Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Využívanie geotermálnej energie na Slovensku má potenciál, financovanie bude jednoduchšie

Monika Jakábová Ekológia
SK
EN
Poslať

Vojna na Ukrajine zdôraznila potrebu diverzifikácie zdrojov energie a posilnila snahy o zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov. Slovensko má veľký potenciál a vhodné prírodné podmienky na získavanie energie „z hĺbky zeme“. Rozvoju geotermálnej energie v našej krajine však bráni komplikovaná legislatíva. Donedávna realizáciu geotermálnych vrtov spomaľovali aj nastavené pravidlá, ktoré znemožňovali financovanie prieskumných geotermálnych vrtov z fondov Európskej únie. Po novom by investori mali byť schopní čerpať finančné prostriedky z EÚ aj na túto časť geotermálnych projektov.

image

Foto: Shutterstock

Pod zemou máme nevyužitý potenciál

Geotermálna energia predstavuje stabilný zdroj, ktorý nie je závislý od zmien počasia a nezaťažuje životné prostredie. Horninové podložie našej krajiny praje využívaniu práve tohto druhu energie. Výhodou Slovenska je, že väčšina územia našej krajiny je umiestnená na základe, ktorý disponuje vyšším teplotným gradientom v porovnaní s priemernou hodnotou.

Vo svete predstavuje priemerná teplota v jednom kilometri hĺbky približne 30 stupňov Celzia, pričom na Slovensku je to až 38 stupňov Celzia. V niektorých oblastiach boli namerané ešte vyššie hodnoty.

Znamená to, že sa k vysokej teplote vieme dostať aj bez toho, aby sme museli vŕtať vo veľmi veľkých hĺbkach. Doposiaľ bolo na Slovensku identifikovaných viac ako 30 oblastí vhodných na čerpanie geotermálnej vody. Geotermálnu energiu však využívame minimálne – iba v Šali, Galante, Seredi a vo Veľkom Mederi. Realizácia geotermálnych projektov je časovo aj finančne náročná. Na Slovensku sa potenciálni investori musia vyrovnať s istými ťažkosťami, no geotermálnej energii sa začína venovať čoraz viac pozornosti, čo smeruje k pozitívnym zmenám v tejto oblasti.

Legislatíva vytvára bariéry

Realizácia každého geotermálneho vrtu hlbšieho ako 500 metrov zo zákona podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA – z anglického Environmental Impact Assessment). Cieľom EIA je predchádzať negatívnym vplyvom ľudských činností na životné prostredie.

Keďže geotermálna voda s dostatočne vysokou teplotou sa na Slovensku nachádza v hĺbkach viac ako 500 metrov, EIA je nevyhnutnosťou. Povinnosť postúpiť EIA však radí geotermálne projekty do rovnakej skupiny ako napríklad projekty zamerané na realizáciu ropných vrtov. Ich vplyv na životné prostredie je však neporovnateľný.

Toto zaradenie komplikuje a predlžuje povoľovací proces, a tým aj realizáciu projektov na využívanie geotermálnej energie pre priemyselné účely. To vedie k znižovaniu záujmu investorov realizovať projekty založené na využití geotermálnej energie.

Ministerstvo životného prostredia SR má záujem odstrániť tieto bariéry a podporiť rozvoj geotermálnej energie. V novo pripravovanom EIA zákone sľubuje zjednodušenie tohto procesu najmä v súvislosti so skrátením lehôt schvaľovacích procesov. Úplné vynechanie posudzovania vplyvov na životné prostredie však nie je možné, keďže Slovensko je viazané európskymi právnymi predpismi.

Donedávna bez nároku na podporu z eurofondov

Každý nový geotermálny vrt je v zmysle geologického zákona realizovaný ako prieskumný vrt. Realizácia vrtu je finančne nákladným krokom. Táto fáza geotermálneho projektu predstavuje približne 50 až 70 % celkového rozpočtu. Okrem výšky potrebného kapitálu investorov odrádza aj riziko, ktoré sa s realizáciou vrtov spája.

„Aj napriek podrobnému prieskumu a meraniam v teréne sa totiž až počas realizácie zistí, či má vrt očakávané parametre – výdatnosť, teplotu a vhodné chemické zloženie geotermálnej vody, teda, či je možné využiť ho na výrobu zelenej energie,“ hovorí odborník na geotermálnu energiu Oto Halás.

Európska únia v rámci programu Kvalita životného prostredia vyčlenila finančné prostriedky na podporu udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov. Až donedávna však bol prieskumný vrt na Slovensku považovaný za neoprávnený výdavok. V praxi to znamenalo, že  investori neboli oprávnení čerpať prostriedky na túto finančne náročnú časť projektu z eurofondov.

Zmeny v oblasti podpory geotermálnej energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra spolu s Ministerstvom hospodárstva SR už dávnejšie avizovala plánované zjednodušenie čerpania podpory pre geotermálne projekty. S novým eurofondovým obdobím prichádza očakávaná zmena.

Gestorom eurofondov je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré určuje, ako Slovensko bude čerpať európske zdroje.  V rámci cieľa 2 „Zelenšia, nízkouhlíková Európa“ sa finančné prostriedky využijú aj na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie.

V súvislosti s geotermálnou energiou v rámci návrhu Programu Slovensko na roky 2021 až 2027 sa plánuje „podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie s cieľom ich sprístupnenia na energetické účely“. Finančné prostriedky by tak po novom mali byť dostupné aj na financovanie prieskumných vrtov.

MIRRI vyjadrilo záujem o čo najskoršiu realizáciu Operačného programu Slovensko. Predpokladá sa, že jednotlivé subjekty budú môcť žiadať o granty v priebehu druhého polroka 2022.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
7.10.2022 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stagnujú, motorová nafta opäť o niečo zlacnela

Ceny pohonných látok sa v 39. týždni v porovnaní s tým predchádzajúcim príliš nezmenili. Ceny oboch druhov benzínu zostali prakticky na ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu

Súčasné ekonomické obdobie sa vo viacerých aspektoch podobá veľkej hospodárskej depresii z polovice 19. storočia. Existuje teória, podľa ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Guvernér Ukrajinskej centrálnej banky Kyryl Ševčenko odstúpil, je obvinený z podvodu

Ukrajinská centrálna banka bude mať nového šéfa. S najväčšou pravdepodobnosťou sa ním stane Andrij Pyšnyj. Jeho predchodca Kyryl ...

7.10.2022 Zuzana Fryč

Novela Obchodného zákonníka má ušetriť čas aj náklady pri zakladaní obchodných spoločností

Poslanci Národnej rady SR sa okrem iných zákonov na svojej aktuálnej schôdzi venujú aj návrhu novely Obchodného zákonníka. Cieľom novej ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Zahraničný obchod dosiahol 30-percentný rast, no stále dovážame viac ako vyvážame

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v auguste 2022 hodnotu 8,3 miliardy eur. Medziročne to predstavuje nárast o 30,3 %. Rast vývozu ...

6.10.2022 Magdaléna Švančarková

Firmy zvažujú každý cent, preplatenie rekreačných poukazov môže byť pre ne problém

Rekreačné poukazy využívajú zamestnanci už druhý rok. Navštevujú hotely, penzióny alebo iné rekreačné zariadenia na Slovensku a ...

25.9.2022 Redakcia FinReport

Emisie skleníkových plynov za posledných 30 rokov klesli takmer vo všetkých odvetviach

Klimatické zmeny sa už pre súčasnú generáciu môžu stať zdrvujúcou témou. Ukazovateľov, ktoré sú hnacím motorom zmeny klímy, je ...

19.9.2022 Redakcia FinReport

Ministerstvo dopravy pre zamestnancov zabezpečilo elektrické bicykle a kolobežky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo vytvoriť pre svojich zamestnancov podmienky, aby na stretnutia mimo úradu chodili na elektrických ...

12.9.2022 Dominik Horváth

Európa zažíva najhoršie sucho za posledných 500 rokov

Podľa analýzy Európskeho observatória pre sucho (EDO) zažíva Európa najhoršie sucho za posledných 500 rokov, pričom horúce a suché ...

24.7.2022 Redakcia FinReport

Dovolenkári, pozor, aby ste neprišli o suveníry z ciest, o pokutách ani nehovoriac

Kto by si nechcel zo svojej dovolenky okrem spomienok na príjemné zážitky priniesť aj nejaký suvenír, niečo hmotné, čo mu navždy bude ...

24.6.2022 Redakcia FinReport

V reštartovanom projekte Zelená domácnostiam je aktivovaných už takmer 4-tisíc žiadostí

Za jediný týždeň od spustenia posledného kola národného projektu Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ...

21.6.2022 Eva Sadovská

Samosprávy majú už len polrok na zavedenie úpravy odpadu pred uložením na skládku

Slovenské odpadové hospodárstvo prechádza v posledných rokoch významnými legislatívnymi zmenami. Svoje o tom vedia aj samosprávy, ktoré po ...

16.6.2022 Redakcia FinReport

Na Slovensku už dve desaťročia nevznikla žiadna veterná elektráreň

Včera, teda 15. júna, sme si pripomenuli Svetový deň veternej energie. Na Slovensku však nebolo veľmi čo oslavovať. Posledná veterná ...

12.6.2022 Redakcia FinReport

Skládkovanie odpadu vytvorí trojnásobne viac škodlivín ako kompostovanie

Slovensko sa zaviazalo, že do konca roku 2025 dokáže opätovne využiť a recyklovať minimálne 55 % komunálneho odpadu. V ďalších rokoch ...

7.6.2022 Redakcia FinReport

Reštart projektu Zelená domácnostiam – už nebudú potrebné rýchle prsty

Národný projekt Zelená domácnostiam čaká po vyše piatich rokoch od spustenia reštart. Rozpočet projektu by mal byť navýšený o 30 ...

4.6.2022 Redakcia FinReport

Predaj fairtradového tovaru pomáha bojovať aj s klimatickými zmenami

Predaje tovaru s etickou certifikáciou Fairtrade, za ktoré pestovatelia dostali zodpovedajúcu odmenu a ktoré vznikli bez zapojenia detskej práce ...

29.5.2022 Redakcia FinReport

Obchod Európskej únie s recyklovateľnými surovinami je na vzostupe

V roku 2021 dosiahol vývoz recyklovateľných surovín, medzi ktoré patria recyklovateľný odpad a šrot, ako aj iné druhotné suroviny, z ...

19.5.2022 Redakcia FinReport

Európska komisia: Oslobodenie sa od ruských energií nás vyjde na 300 miliárd eur

Európska komisia predstavila stratégiu, podľa ktorej si ukončenie závislosti Európskej únie od ruských energií si vyžiada investície za ...

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 3. 3.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu