Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Zelenú kartu môžu vodiči v Česku predložiť aj v elektronickej podobe, na Slovensku to stále nie je samozrejmosťou

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia (PZP) už vodiči v Česku nemusia mať pri sebe výlučne len v papierovej podobe. Doklad o PZP vo forme takzvanej zelenej karty môže mať u našich susedov aj elektronickú podobu. U nás však Slovenská asociácia poisťovní trvá na preukazovaní existencie poistenia len v listinnej podobe. Ministerstvo financií SR má na to však iný názor.

zelená karta

Foto: FR

Zaznamenali sme viacero zmien

Majitelia vozidiel preukazujú prostredníctvom zelenej karty uzatvorené a zaplatené povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou daného motorového vozidla.

V súvislosti so zelenou kartou došlo už v minulosti k viacerým úpravám, keď sa okrem zmeny pôvodnej zelenej farby na bielu zmenil aj formát dokladu. Namiesto obojstrannej karty sa vydáva už len jednostranná, čo uľahčuje jej vytlačenie na domácej tlačiarni.

Na tieto zmeny už dlhšie reagujú aj poisťovne, ktoré už od minulého roka zasielajú svojim klientom zelenú kartu elektronicky. Ide o klientov, s ktorými má poisťovňa uzatvorenú dohodu o elektronickej komunikácii. Naopak, tým, ktorí s poisťovňou zatiaľ takto nekomunikujú, posiela poisťovňa aj naďalej tento doklad poštou.

V Česku stačí doklad uložený v mobile

Ministerstvo financií Českej republiky (MF ČR) už takmer pred rokom rozhodlo, že pri cestnej kontrole si vodiči splnia svoju povinnosť predložením zelenej karty aj v elektronickej podobe, napríklad na displeji mobilného telefónu.

Keď ministerstvo dospelo k tomuto záveru, zrušilo rozhodnutie správnych orgánov nižších stupňov, ktoré, naopak, vychádzali z právneho názoru, že zelenú kartu je potrebné predložiť výlučne v listinnej podobe.

Ministerstvo financií sa pritom oprelo najmä o skutočnosť, že zákon o poistení zodpovednosti za prevádzkovanie vozidla požiadavku na podobu zelenej karty nestanovuje, preto môže ísť nielen o listinnú, ale aj o elektronickú podobu.

Vo svojom rozhodnutí bralo do úvahy aj to, že zelená karta v papierovej podobe nemá žiadne zvláštne ochranné prvky, z čoho vyplynulo, že doklad o PZP predložený v elektronickej podobe na displeji telefónu má úplne rovnocennú preukaznú funkciu ako zelená karta v listinnej podobe.

Zelenú kartu umiestnili priamo do poistnej aplikácie

Na toto rozhodnutie zareagovali v Česku veľmi rýchlo aj niektoré poisťovne. „Hneď ako sme sa o rozhodnutí dozvedeli, pripravili sme zelenú kartu v digitálnej podobe priamo v našej aplikácii,“ hovorí spoluzakladateľ Pillow poisťovne Martin Podávka. Súčasťou aplikácie je pre každý prípad aj opis záväzného stanoviska Ministerstva financií ČR.

Na Slovensku to nie je jednoznačné

Pozreli sme sa preto na to, ako si slovenský zákon o PZP vykladá Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). V zákone o PZP v § 18 ods. 1 je totiž táto povinnosť definovaná takto: „Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu príslušníka policajného zboru predložiť.“ Nedefinuje sa teda konkrétna forma tohto dokladu. 

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová na otázku reagovala bez konkrétnej odpovede, keďže podľa jej slov preukazovanie potvrdenia o PZP elektronicky, zmena farby karty, prípadne zmena obsahu poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nie je v gescii Ministerstva vnútra SR. S touto otázkou nás odkázala na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (SKP).

Názory Ministerstva financií SR a SKP sa však v tejto otázke úplne rozchádzajú. Kým tlačový odbor ministerstva uvádza, že zákon o PZP stanovuje povinnosť mať pri sebe zelenú kartu, pričom nešpecifikuje, či musí byť v listinnej podobe, SKP trvá na tom, že na preukázanie existencie PZP je za súčasnej právnej úpravy na Slovensku potrebná papierová forma zelenej karty.

„Cieľom ustanovenia podľa ministerstva je, aby príslušník Policajného zboru SR mal možnosť overiť, či je dané vozidlo poistené. Podľa nášho výkladu je uvedený cieľ možné dosiahnuť aj elektronickou formou preukázania zelenej karty,“ tvrdí tlačový odbor Ministerstva financií SR.

Problém by mohol byť aj v zahraničí

Manažérka pre komunikáciu SKP a SLASPO Eva Jacková argumentuje tým, že zelená karta je medzinárodný dokument, ktorým motorista preukazuje existenciu poistenia zodpovednosti aj v zahraničí. Upozorňuje preto na to, že ak by vodič mal pri prevádzke vozidla  pri sebe iba elektronickú podobu zelenej karty, s ktorou by vycestoval do zahraničia, môže čeliť problémom pri kontrole na hraniciach alebo v bežnej cestnej premávke, pretože takýto doklad by nemusel byť uznaný.

„S ohľadom na to, že vo väčšine krajín, v ktorých funguje Systém zelenej karty, neexistujú databázy zelených kariet, kde by si kontrolné orgány (hraničná či dopravná polícia – pozn. red.) mohli overiť platnosť tejto karty, motorista preto poistenie preukazuje papierovým dokumentom,“ približuje E. Jacková.

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla síce podľa jej slov v § 18 explicitne neuvádza, že pri kontrole poistenia zodpovednosti je vodič povinný preukázať sa práve papierovou formou zelenej karty, no na druhej strane v zákone nie je uvedené, že zelená karta môže mať elektronickú podobu. „Zákon sa v tomto smere dlhodobo nemenil, to znamená, že za súčasnej právnej úpravy platí pre preukazovanie existencie poistenia zodpovednosti papierová forma zelenej karty,“ dodáva E. Jacková.

Na druhej strane si však myslí, že nič nebráni tomu, aby zákonodarca upravil povinnosť preukazovať sa elektronickou verziou zelenej karty na území Slovenska. „Je však dôležité odlíšiť situáciu, kedy táto istá zelená karta bude slúžiť ako dokument v zahraničí. Vtedy už musí byť v papierovej podobe,“ podotýka.

Na elektronizácii systému sa stále pracuje

Na jednotný elektronický systém, respektíve register, v ktorom bude možné zaznamenávanie a overovanie uzatvoreného PZP, sa však stále čaká. Hoci v digitálnej podobe už databáza vozidiel na overenie uzatvoreného PZP existuje, stále je to len neoficiálna databáza, ktorá nemá povahu verejného registra. Jej správcom je SKP, pričom prístup do nej majú aj zložky Ministerstva vnútra SR.

Podľa slov E. Jackovej Rada kancelárie, ktorá združuje všetky národné kancelárie Systému zelenej karty, na projekte elektronickej zelenej karty pracuje, no podmienkou pre spustenie projektu do praxe je existencia databáz zelených kariet vo všetkých štátoch Systému zelenej karty. Preto zatiaľ podľa nej nemožno očakávať, že by projekt zrealizovala v krátkom čase.

logo
Prečítajte si tiež:
21.7.2024 Redakcia FinReport

Investície do ochrany životného prostredia v EÚ vlani dosiahli 67 miliárd eur

Európsky štatistický úrad Eurostat odhaduje, že v roku 2023 krajiny Európskej únie investovali do ochrany životného prostredia 67 miliárd ...

21.7.2024 Redakcia FinReport

Počet smrteľných nehôd na Slovensku je alarmujúci, najčastejšou príčinou sú mobily

Podľa Európskej komisie patrí Slovensko aktuálne v rámci Európskej únie k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania: Malé a stredné podniky ich podávali naposledy bez daňových licencií

V tomto roku podávali malé a stredné podniky daňové priznanie posledný raz bez toho, aby museli zohľadňovať daňové licencie. Tie síce ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Firemné vklady na bežných účtoch klesajú, no podnikatelia sú pri investovaní stále mimoriadne opatrní

Slovenskému podnikovému sektoru sa darí – aspoň z pohľadu objemu peňazí, ktoré majú uložené v bankách. Celkové vklady nefinančných ...

19.7.2024 Mário Špilberger

Ako si v zahraničí vybrať hotovosť čo najvýhodnejšie?

Aby sme mali prístup k svojim financiám na dovolenke, je dobré mať so sebou hotovosť v mene danej krajiny, ktorú si môžeme zvyčajne zameniť ...

19.7.2024 Robert Juriš

Priemerná cena bytov ponúkaných v Bratislave prekročila hranicu 5-tisíc eur za meter štvorcový

Trh s bytmi v hlavnom meste pomaly ožíva – pribúdajú nové byty a rastú aj ich predaje. Cena bytov ponúkaných v Bratislave po prvý raz ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Zažívame najväčší IT výpadok v histórii vôbec

Piatok 19. júla na celom svete poznačili mohutné výpadky viacerých kľúčových služieb. Kolabovali banky, letecké spoločnosti, ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Štátnemu rozpočtu má pomôcť nová daň z bankových prevodov

Schyľuje sa k ďalšej dani, na ktorú by sa mali poskladať všetci občania Slovenska. Podľa Denník N vláda chystá zdanenie všetkých ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

ECB svoje sadzby neznížila, zmena príde najskôr v septembri 2024

Inflácia v krajinách eurozóny sa postupne znižuje na úroveň želaných 2 %. V júni tohto roku klesla z májových 2,6 na 2,5 %. Ani to však ...

18.7.2024 Martina Staňová

Klimatické zmeny menia prístup poisťovní k oceňovaniu poistných rizík

Dôsledky klimatických zmien sú čoraz zreteľnejšie. Príkladom je zvyšujúca sa frekvencia prírodných katastrof, akými sú povodne, búrky, ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Union prichádza so zľavami na voľnopredajné lieky

Poisťovňa Union prichádza s novým benefitom. Jej poistenci môžu využívať zľavy na produkty, ktoré podporia ich zdravý životný štýl. ...

17.7.2024 Mário Špilberger

Povolené prečerpanie: Kedy vám môže pomôcť a kedy uškodiť?

Možnosť ísť na bežnom účte do mínusu je na Slovensku dlhodobým a stabilným trendom. Povolené prečerpanie však má vysoké úročenie a ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

Prírodné živly významne zvyšujú náklady na vyplácanie poistných udalostí

Prírodné živly opäť ukázali svoju pravú tvár. Počet škôd spôsobených prírodnými živlami v niekoľkých posledných týždňoch ...

16.7.2024 Redakcia FinReport

Revolut prináša cestovateľský vernostný program

Neobanka Revolut prináša ďalší zaujímavý benefit pre svojich klientov. Je ním celoeurópsky vernostný program Revbody k debetnej karte. ...

15.7.2024 Zuzana Fryč

Ako na poistenie bicyklov či kolobežiek, aby poisťovňa preplatila vzniknutú škodu?

S jarnou sezónou sa na cestách opäť objavilo mnoho bicyklistov a kolobežkárov, ktorí by nemali zabúdať zabezpečiť si svoj dopravný ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

ECB: Viac ako tretina zamestnancov trpí syndrómom vyhorenia

Zamestnanci Európskej centrálnej banky sú ohrozeným druhom. Približne dvaja z piatich (40 %) v súčasnosti čelia syndrómu vyhorenia a ich ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Brigády mladých nie sú bez rizík. Na toto si dávajte pozor!

Práca animátora, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe alebo v ...

10.7.2024 Zuzana Fryč

Poistenie festivalov či športových podujatí je čoraz aktuálnejšie aj kvôli nevyspytateľnému počasiu

Hoci horúce leto je už za nami, hudobné festivaly či športové podujatia však naďalej pokračujú a usporiadatelia aj v súvislosti s čoraz ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay