Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Záujem o poistenie právnej ochrany stúpa, poisťovne reagujú rozširovaním svojej ponuky

Zuzana Fryč Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Poistenie právnej ochrany získava čoraz väčšie povedomie medzi ľuďmi a záujem oň rastie najmä v rámci práva v susedských sporoch či sporoch o náhradu škôd. Prípadov z praxe je mnoho, preto možnosť právnej ochrany pre svojich klientov poskytuje čoraz viac poisťovní. Naposledy sa k nim pridala poisťovňa Union, ktorej Národná banka Slovenska (NBS) povolila rozšírenie poistných aktivít práve o tento druh poistenia.

image

Foto: Shutterstock

 

Susedské spory a náhrada škôd

Približne pred polrokom využívanie poistenia právnej ochrany analyzovala poisťovňa Wüstenrot. Počas dvojročného boja s vírusom COVID-19 zaznamenala zvýšený záujem o poistenie právnej ochrany, a to najmä v susedských sporoch. Za prvých päť mesiacov minulého roka právnici riešili takmer rovnaké množstvo susedských sporov ako za celý rok 2020.

V rámci právneho poradenstva sa klienti Generali obracajú na „svoju“ poisťovňu najmä pri susedských sporoch (30 %) či sporoch o náhradu škôd (24 %). Početné sú aj prípady sporov k dodávateľským službám (17 %) a poradenstva pri zvolení správneho postupu v problémových situáciách (15 %).  Vo všeobecnosti právnici hlásili nárast podaní už predvlani, pričom Slováci sa na nich  najčastejšie obracali v pracovnoprávnych otázkach

Právnu ochranu poisťujú aj ďalšie poisťovne

Poisťovňa Wüstenrot už dlhšie poskytuje plnohodnotné poistenie právnej ochrany. „Toto poistenie slúži klientom vždy, keď sa domnievajú, že boli porušené ich práva. Klienti majú nárok na bezplatné právne konzultácie 24 hodín denne, sedem dní v týždni, či už v pracovnom, trestnom, priestupkovom, susedskom či inom práve,“ približuje hovorca poisťovne Tomáš Ferenčák.

Zároveň dodáva, že právnici poisťovne vykonávajú v mene klientov rôzne právne úkony, pričom poistenie sa dá uzatvoriť aj online. V prípade súdneho sporu poistenie právnej ochrany hradí odmenu advokáta a súdne poplatky.  

Príklad z praxe na využitie poistenia právnej ochrany

Okrem štandardných sporov právnici v mene svojich klientov riešili aj viaceré kuriózne prípady. „Klient sa na nás obrátil s nezvyčajným prípadom. Jeho bezprostredný sused chodil po nociach vyberať odpadky z košov a ukladal ich na svoj pozemok. Svoju činnosť zdôvodňoval zabezpečením správneho triedenia a likvidácie odpadu. Faktom však zostávalo, že s odpadom nič nerobil, len ho u seba skladoval,“ opisuje vedúca oddelenia likvidácie právnej ochrany Wüstenrot Zuzana Štefániková. Právnici poisťovne situáciu riešili prostredníctvom príslušnej samosprávy a okresného úradu, pričom do akcie sa zapojili aj hasiči a polícia. V súčasnosti okresný úrad prípad vrátil mestu, ktoré susedovi klienta uloží pokutu a povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie odpadu.

Od roku 2018 má poistenie právnej ochrany vo svojom portfóliu aj Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá tiež poskytuje ochranu pri presadzovaní klientových práv a úhradu prípadných finančných nákladov s tým spojených.

„Právnik poradí, urobí analýzu a v prípade potreby bude presadzovať oprávnené záujmy klienta mimosúdnou či súdnou cestou. V prípade riešenia sporov poistenie kryje náklady na advokáta, súd, súdom nariadené znalecké posudky, tlmočníkov či náklady na exekúciu,“ vymenúva špecialistka externej komunikácie Helena Kanderková.

V praxi ide o širokú škálu oblastí, v ktorých poistený môže získať pomoc, či už v základných oblastiach života, ako v osobnom živote, v pracovnom živote, pri užívaní nehnuteľnosti, vedení cudzích dopravných prostriedkov, alebo pri prevádzke vlastného motorového vozidla.

Ďalšie príklady z praxe

Podľa H. Kanderkovej môže ísť o najrôznejšie situácie, napríklad, ak klienta zrazil cyklista a spôsobil mu úraz, ak zamestnávateľ klientovi už mesiace nevyplatil zaslúženú mzdu, ak klient dostal neoprávnenú výpoveď, ak neoprávnene prišiel o vodičský preukaz, ak mu sused vytopil byt, alebo mu znepríjemňuje život, ak si klient objednal nekvalitný tovar, alebo ak mu predajca odmieta uznať reklamáciu.

Poistenie sa dá uzavrieť buď pre seba, alebo pre členov rodiny, pričom výška poistného sa odvíja najmä od výšky poistnej sumy, ktorú si klient stanoví sám.

Poistenie ochrany práv v Allianz – SP kryje pomoc v 8 právnych oblastiach:

1) Náhrada škody pri poškodení zdravia či majetku.

2) Trestné a priestupkové právo – pomoc v prípade, ak ste boli obvinení zo spáchania neúmyselného trestného činu alebo priestupku.

3) Vlastnícke spory – právnu ochranu môžete využiť, aj keď niekto neoprávnene zasahuje do vlastníctva vášho hnuteľného majetku či nehnuteľnosti, alebo s nimi neoprávnene nakladá.

4) Pracovné spory – ak zamestnávateľ poruší pravidlá a podmienky vašej pracovnej zmluvy alebo zákon.

5) Poistné spory – ak vaša poisťovňa nedodrží podmienky poistnej zmluvy, napríklad neoprávnene kráti či zamietne poistné plnenie.

6) Zmluvné spory – ak nie sú dodržané podmienky zmlúv, ktoré ste uzatvorili, napríklad dodávateľ nedodá tovar či službu v požadovanom čase, kvalite alebo cene.

7) Susedské spory – ak váš sused porušuje pravidlá susedského spolunažívania a vplýva tak na váš život či majetok.

8) Preukazy – pomoc, ak vám polícia odobrala vodičský či technický preukaz.

Aj v rámci asistenčných služieb

Poisťovňa Generali samostatný produkt poistenia právnej ochrany neposkytuje, no určité úkony právneho poradenstva si klienti môžu pripoistiť v rámci prémiových asistenčných služieb pri poistení majetku.

„Asistenčné služby – právne poradenstvo poskytnú klientom v otázke všeobecných právnych informácií, postupov a kontaktov, ale aj pomoc pri komunikácii s jednotlivými úradmi, pri vyplnení formulárov, sťažností a podaní či informácií o nutných dokladoch a o potvrdeniach. Klienti ocenia najmä právne konzultácie v rámci prevencie sporov vzťahujúce sa na poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za spôsobenú škodu,“ vymenúva hovorkyňa Katarína Ondra.

Aj tu sa môže zísť poistenie

Podľa hovorkyne Generali túto službu klienti využijú napríklad v prípadoch, ak klienta zažaluje sused za škodu, ktorú mu spôsobil vytopením alebo požiarom v jeho byte, alebo mesto, ak následkom výbuchu v byte dôjde k poškodeniu mestského majetku. „Naopak, ak niekto spôsobí škodu klientovi a on nebude súhlasiť s navrhovaným odškodnením, asistenčné služby mu zabezpečia znalecký posudok, ktorý posúdi spornú výšku škody, ktorá bola spôsobená treťou osobou v jeho dome, byte alebo domácnosti,“ dodáva K. Ondra.

Poistenie práv pre podnikateľov

Poisťovňa Uniqa poskytuje túto službu výhradne podnikateľom, pričom poistné plnenie siaha až do výšky 23 300 eur za jedno poistné obdobie. Vybrať advokáta v prípade potreby si klient môže podľa vlastného výberu.

V rámci tohto poistenia poistený získava nárok na úhradu nákladov spojených so súdnymi spormi, zastupovaním advokátom, poplatkami notárovi, svedočným alebo vypracovaním znaleckého posudku. Poistiť sa dá krytie podnikateľa, vodiča alebo vlastníka motorových vozidiel.

Navyše poistený môže získať aj bezúročnú pôžičku na kauciu do výšky 6 638,78 eura.  Platnosť poistenia sa vzťahuje na územie celej EÚ, Nórska, Švajčiarska a Chorvátska.

Prípady, v ktorých pomôže toto poistenie podnikateľovi

V dôsledku dopravnej nehody, ktorú podnikateľ nezavinil, zostal práceneschopný a na základe toho si od vinníka nárokuje bolestné, ušlú mzdu alebo ušlý zisk. Alebo napríklad, ak zamestnanec podnikateľa pod vplyvom alkoholu spôsobí škodu v jeho firme a odmieta prevziať zodpovednosť a niesť následky. Podnikateľ sa bude domáhať svojich práv, v čom mu pomôže práve poisťovňa.

Nové povolenie už od mája

Medzi poisťovne, ktoré chcú poskytovať poistenie právnej ochrany, sa nedávno zaradila aj poisťovňa Union, ktorá získala povolenie od NBS na rozšírenie svojich poistných aktivít. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. mája 2022. „Predpokladáme, že budeme toto poistenie ponúkať ako pripoistenie k existujúcim produktom, konkrétne k poisteniu majetku približne od štvrtého kvartálu 2022,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Poisťovňa zatiaľ neprezradila, aké druhy práv by toto poistenie malo zahŕňať. „Konkrétne atribúty pripoistenia právnej ochrany ešte nie sú finálne a nemôžme ich zverejniť, keďže zavedenie tohto pripoistenia podlieha internému schvaľovaciemu procesu,“ dopĺňa hovorkyňa, ktorá potvrdila, že poistenie právnej ochrany bude určené retailovým klientom.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
30.6.2022 Magdaléna Švančarková

Cestovatelia, pozor – kreditky Diners Club končia, tak aby vám to nepokazilo dovolenku

Výhody, zľavy, špeciálne salóniky a miliónové poistné krytie pri cestovnom poistení patrili medzi bonusy kreditnej karty Diners Club. Tá ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Christina Lagardová: Éra ultranízkej inflácie sa už pravdepodobne nevráti

„Éra ultranízkej inflácie v eurozóne sa už pravdepodobne nevráti,“ povedala prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Dnes je posledný deň na podanie odloženého daňového priznania

Na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, ako aj na zaplatenie dane za rok 2021, zostávajú už posledné hodiny. Tým, ktorí ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Finanční riaditelia spoločnosti Achmea si na Slovensku a v Grécku vymenia svoje pozície

Po piatich rokoch pôsobenia v slovenskom Unione, ktorý je dcérskou spoločnosťou holandskej firmy Achmea, bol finančný riaditeľ (CFO) René ...

30.6.2022 Naďa Černá

Netflix má na Slovensku nového konkurenta v podobe Disney+. Obe spoločnosti majú problém

Dlho očakávaný príchod streamovacej platformy Disney+ sa stal realitou už aj na Slovensku. Pre diváka to znamená rozšírenie ponuky o ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny bude v júli, auguste a septembri 2022 až trikrát vyšší, ako bol doteraz. Po novom bude ...

29.6.2022 Monika Jakábová

Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia

Drahšie vklady, doručenie výpisov poštou či služby v pobočkách. Mnohé banky menia s príchodom letných mesiacov svoje cenníky. Zmeny ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Počet vykradnutých bytov za prvých päť mesiacov roka 2022 stúpol takmer o polovicu

Za prvých päť mesiacov tohto roka stúpol počet vlámaní. Podľa štatistík Policajného zboru SR ide o medziročný nárast o 24 %, v prípade ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Tatra banka opäť zvyšuje úrokové sadzby svojich hypoték

K bankám, ktoré aj v júni 2022 zvýšili úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov, sa pridala aj Tatra banka. Takmer dva mesiace dokázala ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot končí aj ČSOB stavebná sporiteľňa

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot ide do útlmu aj ČSOB stavebná sporiteľňa. Rozhodla sa, že od 1. júla 2022 už nebude uzatvárať žiadne ...

27.6.2022 Robert Juriš a Roland Régely

Už len jedna hypotéka na trhu sa drží pod 1 %, úroky tých najdrahších sa dostali aj cez 4 %

Zdražovanie hypoték na Slovensku stále trvá. Cez víkend zvýšila úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov Prima banka. Dnes tak urobila ...

26.6.2022 Redakcia FinReport

S platobnou kartou na dovolenke – pozor na poplatky, drahé konverzie či skimming

Dovolenkové obdobie sa spája s pohodou a platenie kartami túto pohodu umožňuje aj pri nakupovaní. Turisti by si však ešte pred cestou mali ...

24.6.2022 Robert Juriš

NBS: Banky budú musieť vytvárať väčší kapitálový vankúš

Zadlženosť súkromného sektora rastie. Domácnosti sa obávajú stúpajúcich cien nehnuteľností, zvyšujúcich sa úrokových sadzieb úverov a ...

23.6.2022 Zuzana Fryč

Dopravné nehody bez zranení už nebude riešiť polícia, ale priamo poisťovne

Novela zákona o cestnej premávke prináša viacero zmien a medzi nimi aj jednu zásadnú novinku – k dopravným nehodám, pri ktorých sa nikto ...

23.6.2022 Redakcia FinReport

Vodiči pozor, z nových zelených kariet vyškrtli Rusko aj Bielorusko

Vojna na Ukrajine ovplyvnila aj povinné zmluvné poistenie (PZP) motorových vozidiel. Po novom je už na medzinárodnej automobilovej poisťovacej ...

20.6.2022 Robert Juriš

NBS: Najzraniteľnejší klienti nevyužili príležitosť na refixáciu úrokov svojich hypoték dostatočne

Na Slovensku sme v súvislosti s hypotekárnymi úvermi počas uplynulých rokov poznali len pokles. Bol oveľa výraznejší ako v iných krajinách ...

17.6.2022 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa opäť zvyšuje úrokové sadzby svojich hypoték

Najväčšia slovenská banka – Slovenská sporiteľňa opätovne zvyšuje úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov. Zmena sa týka úverov, ...

15.6.2022 Redakcia FinReport

VÚB banka už piatykrát zvyšuje úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov

Zdražovanie hypotekárnych úverov sa v júni mierne spomalilo, ale neprestáva. Po UniCredit Bank sa k nemu rozhodla pristúpiť aj VÚB banka. Od ...

Aplikácia

 1. 1.
  Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne
 2. 2.
  Christina Lagardová: Éra ultranízkej inflácie sa už pravdepodobne nevráti
 3. 3.
  Netflix má na Slovensku nového konkurenta v podobe Disney+. Obe spoločnosti majú problém
 4. 4.
  Cestovatelia, pozor – kreditky Diners Club končia, tak aby vám to nepokazilo dovolenku
 5. 5.
  Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia