 2022 s mobilizáciou. Zatiaľ zmobilizovalo približne 300-tisíc ľudí vo veku od 22 do 50 rokov. Experti odhadujú, že ak bude mobilizácia pokračovať, mohla by mať za priamy následok zníženie HDP o 0,5 % v dôsledku odlevu najaktívnejšej vekovej kategórie zamestnancov.

Výhľad na rok 2023

Rok 2023 pravdepodobne bude pre Rusko rokom, v ktorom sa pokúsi odvrátiť ďalšie pokusy Západu o svoju izoláciu. Politickí lídri v Iráne, Severnej Kórei a Bielorusku zostávajú jeho neochvejnými partnermi. Čína a India taktiež stoja za Ruskom, hoci Peking nepodporuje Moskvu tak otvorene, ako sa očakávalo.

Ak má ruská ekonomika prežiť, aj v novom roku bude musieť hľadať nové spôsoby obídenia vplyvu sankcií. Pri súčasnej rétorike EÚ budú ďalšie sankčné balíky pravdepodobne len pribúdať. Otáznou je aj podpora samotného obyvateľstva, keďže ekonomická stabilita ide ruka v ruke s politickou stabilitou. Tú si zatiaľ ruská vláda dokázala zabezpečiť zintenzívnením represií voči každému, koho vníma ako hrozbu.

A pretože Ukrajina trvá na tom, aby sa Rusko stiahlo z ich územia skôr, ako sa uskutočnia akékoľvek mierové rozhovory, je nepravdepodobné, že tak skoro uvidíme čo i len dočasné prímerie.

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov
logo
Prečítajte si tiež:
20.5.2024 Redakcia FinReport

Rusko zmrazilo účty a zablokovalo aktíva v hodnote 700 miliónov eur trom západným bankám

Sankcie Západu voči Rusku vytvorili novú situáciu, ktorá je precedensom vo vzťahoch oboch strán. Ruský súd totiž trom západným bankám ...

2.3.2024 Správy

Kremľu sa rýchlo míňajú rezervy a Putin chce, aby lepšie zarábajúci ľudia aj firmy mali vyššie dane

2.3.2024 (SITA.sk) - Rusko má v pláne zmeniť daňový systém pre fyzické i právnické osoby tak, aby ešte viac platili do štátneho ...

13.2.2024 Správy

Rusko malo vyšší ekonomický rast než bohaté štáty, analytik za tým vidí jednoduché zdôvodnenie

13.2.2024 (SITA.sk) - Podľa predbežných odhadov malo Rusko v minulom roku vyšší rast HDP ako ktorýkoľvek zo siedmich najvyspelejších ...

30.1.2024 Správy

Sankcie proti Rusku sa predlžujú o ďalších šesť mesiacov, rozhodla Rada Európskej únie

30.1.2024 (SITA.sk) - Rada Európskej únie predĺžila o ďalších šesť mesiacov ekonomické sankcie voči Rusku pre jeho agresiu proti Ukrajine. ...

27.10.2023 Správy

Európska únia chystá sankcie na obchod s ruskými diamantmi či hliníkom

27.10.2023 (SITA.sk) - Európska únia chystá sankcie na obchod s ruskými diamantmi či s hliníkom a ďalšie reštrikcie pri dodávkach tovarov ...

9.8.2023 Správy

Spojené štáty opravili účtovnú chybu, Ukrajine pošlú ďalšiu pomoc v hodnote 200 miliónov dolárov

9.8.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty sa chystajú oznámiť ďalšiu pomoc Ukrajine v hodnote 200 miliónov dolárov. Ako referuje web news.sky.com, ...

22.7.2023 Redakcia FinReport

Ukrajinská centrálna banka chce znárodniť Sense Bank, za ktorou stoja ruskí oligarchovia

Ukrajinská centrálna banka oznámila, že znárodní ruskú Sense Bank. Je to jedna z popredných komerčných bánk pôsobiacich v krajine, ...

15.7.2023 Správy

Majetok ruských oligarchov sa postupne dostáva na pôvodnú úroveň, ich bohatstvo narástlo vďaka vojne

15.7.2023 (SITA.sk) - Čistý majetok najbohatších ruských podnikateľov sa postupne dostáva na úroveň z roku 2021. Ako referuje web ...

1.7.2023 Správy

Nedostatok peňazí v Moskve je spôsobený viacerými faktormi, príjmy z ropy a plynu klesli o polovicu

1.7.2023 (SITA.sk) - Ruská vláda začala drasticky znižovať výdavky federálneho rozpočtu po tom, čo príjmy z komodít klesli na polovicu a ...

8.6.2023 Ján Sípos

Európska únia chce odstrihnúť Moskvu od kľúčového trhu s diamantmi

Brusel dáva jasne najavo, že so sankciami voči Kremľu pre jeho agresiu na Ukrajine nekončí. Najnovšie chce pritvrdiť voči dovozu ...

22.5.2023 Správy

Američania po prvýkrát od začiatku vojny na Ukrajine odstránili zo sankčného zoznamu ruského podnikateľa

22.5.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo financií Spojených štátov sa po prvý raz od vypuknutia vojny na Ukrajine rozhodlo odstrániť zo sankčného ...

20.5.2023 Správy

Európska únia príjme ďalšie sankcie týkajúce sa ruských diamantov, Indiu vníma ako „významného hráča“

20.5.2023 (SITA.sk) -  Európska únia je podľa jej vysokého predstaviteľa „presvedčená“, že na nadchádzajúcom stretnutí G7 v Japonsku ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay