Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Výdavky za odpad: Vieme, ktoré krajské mestá ich majú najvyššie, a prečo je skládkovanie najdrahšou alternatívou

Eva Sadovská Ekológia
SK
EN
Poslať

Na Slovensku produkujeme z roka na rok viac komunálneho odpadu. Samosprávy tak každoročne vynakladajú nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie zberu, zvozu a likvidácie smetí. Výdavky miest závisia nielen od množstva vytvoreného odpadu, ale aj od miery jeho triedenia či spôsobu spracovania. Až štvrtina z celkového komunálneho odpadu na Slovensku vzniká v osmičke krajských miest. Ktoré na odpadové hospodárstvo momentálne míňajú najviac, a ktoré budú mať problémy so zdražovaním v blízkej budúcnosti?

image

Foto: Unsplash

Štvrtinu odpadu produkujú krajské mestá

Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2020 na Slovensku vyprodukovali 2,4 milióna ton komunálneho odpadu. Najväčšími producentmi smetí sú pritom krajské mestá, ktoré sa vyznačujú nielen väčším počtom obyvateľov, ale aj vyššou koncentráciou firiem, zdravotníckych zariadení, obchodov, reštaurácií či škôl.

Krajské mestá tak každoročne vyprodukujú približne štvrtinu z celoslovenského komunálneho odpadu. Každá samospráva ročne musí zabezpečiť zber, zvoz a spracovanie desiatok tisíc ton smetí, čo ju pochopiteľne stojí nemalé finančné prostriedky. Náklady miest na odpadové hospodárstvo závisia od množstva vyprodukovaného odpadu, od miery triedenia, ale aj od toho, či sa nerecyklovateľný odpad zneškodní na skládkach, alebo energeticky zhodnotí v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO).

Miera triedenia sa v jednotlivých krajských mestách pohybuje v rozpätí od 29 do 53 %. Zvyšný nevytriedený odpad končí vo väčšine krajských miest na skládkach. Výnimkou sú iba Bratislava a Košice (a čiastočne aj Prešov), kde odpad končí v ZEVO. V porovnaní so skládkovaním ide o ekologickejší spôsob nakladania s odpadmi, keďže jeho výsledkom je vyrobené teplo a elektrina. Len v Košiciach sa vďaka teplu vyrobenému z odpadu vykuruje približne 2 400 domácností a produkuje elektrina pre takmer 20-tisíc domácností.

Likvidácia odpadu je najdrahšia v Trnave a Nitre

Priemerná hodnota výdavkov na odpadové hospodárstvo v krajských mestách Slovenska v roku 2020 predstavovala 53,20 eura v prepočte na jedného obyvateľa. Spomedzi krajských miest vykázalo najvyššie výdavky na odpadové hospodárstvo mesto Trnava a to 63,60 eura na osobu. Nasledovala Nitra, ktorej úroveň ukazovateľa dosiahla 59,40 eura na obyvateľa.

Hlavné mesto Bratislava vlani evidovalo výdavky na odpad na úrovni 56,80 eura na osobu. Krajské mestá na východe krajiny – Košice a Prešov sa s 54,00 a 52,40 eura na hlavu najviac priblížili k priemeru. Banská Bystrica vykázala 51,50 eura na hlavu a najnižšie náklady evidovali v samosprávach Trenčín a Žilina, v ktorých výdavky na odpadové hospodárstvo dosiahli hodnoty 43,40 a 44,20 eura v prepočte na jedného obyvateľa.

Skládkovanie zdražie, ZEVO prinesie zlacnenie

V posledných rokoch bolo zvyšovanie nákladov na odpadové hospodárstvo ovplyvňované najmä vyššími poplatkami pre Envirofond (v závislosti od miery triedenia) a taktiež zavádzaním triedeného zberu kuchynského biologického odpadu.

Poradie krajských miest sa však v najbližších dvoch rokoch výrazne zmení. Kľúčovým bude ukladanie komunálneho odpadu na skládky, ktoré opäť zdražie. Náklady v mestách, v ktorých dominuje skládkovanie, sa stanú v prepočte na obyvateľa najvyššími. Naopak, mestá, ktoré svoj odpad energeticky zhodnocujú v ZEVO, budú patriť k najlacnejším. 

Hlavným dôvodom je zavedenie povinnej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku a z toho plynúce náklady na prevádzku zariadení, v ktorých bude k tejto úprave prichádzať. Od roku 2023 má dôjsť k zosúladeniu slovenského zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a príslušných vyhlášok s európskou smernicou o skládkovaní odpadov.

Odhadujeme, že táto povinná úprava zvýši náklady miest na odpady, ktoré majú skončiť na skládke, minimálne o 40 až 50 eur za tonu upravovaného odpadu, alebo o približne 20 eur na jedného obyvateľa. To znamená, že mestá, ktoré dnes skládkujú s výdavkami 45 až 65 eur na obyvateľa, môžu nákladovo narásť až na úroveň 65 až 85 eur na hlavu. Na druhej strane mestá, ako Bratislava, Košice či Prešov, ktoré odpad zhodnocujú v ZEVO, túto povinnú úpravu nebudú musieť zavádzať a finančne znášať, teda ostanú na rovnakej alebo podobnej úrovni ako dnes a stanú sa najlacnejšími v nákladoch na obyvateľa.

Skládkovanie bude stále drahšie

Ďalšie zvyšovanie nákladov za skládkovanie, ktoré dnes nie je možné presnejšie špecifikovať, bude spojené s nárastom cien v dôsledku postupného znižovania kapacít skládok. Ciele Európskej únie totiž jednotlivým krajinám prikazujú znížiť skládkovanie do roku 2035 maximálne na 10 % z celkového množstva komunálneho odpadu. V roku 2020 Slovensko skládkovalo ešte stále 48 % komunálneho odpadu. Plánovaný pokles počtu skládok okrem iného spôsobí, že mestám a obciam narastú náklady spojené s prepravou odpadu, keďže „odpadárske vozidlá“ budú musieť pri odvoze na skládku prekonávať dlhšie vzdialenosti.

V prípade energetického zhodnocovania odpadu v ZEVO je situácia odlišná. Pretože do tejto formy nakladania s odpadom legislatíva nezasahuje, celkovú úroveň nákladov na energetické zhodnocovanie očakávame porovnateľnú ako v súčasnosti. Ak teda bolo doteraz skládkovanie z pohľadu finančných nákladov na Slovensku dlhodobo najlacnejšou možnosťou nakladania s odpadom, už počas najbližších necelých dvoch rokov to tak nebude.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
4.10.2022 Redakcia FinReport

Energetická kríza: Menšie obce sú zraniteľnejšie ako tie väčšie

Analytici Národnej banky Slovenska varujú, že zvyšovanie cien energií môže priniesť príliš silný tlak aj na rozpočty miestnych ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

Hodnota stravovacích poukážok sa zvýši o 30 centov na 5,10 eura

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

Kauza skrachovanej spoločnosti Wirecard smeruje k súdnemu rozuzleniu. Kam sa stratilo 1,9 miliardy eur?

V Nemecku sa onedlho začne súd s predsedom predstavenstva skrachovanej finančnej spoločnosti Wirecard. Markus Braun čelí obvineniu z podvodov a ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

O 14. dôchodku sa bude v parlamente rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní

Poslanci parlamentu rozhodli, že o vyplatení 14. dôchodkov v novembri tohto roku budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Za tento ...

4.10.2022 Roland Régely

Záujem o hypotéky prudko klesá a nespôsobujú to len vyššie úrokové sadzby

Záujem o hypotekárne úvery klesá už niekoľko mesiacov po sebe. Odborníci na financie to prisudzujú najmä zdražovaniu úverov na bývanie, ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

Úroda kukurice bude sotva polovičná, o tretinu slabšia bude aj produkcia cukrovej repy

Tretí spresnený odhad očakávanej úrody v roku 2022 potvrdil medziročne nižšiu úrodu všetkých jesenných plodín najmä pre rapídny pokles ...

25.9.2022 Redakcia FinReport

Emisie skleníkových plynov za posledných 30 rokov klesli takmer vo všetkých odvetviach

Klimatické zmeny sa už pre súčasnú generáciu môžu stať zdrvujúcou témou. Ukazovateľov, ktoré sú hnacím motorom zmeny klímy, je ...

19.9.2022 Redakcia FinReport

Ministerstvo dopravy pre zamestnancov zabezpečilo elektrické bicykle a kolobežky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo vytvoriť pre svojich zamestnancov podmienky, aby na stretnutia mimo úradu chodili na elektrických ...

12.9.2022 Dominik Horváth

Európa zažíva najhoršie sucho za posledných 500 rokov

Podľa analýzy Európskeho observatória pre sucho (EDO) zažíva Európa najhoršie sucho za posledných 500 rokov, pričom horúce a suché ...

15.8.2022 Monika Jakábová

Využívanie geotermálnej energie na Slovensku má potenciál, financovanie bude jednoduchšie

Vojna na Ukrajine zdôraznila potrebu diverzifikácie zdrojov energie a posilnila snahy o zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov. Slovensko ...

24.7.2022 Redakcia FinReport

Dovolenkári, pozor, aby ste neprišli o suveníry z ciest, o pokutách ani nehovoriac

Kto by si nechcel zo svojej dovolenky okrem spomienok na príjemné zážitky priniesť aj nejaký suvenír, niečo hmotné, čo mu navždy bude ...

24.6.2022 Redakcia FinReport

V reštartovanom projekte Zelená domácnostiam je aktivovaných už takmer 4-tisíc žiadostí

Za jediný týždeň od spustenia posledného kola národného projektu Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ...

21.6.2022 Eva Sadovská

Samosprávy majú už len polrok na zavedenie úpravy odpadu pred uložením na skládku

Slovenské odpadové hospodárstvo prechádza v posledných rokoch významnými legislatívnymi zmenami. Svoje o tom vedia aj samosprávy, ktoré po ...

16.6.2022 Redakcia FinReport

Na Slovensku už dve desaťročia nevznikla žiadna veterná elektráreň

Včera, teda 15. júna, sme si pripomenuli Svetový deň veternej energie. Na Slovensku však nebolo veľmi čo oslavovať. Posledná veterná ...

12.6.2022 Redakcia FinReport

Skládkovanie odpadu vytvorí trojnásobne viac škodlivín ako kompostovanie

Slovensko sa zaviazalo, že do konca roku 2025 dokáže opätovne využiť a recyklovať minimálne 55 % komunálneho odpadu. V ďalších rokoch ...

7.6.2022 Redakcia FinReport

Reštart projektu Zelená domácnostiam – už nebudú potrebné rýchle prsty

Národný projekt Zelená domácnostiam čaká po vyše piatich rokoch od spustenia reštart. Rozpočet projektu by mal byť navýšený o 30 ...

4.6.2022 Redakcia FinReport

Predaj fairtradového tovaru pomáha bojovať aj s klimatickými zmenami

Predaje tovaru s etickou certifikáciou Fairtrade, za ktoré pestovatelia dostali zodpovedajúcu odmenu a ktoré vznikli bez zapojenia detskej práce ...

29.5.2022 Redakcia FinReport

Obchod Európskej únie s recyklovateľnými surovinami je na vzostupe

V roku 2021 dosiahol vývoz recyklovateľných surovín, medzi ktoré patria recyklovateľný odpad a šrot, ako aj iné druhotné suroviny, z ...

Aplikácia

 1. 1.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 2. 2.
  Záujem o hypotéky prudko klesá a nespôsobujú to len vyššie úrokové sadzby
 3. 3.
  Do obehu prichádza milión slovenských dvojeuroviek s motívom parného stroja
 4. 4.
  Odvolávanie Matoviča (naživo): Hlasovanie sa odkladalo, ale v utorok už poslanci rozhodnú
 5. 5.
  Kauza skrachovanej spoločnosti Wirecard smeruje k súdnemu rozuzleniu. Kam sa stratilo 1,9 miliardy eur?