Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nemecko sa pokúsi získavať až 80 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Ako sme na tom na Slovensku?

Monika Jakábová Ekológia
SK
EN
Poslať

Klimatická kríza a potreba znížiť vysokú závislosť nemeckého energetického sektora od ruských fosílnych palív stavia tému ekologickej transformácie do popredia záujmu. Berlín nedávno predstavil svoj smelý zámer vyrábať až 80 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, a to už do roku 2030. Európska únia (EÚ) taktiež zvažuje prijatie nových ambicióznejších cieľov v súvislosti so zelenými energiami. Hoci aj na Slovensku podiel zelenej energie rastie, dáta hovoria jasne – zaostávame za úniovým priemerom a nevyužívame dostatočne potenciál obnoviteľných zdrojov dostupných v našej krajine.

image

Foto: Shutterstock

EÚ zakotvuje základné klimatické ciele

Primárnym cieľom Európskej zelenej dohody je vytvoriť z Európy prvý uhlíkovo neutrálny kontinent do roku 2050. So zámerom splniť túto víziu Európska únia (EÚ) pripravila viaceré stratégie a stanovila konkrétne ciele. Jedným z nich je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na výrobe energií. Pôvodný úmysel získavať 32 % energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 bol v júli 2021 zvýšený na 40 %.

EÚ dlhodobo zdôrazňuje naliehavosť rýchlej a efektívnej reakcie na zmenu klímy. Okrem toho európsku zelenú politiku momentálne ovplyvnila aj vojna na Ukrajine. V snahe nepodporovať financovanie ruskej invázie na území nášho východného suseda sa Únia snaží diverzifikovať zdroje energie a odpútať sa od ruského plynu a ropy. Zvažuje sa tak ďalšie zvýšenie minuloročného cieľa využívania obnoviteľných energií zo 40 % na 45 % do roku 2030.

Potrebné je však mať na pamäti, že v roku 2020 pochádzalo len približne 22 % energie v Európe z obnoviteľných zdrojov. Medzi top 5 krajinami EÚ, ktoré v roku 2020 vykazovali najväčší podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie, boli Švédsko (60 %), Fínsko (44 %), Lotyšsko (42 %), Rakúsko (36 %) a Portugalsko (34 %).

Na druhej strane rebríčka sa nachádzali štáty, ako Maďarsko (14 %), Belgicko (13 %), Luxembursko (12 %) a Malta (11 %). Slovensko obsadilo 18. pozíciu s podielom 17,3 % obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie.

Elektrická energia z obnoviteľných zdrojoch rastie

V roku 2020 obnoviteľné zdroje energie tvorili 38 % hrubej spotreby elektriny v EÚ. V porovnaní s rokom 2019 prišlo k 3-percentnému nárastu. Veterná a vodná energia tvorili viac ako dve tretiny celkovej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov (36 % a 33 %). Za nimi nasleduje elektrina vyrábaná zo solárnej energie (14 %), pevných biopalív (8 %) a iných obnoviteľných zdrojov (8 %).

Nemecko: S dôrazom na obnoviteľné zdroje v energetickom mixe

V Nemecku roku 2021 obnoviteľné zdroje energie predstavovali približne 41 % vyrobenej elektrickej energie. V apríli 2022 však ohlásilo veľkú energetickú revolúciu zameranú na zelenú elektrinu. Ministerstvo hospodárstva a klímy predstavilo balík opatrení, ktorý predpokladá, že zelená energia bude do roku 2030 predstavovať 80 % energetického mixu. Energetický mix vyjadruje podiel zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine. V roku 2035 by podiel zelených energií na energetickom mixe mal predstavovať takmer 100 %. 

Balíček okrem ambicióznych cieľov obsahuje klauzulu, ktorá označuje využívanie obnoviteľných energií za „nadradený verejný záujem“, ktorý slúži verejnej bezpečnosti. Táto klauzula má zabezpečiť odstránenie istých právnych prekážok a zjednodušiť získavanie povolení pri realizácii projektov zameraných na obnoviteľné zdroje.

Masívna podpora využívania obnoviteľných zdrojov pramení zo snáh krajiny dodržať klimatické záväzky a zbaviť sa závislosti od ruského plynu. Očakáva sa, že balíček začne platiť od 1. júla 2022.

Energetická politika v centre pozornosti

Rusko je hlavným dodávateľom energie v Nemecku. Spolková republika dováža z Moskvy približne 55 % zemného plynu a 33 % ropy. Berlín za tieto dodávky posiela Rusku viac ako 190 miliónov eur denne. Tieto peniaze pomáhajú financovať inváziu, ktorú Nemecko ostro odsudzuje.

„Po prvé, klimatická kríza naberá hrozivé rozmery. Na druhej strane ruská invázia ukazuje, aké dôležité je postupne vyradiť fosílne palivá a podporovať expanziu obnoviteľných zdrojov,“ povedal nemecký minister hospodárstva Robert Habeck.

Ministerka zahraničných vecí a líderka Strany zelených Annalena Baerbocková prisľúbila, že Nemecko prestane do konca roka 2022 dovážať ruskú ropu, pričom odstavenie od zemného plynu dovážaného z Ruska má tiež prísť čo najskôr.

Dočasný presun k iným dodávateľom zemného plynu, vrátane finančne náročnejšieho odoberania skvapalneného plynu z USA, dvíha účty za túto komoditu. Energia z obnoviteľných zdrojov sa tak stáva čoraz viac konkurencieschopnejšou a zaujímavejšou pre investorov.

Legislatívny balíček so zelenými riešeniami

Podstatou novej energetickej politiky Nemecka má byť najmä veterná a solárna energia. Občania sú povzbudzovaní, aby investovali do strešných solárnych panelov, pričom ich použitie pri výstavbe nových komerčných budov bude povinné. Spolková vláda ďalej vyzýva niektoré nemecké štáty, aby zmenili zákony, ktoré zakazujú veterné mlyny v okruhu jedného kilometra od existujúcich budov. Dané zákony v husto osídlenej krajine, akou je Nemecko, sťažujú umiestnenie nových veterných turbín.

Balíček opatrení sa ďalej zameriava aj na podporu financovania výskumu skladovania energie s osobitným zameraním na vodík. Legislatívnou úpravou prešli aj staršie zákony, ako napríklad zákon o veternej energii na mori, zákon o energetike či elektrických sieťach. Mnohé z týchto zákonov neboli revidované celé desaťročia, a tak niektorí označujú viac ako 500-stranový balíček za „generálne prepracovanie, ktoré sa udeje raz za generáciu“.

V priebehu roka sa očakávajú ďalšie legislatívne zmeny s cieľom znížiť emisie v sektore dopravy a zlepšiť energetickú efektívnosť budov.

Príklad pre zvyšok Európy

Ak sa Nemecku, štvrtej najväčšej ekonomike na svete a najväčšej v EÚ, podarí vybudovať 100 % obnoviteľnú základňu energetického mixu, môže byť vzorom pre ďalšie krajiny.

„Nemecko má naplánované veľké objemy a jasný dlhodobý harmonogram aukcií. A čo je najdôležitejšie, hlavné kroky na zjednodušenie povoľovania veterných elektrární – bez ktorých by boli ciele čisto akademické,“ povedal generálny riaditeľ WindEurope – združenia podporujúceho využívanie veternej energie v Európe – Giles Dickson, a dodal, že je to skvelý príklad pre zvyšok Európy.

Nemecko nie je jedinou európskou krajinou, ktorá tejto dôležitej problematike venuje vyššiu pozornosť. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa počas svojej nedávnej volebnej kampane zaviazal, že Francúzsko bude „prvým veľkým štátom, ktorý sa vzdá plynu, ropy a uhlia“. Rakúsko, ktoré je ešte viac závislé od ruskej energie ako Nemecko, sa vo veľkom zameriava na dotovanie obnoviteľných zdrojov. Dokonca aj Poľsko, jeden z najväčších spotrebiteľov uhlia v Európe, rozvíja projekty s veternou energiou v Baltickom mori.

Slovensko má pred sebou ešte dlhú cestu

Slovensko v porovnaní s európskymi lídrami v zelenej energii výrazne zaostáva. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov bol na Slovensku v roku 2020 na úrovni 17,3 %. Detailnejšia analýza využívania obnoviteľných zdrojov v našej krajine prináša rozporuplné zistenia. Za zdroj obnoviteľnej energie sa v slovenských štatistikách považuje aj drevo, k čomu sa viacerí experti stavajú odmietavo. Kúrenie drevom či štiepkou vytvára značné množstvo emisií a znečisťuje tak životné prostredie.

Podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe elektriny na Slovensku v roku 2020 predstavoval 23 %. V susednom Poľsku to bolo 16 %, v Česku 15 % a v Maďarsku iba 12 %. Hoci v rámci krajín Vyšehradskej štvorky vedieme, mohli by sme využívať obnoviteľné zdroje efektívnejšie.

Odborníci vidia potenciál obnoviteľných zdrojov na Slovensku práve v geotermálnej energii. Horninové podložie krajiny praje využívaniu tohto zdroja, no napriek tomu Slovensko zatiaľ využíva iba 2 % celkovej kapacity výroby energie z geotermálnych zdrojov. Na zvýšenie je potrebná ucelenejšia stratégia, ako aj odstránenie byrokracie a zjednodušenie istých legislatívnych predpisov.

Okrem geotermálnej energie má Slovensko vhodné podmienky aj na získavanie energie z vody, vetra či slnka. Aby sme dosiahli ciele obsiahnuté v Európskej zelenej dohode, bude sa musieť využívanie zelených energií výrazne navýšiť.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
30.6.2022 Magdaléna Švančarková

Cestovatelia, pozor – kreditky Diners Club končia, tak aby vám to nepokazilo dovolenku

Výhody, zľavy, špeciálne salóniky a miliónové poistné krytie pri cestovnom poistení patrili medzi bonusy kreditnej karty Diners Club. Tá ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Christina Lagardová: Éra ultranízkej inflácie sa už pravdepodobne nevráti

„Éra ultranízkej inflácie v eurozóne sa už pravdepodobne nevráti,“ povedala prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Dnes je posledný deň na podanie odloženého daňového priznania

Na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, ako aj na zaplatenie dane za rok 2021, zostávajú už posledné hodiny. Tým, ktorí ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Finanční riaditelia spoločnosti Achmea si na Slovensku a v Grécku vymenia svoje pozície

Po piatich rokoch pôsobenia v slovenskom Unione, ktorý je dcérskou spoločnosťou holandskej firmy Achmea, bol finančný riaditeľ (CFO) René ...

30.6.2022 Naďa Černá

Netflix má na Slovensku nového konkurenta v podobe Disney+. Obe spoločnosti majú problém

Dlho očakávaný príchod streamovacej platformy Disney+ sa stal realitou už aj na Slovensku. Pre diváka to znamená rozšírenie ponuky o ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny bude v júli, auguste a septembri 2022 až trikrát vyšší, ako bol doteraz. Po novom bude ...

24.6.2022 Redakcia FinReport

V reštartovanom projekte Zelená domácnostiam je aktivovaných už takmer 4-tisíc žiadostí

Za jediný týždeň od spustenia posledného kola národného projektu Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ...

21.6.2022 Eva Sadovská

Samosprávy majú už len polrok na zavedenie úpravy odpadu pred uložením na skládku

Slovenské odpadové hospodárstvo prechádza v posledných rokoch významnými legislatívnymi zmenami. Svoje o tom vedia aj samosprávy, ktoré po ...

16.6.2022 Redakcia FinReport

Na Slovensku už dve desaťročia nevznikla žiadna veterná elektráreň

Včera, teda 15. júna, sme si pripomenuli Svetový deň veternej energie. Na Slovensku však nebolo veľmi čo oslavovať. Posledná veterná ...

12.6.2022 Redakcia FinReport

Skládkovanie odpadu vytvorí trojnásobne viac škodlivín ako kompostovanie

Slovensko sa zaviazalo, že do konca roku 2025 dokáže opätovne využiť a recyklovať minimálne 55 % komunálneho odpadu. V ďalších rokoch ...

7.6.2022 Redakcia FinReport

Reštart projektu Zelená domácnostiam – už nebudú potrebné rýchle prsty

Národný projekt Zelená domácnostiam čaká po vyše piatich rokoch od spustenia reštart. Rozpočet projektu by mal byť navýšený o 30 ...

4.6.2022 Redakcia FinReport

Predaj fairtradového tovaru pomáha bojovať aj s klimatickými zmenami

Predaje tovaru s etickou certifikáciou Fairtrade, za ktoré pestovatelia dostali zodpovedajúcu odmenu a ktoré vznikli bez zapojenia detskej práce ...

29.5.2022 Redakcia FinReport

Obchod Európskej únie s recyklovateľnými surovinami je na vzostupe

V roku 2021 dosiahol vývoz recyklovateľných surovín, medzi ktoré patria recyklovateľný odpad a šrot, ako aj iné druhotné suroviny, z ...

19.5.2022 Redakcia FinReport

Európska komisia: Oslobodenie sa od ruských energií nás vyjde na 300 miliárd eur

Európska komisia predstavila stratégiu, podľa ktorej si ukončenie závislosti Európskej únie od ruských energií si vyžiada investície za ...

13.5.2022 Redakcia FinReport

Žiadosti o poukážky v rámci projektu Zelená domácnostiam je možné podávať od 16. mája 2022

Žiadosti o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu z projektu Zelená domácnostiam bude možné podávať od pondelka ...

4.5.2022 Redakcia FinReport

Čipová kríza zvýšila dostupnosť hybridných vozidiel na úkor áut so spaľovacím motorom

Hoci sa záujem ľudí o ekologické autá v posledných rokoch priebežne zvyšuje, k výraznejšej zmene na trhu dochádza až teraz. V dôsledku ...

27.4.2022 Monika Jakábová

EÚ má plán, ako znížiť energetickú závislosť od Ruska a zároveň ušetriť

Európska únia (EÚ) zverejnila deväťbodový plán s názvom „Playing my part“ (Aj ja zohrávam rolu), podľa ktorého sa môže každý jej ...

21.4.2022 Redakcia FinReport

Najvyššiu prioritu pri čerpaní eurofondov dostali zelené projekty

Vláda SR schválila Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027. Dohoda predstavuje investičný rámec pre čerpanie eurofondov vo výške okolo 13 ...

Aplikácia

 1. 1.
  Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne
 2. 2.
  Christina Lagardová: Éra ultranízkej inflácie sa už pravdepodobne nevráti
 3. 3.
  Netflix má na Slovensku nového konkurenta v podobe Disney+. Obe spoločnosti majú problém
 4. 4.
  Cestovatelia, pozor – kreditky Diners Club končia, tak aby vám to nepokazilo dovolenku
 5. 5.
  Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia