Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku stagnuje na úrovni 17 %. Prečo zaostávame?

Eva Sadovská Ekológia Poslať

Európsky štatistický úrad Eurostat pred niekoľkými dňami zverejnil údaje za rok 2021 o podieloch energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v jednotlivých ekonomikách Európskej únie (EÚ). V prípade Slovenska podiel oproti predchádzajúcim rokom stagnuje na úrovni 17 %. Vyspelým krajinám sa tak vo využívaní OZE „pozeráme na chrbát“, hoci Európska komisia za jeden z nástrojov energetickej sebestačnosti EÚ a odklonu od ruských energetických surovín považuje práve nárast produkcie energie z obnoviteľných zdrojov.

Obnoviteľné zdroje energií

Foto: Unsplash

Zeleným lídrom Európskej únie je Švédsko

Krajinou s najvyšším podielom energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 62,6 % je Švédsko. Vysoký podiel OZE evidovalo Švédsko najmä v prípade hrubej spotreby elektriny (75,7 %) a v prípade tepla a ochladzovania (68,6 %). Pomerne vysoké podiely energie z OZE (nad 40 %) vykázali aj vo Fínsku a v Lotyšsku.

Medzi krajinami s vysokým podielom (36,4 %) sa nachádza tiež susedné Rakúsko, kde obnoviteľné zdroje dominujú najmä pri výrobe elektriny s najvyšším podielom v EÚ (76,2 %). Naopak, podiel obnoviteľných zdrojov pod 15 % malo v roku 2021 podľa údajov Eurostatu šesť ekonomík EÚ, vrátane susedného Maďarska (14,1 %). Európska únia ako celok dosiahla v roku 2021 podiel 21,8 %.

Cieľ pre obnoviteľné zdroje do roku 2023 je vyšší

Pre rok 2020 mala EÚ, rovnako ako aj každá členská krajina, stanovený svoj cieľ pre podiel energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov. V prípade EÚ išlo o 20 %, v jednotlivých krajinách sa pohyboval v rozpätí 10 až 49 %. Únii, aj jednotlivým ekonomikám (s výnimkou Francúzska), sa tieto ciele podarilo splniť.

Takýto stav aj vzhľadom na aktuálny problém s dostupnosťou tradičných energetických surovín, ako sú plyn, ropa a uhlie, však nestačí. Európska komisia preto navrhla zmenu cieľa EÚ pre rok 2030, a to z pôvodných 32 % až na 45 %. Pre jeho dosiahnutie bude nevyhnutná transformácia energetického systému vo všetkých členských krajinách.

Na Slovensku sme už tri roky na úrovni 17 %

Slovensko v roku 2021 vykázalo podiel energie z OZE na úrovni 17,4 %. Hoci pre rok 2020 stanovený cieľ na úrovni 14 % naša ekonomika aj v tomto roku splnila, stagnácia je neprehliadnuteľná. Oproti rokom 2019 a 2020 s podielmi 16,9 % a 17,3 % je zlepšenie ukazovateľa iba nepatrné. Podiel OZE pri hrubej spotrebe elektriny predstavoval 22,4 %, pri teple a ochladzovaní 19,5 % a v doprave 8,8 %.

Samotná stagnácia či zaostávanie Slovenska za vyspelými ekonomikami EÚ (9. najnižší podiel) nie sú jediným problémom. Podrobnejšia analýza odhaľuje slabiny v metodike vykazovania. Do OZE sú zarátané aj domy vykurované drevom či štiepkou. To viacerí odborníci na obnoviteľné zdroje považujú za nevhodný prístup, keďže ide o suroviny produkujúce významné množstvo emisií – navyše bez použitia pokročilejších filtračných technológií.

Najvýznamnejším zdrojom elektriny je voda

Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR v roku 2021 predstavovala na Slovensku hrubá výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 7 241 GWh. Najväčším podielom (62,9 %), sa o to pričinili vodné elektrárne. Nasledovalo drevo (vrátane drevného odpadu a ostatného tuhého odpadu) s podielom 18,3 %. Solárna fotovoltika tvorila z OZE pri výrobe elektriny podiel 9,3 % a bioplyny 6,7 %. Podiel energetického zhodnotenia odpadu predstavoval 2,8 %.

Hrubá výroba tepla z OZE v roku 2021 predstavovala 7 521 TJ. Najviac sa na nej podieľalo drevo (vrátane drevného a ostatného tuhého odpadu) s 84,9 %, nasledovali bioplyny s podielom 9,9 %. Energetické zhodnotenie priemyselného a mestského odpadu tvorilo 3,3-percentný podiel a geotermálne výhrevne 1,8 %. 

Nevieme využiť geotermálny potenciál

Popri energii z vody a slnka, bioplyne či dreve môže byť vhodnou možnosťou zvýšenia podielu OZE na celkovom energetickom mixe aj geotermálna energia. V oblastiach okolo Žiaru nad Hronom, Prešova či Košíc sa nachádzajú jej ložiská, ktoré majú potenciál nielen na výrobu tepla (ako v mestách Galanta či Veľký Meder), ale aj elektrickej energie. Aj preto je v týchto lokalitách rozpracovaných viacero projektov geotermálnych elektrární.

Potvrdzujú to dosiaľ zrealizované projekty, ako aj hydrogeologické meraniaprieskumy naprieč územím. „Výhoda geotermálnej energie spočíva v tom, že je k dispozícii 24 hodín denne bez výrazných výkyvov. Aj preto sa považuje za jeden z najspoľahlivejších zdrojov z pohľadu stability elektrizačnej sústavy, ako aj bezpečnosti dodávok energie. Na rozdiel od  klasických fosílnych palív ide zároveň o energiu, ktorej dostupnosť nie je ohrozená vojnovými konfliktmi,“ hovorí odborník na geotermálnu energiu Michal Mašek.

Tento druh OZE sa navyše vyznačuje minimálnymi prevádzkovými nákladmi a je ohľaduplný k životnému prostrediu. Na Slovensku bol stanovený energetický potenciál geotermálnych vôd na 5 538 MWt, pričom dnes z neho využívame len zhruba 2 %. „Pri efektívnom využívaní geotermálnej energie by sme mohli ekologickým teplom a elektrinou zásobovať desiatky tisíc domácností,“ dodáva M. Mašek.

Teplo a elektrinu by sme mohli vyrábať aj z odpadu...

Ďalšou z možností, ktorá by dokázala zvýšiť podiel OZE a odbremeniť Slovensko od neekologického skládkovania, je premena nerecyklovateľného komunálneho odpadu na elektrinu a teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO). Jedno priemerne veľké zariadenie ZEVO dokáže ročne zhodnotiť 100-tisíc ton nerecyklovateľného komunálneho odpadu.

Takéto zariadenie tak dokáže ročne vyrobiť a dodať do siete 49-tisíc MWh elektrickej energie, čo je množstvo, ktoré spotrebuje približne 16-tisíc slovenských domácností. Potenciálna ročná produkcia tepelnej energie je v jednom zariadení ZEVO 53-tisíc MWh, čomu zodpovedá teplo pre približne 4,5-tisíc domácností.

... no my ho radšej zakopávame do zeme

Miera skládkovania odpadu v roku 2021 dosiahla na Slovensku 41 %, čomu zodpovedalo viac ako 1 milión ton komunálneho odpadu. „Z milióna ton odpadu by sme vedeli ročne vyrobiť elektrickú energiu pre približne 160-tisícteplo pre približne 45-tisíc domácností. Nerecyklovateľný komunálny odpad je zároveň jedným z najlacnejších zdrojov energie. Na Slovensku ním však doslova plytváme. Za posledných 20 rokov sme takto na skládky zbytočne uložili  takmer 25 miliónov ton odpadu, teda potenciálneho paliva,“ vysvetľuje viceprezident Konfederácie európskych prevádzkovateľov zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP) Ladislav Halász.

Na Slovensku máme už vyše tri dekády iba dve zariadenia ZEVO. „Dve aktuálne existujúce zariadenia v Bratislave a Košiciach však nepostačujú, a na Slovensku tak existuje priestor pre výstavbu minimálne piatich takýchto zariadení,“ konštatuje na záver L. Halász.

logo
Prečítajte si tiež:
19.4.2024 Eva Sadovská

Dnes (19. apríla) je svetový deň investičných fondov. Ako sa im darí na Slovensku?

Práve 19. apríla sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý investičný fond. Investovanie do fondov je ...

19.4.2024 Redakcia FinReport

Ekonomika Slovenska vlani rástla rýchlejšie, ako sa pôvodne zdalo, nárast dosiahol „až“ 1,6 %

Ekonomika Slovenska v minulom roku rástla rýchlejšie, ako sa pôvodne zdalo. Na začiatku tohto roku Štatistický úrad SR tvrdil, že to bolo o ...

19.4.2024 Redakcia FinReport

Odchod do predčasného dôchodku bude po novom menej výhodný

Čerstvo schválená novela zákona o sociálnom poistení priniesla nie jednu, ale hneď dve novinky, ktoré zaujímajú slovenských dôchodcov. ...

19.4.2024 Robert Juriš

OpenAI je najviac financovaná spoločnosť s umelou inteligenciou. Jednorožec vyzbieral už 14 miliárd dolárov

Explozívny rast trhu s umelou inteligenciou pritiahol obrovskú pozornosť investorov rizikového kapitálu, ktorí naliali miliardy dolárov do ...

19.4.2024 Roland Régely

Pomoc s hypotékou sa má po novom týkať aj ľudí s refinancovaným úverom

Štát sa usiluje pomáhať ľuďom so splácaním ich hypotekárnych úverov a po novom chce kompenzovať zvýšené splátky hypoték aj tým, ...

19.4.2024 Redakcia FinReport

Prémiový benzín už stojí viac ako 1,90 eura, lacnejší sa blíži k hranici 1,70 eura za liter

Liter oboch druhov benzínu oproti predchádzajúcemu týždňu zdražel v priemere o ďalšie dva centy. Ten drahší prémiový 98-oktánový už ...

10.3.2024 Redakcia FinReport

ECB zintenzívňuje svoje klimatické aktivity s dôrazom na ekologickú transformáciu

Rastúci vplyv klimatickej krízy na hospodárstvo a finančný systém si vyžaduje podniknutie ráznejších krokov aj na polici európskeho ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Podiel obnoviteľných zdrojov energie je v slovenskom energetickom mixe podhodnotený

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzvala Ministerstvo hospodárstva SR, aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v ...

9.2.2024 Eva Sadovská

Obnoviteľné zdroje energií využívame len na 17 %. Prečo zaostávame za Európou?

Eurostat v závere uplynulého roka zverejnil údaje za rok 2022 o podieloch energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v jednotlivých ekonomikách ...

29.1.2024 Redakcia FinReport

Postavili najväčšiu výletnú loď na svete, ktorá je zároveň obrovským producentom skleníkových plynov

Z amerického prístavu v Miami vyplávala na svoju prvú plavbu najväčšia výletná loď na svete. Kapacita 20-poschodového a 365 metrov dlhého ...

6.11.2023 Martin Jamnický

Nová výzva finančne podporujúca používanie obnoviteľných zdrojov energií je na svete

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila novú výzvu k projektu Zelená domácnostiam, na ktorú je vyčlenených spolu 151,6 ...

9.7.2023 Redakcia FinReport

Podiel elektriny pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov je čoraz vyšší

Využívanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov je v súvislosti s aktuálne obmedzenými dodávkami a energetickou krízou čoraz ...

5.7.2023 Eva Sadovská

Slováci už dva roky triedia kuchynský bioodpad. Ako sa im to darí?

Na jedného Slováka ročne pripadá 83 kilogramov potravinového odpadu, z ktorého až 78 % vzniká v domácnostiach. Slovenské domácnosti majú ...

21.4.2023 Eva Sadovská

Každý z nás denne vyprodukuje 1,4 kilogramu smetí a vyše 40 % z nich končí na skládkach

Odpad patrí medzi najväčších znečisťovateľov Zeme. A to nielen čo sa týka jeho výskytu v prírode, v riekach či v moriach, ale aj kvôli ...

27.3.2023 Redakcia FinReport

Fotovoltika je v čase energetickej krízy žiadaná. Ako je to so spotrebnými daňami, ktoré s ňou súvisia?

Každá osoba, či už podnikateľ, alebo domácnosť, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení ...

1.2.2023 Eva Sadovská

Na jedného Slováka ročne pripadá 83 kilogramov potravinového odpadu. Jeho zber sprevádzajú problémy

Na jedného Slováka pripadá ročne 83 kilogramov potravinového odpadu. Až 78 % z neho pochádza z domácností, zvyšných 22 % vzniká pri ...

28.12.2022 Eva Sadovská

Poplatky za komunálny odpad sú výrazne vyššie. Ktorých občanov a obcí sa týkajú najviac?

Samosprávy v súčasnosti čelia výraznému zvyšovaniu nákladov na plyn, teplo či elektrinu. Ich rozpočty však zaťažujú aj náklady ...

5.12.2022 Eva Sadovská

Každý z nás vyprodukuje takmer pol tony odpadu za rok, až 41 % z neho skončí na skládkach

Rastúca produkcia odpadu je vážnym environmentálnym problémom. Cieľom je preto čo najintenzívnejšia redukcia toho, čo vyprodukujeme ako ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay