Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Anabáza slovenského zdravotníctva

Jana Poláčiková Ekonomika
SK
EN
Poslať

Zdravotníctvo je všadeprítomné, nezávisle od nášho vedomia. Od narodenia až po posledný výdych. Je preto prirodzené, že každej civilizovanej a kultúrnej spoločnosti záleží na tom, aby sme sa nielen rodili, ale aj umierali v dôstojných podmienkach. Ako ľudia.

image

Všetky doterajšie snahy o reformu zdravotníctva dopadli  vždy horšie ako bolo zamýšľané. Niečo sa začalo, potom sa na polceste zrušilo, dnes už ani nevieme prečo. Napokon sme ho  nechali balansovať na jednej nohe z troch.

Z trojice pilierov systému zdravotníctva, teda poistenci – zdravotné poisťovne – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, sa stratil pacient – človek. Zdravotníctvo spolu so školstvom sú dôsledkom nevydareného sociálneho a finančného manažérstva štátu.

 

Analytici  INEKO upozorňujú na negatívny trend rastúceho deficitu zdravotníctva, ktorý do roku 2060 môže narásť až na 2 % HDP ročne a vytvorí tak nový kumulatívny dlh až na úrovni 73 % HDP. To je už toxický dlh.

O našom zúfalom stave svedčí aj fakt, že nedokážeme ani štatisticky vyhodnotiť komparatívne zdravotnícke ukazovatele pre OECD. Môžeme iba hádať, či dáta nevieme, alebo radšej nechceme vedieť. Podľa analýzy INEKO i-Health Slovensko pravidelne monitoruje len 41 % požadovaných ukazovateľov pre potreby medzinárodného porovnania OECD. Až 31 % požadovaných údajov nedokáže sledovať vôbec. V porovnaní indexu komplexnosti zdravotníckych dát s okolitými štátmi sme dopadli najhoršie s 55 bodmi.

Našu nekompetentnosť dokazuje aj skutočnosť, že sme jedinou krajinou OECD, ktorej zdrojom dát o spotrebe a predaji liekov je súkromná obchodná spoločnosť. To je už prevádzkové riziko, ak štát nemá pod kontrolou svoju liekovú politiku ani len štatisticky.

Čierna diera v „zdravotníctve“

Dostupné štatistiky neklamú, pumpujeme do systému primerané zdroje. Strácajú sa v spletitých a spriaznených vzťahoch určené na tendre, na predražené CT, mamografy, rekonštrukcie..., na konci ktorých ani keby sme boli slepí, hluchí, by sme už nemohli hovoriť o žiadnych štandardoch kvality ani o porovnateľných štandardoch zdravotnej starostlivosti. A tak v indikátore kvality zdravia počas svojho života v porovnaní s 28 krajinami EÚ Slováci prežívajú najmenej rokov života v zdraví, len 54, čo je hlboko pod priemerom EÚ, ktorý sa pohybuje okolo 61 rokov.

Z krajín V4 má Slovensko najväčší percentuálny podiel výdavkov z HDP na zdravotníctvo, ale napríklad v počte 42 všeobecných lekárov na 100-tisíc obyvateľov hlboko zaostáva za priemerom EÚ, ktorý je na úrovni 78,3. V rovnakom protiklade je aj stredná dĺžka života. Na Slovensku sa za posledné dve dekády predlžuje najpomalšie z krajín V4. 

Zdravotné poisťovne na začiatku aj na konci

Podľa autorov reformy zdravotníctva v SR z roku 2003 malo byť postavenie zdravotných poisťovní úplne odlišné od toho dnešného. Mali byť prevodovým kolieskom medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Na začiatku aj na konci ich služieb mal byť ich klient – poistenec. Poisťovne mali proaktívne nakupovať služby a zabezpečovať manažment pacienta v záujme poistenca. Vzhľadom k zúfalému stavu riadenia verejných financií zdravotné poisťovne už iba „limitujú“ zvyšné dve nohy zdravotníctva, v ktorom sa stratil pacient, už len vykrývajú deficity, a na rozvojové programy už nezvýši ani cent.

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje finančné toky a transakcie nielen na strane príjmov, ale aj na strane výdavkov zdravotných poisťovní, je stabilizácia platieb za poistencov štátu, ktoré sú oslabované zmenami v sadzbách, a ktoré štát upravuje podľa stavu štátneho rozpočtu. Časté kolísanie sadzieb počas roka spôsobuje aj meškanie platieb štátu, ktorých výpadok poisťovne sanujú z vlastných zdrojov, ktoré by mohli investovať inak, napr. do rozvojových dlhodobých programov, modernizácie zdravotníctva, do jeho elektronizácie a digitalizácie.

 

Už dnes je neskoro

Zdravotníctvo sa dnes kompletne na všetkých jeho nohách nachádza na „urgentnom príjme“  a potrebuje:

  • Okamžité zefektívnenie výdavkov, tzn. odstrániť korupciu, tiché monopoly a kartelové dohody na všetkých jeho distribučných tokoch.
  • Zlepšiť prevenciu chronických chorôb vo vekovej kategórii 25 – 40 rokov.
  • Vzhľadom k demografickému vývoju posilňovať gerontologickú zdravotnú starostlivosť vo väzbe na hospice, ústavy LDCH, ústavy sociálnej starostlivosti.
  • Vzhľadom k demografickému vývoju a očakávaným zmenám na trhu práce, zmenám v štruktúre práce a výrobných technológií je nevyhnutné predefinovať systém zdravotných odvodov za poistencov štátu, keďže sa ich podiel bude zvyšovať a dynamizovať ho na báze malusov, bonusov a zabrániť možným vplyvom diskriminácie.
  • Prepojiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti so systémom sociálneho zabezpečenia.
  • Predefinovať kategorizáciu výkonov krytých verejným zdravotným poistením. 
  • Zadefinovať výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti vrátane ich kategorizácie.
  • Otvoriť trh s doplnkovým zdravotným poistením (akupunktúra, dentálne zdravotné výkony, plastická chirurgia atď.).
  • Postupne zavádzať regulovanú spoluúčasť pacientov, lebo bezplatné zdravotníctvo je ilúziou. Reálne slovenské domácnosti  zaplatia za zdravotnícke tovary a služby priamo v lekárňach  za voľnopredajné lieky približne 1 miliardu ročne.

Ani zdravotníctvo sa nevyhne integrácii s digitálnymi technológiami, s robotmi a umelou inteligenciou. Môžeme očakávať zmenu charakteru poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zmenu postavenia poistenca a pacienta. Rovnako sa zmení aj vzdelávanie zdravotníckeho profesijného stavu, ktorého prirodzeným dôsledkom bude radikálna zmena zdravotného  systému. Vďaka učiacim sa strojom a umelej inteligencii sa možno dočkáme humanizácie zdravotníctva, v ktorom sa dôstojne budeme rodiť aj umierať. Ako ľudia.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
7.6.2023 Robert Juriš

Národná banka Slovenska poslala poisťovňu Novis do likvidácie, tá sa plánuje súdiť

Národná banka Slovenska (NBS) odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis so sídlom v Bratislave. Rozhodnutie ...

7.6.2023 Redakcia FinReport

Nízkopríjmové domácnosti sa dočkajú inflačnej pomoci, potravinových balíčkov či dotácie na stravu

Rezort práce pokračuje v pomoci občanom a kompenzuje im tak rast životných nákladov. Len v máji poskytli úrady práce dotáciu na stravu pre ...

7.6.2023 Robert Juriš

Počet dokončených bytov síce stúpol, no zároveň klesol počet tých, ktorých výstavba sa práve začala

Pre slovenský trh s bytmi je charakteristické, že dopyt po novom alebo vlastnom bývaní je vyšší ako ponuka, a to platí dlhodobo. Preto ...

7.6.2023 Zuzana Fryč

Takto sa od 1. júla 2023 zvýšia penzie dôchodcom podľa počtu odpracovaných rokov

Už onedlho, od 1. júla 2023, vstúpi do účinnosti novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa zvýši priemerný starobný dôchodok ...

7.6.2023 Redakcia FinReport

Tisíce Slovákov každý rok končia v osobnom bankrote

Za prvé štyri mesiace tohto roka na Slovensku skončilo v osobnom bankrote 2 628 ľudí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to ...

7.6.2023 Redakcia FinReport

Vatikánska banka vlani dosiahla zisk takmer 30 miliónov eur

Bankám sa v minulom roku vo všeobecnosti darilo dobre, vatikánsku banku nevynímajúc. Svoj zisk v porovnaní s rokom 2021 dokázal tento ...

6.6.2023 Zuzana Fryč

Financovať bývanie ľuďom s ŤZP pomáha aj Štátny fond rozvoja bývania

Keďže banky pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby neposkytujú žiadne zásadné výhody pri žiadaní o úver na bývanie, cesta k ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Maloobchodné tržby stále klesajú, prepad niektorých je až dvojciferný

Maloobchodné tržby v posledných troch mesiacoch klesali. V apríli 2023 skončili v dvojcifernom mínuse až štyri z deviatich položiek tohto ...

6.6.2023 Robert Juriš

Národná banka Slovenska odobrala licenciu poisťovni Novis, poslala ju do likvidácie

Národná banka Slovenska rozhodnutím z 1. júna 2023 odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis so sídlom v ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika začala rok 2023 s rastom 1 %, ktorý je však najpomalší za posledné dva roky

Hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1 %. Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 13 % a ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Zamestnanosť na Slovensku stúpa najmä v službách a v Bratislavskom kraji

Počet ľudí pracujúcich na Slovensku na začiatku tohto roku mierne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä ...

5.6.2023 Redakcia FinReport

Miera nezamestnanosti klesla na 6,2 %, znížil sa najmä počet dlhodobo nezamestnaných

Na Slovensku je bez práce takmer 170-tisíc ľudí. V prvom štvrťroku tohto roku sa ich počet znížil 5-tisíc. Poklesol najmä počet dlhodobo ...

5.6.2023 Martin Jamnický

Mzdy síce rastú najrýchlejšie za posledných 20 rokov, no reálne príjmy klesli o takmer 5 %

Hoci mzdy na Slovensku rastú najrýchlejšie za posledných 20 rokov, aj tak nedokážu odolávať vysokej inflácii, ktorá je u nás aktuálne ...

5.6.2023 Redakcia FinReport

Rezort práce začal s doručovaním druhej série potravinových a hygienických balíčkov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo pre domácnosti v zložitej sociálnej situácii takmer 150-tisíc potravinových a 66-tisíc ...

2.6.2023 Eva Sadovská

Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %. Má home office perspektívu?

Aj po uplynutí pandémie koronavírusu sa v súvislosti s home office šíri predstava, že v tomto režime trávi svoj pracovný čas významná ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Pohonné látky sú opäť drahšie ako pred týždňom či dvoma

Leto sa blíži a pohonné látky zvyšujú svoje ceny. V prípade Slovenska sa táto skutočnosť opakuje už druhý týždeň za sebou a analytici ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

USA dosiahli dohodu o dlhovom strope, na poslednú chvíľu sa vyhli platobnej neschopnosti

Dohoda o zvýšení dlhového stropu v Spojených štátoch je na svete. Po Snemovni reprezentantov ju schválil aj Senát. Prezident USA Joe Biden ...

1.6.2023 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku klesla na 12,3 %, napriek tomu je najvyššia v celej eurozóne

Zdá sa, že vysoká inflácia je definitívne na ústupe. Klesla prakticky vo všetkých krajinách eurozóny (s výnimkou Holandska). Priemerná ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay