Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Zmeny v stavebnom sporení budú miernejšie

Ivana Brillová Banky a poisťovne Poslať

Vláda a parlament v prvom čítaní schválili novelu zákona o stavebnom sporení. Tento produkt bude menej atraktívny, no rezort financií oproti pôvodnému návrhu novely urobil ústupky.

Aktualizovaný návrh 

Návrh, ktorý prešiel cez vládu, počíta s tým, že štátna prémia sa bude poskytovať iba v prípade, že sa prostriedky použijú na stavebné účely. „Nové zmluvy už preto nebudú obsahovať inštitút tzv. priateľských sporiteľov. To znamená, že po novom sa bude poskytnutie štátnej prémie viazať na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením použijú výlučne na  stavebné  účely,“ hovorí rezort financií (MF SR).

 

Pôvodná, prísnejšia verzia novely počítala s vekovým aj príjmovým stropom na získanie štátnej prémie. Neplnoletí sporitelia mali nárok na prémiu úplne stratiť. Vláda však odklepla menej striktnú úpravu, ktorá vekový limit v podstate ruší. „Plnoleté osoby tak budú mať nárok na štátnu prémiu iba v prípade, ak ich priemerný mesačný zdaniteľný príjem je najviac 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Toto sa bude týkať všetkých plnoletých stavebných sporiteľov vrátane tých, ktorí už majú uzatvorené zmluvy o  stavebnom sporení. Neplnoletým osobám bude štátna prémia vyplácaná tak, ako to bolo doposiaľ. So zisťovaním výšky príjmov bude sporiteľniam pomáhať finančná správa. 

„Význam stavebného sporenia sa môže zvyšovať aj postupným sprísňovaním poskytovania úverov na bývanie.“

Okrem toho sa znižuje podiel štátnej prémie na nasporenej sume, mení sa teda jej percentuálna výška. „Tá výrazne prevyšuje súčasné priemerné trhové úrokové sadzby na vkladoch v komerčných bankách. Preto sa navrhuje znížiť minimálnu percentuálnu výšku štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. V súvislosti s týmto posledným opatrením je však dôležité uviesť, že vládou schváleným návrhom sa zároveň zvyšuje maximálna suma štátnej prémie zo 66,39 eura na 70 eur v prospech stavebných sporiteľov. Toto sa dotkne všetkých stavebných sporiteľov,“ hovorí MF SR.

Zmenil sa však pôvodný zámer ministerstva, ktorý počítal s tým, že zmení výpočet percentuálnej výšky štátnej prémie. Existujúci vzorec sa mal zo zákona odstrániť a o maximálnej aj percentuálnej výške štátnej prémie sa malo rozhodovať v parlamente. Úprava, ktorá prešla vládou, však so vzorcom počíta. 

Zmeny okolo štátnej prémie sa týkajú aj nároku v prvom roku sporenia. Klienti, ktorí uzavrú zmluvu o stavebnom sporení v druhom polroku, nebudú mať možnosť získať maximálnu štátnu prémiu, ale iba najviac polovicu. Pôvodná novela pritom počítala s tým, že o maximálnom nároku na štátnu prémiu bude rozhodovať počet mesiacov, v ktorých bola počas prvého roku zmluva platná. 

„Vekový strop pre získanie štátnej prémie sa napokon nezavedie.“

Vláda okrem toho odsúhlasila aj to, že v roku, keď klient čerpá medziúver, nemá nárok na štátnu prémiu. „Toto opatrenie bude zároveň viesť sporiteľov, ktorí si uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení, k zodpovednému zadlžovaniu sa, pretože budú viac motivovaní k dlhodobému sporeniu, ktoré je podporované štátnou prémiou. Po nasporení požadovanej sumy majú možnosť získať aj zvýhodnený stavebný úver,“ dopĺňa MF SR. Táto zmena sa bude vzťahovať až na nové zmluvy o  medziúvere, ktoré budú uzatvorené od 1. januára 2019. 

Návrh, ktorý prešiel, taktiež nepočíta s otvorením systému stavebného sporenia na tri mesiace. 

Sociálni partneri kompromis vítajú

Miernejší návrh podporila aj Hospodárska a sociálna rada SR, teda tripartita. „Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) k  návrhu v  medzirezortnom pripomienkovom konaní predložila zásadné pripomienky, ktoré boli prerokované a  rozpory s  predkladateľom odstránené. RÚZ berie návrh zákona v  predloženom znení na vedomie bez pripomienok,“ uvádza RÚZ.

Veľmi podobný postoj vyjadrilo aj združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). „ZMOS k  predloženému návrhu zákona neuplatňuje žiadne zásadné pripomienky. ZMOS navrhuje, aby HSR SR odporučila návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie,“ uvádza sa v stanovisku ZMOS. Bez pripomienok je aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a odporúča ďalšie legislatívne konanie. 

Rovnaké odporúčanie dala aj Konfederácia odborových zväzov SR, hoci upozorňuje na určité obmedzenia. „Poukazujeme na to, že výška príjmu do 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR obmedzí čerpanie štátnej prémie v Bratislavskom kraji. V roku 2017 predstavovala takto určená hrubá mzda 1  240,2 eura mesačne. Priemerná hrubá mesačná mzda v Bratislavskom kraji dosahuje takmer túto hranicu, pričom životné náklady, najmä náklady na obstaranie nehnuteľnosti, sú výrazne vyššie ako v ostatných krajoch,“ hovorí KOZ.

Sporiteľne výrazne protestovali

Výhrady samotných stavebných sporiteľní môžu naznačovať, čo mohlo ministerstvo viesť ku kompromisnému návrhu. Samotné sporiteľne mali veľké výhrady k zavedeniu vekovej hranice. Obmedzenie sporiteľov na základe veku je v  úplnom rozpore so snahou celej spoločnosti podporovať bývanie pre mladých. Štát tak nehodlá podporovať sporenie pre deti a  umožniť im v  18-tom roku veku mať dostatok vlastných finančných prostriedkov na vlastné bývanie. Naopak, chce im nárok na štátnu prémiu zrušiť,“ uvádza predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš. 

Rovnako veľkú nevôľu vyvolal aj pôvodný návrh na zmenu výpočtu štátnej prémie. „Návrat určovania výšky štátnej prémie do parlamentu by znamenal každoročnú neistotu pre stavebných sporiteľov a návrat politicky motivovaných rozhodnutí do tohto segmentu. Objektívny matematický vzorec, ktorý sa používa od roku 2005, vychádza z  aktuálnej situácie na trhu. Preto politické rozhodnutie rozhodne nie je lepším riešením,“ povedal predseda predstavenstva ČSOB stavebnej sporiteľne Radomír Kašiar. 

„Percentuálna výška štátnej prémie sa zníži, prémiu však nebude určovať parlament.“


Zaznievajú aj výhrady ku krokom, ktoré sa v novele stále nachádzajú. „Návrh na zrušenie štátnej prémie vo fáze medziúveru považujeme za diskriminačný. Pri jeho realizácii by sa predĺžil čas splatenia medziúveru pre všetkých klientov, a znamenalo by to zvýšené zaťaženie rozpočtov rodín, pričom ide spravidla o nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, vrátane  seniorov,“ uviedlo občianske združenie Budovy pre budúcnosť v rámci medzirezortného pripomienkového konania.


Ministerstvo systém stavebného sporenia novelizuje, pretože ho považuje za zastaraný. „Našou snahou je urobiť z  produktu, ktorý má takmer 20 rokov, produkt, ktorý viac zodpovedá dnešnej dobe. Pre mňa je dôležité, že sme dosiahli konsenzus. Novela prinesie vyššiu adresnosť, efektívnosť a  účelovosť a,  samozrejme, aj vyššiu mieru zodpovednosti,“ uviedol po rokovaní vlády podpredseda vlády a  minister financií Peter Kažimír. 

 


Sporiteľne sa snažia upriamiť pozornosť na výhody, ktoré tento produkt môže prinášať. „Treba upozorniť na celý rad benefitov stavebného sporenia pre spoločnosť. Štátu sa systematicky z  každého eura štátnej prémie vracia vo forme daní a  odvodov až 6 eur späť. Každý rok sa prostredníctvom existencie stavebného sporenia vytvorí približne 30-tisíc pracovných miest v  stavebníctve a  naň napojených odvetviach,“ hovorí predseda predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne Jozef Adamkov. 

Stavebné sporenie je dôležitým nástrojom, ktorý klientom môže pomôcť dostať sa k bývaniu bez hypotéky. „Nateraz môžeme konštatovať, že stavebné sporenie má v súčasnosti opodstatnenie a jeho význam rastie aj v súvislosti so sprísňovaním podmienok poskytovania úverov na bývanie zo strany NBS, znižovaním parametra loan to value (pomer výšky úveru a hodnoty založenej nehnuteľnosti – pozn. red.) a potrebou preukázania vlastných zdrojov na strane klienta (až do 20 %) pri žiadosti o úver,“ hovorí Daniela Vlčková.

Návrh novely zákona o  stavebnom sporení počíta s  týmito opatreniami: 

  • Zrušenie štátnej prémie pre ľudí zarábajúcich viac ako 1,3-násobok priemernej mzdy.
  • Zrušenie štátnej prémie pre klientov s  medziúverom.
  • Zmena vyplácania štátnej prémie v  prvom roku sporenia.
  • Zrušenie inštitútu takzvaných priateľských sporiteľov.
logo
Prečítajte si tiež:
21.7.2024 Redakcia FinReport

Investície do ochrany životného prostredia v EÚ vlani dosiahli 67 miliárd eur

Európsky štatistický úrad Eurostat odhaduje, že v roku 2023 krajiny Európskej únie investovali do ochrany životného prostredia 67 miliárd ...

21.7.2024 Redakcia FinReport

Počet smrteľných nehôd na Slovensku je alarmujúci, najčastejšou príčinou sú mobily

Podľa Európskej komisie patrí Slovensko aktuálne v rámci Európskej únie k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania: Malé a stredné podniky ich podávali naposledy bez daňových licencií

V tomto roku podávali malé a stredné podniky daňové priznanie posledný raz bez toho, aby museli zohľadňovať daňové licencie. Tie síce ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Firemné vklady na bežných účtoch klesajú, no podnikatelia sú pri investovaní stále mimoriadne opatrní

Slovenskému podnikovému sektoru sa darí – aspoň z pohľadu objemu peňazí, ktoré majú uložené v bankách. Celkové vklady nefinančných ...

19.7.2024 Mário Špilberger

Ako si v zahraničí vybrať hotovosť čo najvýhodnejšie?

Aby sme mali prístup k svojim financiám na dovolenke, je dobré mať so sebou hotovosť v mene danej krajiny, ktorú si môžeme zvyčajne zameniť ...

19.7.2024 Robert Juriš

Priemerná cena bytov ponúkaných v Bratislave prekročila hranicu 5-tisíc eur za meter štvorcový

Trh s bytmi v hlavnom meste pomaly ožíva – pribúdajú nové byty a rastú aj ich predaje. Cena bytov ponúkaných v Bratislave po prvý raz ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Zažívame najväčší IT výpadok v histórii vôbec

Piatok 19. júla na celom svete poznačili mohutné výpadky viacerých kľúčových služieb. Kolabovali banky, letecké spoločnosti, ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Štátnemu rozpočtu má pomôcť nová daň z bankových prevodov

Schyľuje sa k ďalšej dani, na ktorú by sa mali poskladať všetci občania Slovenska. Podľa Denník N vláda chystá zdanenie všetkých ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

ECB svoje sadzby neznížila, zmena príde najskôr v septembri 2024

Inflácia v krajinách eurozóny sa postupne znižuje na úroveň želaných 2 %. V júni tohto roku klesla z májových 2,6 na 2,5 %. Ani to však ...

18.7.2024 Martina Staňová

Klimatické zmeny menia prístup poisťovní k oceňovaniu poistných rizík

Dôsledky klimatických zmien sú čoraz zreteľnejšie. Príkladom je zvyšujúca sa frekvencia prírodných katastrof, akými sú povodne, búrky, ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Union prichádza so zľavami na voľnopredajné lieky

Poisťovňa Union prichádza s novým benefitom. Jej poistenci môžu využívať zľavy na produkty, ktoré podporia ich zdravý životný štýl. ...

17.7.2024 Mário Špilberger

Povolené prečerpanie: Kedy vám môže pomôcť a kedy uškodiť?

Možnosť ísť na bežnom účte do mínusu je na Slovensku dlhodobým a stabilným trendom. Povolené prečerpanie však má vysoké úročenie a ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

Prírodné živly významne zvyšujú náklady na vyplácanie poistných udalostí

Prírodné živly opäť ukázali svoju pravú tvár. Počet škôd spôsobených prírodnými živlami v niekoľkých posledných týždňoch ...

16.7.2024 Redakcia FinReport

Revolut prináša cestovateľský vernostný program

Neobanka Revolut prináša ďalší zaujímavý benefit pre svojich klientov. Je ním celoeurópsky vernostný program Revbody k debetnej karte. ...

15.7.2024 Zuzana Fryč

Ako na poistenie bicyklov či kolobežiek, aby poisťovňa preplatila vzniknutú škodu?

S jarnou sezónou sa na cestách opäť objavilo mnoho bicyklistov a kolobežkárov, ktorí by nemali zabúdať zabezpečiť si svoj dopravný ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

ECB: Viac ako tretina zamestnancov trpí syndrómom vyhorenia

Zamestnanci Európskej centrálnej banky sú ohrozeným druhom. Približne dvaja z piatich (40 %) v súčasnosti čelia syndrómu vyhorenia a ich ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Brigády mladých nie sú bez rizík. Na toto si dávajte pozor!

Práca animátora, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe alebo v ...

10.7.2024 Zuzana Fryč

Poistenie festivalov či športových podujatí je čoraz aktuálnejšie aj kvôli nevyspytateľnému počasiu

Hoci horúce leto je už za nami, hudobné festivaly či športové podujatia však naďalej pokračujú a usporiadatelia aj v súvislosti s čoraz ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay