Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Rozvoju veternej energetiky na Slovensku bránia povoľovacie procesy a podnikateľské prostredie

Martin Jamnický Ekológia
SK
EN
Poslať

Postupný prechod od používania fosílnych palív, prevažne dovážaných z Ruska, a príklon k využívaniu vlastných alternatívnych zdrojov energií je v súčasnosti viac ako aktuálny. Konštatuje to aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energií (SAPI), ktorá predstavila vlastnú Štúdiu rozvoja veternej energetiky na Slovensku. Zároveň tiež poukázala na prekážky, ktoré stoja v ceste rozvoju tohto druhu energetiky.

image

Foto: Shutterstock

Takto cieľ nikdy nedosiahneme

Štúdia rozvoja veternej energetiky na Slovensku podrobuje analýze kľúčové strategické dokumenty vlády relevantné pre rast tohto udržateľného sektora. SAPI už minulý rok upozorňovala, že na Slovensku od roku 2003 nevznikla žiadna nová veterná elektráreň.

„Aktuálny trend nenasvedčuje tomu, že by sa Slovensku mohlo podariť splniť cieľ 500 MW veternej energie do roku 2030. Zvlášť, ak si uvedomíme, že do roku 2022 sme plánovali mať 100 MW inštalovanej kapacity a máme iba 3 MW. Je skvelé, že máme plány, no vyzerá to tak, že máme iba veľmi chabé predstavy o spôsobe ich realizovania,“ približuje riaditeľ SAPI Ján Karaba. 

Odborníci kritizujú zlé podnikateľské prostredie

Dôležitou súčasťou štúdie je okrem expertných rozhovorov aj dotazníkový prieskum zaslaný 45 relevantným respondentom, respektíve inštitúciám, ako sú napríklad developeri, advokátske kancelárie, distribučné a konzultačné spoločnosti, finančné inštitúcie či akademická obec. Z výsledkov vyplýva, že takmer 90 % z nich hodnotí kvalitu investičného prostredia, a to špecificky pre projekty vo veternej energetike na Slovensku, ako veľmi zlú, respektíve zlú. Zároveň až 82 % respondentov upozornilo na neprimeranú dĺžku administratívnych a povoľovacích procesov súvisiacich s realizáciou projektov výstavby veterných elektrární na Slovensku.

Bariéry rozvoja veternej energetiky

Slovensko má potenciál pre rozvoj veternej energetiky, máme ciele, ako aj potenciálnych investorov. Napriek veľmi silným predpokladom však veterné elektrárne stále nepribúdajú. Štúdia SAPI odkrýva, že dôvodom je séria viacerých druhov bariér:

1) Legislatívne bariéry – hodnotiace procesy podľa EIA, administratívna náročnosť získania osvedčenia na výstavbu a absentujúca certifikačná schéma inštalatérov veterných elektrární.

2) Regulačné bariéry – takzvaný stop stav a G-komponent.

3) Administratívne bariéry – nepredvídateľnosť procesu EIA, predlžovanie povoľovacích procesov a nevyhnutnosť splnenia podmienky charakteru takzvaného výrobného územia pri územnoplánovacej dokumentácii.

4) Technické bariéry – vysoká nákladovosť a netransparentnosť poplatku za pripojenie do siete. Ako problematické hodnotí štúdia aj negatívne vnímanie a postoj verejnosti k veternej energetike, vysoký počet nevyrovnaných pozemkov, či nepriaznivo nastavené podmienky v investičných aukciách.

Potrebný je koordinovaný postup

„Všetky bariéry, ktoré štúdia identifikovala, majú svoje riešenia, o ktorých presnej podobe sme pripravení viesť otvorenú odbornú diskusiu. Súčasťou dokumentu sa tak stala séria národných politických odporúčaní, ktorých pretavenie do praxe pomôže nielen podnikateľskému prostrediu, ale aj Slovensku pri plnení jeho cieľov v oblasti rozvoja sektora udržateľnej energetiky smerujúceho, okrem iného, k tvorbe zelených pracovných miest, posilneniu energetickej bezpečnosti, ako aj k plneniu klimatických záväzkov štátu,“ vysvetľuje autor štúdie Boris Valach.

Podľa jeho slov veterná energetika už nepotrebuje finančne náročné dotačné schémy, ale predovšetkým systémový a medzirezortne koordinovaný prístup, ktorý bude smerovať prostredníctvom odstránenia alebo zásadného zmiernenia pretrvávajúcich bariér k plneniu dekarbonizačných cieľov Slovenskej republiky.   

Slovensko má potenciál pre veterné elektrárne

Častým argumentom odporcov veternej energetiky je, že na Slovensku nie sú dostatočné prírodné podmienky na využitie energie z vetra, ako je to napríklad v susednom Rakúsku. Spomínané tvrdenia definitívne vyvracia Štúdia veterného potenciálu Slovenska, ktorú pre SAPI realizoval Energiewerkstatt.

Rakúski výskumníci zaradili do analýz meteorologické a geografické údaje, terénne charakteristiky, ako aj základné environmentálne kritériá. Rovnako brali do úvahy odstupové vzdialenosti od obydlí a, samozrejme, aj podmienku splnenia dostatočnej veternosti. Po zohľadnení všetkých uvedených kritérií bol vyčíslený teoretický technický potenciál veternej energetiky na Slovensku na úrovni približne 168-tisíc MW, čo predstavuje 420-tisíc GWh.

Pre lepšiu predstavu je potrebné dodať, že modernizovaný prvý a druhý blok AE Mochovce vyrábajú spolu ročne iba necelé 2 % z tohto množstva elektriny. Prírodný potenciál bol lokalizovaný na približne 20 % územia krajiny (9 765 km2).

Veterné elektrárne by mali prestať byť strašiakom

„Výsledky štúdie potvrdzujú, že veterná energia môže zohrať významnú úlohu pri zabezpečení energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorá vzhľadom na aktuálnu energetickú krízu čelí veľkým výzvam. Je načase, aby sa prestalo na projekty veterných elektrární pozerať ako na strašiaka, najmä ak už desiatky rokov pomáhajú v krajinách s často prísnejšími environmentálnymi normami riešiť tie isté výzvy, aké čakajú aj nás,“ uzatvára člen výkonného výboru SAPI Ján Lacko.

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
4.12.2022 Redakcia FinReport

Juniper Research: Hodnota B2B platieb do piatich rokov vzrastie na 111 biliónov dolárov

Nová štúdia od spoločnosti Juniper Research uvádza, že globálna transakčná hodnota trhu platieb B2B v roku 2027 presiahne 111 biliónov ...

4.12.2022 Redakcia FinReport

Zhoršujúca sa ekonomická situácia spôsobila prepad aj na trhu s tabletmi

Trh s tabletmi sa prepadáva. Po mimoriadne úspešných pandemických rokoch 2020 a 2021 sa tomuto segmentu prestáva dariť a obchod s nimi sa ...

3.12.2022 Redakcia FinReport

Top 10 rád, ako nakupovať vianočné darčeky v čase rekordnej inflácie

Vianoce by mali byť časom radosti, pokoja a rodinných tradícií, ale zároveň sú aj obdobím zvýšených výdavkov. V tomto roku to kvôli ...

3.12.2022 Redakcia FinReport

Víťazmi krízy sú okrem energetických firiem aj finančné a spotrebiteľské spoločnosti

Najlepšie hospodárske výsledky za tretí štvrťrok tohto roku zverejnili finančné a spotrebiteľské spoločnosti. Z pohľadu výnosov sú ...

2.12.2022 Redakcia FinReport

Slovenská pobočka Groupamy sa stala súčasťou poisťovne Union

Prevod poistného kmeňa poistných zmlúv neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver slovenskej pobočky medzinárodnej ...

2.12.2022 Redakcia FinReport

TOP 8 noviniek v novele Zákonníka práce

O niektorých zmenách a usmerneniach, ktoré prináša posledná verzia Zákonníka práce sme už písali. Legislatívna úprava však okrem ...

26.11.2022 Redakcia FinReport

Občan EÚ vyprodukuje ročne v priemere 127 kilogramov potravinového odpadu

Plytvanie potravinami je jedným zo zásadných neduhov súčasnej doby. Podľa dát Európskeho štatistického úradu Eurostat sa len v roku 2020 v ...

21.11.2022 Martin Jamnický

Klimatický samit COP27 priniesol sklamanie, krajiny sa dohodli na fonde pomoci bez pravidiel

Klimatický samit COP27, ktorý sa konal v egyptskom prímorskom letovisku Šarm aš-Šajch, je minulosťou. Nepriniesol síce žiadne prelomové ...

21.11.2022 Eva Sadovská

Nezmyselne plytváme drahým jedlom a problém máme aj s využitím kuchynského bioodpadu

Vo vyspelejších ekonomikách sa venuje pozornosť predovšetkým zdravej výžive, eliminácii neprimeraného prejedania sa, či predchádzaniu ...

13.11.2022 Redakcia FinReport

Klimatická zmena nám vystavuje účet, ktorý sa počíta v miliardách eur

Členské krajiny Európskej únie vynakladajú ročne miliardy eur na nápravu škôd spojených so suchami, povodňami či požiarmi. Len v roku ...

11.11.2022 Magdaléna Švančarková

Vlastná elektrika a súkromný zdroj tepla – momentálne asi najväčší sen slovenských domácností

Energetická kríza poháňa vývoj dopredu. Firmy ani domácnosti nechcú tápať v mori rôznych rozhodnutí a hľadajú jednoduché riešenia v ...

1.11.2022 Redakcia FinReport

Čína diverzifikuje zdroje energií, pretože chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

Čína chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Nefosílne energie – vodná, solárna, veterná a jadrová energia, by sa do roku 2035 ...

31.10.2022 Redakcia FinReport

Mamy s ekologickým cítením vytvorili hru pre deti aj dospelých s názvom Planéta Zem sa usmieva

Inšpirovali sa a vymysleli milú a zároveň poučnú ekologickú hru pre deti aj dospelých. Nazvali ju Planéta Zem sa usmieva. EKO hra dáva ...

24.10.2022 Redakcia FinReport

Klimatické zmeny za uplynulé desaťročie pripravili EÚ o 145 miliárd eur

Hospodárske straty v krajinách Európskej únie počas uplynulých desiatich rokov v krajinách Európskej únie dosiahli 145 miliárd eur. Tvrdí ...

22.10.2022 Redakcia FinReport

Takmer dve tretiny odpadu v krajinách Európskej únie sa zhodnocuje

Narábanie s odpadom a jeho likvidácia môžu mať vážne environmentálne dôsledky na životy ľudí aj na životné prostredie. Cieľom ...

13.10.2022 Eva Sadovská

Lacným teplom z odpadu možno zásobovať desiatky tisíc domácností. Prečo to ešte nerobíme?

Energetická kríza zosilnila tlak na energetickú sebestačnosť Slovenska. Na zníženie závislosti od dovozu ruských energií preferuje ...

25.9.2022 Redakcia FinReport

Emisie skleníkových plynov za posledných 30 rokov klesli takmer vo všetkých odvetviach

Klimatické zmeny sa už pre súčasnú generáciu môžu stať zdrvujúcou témou. Ukazovateľov, ktoré sú hnacím motorom zmeny klímy, je ...

19.9.2022 Redakcia FinReport

Ministerstvo dopravy pre zamestnancov zabezpečilo elektrické bicykle a kolobežky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo vytvoriť pre svojich zamestnancov podmienky, aby na stretnutia mimo úradu chodili na elektrických ...

Aplikácia

 1. 1.
  Zhoršujúca sa ekonomická situácia spôsobila prepad aj na trhu s tabletmi
 2. 2.
  Juniper Research: Hodnota B2B platieb do piatich rokov vzrastie na 111 biliónov dolárov
 3. 3.
  Víťazmi krízy sú okrem energetických firiem aj finančné a spotrebiteľské spoločnosti
 4. 4.
  Primátorke Zmarzlákovej klesol plat o takmer 800 eur, poslanci Trstenej odklepli navýšenie len o 15 percent
 5. 5.
  Slovenská pobočka Groupamy sa stala súčasťou poisťovne Union