Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako pomáhajú úrady práce mladým, starším a znevýhodneným občanom pri hľadaní si práce

Zuzana Fryč Ekonomika Poslať

Desaťtisíce znevýhodnených mladých aj starších ľudí môžu od štátu na úradoch práce získať odborné poradenstvo, aby sa dokázali lepšie a úspešnejšie uplatniť na trhu práce. Hľadanie silných stránok, pomoc s kvalitnejšími životopismi či získanie zručností a praktických skúseností pri hľadaní práce, to všetko majú poskytovať úrady pre vybrané skupiny nezamestnaných. Každý účastník poradenstva má pritom nárok aj na finančný príspevok na stravu a cestovné. V čom spočíva pomoc ľuďom do 30 rokov, nad 50 rokov a dlhodobo nezamestnaným?

Uchádzači o prácu

Foto: Freepik

Ďalší projekt s podporou EÚ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo začiatkom tohto roka národný projekt pod názvom Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti, ktorý sa realizuje aj vďaka spolufinancovaniu z eurofondov v rámci Programu Slovensko.

Jeho cieľom je prispieť k zvýšeniu zamestnanosti znevýhodnených a mladých ľudí, k zvýšeniu ich motivácie pracovať a konkurencieschopnosti na trhu práce, ako aj k zlepšeniu ich takzvaných „mäkkých zručností“ pre riadenie vlastnej kariéry.

91958

Tento projekt má pre vybrané skupiny mladých ľudí do 30 rokov a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie trvať do októbra 2028, pričom celkovo bolo naň vyčlenených vyše 41 miliónov eur.

Pomoc mladým do 30 rokov

Prvá akcia určená mladým ľuďom bola spustená už od februára 2024. Poradenstvo je zamerané pre mladých do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nie sú v procese vzdelávania a nezúčastňujú sa na odbornej príprave (učňovské školstvo).

Účastníkmi projektu môžu byť aj tí mladí, ktorí dosiahli nižšie ako stredné odborné vzdelanie, majú zdravotné postihnutie, pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie, alebo nevykonávali samostatnú zárobkovú činnosť, a zároveň sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne jeden mesiac.

Účastníkmi projektu sú aj mladí ľudia, ktorí dosiahli stredné odborné vzdelanie alebo vyšší stupeň vzdelania a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne tri mesiace.

91296

„Títo účastníci sa v priebehu siedmich až desiatich poradenských stretnutí (podľa potreby) zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce,“ približuje tlačové oddelenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Okrem toho majú v rámci projektu nadobudnúť zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní si práce a získať ďalšie informácie o trhu práce, keďže poradenský proces má napomôcť k rozvoju zručností potrebných pre riadenie vlastnej kariéry, ktoré účastníkom pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie sa.

Na každom úrade práce sú k dispozícii kvalifikovaní odborníci, ktorí majú okrem aktivít zameraných na sebapoznávanie či testovanie predstáv, respektíve vytváranie predstáv o budúcom zamestnaní, s účastníkmi projektu nacvičovať aj pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu.

Všetkým účastníkom úrady práce poskytujú finančný príspevok na stravu a cestovné, ktorého výška za prezenčnú účasť na jednom poradenskom stretnutí tvorí 6,70 eura. Celková výška príspevku závisí od počtu absolvovaných stretnutí, pričom maximálne môže účastník získať príspevok vo výške 67 eur. Celková výška pomoci v rámci poskytnutia príspevku na cestovné a stravné, ktorý sa bude poskytovať za účasť na poradenských aktivitách pre mladých, predstavuje približne 1,4 milióna eur.

Počet absolvovaných stretnutí vrátane časti obsahového zamerania poradenského procesu môže byť pre každého účastníka projektu iný, pretože bude prispôsobený individuálnym potrebám a konkrétnej situácii každého účastníka,“ dopĺňa ÚPSVaR.

Ľudia nad 50 rokov a dlhodobo nezamestnaní

Postupne bola spustená už aj druhá akcia projektu, ktorá je zameraná na osoby nad 50 rokov, osoby so zdravotným postihnutím, ľudí s nižším ako stredným odborným vzdelaním či dlhodobo nezamestnaných (v evidencii sú dlhšie ako 12 mesiacov).

90146

Títo účastníci majú možnosť v priebehu siedmich až štrnástich poradenských stretnutí absolvovať aktivity zamerané predovšetkým na rozvoj motivácie s cieľom zaktivizovať sa na trhu práce. Ďalšie aktivity umožnia účastníkom identifikovať existujúce bariéry brániace ich zamestnaniu a spoznať vlastné silné stránky, aby mohli posilniť svoje sebavedomie a sebadôveru.

Cieľom je tiež získať zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní si práce, k čomu im má dopomôcť vytvorenie individuálneho plánu. Na úradoch práce majú účastníci možnosť s kvalifikovanými odborníkmi nacvičovať aj komunikáciu s potenciálnym zamestnávateľom a prípravu kvalitného životopisu.

92644

Výška finančného príspevku na stravu a cestovné za prezenčnú účasť na jednom poradenskom stretnutí je rovnako 6,70 eura pre každého účastníka, pričom celková výška príspevku bude závisieť od počtu absolvovaných stretnutí, maximálne do výšky 93,80 eura. Aj v tomto prípade môže byť počet absolvovaných stretnutí vrátane časti obsahového zamerania poradenského procesu individuálny a prispôsobený konkrétnej situácii každého účastníka.

Počet vybraných znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

  • občania nad 50 rokov: 50 390 osôb,
  • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov: 70 049 osôb,
  • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním: 56 180 osôb,
  • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov: 96 142 osôb,
  • občania so zdravotným postihnutím: 5 344 osôb.
logo
Prečítajte si tiež:
6.5.2024 Martin Jamnický

Mladí ľudia chcú od firiem najmä wellbeing benefity

Benefitná štruktúra firiem sa mení podľa toho, akých ľudí tá-ktorá spoločnosť zamestnáva. Dve najmladšie pracovné generácie – ...

2.5.2024 Redakcia FinReport

Štát firmám prepláca zamestnávanie mladých ľudí

Ak firma zamestná mladých ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu, štát jej preplatí náklady na nich. Do projektu s názvom Právo na prvé ...

25.4.2024 Robert Juriš

Na Slovensku pracuje rekordných viac ako 103-tisíc cudzincov

Počet pracujúcich cudzincov na Slovensku dosiahol nový rekord. V marci tohto roku sa ich počet vyšplhal nad úroveň 103-tisíc. Pritom až ...

21.4.2024 Správy

Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z cudziny sa zjednoduší

19.4.2024 (SITA.sk) - Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zrejme zjednoduší. Vyplýva to z vládnej novely ...

9.4.2024 Martin Jamnický

Benefity sa menia, zamestnanci si žiadajú originalitu a pozitívne zážitky

Časy, keď k najžiadanejším benefitom patrilo služobné auto, home office či príspevok na cestovanie alebo stravu, sú už minulosťou. Po ...

7.4.2024 Správy

Diskriminácia žien v typických mužských povolaniach klesla, dôvody ich nižšieho odmeňovania sú iné

7.4.2024 (SITA.sk) - Smernica Európskej únie, ktorú plánuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR onedlho implementovať aj na ...

27.3.2024 Správy

Vyplnia dieru na trhu práce cudzinci? Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zjednoduší

27.3.2024 (SITA.sk) - Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zjednoduší. Vyplýva to z novely zákona o pobyte ...

26.3.2024 Redakcia FinReport

Projekt: Štát preplatí zamestnávateľom 90 % z ceny práce mladých ľudí

Štát pripravil projekt, ktorý má pomôcť zamestnať mladých ľudí bezprostredne po absolvovaní či už strednej alebo vysokej školy. Projekt ...

23.3.2024 Redakcia FinReport

Aj Nemci testujú štvordňový pracovný týždeň. Produktivita sa nezmení, no zamestnanci budú šťastnejší

Kedysi ľudia pracovali až šesť dní v týždni, súčasný trend však smeruje k štvordňovému pracovnému týždňu. Najnovšie v Nemecku ...

19.3.2024 Redakcia FinReport

Na rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných pôjde 42 miliónov eur

Už o tri týždne bude spustený program kurzov pre nezamestnaných nazvaný Zručnosti pre trh. Financovaný je prostredníctvom eurofondov, ...

15.3.2024 Redakcia FinReport

Štátna správa spustila aplikáciu mapujúcu uplatnenie absolventov na trhu práce

Inštitút sociálnej politiky spracoval pilotnú verziu interaktívnej aplikácie, ktorá vizualizuje údaje o uplatnení absolventov stredných ...

14.3.2024 Miloslava Némová

Tam, kde Slováci nechcú pracovať, musia nastúpiť pracovníci zo zahraničia

Slovenská vláda reagovala na nedostatok pracovnej sily zvýšením kvót pre takzvané národné víza pre zahraničných pracovníkov. Očakáva ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay