Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Skládkovanie odpadu vytvorí trojnásobne viac škodlivín ako kompostovanie

Redakcia FinReport Ekológia
SK
EN
Poslať

Slovensko sa zaviazalo, že do konca roku 2025 dokáže opätovne využiť a recyklovať minimálne 55 % komunálneho odpadu. V ďalších rokoch budú tieto ciele ešte prísnejšie – do roku 2030 musíme recyklovať 60 % a do roku 2035 až 65 % odpadov. Európska legislatíva zároveň nariaďuje členským krajinám zaviesť povinné triedenie bioodpadu do konca budúceho roku, a krajiny musia zabezpečiť, aby sa takýto odpad triedil priamo pri zdroji a recykloval napríklad formou kompostovania.

image

Foto: Shutterstock

 

Slabé výsledky kompostovania na Slovensku

Na slovenských skládkach stále končia tisíce ton odpadu, ktoré by sme tam nemuseli vyviezť. „Naše fyzické analýzy odpadu potvrdzujú, že pre Slovensko bolo dôležité zaviesť zber kuchynského odpadu. V košoch totiž končilo až 45 % bioodpadu, ktorý je na skládkach nebezpečný, pretože je zdrojom vzniku metánu a iných skleníkových plynov. Takýto bioodpad vieme pritom spracovať, či už v priemyselných kompostárňach, alebo priamo v domácnostiach, ktoré majú vlastné kompostovacie zásobníky, napríklad v záhrade,“ hovorí odborníčka Martina Gaislová.

Pri nakladaní s odpadom vzniká aj oxid uhličitý, ktorý je považovaný za hlavnú príčinu globálneho otepľovania. Podľa nej zabezpečením efektívneho triedenia bioodpadu priamo pri zdroji môžeme podstatne znížiť nielen množstvo produkovaných skleníkových plynov, ale aj celkové množstvo odpadu na skládke.

Chýba technika aj technológie

Bioodpad, ktorý odkloníme od skládky, vieme ďalej spracovať v kompostárni. Dôležité však je, aby bolo kompostovanie riadené a boli pri ňom dodržané všetky požiadavky na kvalitu výrobného procesu. Jedným z nevyhnutných procesov je prevzdušňovanie kompostovacích základok,“ konštatuje odborníčka.

Mnohé slovenské kompostárne však často zápasia s nedostatočnou technikou a nesprávnou technológiou na spracovanie bioodpadu. Odpad postupne hnije, zapácha, láka zvieratá, znepríjemňuje život pracovníkom kompostárne aj okoliu.

Problémom je nesprávne kompostovanie

„Naším problémom teda nie je len nedostatok kompostární, ale aj to, že nekompostujú správne a často ani nevyrábajú kompost, o ktorý by bol záujem. Sú potom len akýmsi úložiskom pre bioodpad vo vysokých hromadách,“ dopĺňa M. Gaislová. Kompostovanie je pritom aeróbny proces.

Ak bioodpad nemá vzduch, začína hniť, a to má priamy vplyv na kvalitu, v tomto prípade skôr nekvalitu, kompostu. Priemyselná kompostáreň s veľkým objemom zhodnocovaného bioodpadu sa preto bez riadnej prevzdušňovacej technológie nezaobíde. Príkladom, ako môže celý proces bezproblémovo fungovať, je Rakúsko, ktoré je považované za kompostovaciu veľmoc.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
7.6.2023 Robert Juriš

Národná banka Slovenska poslala poisťovňu Novis do likvidácie, tá sa plánuje súdiť

Národná banka Slovenska (NBS) odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis so sídlom v Bratislave. Rozhodnutie ...

7.6.2023 Redakcia FinReport

Nízkopríjmové domácnosti sa dočkajú inflačnej pomoci, potravinových balíčkov či dotácie na stravu

Rezort práce pokračuje v pomoci občanom a kompenzuje im tak rast životných nákladov. Len v máji poskytli úrady práce dotáciu na stravu pre ...

7.6.2023 Robert Juriš

Počet dokončených bytov síce stúpol, no zároveň klesol počet tých, ktorých výstavba sa práve začala

Pre slovenský trh s bytmi je charakteristické, že dopyt po novom alebo vlastnom bývaní je vyšší ako ponuka, a to platí dlhodobo. Preto ...

7.6.2023 Zuzana Fryč

Takto sa od 1. júla 2023 zvýšia penzie dôchodcom podľa počtu odpracovaných rokov

Už onedlho, od 1. júla 2023, vstúpi do účinnosti novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa zvýši priemerný starobný dôchodok ...

7.6.2023 Redakcia FinReport

Tisíce Slovákov každý rok končia v osobnom bankrote

Za prvé štyri mesiace tohto roka na Slovensku skončilo v osobnom bankrote 2 628 ľudí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to ...

7.6.2023 Redakcia FinReport

Vatikánska banka vlani dosiahla zisk takmer 30 miliónov eur

Bankám sa v minulom roku vo všeobecnosti darilo dobre, vatikánsku banku nevynímajúc. Svoj zisk v porovnaní s rokom 2021 dokázal tento ...

21.4.2023 Eva Sadovská

Každý z nás denne vyprodukuje 1,4 kilogramu smetí a vyše 40 % z nich končí na skládkach

Odpad patrí medzi najväčších znečisťovateľov Zeme. A to nielen čo sa týka jeho výskytu v prírode, v riekach či v moriach, ale aj kvôli ...

27.3.2023 Redakcia FinReport

Fotovoltika je v čase energetickej krízy žiadaná. Ako je to so spotrebnými daňami, ktoré s ňou súvisia?

Každá osoba, či už podnikateľ, alebo domácnosť, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení ...

6.2.2023 Eva Sadovská

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku stagnuje na úrovni 17 %. Prečo zaostávame?

Európsky štatistický úrad Eurostat pred niekoľkými dňami zverejnil údaje za rok 2021 o podieloch energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ...

1.2.2023 Eva Sadovská

Na jedného Slováka ročne pripadá 83 kilogramov potravinového odpadu. Jeho zber sprevádzajú problémy

Na jedného Slováka pripadá ročne 83 kilogramov potravinového odpadu. Až 78 % z neho pochádza z domácností, zvyšných 22 % vzniká pri ...

28.12.2022 Eva Sadovská

Poplatky za komunálny odpad sú výrazne vyššie. Ktorých občanov a obcí sa týkajú najviac?

Samosprávy v súčasnosti čelia výraznému zvyšovaniu nákladov na plyn, teplo či elektrinu. Ich rozpočty však zaťažujú aj náklady ...

5.12.2022 Eva Sadovská

Každý z nás vyprodukuje takmer pol tony odpadu za rok, až 41 % z neho skončí na skládkach

Rastúca produkcia odpadu je vážnym environmentálnym problémom. Cieľom je preto čo najintenzívnejšia redukcia toho, čo vyprodukujeme ako ...

26.11.2022 Redakcia FinReport

Občan EÚ vyprodukuje ročne v priemere 127 kilogramov potravinového odpadu

Plytvanie potravinami je jedným zo zásadných neduhov súčasnej doby. Podľa dát Európskeho štatistického úradu Eurostat sa len v roku 2020 v ...

24.11.2022 Martin Jamnický

Rozvoju veternej energetiky na Slovensku bránia povoľovacie procesy a podnikateľské prostredie

Postupný prechod od používania fosílnych palív, prevažne dovážaných z Ruska, a príklon k využívaniu vlastných alternatívnych zdrojov ...

21.11.2022 Martin Jamnický

Klimatický samit COP27 priniesol sklamanie, krajiny sa dohodli na fonde pomoci bez pravidiel

Klimatický samit COP27, ktorý sa konal v egyptskom prímorskom letovisku Šarm aš-Šajch, je minulosťou. Nepriniesol síce žiadne prelomové ...

21.11.2022 Eva Sadovská

Nezmyselne plytváme drahým jedlom a problém máme aj s využitím kuchynského bioodpadu

Vo vyspelejších ekonomikách sa venuje pozornosť predovšetkým zdravej výžive, eliminácii neprimeraného prejedania sa, či predchádzaniu ...

13.11.2022 Redakcia FinReport

Klimatická zmena nám vystavuje účet, ktorý sa počíta v miliardách eur

Členské krajiny Európskej únie vynakladajú ročne miliardy eur na nápravu škôd spojených so suchami, povodňami či požiarmi. Len v roku ...

11.11.2022 Magdaléna Švančarková

Vlastná elektrika a súkromný zdroj tepla – momentálne asi najväčší sen slovenských domácností

Energetická kríza poháňa vývoj dopredu. Firmy ani domácnosti nechcú tápať v mori rôznych rozhodnutí a hľadajú jednoduché riešenia v ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay