Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku stagnuje na úrovni 17 %. Prečo zaostávame?

Eva Sadovská Ekológia
SK
EN
Poslať

Európsky štatistický úrad Eurostat pred niekoľkými dňami zverejnil údaje za rok 2021 o podieloch energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v jednotlivých ekonomikách Európskej únie (EÚ). V prípade Slovenska podiel oproti predchádzajúcim rokom stagnuje na úrovni 17 %. Vyspelým krajinám sa tak vo využívaní OZE „pozeráme na chrbát“, hoci Európska komisia za jeden z nástrojov energetickej sebestačnosti EÚ a odklonu od ruských energetických surovín považuje práve nárast produkcie energie z obnoviteľných zdrojov.

image

Foto: Unsplash

Zeleným lídrom Európskej únie je Švédsko

Krajinou s najvyšším podielom energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 62,6 % je Švédsko. Vysoký podiel OZE evidovalo Švédsko najmä v prípade hrubej spotreby elektriny (75,7 %) a v prípade tepla a ochladzovania (68,6 %). Pomerne vysoké podiely energie z OZE (nad 40 %) vykázali aj vo Fínsku a v Lotyšsku.

Medzi krajinami s vysokým podielom (36,4 %) sa nachádza tiež susedné Rakúsko, kde obnoviteľné zdroje dominujú najmä pri výrobe elektriny s najvyšším podielom v EÚ (76,2 %). Naopak, podiel obnoviteľných zdrojov pod 15 % malo v roku 2021 podľa údajov Eurostatu šesť ekonomík EÚ, vrátane susedného Maďarska (14,1 %). Európska únia ako celok dosiahla v roku 2021 podiel 21,8 %.

Cieľ pre obnoviteľné zdroje do roku 2023 je vyšší

Pre rok 2020 mala EÚ, rovnako ako aj každá členská krajina, stanovený svoj cieľ pre podiel energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov. V prípade EÚ išlo o 20 %, v jednotlivých krajinách sa pohyboval v rozpätí 10 až 49 %. Únii, aj jednotlivým ekonomikám (s výnimkou Francúzska), sa tieto ciele podarilo splniť.

Takýto stav aj vzhľadom na aktuálny problém s dostupnosťou tradičných energetických surovín, ako sú plyn, ropa a uhlie, však nestačí. Európska komisia preto navrhla zmenu cieľa EÚ pre rok 2030, a to z pôvodných 32 % až na 45 %. Pre jeho dosiahnutie bude nevyhnutná transformácia energetického systému vo všetkých členských krajinách.

Na Slovensku sme už tri roky na úrovni 17 %

Slovensko v roku 2021 vykázalo podiel energie z OZE na úrovni 17,4 %. Hoci pre rok 2020 stanovený cieľ na úrovni 14 % naša ekonomika aj v tomto roku splnila, stagnácia je neprehliadnuteľná. Oproti rokom 2019 a 2020 s podielmi 16,9 % a 17,3 % je zlepšenie ukazovateľa iba nepatrné. Podiel OZE pri hrubej spotrebe elektriny predstavoval 22,4 %, pri teple a ochladzovaní 19,5 % a v doprave 8,8 %.

Samotná stagnácia či zaostávanie Slovenska za vyspelými ekonomikami EÚ (9. najnižší podiel) nie sú jediným problémom. Podrobnejšia analýza odhaľuje slabiny v metodike vykazovania. Do OZE sú zarátané aj domy vykurované drevom či štiepkou. To viacerí odborníci na obnoviteľné zdroje považujú za nevhodný prístup, keďže ide o suroviny produkujúce významné množstvo emisií – navyše bez použitia pokročilejších filtračných technológií.

Najvýznamnejším zdrojom elektriny je voda

Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR v roku 2021 predstavovala na Slovensku hrubá výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 7 241 GWh. Najväčším podielom (62,9 %), sa o to pričinili vodné elektrárne. Nasledovalo drevo (vrátane drevného odpadu a ostatného tuhého odpadu) s podielom 18,3 %. Solárna fotovoltika tvorila z OZE pri výrobe elektriny podiel 9,3 % a bioplyny 6,7 %. Podiel energetického zhodnotenia odpadu predstavoval 2,8 %.

Hrubá výroba tepla z OZE v roku 2021 predstavovala 7 521 TJ. Najviac sa na nej podieľalo drevo (vrátane drevného a ostatného tuhého odpadu) s 84,9 %, nasledovali bioplyny s podielom 9,9 %. Energetické zhodnotenie priemyselného a mestského odpadu tvorilo 3,3-percentný podiel a geotermálne výhrevne 1,8 %. 

Nevieme využiť geotermálny potenciál

Popri energii z vody a slnka, bioplyne či dreve môže byť vhodnou možnosťou zvýšenia podielu OZE na celkovom energetickom mixe aj geotermálna energia. V oblastiach okolo Žiaru nad Hronom, Prešova či Košíc sa nachádzajú jej ložiská, ktoré majú potenciál nielen na výrobu tepla (ako v mestách Galanta či Veľký Meder), ale aj elektrickej energie. Aj preto je v týchto lokalitách rozpracovaných viacero projektov geotermálnych elektrární.

Potvrdzujú to dosiaľ zrealizované projekty, ako aj hydrogeologické meraniaprieskumy naprieč územím. „Výhoda geotermálnej energie spočíva v tom, že je k dispozícii 24 hodín denne bez výrazných výkyvov. Aj preto sa považuje za jeden z najspoľahlivejších zdrojov z pohľadu stability elektrizačnej sústavy, ako aj bezpečnosti dodávok energie. Na rozdiel od  klasických fosílnych palív ide zároveň o energiu, ktorej dostupnosť nie je ohrozená vojnovými konfliktmi,“ hovorí odborník na geotermálnu energiu Michal Mašek.

Tento druh OZE sa navyše vyznačuje minimálnymi prevádzkovými nákladmi a je ohľaduplný k životnému prostrediu. Na Slovensku bol stanovený energetický potenciál geotermálnych vôd na 5 538 MWt, pričom dnes z neho využívame len zhruba 2 %. „Pri efektívnom využívaní geotermálnej energie by sme mohli ekologickým teplom a elektrinou zásobovať desiatky tisíc domácností,“ dodáva M. Mašek.

Teplo a elektrinu by sme mohli vyrábať aj z odpadu...

Ďalšou z možností, ktorá by dokázala zvýšiť podiel OZE a odbremeniť Slovensko od neekologického skládkovania, je premena nerecyklovateľného komunálneho odpadu na elektrinu a teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO). Jedno priemerne veľké zariadenie ZEVO dokáže ročne zhodnotiť 100-tisíc ton nerecyklovateľného komunálneho odpadu.

Takéto zariadenie tak dokáže ročne vyrobiť a dodať do siete 49-tisíc MWh elektrickej energie, čo je množstvo, ktoré spotrebuje približne 16-tisíc slovenských domácností. Potenciálna ročná produkcia tepelnej energie je v jednom zariadení ZEVO 53-tisíc MWh, čomu zodpovedá teplo pre približne 4,5-tisíc domácností.

... no my ho radšej zakopávame do zeme

Miera skládkovania odpadu v roku 2021 dosiahla na Slovensku 41 %, čomu zodpovedalo viac ako 1 milión ton komunálneho odpadu. „Z milióna ton odpadu by sme vedeli ročne vyrobiť elektrickú energiu pre približne 160-tisícteplo pre približne 45-tisíc domácností. Nerecyklovateľný komunálny odpad je zároveň jedným z najlacnejších zdrojov energie. Na Slovensku ním však doslova plytváme. Za posledných 20 rokov sme takto na skládky zbytočne uložili  takmer 25 miliónov ton odpadu, teda potenciálneho paliva,“ vysvetľuje viceprezident Konfederácie európskych prevádzkovateľov zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP) Ladislav Halász.

Na Slovensku máme už vyše tri dekády iba dve zariadenia ZEVO. „Dve aktuálne existujúce zariadenia v Bratislave a Košiciach však nepostačujú, a na Slovensku tak existuje priestor pre výstavbu minimálne piatich takýchto zariadení,“ konštatuje na záver L. Halász.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
30.3.2023 Martin Jamnický

DSS Uniqa dostala 25-tisícovú pokutu. Podľa NBS mala poslať klientom nepravdivé informácie

Národná banka Slovenska (NBS) opäť pokutovala. Tentoraz od nej dostala pokutu vo výške 25-tisíc eur dôchodková správcovská spoločnosť ...

30.3.2023 Robert Juriš

Jan Tyl: Úlohou umelej inteligencie nie je konať za nás, ale stimulovať naše myslenie

Je technologickým fenoménom súčasnosti. Pochopenie jej fungovania nie je jednoduché, preto môže niekoho iritovať, ďalšieho fascinovať a ...

30.3.2023 Robert Juriš

NBS upozorňuje na riziko zvyšovania počtu nesplácaných hypotekárnych úverov

Rast úrokových sadzieb, pretrvávajúca neistota, zvyšujúce sa ceny a životné náklady zmierňujú dopyt domácností po úveroch. Spomalili sa ...

30.3.2023 Redakcia FinReport

Nálada spotrebiteľov stúpa, no podnikatelia zostávajú naďalej podstatne opatrnejší

Dôvera spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku sa v marci 2023 medzimesačne zvýšila, a to vo všetkých štyroch zložkách jej indikátora. Medzi ...

30.3.2023 Redakcia FinReport

Sergio Ermotti: Vracia sa na čelo švajčiarskej banky UBS a bude riadiť prevzatie konkurenčnej Credit Suisse

Do čela najväčšej švajčiarskej banky UBS sa postaví Sergio Ermotti, ktorý už na čele tejto banky stál počas uplynulého desaťročia od ...

30.3.2023 Eva Sadovská

Veľká noc bude drahšia ako vlani. Ako nakupovať s rozumom?

Veľkonočné sviatky sa blížia a mnohé domácnosti práve v týchto dňoch začínajú realizovať nákupy potravín či dekorácií. Mobilita ...

27.3.2023 Redakcia FinReport

Fotovoltika je v čase energetickej krízy žiadaná. Ako je to so spotrebnými daňami, ktoré s ňou súvisia?

Každá osoba, či už podnikateľ, alebo domácnosť, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení ...

1.2.2023 Eva Sadovská

Na jedného Slováka ročne pripadá 83 kilogramov potravinového odpadu. Jeho zber sprevádzajú problémy

Na jedného Slováka pripadá ročne 83 kilogramov potravinového odpadu. Až 78 % z neho pochádza z domácností, zvyšných 22 % vzniká pri ...

28.12.2022 Eva Sadovská

Poplatky za komunálny odpad sú výrazne vyššie. Ktorých občanov a obcí sa týkajú najviac?

Samosprávy v súčasnosti čelia výraznému zvyšovaniu nákladov na plyn, teplo či elektrinu. Ich rozpočty však zaťažujú aj náklady ...

5.12.2022 Eva Sadovská

Každý z nás vyprodukuje takmer pol tony odpadu za rok, až 41 % z neho skončí na skládkach

Rastúca produkcia odpadu je vážnym environmentálnym problémom. Cieľom je preto čo najintenzívnejšia redukcia toho, čo vyprodukujeme ako ...

26.11.2022 Redakcia FinReport

Občan EÚ vyprodukuje ročne v priemere 127 kilogramov potravinového odpadu

Plytvanie potravinami je jedným zo zásadných neduhov súčasnej doby. Podľa dát Európskeho štatistického úradu Eurostat sa len v roku 2020 v ...

24.11.2022 Martin Jamnický

Rozvoju veternej energetiky na Slovensku bránia povoľovacie procesy a podnikateľské prostredie

Postupný prechod od používania fosílnych palív, prevažne dovážaných z Ruska, a príklon k využívaniu vlastných alternatívnych zdrojov ...

21.11.2022 Martin Jamnický

Klimatický samit COP27 priniesol sklamanie, krajiny sa dohodli na fonde pomoci bez pravidiel

Klimatický samit COP27, ktorý sa konal v egyptskom prímorskom letovisku Šarm aš-Šajch, je minulosťou. Nepriniesol síce žiadne prelomové ...

21.11.2022 Eva Sadovská

Nezmyselne plytváme drahým jedlom a problém máme aj s využitím kuchynského bioodpadu

Vo vyspelejších ekonomikách sa venuje pozornosť predovšetkým zdravej výžive, eliminácii neprimeraného prejedania sa, či predchádzaniu ...

13.11.2022 Redakcia FinReport

Klimatická zmena nám vystavuje účet, ktorý sa počíta v miliardách eur

Členské krajiny Európskej únie vynakladajú ročne miliardy eur na nápravu škôd spojených so suchami, povodňami či požiarmi. Len v roku ...

11.11.2022 Magdaléna Švančarková

Vlastná elektrika a súkromný zdroj tepla – momentálne asi najväčší sen slovenských domácností

Energetická kríza poháňa vývoj dopredu. Firmy ani domácnosti nechcú tápať v mori rôznych rozhodnutí a hľadajú jednoduché riešenia v ...

1.11.2022 Redakcia FinReport

Čína diverzifikuje zdroje energií, pretože chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

Čína chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Nefosílne energie – vodná, solárna, veterná a jadrová energia, by sa do roku 2035 ...

31.10.2022 Redakcia FinReport

Mamy s ekologickým cítením vytvorili hru pre deti aj dospelých s názvom Planéta Zem sa usmieva

Inšpirovali sa a vymysleli milú a zároveň poučnú ekologickú hru pre deti aj dospelých. Nazvali ju Planéta Zem sa usmieva. EKO hra dáva ...

Mobilná aplikácia