Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Skládkovanie odpadu bude od roku 2023 drahšie ako jeho premena na teplo a elektrinu

Eva Sadovská Ekológia
SK
EN
Poslať

Slovenské odpadové hospodárstvo prechádza v posledných rokoch významnými zmenami. To prinieslo aj zásadné úpravy cien za nakladanie s odpadom. Najväčšie zdražovanie sa týka skládkovania, ktoré je preferované až na 80 % územia Slovenska. Dosahy týchto zmien majú priamy vplyv na peňaženky väčšiny Slovákov a Sloveniek. Ďalšou zlou správou je, že práve skládkovanie odpadu má mimoriadne negatívny vplyv na životné prostredie, keďže produkuje nebezpečný metán, ktorý je jedným z hlavných vinníkov klimatických zmien. Ako sa za posledné roky zmenili ceny za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu, aké budú už v najbližších rokoch a ako to pociťujú vo svojich rozpočtoch slovenské domácnosti?

image

Foto: Shutterstock

Skládkovanie je drahé

Prehľad o cenách bežných tovarov a služieb máme väčšinou dobrý. Naopak, v prípade cien odpadu zväčša ani len netušíme, koľko obce a mestá či samotné domácnosti likvidácia odpadu stojí. Zmesový komunálny odpad mnoho rokov končil prevažne na skládkach a náklady boli stabilné.

Tomu však „odzvonilo“ a od roku 2019 sme svedkami prudkého zvyšovania cien za takéto zneškodňovanie odpadu. Dôvodom je fakt, že slovenské odpadové hospodárstvo prechádza v posledných rokoch významnými zmenami, ktoré majú samosprávy a ich obyvateľov inšpirovať k ekologickejšiemu nakladaniu s odpadmi.

Zdražovať sa začalo v roku 2019

Priemerné náklady samospráv na skládkovanie narástli zo 40 eur v roku 2018 za tonu na 76 eur v roku 2021. Ako k tomuto prudkému nárastu prišlo? Cena za skládkovanie komunálneho odpadu sa skladá z dvoch zložiek: samotnej ceny za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Environmentálneho fondu (tzv. Envirofond).

Priemerná cena za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu na skládku sa do roku 2018 pohybovala na úrovni okolo 35 eur. Poplatok pre Envirofond bol do roku 2018 stanovený na približne 5 eur. Spolu teda obec alebo mesto platili za skládkovanie odpadu približne 40 eur za tonu.

Prvé zdražovanie pocítili rozpočty miest a obcí už v roku 2019. Nárast cien za ukladanie odpadu na skládkach však pokračoval aj v rokoch 2020 a 2021. Dôvodom bolo zvyšovanie poplatkov pre Envirofond z 5 eur na 7 až 17 eur (v roku 2019), 8 až 26 eur (v roku 2020) a 11 až 33 eur (v roku 2021), a to v závislosti od toho, ako obce a mestá dokážu odpad triediť.

V praxi platí, že čím viac obce a mestá dokážu triediť, tým menej by mali platiť za skládkovanie. Na zdražovanie skládkovania však počas posledných rokov vplývali aj iné faktory. Išlo najmä o nárast samotného poplatku za skládkovanie, nárast cien pohonných látok, vyššie náklady na servis a údržbu mechanizmov, ale aj o nárast minimálnej mzdy.

Za štyri roky nastalo dvojnásobné zdraženie

Pri porovnaní 40 eur v roku 2018 za tonu a 76 eur v roku 2021 je zrejmé, že vlani bolo skládkovanie pre samosprávy takmer dvojnásobne drahšie ako v roku 2018. Ide o prepočet, v ktorom suma za tonu smerujúca majiteľovi skládky vzrástla na 54 eur, pričom obec dokázala vytriediť komunálny odpad aspoň na úrovni 40 %, čo je priemerný podiel triedenia komunálneho odpadu na Slovensku, a teda sa jej týkal poplatok pre Envirofond na úrovni 22 eur.

Rast cien sa nezastaví

Zdražovanie ukladania komunálneho odpadu na skládky bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Hlavným dôvodom je zavedenie povinnej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku a z toho plynúce náklady na prevádzku zariadení, v ktorých bude k tejto úprave prichádzať.

Od roku 2023 má dôjsť k zosúladeniu slovenského zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a príslušných vyhlášok s európskou smernicou o skládkovaní odpadov. Odhadujeme, že táto povinná úprava zvýši náklady miest a obcí na odpady, ktoré majú skončiť na skládke, minimálne o 35 až 45 eur za tonu upravovaného odpadu. To znamená, že samosprávy, ktoré vlani a tento rok skládkujú s výdavkami 65 až 75 eur za tonu, môžu nákladovo narásť až na úroveň 100 až 120 eur za tonu.

Ďalšie zvyšovanie nákladov za skládkovanie, ktoré dnes nie je možné presnejšie špecifikovať, bude spojené s nárastom cien v dôsledku postupného znižovania kapacít skládok. Ciele Európskej únie totiž jednotlivým krajinám prikazujú znížiť skládkovanie do roku 2035 maximálne na 10 % z celkového množstva komunálneho odpadu.

Stále skládkujeme priveľa odpadu

V roku 2020 Slovensko skládkovalo ešte stále 48 % komunálneho odpadu. Plánovaný pokles počtu skládok okrem iného spôsobí, že mestám a obciam narastú náklady spojené s prepravou odpadu, keďže odpadárske vozidlá budú musieť pri odvoze na skládku prekonávať dlhšie vzdialenosti.

Zdražovať sa bude aj naďalej

Je nemysliteľné, aby tieto cenové zmeny nepocítili vo svojich peňaženkách aj bežní ľudia v oblastiach, kde odpad končí výhradne na skládkach. Hovoríme o približne 80 % územia Slovenska, teda o takmer všetkých regiónoch s výnimkou Bratislavského a Košického regiónu, v ktorých sa zmesový komunálny odpad namiesto skládkovania spracúva v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO), kde sa z neho vyrába elektrina a teplo.

Len pre zaujímavosť podľa údajov Štatistického úradu SR, slovenské domácnosti platia v súčasnosti za zber smetí v priemere o 31 % viac ako v roku 2018, čo znamená, že samosprávy na občanov prenášajú len časť nákladov spojených s rastom cien za skládkovanie. Zvyšná časť je hradená z rozpočtu samosprávy, obciam a mestám teda skládkovanie negatívne ovplyvňuje bilanciu nákladov a príjmov. Predpokladáme, že vzhľadom na pretrvávajúcu masívnosť skládkovania na Slovensku bude zvyšovanie poplatkov za odpad pre občanov pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Blíži sa bod zlomu

Ďalšou možnosťou nakladania s nerecyklovateľným zmesovým komunálnym odpadom je jeho energetické zhodnocovanie. Premena jednej tony odpadu na elektrinu a teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO) pritom na Slovensku dlhodobo vychádzala na približne 76 eur.

Aj cena tejto formy zhodnocovania komunálneho odpadu síce v posledných rokoch rástla, ale nie takým rýchlym tempom ako neekologickejšie ukladanie odpadu na skládky. Rast ceny za energetické zhodnotenie odpadu bude aj v najbližších rokoch kopírovať mieru inflácie bez zásadnejších externých vplyvov.

Predpokladáme, že priemerná cena za zhodnotenie odpadu v ZEVO tak v roku 2023 dosiahne cenu 84 eur za tonu. V porovnaní s predpokladanou cenou za skládkovanie na úrovni viac ako 100 eur tak budeme svedkami javu, ktorému sa hovorí „roztvárajúce sa nožnice“. Zatiaľ čo tento jav sa zvykne spomínať pri hodnotách príjmovej nerovnosti obyvateľstva, my ho budeme vidieť práve pri porovnaní cien za skládkovanie odpadu na skládke a jeho zhodnotení v ZEVO.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
30.11.2022 Naďa Černá

Obraz White Disaster od Andyho Warhola vydražili za 84,5 milióna dolárov

Masívnu sieťotlač s názvom White Disaster, ktorá je jedným z najvýznamnejších diel Andyho Warhola, predala aukčná spoločnosť Sotheby's ...

30.11.2022 Redakcia FinReport

Rast cien nehnuteľností sa spomalil, medziročne sa zvýšili už „len“ o 14,5 %

Realizačné ceny všetkých nehnuteľností určených na bývanie boli počas tretieho štvrťroka 2022 o 14,5 % vyššie ako v rovnakom období ...

30.11.2022 Roland Régely

UNIVERSAL maklérsky dom: Tržby kontinuálne rastú, v pláne je expanzia na západ

UNIVERSAL maklérsky dom je stabilnou súčasťou desiatky najväčších samostatných finančných agentov na slovenskom trhu. Firme v posledných ...

29.11.2022 Martin Jamnický

Kryptomeny padajú, no trhom s NFT rastú tržby o 60 % aj počty používateľov o 22 %

Nedávny pád cien kryptomien vymazal všetkým digitálnym aktívam hodnotu vyčíslenú na miliardy dolárov. Výnimkou nie sú ani nezameniteľné ...

29.11.2022 Naďa Černá

Vznikol, aby bojoval proti korupcii a nekalým praktikám. Ako sa mu darí chrániť whistleblowerov?

Každý, kto čelí šikane či inému negatívnemu správaniu sa zo strany zamestnávateľa, sa môže obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov. ...

29.11.2022 Redakcia FinReport

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala trojmiliónovú pokutu

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala pokutu 3 milióny eur. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Pokuta sa týka ...

26.11.2022 Redakcia FinReport

Občan EÚ vyprodukuje ročne v priemere 127 kilogramov potravinového odpadu

Plytvanie potravinami je jedným zo zásadných neduhov súčasnej doby. Podľa dát Európskeho štatistického úradu Eurostat sa len v roku 2020 v ...

24.11.2022 Martin Jamnický

Rozvoju veternej energetiky na Slovensku bránia povoľovacie procesy a podnikateľské prostredie

Postupný prechod od používania fosílnych palív, prevažne dovážaných z Ruska, a príklon k využívaniu vlastných alternatívnych zdrojov ...

21.11.2022 Martin Jamnický

Klimatický samit COP27 priniesol sklamanie, krajiny sa dohodli na fonde pomoci bez pravidiel

Klimatický samit COP27, ktorý sa konal v egyptskom prímorskom letovisku Šarm aš-Šajch, je minulosťou. Nepriniesol síce žiadne prelomové ...

21.11.2022 Eva Sadovská

Nezmyselne plytváme drahým jedlom a problém máme aj s využitím kuchynského bioodpadu

Vo vyspelejších ekonomikách sa venuje pozornosť predovšetkým zdravej výžive, eliminácii neprimeraného prejedania sa, či predchádzaniu ...

13.11.2022 Redakcia FinReport

Klimatická zmena nám vystavuje účet, ktorý sa počíta v miliardách eur

Členské krajiny Európskej únie vynakladajú ročne miliardy eur na nápravu škôd spojených so suchami, povodňami či požiarmi. Len v roku ...

11.11.2022 Magdaléna Švančarková

Vlastná elektrika a súkromný zdroj tepla – momentálne asi najväčší sen slovenských domácností

Energetická kríza poháňa vývoj dopredu. Firmy ani domácnosti nechcú tápať v mori rôznych rozhodnutí a hľadajú jednoduché riešenia v ...

1.11.2022 Redakcia FinReport

Čína diverzifikuje zdroje energií, pretože chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

Čína chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Nefosílne energie – vodná, solárna, veterná a jadrová energia, by sa do roku 2035 ...

31.10.2022 Redakcia FinReport

Mamy s ekologickým cítením vytvorili hru pre deti aj dospelých s názvom Planéta Zem sa usmieva

Inšpirovali sa a vymysleli milú a zároveň poučnú ekologickú hru pre deti aj dospelých. Nazvali ju Planéta Zem sa usmieva. EKO hra dáva ...

24.10.2022 Redakcia FinReport

Klimatické zmeny za uplynulé desaťročie pripravili EÚ o 145 miliárd eur

Hospodárske straty v krajinách Európskej únie počas uplynulých desiatich rokov v krajinách Európskej únie dosiahli 145 miliárd eur. Tvrdí ...

22.10.2022 Redakcia FinReport

Takmer dve tretiny odpadu v krajinách Európskej únie sa zhodnocuje

Narábanie s odpadom a jeho likvidácia môžu mať vážne environmentálne dôsledky na životy ľudí aj na životné prostredie. Cieľom ...

13.10.2022 Eva Sadovská

Lacným teplom z odpadu možno zásobovať desiatky tisíc domácností. Prečo to ešte nerobíme?

Energetická kríza zosilnila tlak na energetickú sebestačnosť Slovenska. Na zníženie závislosti od dovozu ruských energií preferuje ...

25.9.2022 Redakcia FinReport

Emisie skleníkových plynov za posledných 30 rokov klesli takmer vo všetkých odvetviach

Klimatické zmeny sa už pre súčasnú generáciu môžu stať zdrvujúcou témou. Ukazovateľov, ktoré sú hnacím motorom zmeny klímy, je ...

Aplikácia

 1. 1.
  UNIVERSAL maklérsky dom: Tržby kontinuálne rastú, v pláne je expanzia na západ
 2. 2.
  Rast cien nehnuteľností sa spomalil, medziročne sa zvýšili už „len“ o 14,5 %
 3. 3.
  Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala trojmiliónovú pokutu
 4. 4.
  Obraz White Disaster od Andyho Warhola vydražili za 84,5 milióna dolárov
 5. 5.
  Informácie o budúcom dôchodku budeme dostávať čierne na bielom v takzvanej oranžovej obálke