Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Záujem o poistenie právnej ochrany stúpa, poisťovne reagujú rozširovaním svojej ponuky

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Poistenie právnej ochrany získava čoraz väčšie povedomie medzi ľuďmi a záujem oň rastie najmä v rámci práva v susedských sporoch či sporoch o náhradu škôd. Prípadov z praxe je mnoho, preto možnosť právnej ochrany pre svojich klientov poskytuje čoraz viac poisťovní. Naposledy sa k nim pridala poisťovňa Union, ktorej Národná banka Slovenska (NBS) povolila rozšírenie poistných aktivít práve o tento druh poistenia.

poistenie právnej ochrany

Foto: Shutterstock

 

Susedské spory a náhrada škôd

Približne pred polrokom využívanie poistenia právnej ochrany analyzovala poisťovňa Wüstenrot. Počas dvojročného boja s vírusom COVID-19 zaznamenala zvýšený záujem o poistenie právnej ochrany, a to najmä v susedských sporoch. Za prvých päť mesiacov minulého roka právnici riešili takmer rovnaké množstvo susedských sporov ako za celý rok 2020.

V rámci právneho poradenstva sa klienti Generali obracajú na „svoju“ poisťovňu najmä pri susedských sporoch (30 %) či sporoch o náhradu škôd (24 %). Početné sú aj prípady sporov k dodávateľským službám (17 %) a poradenstva pri zvolení správneho postupu v problémových situáciách (15 %).  Vo všeobecnosti právnici hlásili nárast podaní už predvlani, pričom Slováci sa na nich  najčastejšie obracali v pracovnoprávnych otázkach

Právnu ochranu poisťujú aj ďalšie poisťovne

Poisťovňa Wüstenrot už dlhšie poskytuje plnohodnotné poistenie právnej ochrany. „Toto poistenie slúži klientom vždy, keď sa domnievajú, že boli porušené ich práva. Klienti majú nárok na bezplatné právne konzultácie 24 hodín denne, sedem dní v týždni, či už v pracovnom, trestnom, priestupkovom, susedskom či inom práve,“ približuje hovorca poisťovne Tomáš Ferenčák.

Zároveň dodáva, že právnici poisťovne vykonávajú v mene klientov rôzne právne úkony, pričom poistenie sa dá uzatvoriť aj online. V prípade súdneho sporu poistenie právnej ochrany hradí odmenu advokáta a súdne poplatky.  

Príklad z praxe na využitie poistenia právnej ochrany

Okrem štandardných sporov právnici v mene svojich klientov riešili aj viaceré kuriózne prípady. „Klient sa na nás obrátil s nezvyčajným prípadom. Jeho bezprostredný sused chodil po nociach vyberať odpadky z košov a ukladal ich na svoj pozemok. Svoju činnosť zdôvodňoval zabezpečením správneho triedenia a likvidácie odpadu. Faktom však zostávalo, že s odpadom nič nerobil, len ho u seba skladoval,“ opisuje vedúca oddelenia likvidácie právnej ochrany Wüstenrot Zuzana Štefániková. Právnici poisťovne situáciu riešili prostredníctvom príslušnej samosprávy a okresného úradu, pričom do akcie sa zapojili aj hasiči a polícia. V súčasnosti okresný úrad prípad vrátil mestu, ktoré susedovi klienta uloží pokutu a povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie odpadu.

Od roku 2018 má poistenie právnej ochrany vo svojom portfóliu aj Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá tiež poskytuje ochranu pri presadzovaní klientových práv a úhradu prípadných finančných nákladov s tým spojených.

„Právnik poradí, urobí analýzu a v prípade potreby bude presadzovať oprávnené záujmy klienta mimosúdnou či súdnou cestou. V prípade riešenia sporov poistenie kryje náklady na advokáta, súd, súdom nariadené znalecké posudky, tlmočníkov či náklady na exekúciu,“ vymenúva špecialistka externej komunikácie Helena Kanderková.

V praxi ide o širokú škálu oblastí, v ktorých poistený môže získať pomoc, či už v základných oblastiach života, ako v osobnom živote, v pracovnom živote, pri užívaní nehnuteľnosti, vedení cudzích dopravných prostriedkov, alebo pri prevádzke vlastného motorového vozidla.

Ďalšie príklady z praxe

Podľa H. Kanderkovej môže ísť o najrôznejšie situácie, napríklad, ak klienta zrazil cyklista a spôsobil mu úraz, ak zamestnávateľ klientovi už mesiace nevyplatil zaslúženú mzdu, ak klient dostal neoprávnenú výpoveď, ak neoprávnene prišiel o vodičský preukaz, ak mu sused vytopil byt, alebo mu znepríjemňuje život, ak si klient objednal nekvalitný tovar, alebo ak mu predajca odmieta uznať reklamáciu.

Poistenie sa dá uzavrieť buď pre seba, alebo pre členov rodiny, pričom výška poistného sa odvíja najmä od výšky poistnej sumy, ktorú si klient stanoví sám.

Poistenie ochrany práv v Allianz – SP kryje pomoc v 8 právnych oblastiach:

1) Náhrada škody pri poškodení zdravia či majetku.

2) Trestné a priestupkové právo – pomoc v prípade, ak ste boli obvinení zo spáchania neúmyselného trestného činu alebo priestupku.

3) Vlastnícke spory – právnu ochranu môžete využiť, aj keď niekto neoprávnene zasahuje do vlastníctva vášho hnuteľného majetku či nehnuteľnosti, alebo s nimi neoprávnene nakladá.

4) Pracovné spory – ak zamestnávateľ poruší pravidlá a podmienky vašej pracovnej zmluvy alebo zákon.

5) Poistné spory – ak vaša poisťovňa nedodrží podmienky poistnej zmluvy, napríklad neoprávnene kráti či zamietne poistné plnenie.

6) Zmluvné spory – ak nie sú dodržané podmienky zmlúv, ktoré ste uzatvorili, napríklad dodávateľ nedodá tovar či službu v požadovanom čase, kvalite alebo cene.

7) Susedské spory – ak váš sused porušuje pravidlá susedského spolunažívania a vplýva tak na váš život či majetok.

8) Preukazy – pomoc, ak vám polícia odobrala vodičský či technický preukaz.

Aj v rámci asistenčných služieb

Poisťovňa Generali samostatný produkt poistenia právnej ochrany neposkytuje, no určité úkony právneho poradenstva si klienti môžu pripoistiť v rámci prémiových asistenčných služieb pri poistení majetku.

„Asistenčné služby – právne poradenstvo poskytnú klientom v otázke všeobecných právnych informácií, postupov a kontaktov, ale aj pomoc pri komunikácii s jednotlivými úradmi, pri vyplnení formulárov, sťažností a podaní či informácií o nutných dokladoch a o potvrdeniach. Klienti ocenia najmä právne konzultácie v rámci prevencie sporov vzťahujúce sa na poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za spôsobenú škodu,“ vymenúva hovorkyňa Katarína Ondra.

Aj tu sa môže zísť poistenie

Podľa hovorkyne Generali túto službu klienti využijú napríklad v prípadoch, ak klienta zažaluje sused za škodu, ktorú mu spôsobil vytopením alebo požiarom v jeho byte, alebo mesto, ak následkom výbuchu v byte dôjde k poškodeniu mestského majetku. „Naopak, ak niekto spôsobí škodu klientovi a on nebude súhlasiť s navrhovaným odškodnením, asistenčné služby mu zabezpečia znalecký posudok, ktorý posúdi spornú výšku škody, ktorá bola spôsobená treťou osobou v jeho dome, byte alebo domácnosti,“ dodáva K. Ondra.

Poistenie práv pre podnikateľov

Poisťovňa Uniqa poskytuje túto službu výhradne podnikateľom, pričom poistné plnenie siaha až do výšky 23 300 eur za jedno poistné obdobie. Vybrať advokáta v prípade potreby si klient môže podľa vlastného výberu.

V rámci tohto poistenia poistený získava nárok na úhradu nákladov spojených so súdnymi spormi, zastupovaním advokátom, poplatkami notárovi, svedočným alebo vypracovaním znaleckého posudku. Poistiť sa dá krytie podnikateľa, vodiča alebo vlastníka motorových vozidiel.

Navyše poistený môže získať aj bezúročnú pôžičku na kauciu do výšky 6 638,78 eura.  Platnosť poistenia sa vzťahuje na územie celej EÚ, Nórska, Švajčiarska a Chorvátska.

Prípady, v ktorých pomôže toto poistenie podnikateľovi

V dôsledku dopravnej nehody, ktorú podnikateľ nezavinil, zostal práceneschopný a na základe toho si od vinníka nárokuje bolestné, ušlú mzdu alebo ušlý zisk. Alebo napríklad, ak zamestnanec podnikateľa pod vplyvom alkoholu spôsobí škodu v jeho firme a odmieta prevziať zodpovednosť a niesť následky. Podnikateľ sa bude domáhať svojich práv, v čom mu pomôže práve poisťovňa.

Nové povolenie už od mája

Medzi poisťovne, ktoré chcú poskytovať poistenie právnej ochrany, sa nedávno zaradila aj poisťovňa Union, ktorá získala povolenie od NBS na rozšírenie svojich poistných aktivít. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. mája 2022. „Predpokladáme, že budeme toto poistenie ponúkať ako pripoistenie k existujúcim produktom, konkrétne k poisteniu majetku približne od štvrtého kvartálu 2022,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Poisťovňa zatiaľ neprezradila, aké druhy práv by toto poistenie malo zahŕňať. „Konkrétne atribúty pripoistenia právnej ochrany ešte nie sú finálne a nemôžme ich zverejniť, keďže zavedenie tohto pripoistenia podlieha internému schvaľovaciemu procesu,“ dopĺňa hovorkyňa, ktorá potvrdila, že poistenie právnej ochrany bude určené retailovým klientom.

logo
Prečítajte si tiež:
18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Experiment: Odstrašujúco ladená komunikácia priniesla do štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur

Viac ako 180-tisíc živnostníkom každoročne vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, alebo sa mení výška ich vymeriavacieho ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

16.5.2024 Mário Špilberger

Poistenie na hory vám dokáže ušetriť stovky a možno aj desaťtisíce eur

Jednodňové poistenie turistu vyjde aj menej ako na jedno euro, no pokryje náklady horskej záchrannej služby nad rámec verejného zdravotného ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Skupina J&T dosiahla vlani rekordný zisk 278,7 milióna eur

Bankový holding J&T FINANCE GROUP SE uzavrel minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom v celkovej výške 278,7 milióna eur. V ...

16.5.2024 Martin Jamnický

Zdravotné poisťovne v prvom štvrťroku 2024 zaznamenali stratu 23,2 milióna eur

Hoci zdravotné poisťovne vlani vygenerovali zisk, z ktorého dokázali vyplatiť svojim akcionárom aj dividendy, v prvom štvrťroku tohto roku sa ...

15.5.2024 Redakcia FinReport

Poisťovatelia sa čoraz viac zameriavajú na kryptotrh a poisťovanie kryptopodvodov

Globálny poisťovací priemysel obracia svoju pozornosť na nové riziká, ktoré v súčasnosti predstavujú najmä kryptomeny a digitálne ...

15.5.2024 Martin Jamnický

Slovenská sporiteľňa: Niektoré služby budú drahšie

Banky priebežne upravujú cenníky svojich služieb podľa toho, ako to vyhovuje ich cenovej politike a stratégii. Slovenská sporiteľňa sa ...

14.5.2024 Zuzana Fryč

Poisťovne: Okrem poistenia ponúkajú aj úvery, investovanie či dôchodkové sporenie

Časy, keď poisťovne ponúkali výhradne len rôzne možnosti poistenia, sú minulosťou. Okrem nich totiž niektoré rozširujú svoju ponuku o ...

10.5.2024 Mário Špilberger

Hypotéku na mobilný dom nedostanete, na montovaný však áno

Kto by netúžil mať domček blízko prírody? Kým lacnejší mobilný dom zoženiete aj za 15-tisíc eur, luxusnejšie varianty, často aj ...

10.5.2024 Redakcia FinReport

ČSOB nahradí štyri balíky služieb dvomi novými účtami

Banka končí s predajom niektorých svojich balíkových služieb. Ich obsah, teda účty Pohoda, FUN a Sloník, zostávajú aj naďalej v ...

9.5.2024 Robert Juriš

Niektoré banky úrokové sadzby hypoték zvyšujú, iné ich znižujú. Trend do budúcnosti je nejasný

Úrokové sadzby bánk sa začínajú hýbať. Na prelome apríla a mája 2024 upravovali podmienky svojich hypoték hneď tri banky pôsobiace na ...

6.5.2024 Redakcia FinReport

Zdravotné poisťovne vyplatili dividendy akcionárom, hoci v tomto roku očakávajú stratu

Zdravotná poisťovňa Dôvera vyplatila svojim akcionárom dividendy vo výške takmer 20 miliónov eur a zdravotná poisťovňa Union vo výške ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay