Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Zemetrasenie: Poisťovne upokojujú situáciu, škodové udalosti chcú riešiť individuálne a ústretovo

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Škody po zemetrasení už poisťovne počítajú v miliónoch eur, pričom nové hlásenia naďalej pribúdajú. Aj tí, ktorí poistenie nehnuteľnosti a domácnosti mali, však zostávajú v napätí, keďže viaceré poisťovne podľa poistných podmienok preplácajú škody až od vyššieho stupňa zemetrasenia. Poisťovne však zatiaľ sľubujú, že takéto prípady budú riešiť individuálne a svojim klientom sa pokúsia vyjsť čo najviac v ústrety.

zemetrasenie

Foto: Shutterstock

Obavy o nárok na úhradu škôd sú namieste

Po pondelkovom (9. októbra 2023) zemetrasení na východnom Slovensku, ktoré najsilnejšie pocítili najmä v okolí Vranova nad Topľou, sa škody počítajú už na stovkách nehnuteľností. Poisťovne preto odporúčajú ohlásiť škody poisťovniam čo najskôr.

Zemetrasenie dosiahlo silu 4,9 lokálnej magnitúdy. Stupeň otrasov podľa stupnice EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica) pre jednotlivé obce bude ešte posudzovať Slovenská akadémia vied (SAV) na základe vlastných analýz.

Niektorí občania však poistenie nehnuteľnosti ani poistenie domácnosti uzatvorené nemajú. No aj tí,  ktorí mali majetok poistený, nemajú istotu, či budú mať nárok na úhradu škôd, a či im poisťovňa vyplatí škodu v plnej výške.

87244

„Podmienky, za ktorých poisťovne po zemetrasení štandardne schvália poistné plnenie, sa líšia. Na Slovensku je totiž len niekoľko poisťovní, ktoré kryjú škody do akejkoľvek „sily” zemetrasenia. Väčšina poisťovní má v podmienkach definovanú aj jeho intenzitu, najčastejšie od 5. a 6. stupňa makroseizmickej stupnice,“ uvádza riaditeľ pre neživotné poistenie spoločnosti FinGO.sk Jaroslav Krajňák. Preto sa mnohí občania obávajú, že ich poistná zmluva nepokrýva škody, ktoré im vznikli po zemetrasení.

Do akej kategórie spadá zemetrasenie

Zemetrasenie je v poistných zmluvách definované ako živel, a toto riziko je vo väčšine poisťovní zahrnuté v základnom krytí poistenia. To znamená, že tieto poisťovne kryjú škody spôsobené zemetrasením, a to až do výšky poistnej sumy

Posudzovať budú prípad po prípade

Podľa slov J. Krajňáka poisťovne v prípade pondelkového zemetrasenia urobia výnimku a poistné udalosti na východnom Slovensku budú posudzovať individuálne. Mali by tak vyjsť v ústrety klientom, ktorí by štandardne nemali nárok na poistné plnenie.

Medzi týmito poisťovňami je aj Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá podľa poistných podmienok kryje škody spôsobené otrasmi zemského povrchu vyvolanými geofyzikálnymi procesmi, ktoré dosiahnu v mieste poistenia účinky minimálne 6. stupňa makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98.

73381

„Chápeme, že v tejto chvíli klienti potrebujú čo najrýchlejšie vyriešiť vzniknuté škody, preto nebudeme čakať na oficiálne potvrdenie výsledného stupňa zemetrasenia, ale každú škodu, ktorá bude niesť známky poškodenia zemetrasením, budeme riešiť individuálne. Naším cieľom je poskytnúť klientom čo najskôr poistné plnenie, aby svoj majetok mohli v krátkom čase dať do pôvodného stavu,“ potvrdzuje Martin Škultéty z odboru likvidácie poistných udalostí poisťovne Allianz.

Aj preto vyzýva klientov, aby pre zrýchlenie riešenia posielali poisťovni fotografie škôd. „Fotodokumentácia poškodení nám pomôže rýchlo určiť rozsah a výšku vzniknutých škôd a stanoviť ďalší postup,“ vysvetľuje M. Škultéty.

Zrýchlený režim a odborná expertíza

Aj v poisťovni Generali sú vo všeobecných poistných podmienkach škody spôsobené zemetrasením kryté od 6. stupňa (vrátane) makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98. Šiesty stupeň EMS 98 je charakterizovaný otrasmi, následkom ktorých dochádza k poškodeniu omietky, vlásočnicovým trhlinám, pohybu nábytku a prevráteniu niektorých predmetov.

Poisťovňa sa však rozhodla škody posudzovať v zrýchlenom režime prostredníctvom odbornej expertízy. „Škody, ktoré budú na základe poskytnutej fotodokumentácie zo strany klientov zodpovedať opisu minimálne 6. stupňa, čo znamená, že na nich bude zjavné poškodenie omietky, či praskliny na stenách, budeme klientom vyplácať v zrýchlenom konaní bez toho, aby sme čakali na výsledky analýz SAV,“ vysvetľuje riaditeľ likvidácie poistných udalostí Generali Jozef Hrdý.

84802

V poisťovni Union situácia závisí od druhu produktu a roku uzavretia poistnej zmluvy pre fyzické osoby. Sú poistné zmluvy, kde je riziko zemetrasenia poistené v základnom balíku, ale sú aj zmluvy, kde riziko zemetrasenia je súčasťou voliteľného balíka ,,prírodné katastrofy“. Ten si však volí takmer 95 % klientov. Poisťovňa Union vzhľadom na definíciu rizika podľa svojich poistných podmienok a priebehu pondelkového zemetrasenia potvrdila svoje stanovisko, že bude klientom poskytovať poistné plnenie po preukázaní škôd.

Hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová klientom odporúča, aby boli opatrní a nepúšťali sa ihneď do opráv nehnuteľností, ak to nie je nevyhnutné: „Aj o tom sa môžu poradiť. Určite im však neodporúčame začať s opravami, ak poškodenie nehnuteľnosti nebolo zdokumentované.“

Stupeň intenzity zemetrasenia neskúmajú

Sú však aj poisťovne, ktoré stupeň zemetrasenia v podmienkach nerozlišujú, medzi ktoré patrí napríklad poisťovňa Uniqa. „Zemetrasenie je živelné riziko, ktoré je u nás kryté v rámci základného balíka poistenia nehnuteľnosti aj domácnosti, bez ohľadu na jeho intenzitu alebo seizmické stupne. Nie je potrebné ho nijako pripoisťovať. Znamená to, že každý klient, ktorý si uzavrel ktorýkoľvek balík poistenia domova, má u nás kryté živelné riziká, medzi ktoré patrí aj zemetrasenie,“ približuje hovorkyňa Beáta Lipšicová.

Niektorým chýba komplexnosť poistenia

Ďalším problémom v aktuálnej situácii je, že niektorí občania majú poistenú len nehnuteľnosť bez domácnosti. Skúsenosti zo živelných udalostí, akými je aj zemetrasenie, ukazujú, že je veľmi dôležité, aby bol domov poistený komplexne.

 „Ak má človek poistenú len nehnuteľnosť, poisťovňa mu môže uhradiť len škody na samotnej nehnuteľnosti, ako sú popraskané obvodové múry, komíny či strechy. No nepreplatí im zničené zariadenie domácnosti, ak sú napríklad poškodené skrine, rozbité televízory, spotrebiče či sklá v nábytku,“ opisuje J. Krajňák.

Aj preto odporúča, aby každý vlastník nehnuteľnosti mal uzavreté poistenie nehnuteľnosti, domácnosti aj zodpovednosti za škodu. Dôležité je tiež nespoliehať sa len na základný balík poistenia a zmluvu kontrolovať aspoň každé dva až tri roky, prípadne aj častejšie.

Mnohé stavby sú podpoistené

Aj vďaka pravidelnej revízii zmluvy by bolo možné skôr predchádzať podpoisteniu nehnuteľností, čo znamená, že nehnuteľnosti sú poistené na nižšie poistné sumy, ako je ich reálna hodnota. Je potrebné si uvedomiť, že vzhľadom na vyššiu infláciu, vývoj cien materiálov a práce na trhu v posledných rokoch rástli rýchlejšie aj ceny bývania.

Klienti sa podpoisteniu svojho majetku môžu vyhnúť dvomi spôsobmi. Buď akceptovať navýšenie poistného krytia zo strany poisťovne indexáciou, alebo si nechať prehodnotiť poistnú sumu na základe vlastného záujmu.

77923

Aj podľa J. Krajňáka táto aktuálna udalosť, žiaľ, opäť pripomenula problém väčšiny nehnuteľností na Slovensku, ktoré sú podpoistené alebo nemajú komplexné poistenie. Netýka sa to len rodinných domov, ale aj bytoviek, firemných budov a takisto majetku miest a obcí.

Podpoistením totiž klient môže prísť o vyplatenie škody v plnej výške. Obvyklá hranica, od ktorej poisťovne začínajú krátiť poistné plnenie, je podpoistenie najmenej 15 %. Ak by vzniklo až 50-percentné podpoistenie, v praxi by zo vzniknutej škody poisťovňa mohla klientovi vyplatiť len jej polovicu. „V prípade nižšieho podpoistenia ako 15 % sa človek zvyčajne nemusí báť, že mu budú chýbať peniaze na pokrytie vzniknutých škôd v plnej výške,“ uzatvára J. Krajňák.

logo
Prečítajte si tiež:
28.2.2024 Dominik Horváth

Akciové trhy dosahujú nové maximá, najrýchlejšie rastie Nvidia

Prekonanie očakávaní a výborné štvrťročné výsledky výrobcu čipov Nvidie spôsobili na akciovom trhu ošiaľ. Optimizmus sa neobmedzil len ...

28.2.2024 Robert Juriš

Ceny bytov sa začali pomaly zvyšovať, novostavby sú stále mierne lacnejšie

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s minuloročným letom mierne zdraželi. Medziročne sú však stále ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa vlani vyplatila klientom viac ak 300 miliónov eur

Poisťovňa Kooperativa zažila vlani jeden z najlepších rokov vo svojej 30-ročnej histórii. Zaznamenala rast vo všetkých segmentoch poistenia, ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Pomôžu deťom s ťažkým zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, vďaka ktorej sa zvýši financovanie vybraných miest v ...

28.2.2024 Marián Búlik

Prieskum: Len málo Slovákov vie o zmenách v druhom pilieri

Sporitelia v druhom pilieri v týchto dňoch dostávajú výpisy svojho dôchodkového sporenia za rok 2023. Keďže akciovým a najmä indexovým ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Zlacňovanie energií znížilo ceny aj priemyselných výrobcov

Výrobné ceny priemyselných výrobcov na domácom trhu v prvom mesiaci roka 2024 klesli. Príčinou bolo zlacnenie cien energií. Po viac ako dvoch ...

28.2.2024 Martin Jamnický

Čo s akciami z kupónovej privatizácie?

Mladá generácia si už možno ani nespomenie, no tí skôr narodení ešte stále môžu vlastniť akcie z kupónovej privatizácie spred 30 rokov. ...

26.2.2024 Zuzana Fryč

Štyri poisťovne ovládajú tri štvrtiny slovenského poistného trhu, jednotkou je Kooperativa

Jednotkou na slovenskom poistnom trhu na sklonku uplynulého roku zostala Kooperativa. Pred Allianz – Slovenskou poisťovňou má však len ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka po prvý raz dosiahla zisky presahujúce hranicu 200 miliónov eur

Skupina Tatra banka Group v roku 2023 po prvý raz vo svojej histórii z pohľadu zisku prekonala hranicu 200 miliónov eur. Jej zisk vzrástol o 27 ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Zisky najväčších európskych bánk vlani presiahli 100 miliárd eur

Zisk najväčších európskych bánk v minulom roku presiahol hranicu 100 miliárd eur. Hlavným dôvodom medziročného nárastu o 32 % bolo ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka sa obáva o odolnosť bánk na Slovensku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie. Podľa nej prijatie zákona ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Máme šancu dožiť sa 80 a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku za posledné štvrťstoročie vzrástla o sedem rokov a naďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak ...

15.2.2024 Zuzana Fryč

Na čo si dať pozor pri poistení tepelných čerpadiel či solárnych panelov?

Investície do rekonštrukcie či technického vylepšenia rodinných domov sú stále aktuálne. Aj vzhľadom na dotačné výzvy na ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Britský bankový dom Barclays kupuje Tesco Bank. Čo tým sleduje?

Britský bankový dom Barclays v minulom roku ohlásil mohutnú racionalizáciu. Nehovoril priamo o prepúšťaní, ale o znižovaní nákladov na ...

12.2.2024 Zuzana Fryč

Ako poisťovne riešia škody na vozidlách a škody na cudzom majetku po požiari elektromobilov?

Počet elektromobilov na slovenských cestách postupne stúpa, a zdá sa, že bude aj naďalej rásť. Spolu s tým sa však zvyšuje aj riziko ...

10.2.2024 Redakcia FinReport

Toto sú najčastejšie zimné škody. Ako zmierniť ich následky?

Hoci sa už zima pomaly chýli ku koncu, stále sú tu zimné podmienky, ako sneh, mráz, ľad a námraza, ktoré prinášajú mnohé riziká ...

9.2.2024 Zuzana Fryč

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky bude pre nové úvery ešte výhodnejší

V daňovom priznaní je aj v tomto roku možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých ľudí do 35 rokov, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay