Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Zelenú kartu môžu vodiči v Česku predložiť aj v elektronickej podobe, na Slovensku to stále nie je samozrejmosťou

Zuzana Fryč Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia (PZP) už vodiči v Česku nemusia mať pri sebe výlučne len v papierovej podobe. Doklad o PZP vo forme takzvanej zelenej karty môže mať u našich susedov aj elektronickú podobu. U nás však Slovenská asociácia poisťovní trvá na preukazovaní existencie poistenia len v listinnej podobe. Ministerstvo financií SR má na to však iný názor.

image

Foto: FR

Zaznamenali sme viacero zmien

Majitelia vozidiel preukazujú prostredníctvom zelenej karty uzatvorené a zaplatené povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou daného motorového vozidla.

V súvislosti so zelenou kartou došlo už v minulosti k viacerým úpravám, keď sa okrem zmeny pôvodnej zelenej farby na bielu zmenil aj formát dokladu. Namiesto obojstrannej karty sa vydáva už len jednostranná, čo uľahčuje jej vytlačenie na domácej tlačiarni.

Na tieto zmeny už dlhšie reagujú aj poisťovne, ktoré už od minulého roka zasielajú svojim klientom zelenú kartu elektronicky. Ide o klientov, s ktorými má poisťovňa uzatvorenú dohodu o elektronickej komunikácii. Naopak, tým, ktorí s poisťovňou zatiaľ takto nekomunikujú, posiela poisťovňa aj naďalej tento doklad poštou.

V Česku stačí doklad uložený v mobile

Ministerstvo financií Českej republiky (MF ČR) už takmer pred rokom rozhodlo, že pri cestnej kontrole si vodiči splnia svoju povinnosť predložením zelenej karty aj v elektronickej podobe, napríklad na displeji mobilného telefónu.

Keď ministerstvo dospelo k tomuto záveru, zrušilo rozhodnutie správnych orgánov nižších stupňov, ktoré, naopak, vychádzali z právneho názoru, že zelenú kartu je potrebné predložiť výlučne v listinnej podobe.

Ministerstvo financií sa pritom oprelo najmä o skutočnosť, že zákon o poistení zodpovednosti za prevádzkovanie vozidla požiadavku na podobu zelenej karty nestanovuje, preto môže ísť nielen o listinnú, ale aj o elektronickú podobu.

Vo svojom rozhodnutí bralo do úvahy aj to, že zelená karta v papierovej podobe nemá žiadne zvláštne ochranné prvky, z čoho vyplynulo, že doklad o PZP predložený v elektronickej podobe na displeji telefónu má úplne rovnocennú preukaznú funkciu ako zelená karta v listinnej podobe.

Zelenú kartu umiestnili priamo do poistnej aplikácie

Na toto rozhodnutie zareagovali v Česku veľmi rýchlo aj niektoré poisťovne. „Hneď ako sme sa o rozhodnutí dozvedeli, pripravili sme zelenú kartu v digitálnej podobe priamo v našej aplikácii,“ hovorí spoluzakladateľ Pillow poisťovne Martin Podávka. Súčasťou aplikácie je pre každý prípad aj opis záväzného stanoviska Ministerstva financií ČR.

Na Slovensku to nie je jednoznačné

Pozreli sme sa preto na to, ako si slovenský zákon o PZP vykladá Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). V zákone o PZP v § 18 ods. 1 je totiž táto povinnosť definovaná takto: „Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu príslušníka policajného zboru predložiť.“ Nedefinuje sa teda konkrétna forma tohto dokladu. 

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová na otázku reagovala bez konkrétnej odpovede, keďže podľa jej slov preukazovanie potvrdenia o PZP elektronicky, zmena farby karty, prípadne zmena obsahu poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nie je v gescii Ministerstva vnútra SR. S touto otázkou nás odkázala na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (SKP).

Názory Ministerstva financií SR a SKP sa však v tejto otázke úplne rozchádzajú. Kým tlačový odbor ministerstva uvádza, že zákon o PZP stanovuje povinnosť mať pri sebe zelenú kartu, pričom nešpecifikuje, či musí byť v listinnej podobe, SKP trvá na tom, že na preukázanie existencie PZP je za súčasnej právnej úpravy na Slovensku potrebná papierová forma zelenej karty.

„Cieľom ustanovenia podľa ministerstva je, aby príslušník Policajného zboru SR mal možnosť overiť, či je dané vozidlo poistené. Podľa nášho výkladu je uvedený cieľ možné dosiahnuť aj elektronickou formou preukázania zelenej karty,“ tvrdí tlačový odbor Ministerstva financií SR.

Problém by mohol byť aj v zahraničí

Manažérka pre komunikáciu SKP a SLASPO Eva Jacková argumentuje tým, že zelená karta je medzinárodný dokument, ktorým motorista preukazuje existenciu poistenia zodpovednosti aj v zahraničí. Upozorňuje preto na to, že ak by vodič mal pri prevádzke vozidla  pri sebe iba elektronickú podobu zelenej karty, s ktorou by vycestoval do zahraničia, môže čeliť problémom pri kontrole na hraniciach alebo v bežnej cestnej premávke, pretože takýto doklad by nemusel byť uznaný.

„S ohľadom na to, že vo väčšine krajín, v ktorých funguje Systém zelenej karty, neexistujú databázy zelených kariet, kde by si kontrolné orgány (hraničná či dopravná polícia – pozn. red.) mohli overiť platnosť tejto karty, motorista preto poistenie preukazuje papierovým dokumentom,“ približuje E. Jacková.

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla síce podľa jej slov v § 18 explicitne neuvádza, že pri kontrole poistenia zodpovednosti je vodič povinný preukázať sa práve papierovou formou zelenej karty, no na druhej strane v zákone nie je uvedené, že zelená karta môže mať elektronickú podobu. „Zákon sa v tomto smere dlhodobo nemenil, to znamená, že za súčasnej právnej úpravy platí pre preukazovanie existencie poistenia zodpovednosti papierová forma zelenej karty,“ dodáva E. Jacková.

Na druhej strane si však myslí, že nič nebráni tomu, aby zákonodarca upravil povinnosť preukazovať sa elektronickou verziou zelenej karty na území Slovenska. „Je však dôležité odlíšiť situáciu, kedy táto istá zelená karta bude slúžiť ako dokument v zahraničí. Vtedy už musí byť v papierovej podobe,“ podotýka.

Na elektronizácii systému sa stále pracuje

Na jednotný elektronický systém, respektíve register, v ktorom bude možné zaznamenávanie a overovanie uzatvoreného PZP, sa však stále čaká. Hoci v digitálnej podobe už databáza vozidiel na overenie uzatvoreného PZP existuje, stále je to len neoficiálna databáza, ktorá nemá povahu verejného registra. Jej správcom je SKP, pričom prístup do nej majú aj zložky Ministerstva vnútra SR.

Podľa slov E. Jackovej Rada kancelárie, ktorá združuje všetky národné kancelárie Systému zelenej karty, na projekte elektronickej zelenej karty pracuje, no podmienkou pre spustenie projektu do praxe je existencia databáz zelených kariet vo všetkých štátoch Systému zelenej karty. Preto zatiaľ podľa nej nemožno očakávať, že by projekt zrealizovala v krátkom čase.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
31.3.2023 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok sú stabilné, neklesajú, no ani nestúpajú

Čerpacie stanice po nedávnom prepisovaní cenoviek pohonných látok zaznamenali pokojný týždeň. Priemerné ceny 95-oktánového benzínu a ...

31.3.2023 Redakcia FinReport

Mnohí ľudia majú problémy so splácaním dlhov, hrozia im exekúcie

Viac ako 15-percentná inflácia valcuje rozpočty slovenských domácností. Reálne mzdy klesajú, spotrebitelia pociťujú, že im bežné ...

31.3.2023 Redakcia FinReport

Najzraniteľnejší občania dostanú jednorazový 100-eurový finančný príspevok

Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva dostanú finančnú pomoc. Občania, ktorí majú za posledného pol roka mesačný príjem menší ako ...

31.3.2023 Zuzana Fryč

Parlament schválil novelu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. Ktoré mamičky dostanú viac peňazí?

Parlament schválil zmeny vo výške príspevku pri narodení dieťaťa. Po novom rodičia pri štvrtom narodenom dieťati dostanú rovnaký ...

31.3.2023 Redakcia FinReport

Poslanci rozhodli: Spotrebná daň z liehu sa zvyšuje o 30 %

Poslanci Národnej rady SR rozhodli, že od 1. apríla 2023 nadobudne účinnosť novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou ...

31.3.2023 Martin Jamnický

Tohtoročná Veľká noc nebude štedrá. Slováci plánujú šetriť viac ako v predchádzajúcich rokoch

Slováci sa, v porovnaní s minulým rokom, plánujú počas Veľkej noci viac uskromniť. Môžu za to vysoké ceny potravín, ale aj neistá ...

30.3.2023 Martin Jamnický

DSS Uniqa dostala 25-tisícovú pokutu. Podľa NBS mala poslať klientom nepravdivé informácie

Národná banka Slovenska (NBS) opäť pokutovala. Tentoraz od nej dostala pokutu vo výške 25-tisíc eur dôchodková správcovská spoločnosť ...

28.3.2023 Dominik Horváth

Európske banky zažívajú ťažké časy. Ďalším dielikom padajúceho domina môže byť Deutsche Bank

Krach troch amerických bánk za tri dni v polovičke marca otriasol nielen americkým bankovým sektorom, ale postupne sa preniesol aj na európsky ...

27.3.2023 Redakcia FinReport

Slováci radi platia rýchlo a digitálne. Mesačne zrealizujeme 3 milióny okamžitých platieb

Spustenie superrýchlych medzibankových platieb v minulom roku našlo silnú odozvu medzi občanmi. Okamžité platby sú súčasťou každodenného ...

24.3.2023 Robert Juriš

365.bank dostala od Finančnej spravodajskej jednotky pokutu 2 milióny eur, jej závery odmieta

Finančná spravodajská jednotka Prezídia policajného zboru uložila 365.bank pokutu vo výške dva milióny. Informuje o tom Polícia SR na ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

NBS zverejnila klimatickú správu o uhlíkovej stope svojho investičného portfólia

Zanedbaná ochrana životného prostredia si vyberá svoju daň, a preto je trendom doby sledovanie uhlíkovej stopy jednotlivých rozhodnutí a ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Celoeurópsky platobný systém TARGET2 je aktualizovaný, optimalizuje využitie likvidity

Slovenská banková asociácia pred niekoľkými dňami informovala o technickej aktualizácii celoeurópskeho platobného systému TARGET2, ktorý ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

FED sa rozhodol pre „holubičie“ riešenie. Úrokovú sadzbu zdvihol najmenej, ako sa len dalo

Americký Federálny rezervný systém (FED) upravil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu. Dostal ju tak do pásma 4,75 ...

22.3.2023 Redakcia FinReport

Poisťovne intenzívne riešia škody po požiari v Banke lásky a ďalších budovách v Banskej Štiavnici

Minimálne tri veľké poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu majú v súvislosti s víkendovým požiarom v Banskej Štiavnici plné ruky ...

21.3.2023 Roland Régely

Úroky bankových vkladov na Slovensku konečne rastú, no na infláciu to stačiť nebude

Úroky z bankových vkladov na Slovensku začali v minulom roku rásť, čo okamžite vzbudilo záujem aj zo strany spotrebiteľov. Finančné domy ...

21.3.2023 Redakcia FinReport

ČSOB zvyšuje úrokové sadzby svojich hypoték. Ročný fix má drahší ako 20-ročný

Len pred niekoľkými dňami zvyšovali úrokové sadzby svojich úverov štyria veľkí hráči na slovenskom hypotekárnom trhu. Po víkende sa k ...

20.3.2023 Dominik Horváth

Americké banky zažili najhorší týždeň od roku 2008, v Európe by sa vraj niečo také nestalo

Mnohí ľudia majú ešte stále v živej pamäti finančnú krízu z roku 2008, ktorú spustil krach amerického bankového sektora. Udalosti ...

20.3.2023 Redakcia FinReport

Credit Suisse prevezme konkurenčná UBS a „pomoci“ od konkurencie sa dostane aj americkej Signature Bank

Riešenie pre klientov v poradí tretej americkej skrachovanej banky je už na svete. Väčšinu vkladov a časť úverov klientov Signature Bank ...

Mobilná aplikácia