Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

V online uzatváraní poistných zmlúv stále dominuje neživotné poistenie

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Uzatváranie zmlúv online v poistnom sektore z roka na rok rastie. Najväčší skok v digitalizácii poistných zmlúv priniesla pandémia koronavírusu, keď si nová situácia sociálneho odstupu žiadala nové riešenia. Online zmluvy si klienti uzatvárajú najmä v neživotnom poistení, pričom v životnom omnoho viac preferujú osobné poradenstvo. Digitálne zručnosti ľudí sa však z roka na rok zlepšujú a po uzatváraní zmlúv online formou siahajú aj seniori.

online zmluvy

Zdroj. Freepik

Pandémia priniesla radikálnu zmenu

Poisťovne sa zhodujú, že veľký posun smerom k online uzatváraniu zmlúv zaznamenali najmä počas pandémie koronavírusu. „U našich klientov z toho obdobia evidujeme až 100-percentný nárast v porovnaní s posledným rokom pred jej začiatkom. Odvtedy sa percento pri online uzatvorených zmluvách každoročne zvyšuje a momentálne predstavuje približne pätinu z uzatvorených poistných zmlúv,“ približuje hovorkyňa Wüstenrot Gabriela Holková.

Aj v Allianz – Slovenskej poisťovni je digitalizácia jedným z hlavných pilierov. „Digitalizáciu výrazne urýchlila najmä pandémia, pričom našich klientov sa snažíme edukovať v tejto oblasti a ukazovať im výhody digitálnej komunikácie,“ opisuje špecialistka externej komunikácie Helena Kanderková.

58979

Hovorkyňa Generali Katarína Ondra dodáva, že mnohí klienti zostali tomuto spôsobu uzatvárania zmlúv verní aj po skončení pandémie. Zároveň sa digitálne zručnosti ľudí z roka na rok zlepšujú a o online uzatváranie zmlúv majú záujem aj seniori.

V posledných rokoch nastal výrazný posun

V poisťovni Generali pomer medzi online a fyzickým uzatváraním zmlúv v posledných rokoch narastá v prospech online, a to najmä u tých poistení, kde klient presne vie, aké poistenie potrebuje.

„Ide o poistenie motorových vozidiel, najmä o povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré si polovica klientov uzatvára online – priamo cez našu webovú stránku alebo cez online porovnávače. V posledných troch rokoch vidíme nárast aj pri poistení havarijných vozidiel, ktoré si viac ako každý štvrtý klient uzatvára online. Záujem o online uzatváranie je aj pri cestovnom poistení, kde ide približne o tretinu zmlúv,“ reaguje K. Ondra.

49190

Aj podľa G. Holkovej digitalizácia zmlúv a poistenia z roka na rok rozhodne napreduje, keďže pre klientov je prirodzenejšie uzatvárať poistné zmluvy prostredníctvom internetu a aj poisťovne „kráčajú s dobou“, keď sa čoraz viac služieb digitalizuje. Poisťovňa tiež neustále inovuje svoje produktové portfólio a prináša nové digitálne riešenia – od kalkulácie poistného, cez online uzatvárania zmlúv, klientsky portál a nahlasovanie poistných udalostí až po samoobhliadky.

Pred desiatimi rokmi bolo online uzatváranie poistných zmlúv len v začiatkoch a týkalo sa vybraných typoch produktov – najmä PZP, ktoré pre klientov predstavovalo povinný, ale aj jednoduchý produkt. Podiel zmlúv uzatvorených online vtedy predstavoval len niečo okolo 4 %, pričom ich počet postupne narastal,“ informuje G. Holková.

Online neživotné poistenie predbehlo životné

Hovorkyňa Wüstenrot zároveň dodáva, že pomer online poistných zmlúv každoročne narastá najmä v prípade neživotného poistenia, pričom podľa aktuálnych údajov poisťovne online uzatvorené poistné zmluvy predstavujú približne 20 % produkcie neživotného poistenia. Naopak, životné poistenie klienti uzatvárajú prostredníctvom finančných poradcov, keďže ide o náročnejší proces, do ktorého vstupuje séria faktorov.

89307

„Vzhľadom na to, že toto poistenie má poskytovať komplexnú ochranu v prípade úmrtia, chorôb, úrazov či straty príjmu, z našej skúsenosti klienti odborné poradenstvo vítajú. Naopak, neživotné poistenie, ako napríklad povinné zmluvné poistenie (PZP) alebo cestovné poistenie, je pre klientov oveľa zrozumiteľnejšie, preto využívajú možnosť uzatvoriť si ho online,“ vysvetľuje G. Holková.

Generali tento rok spustila možnosť uzatvoriť si cez webovú stránku poisťovne okrem rôznych druhov neživotného poistenia aj životné poistenie. „Ide o poistenie bez potreby oceňovania zdravotného stavu, ktorého základom je poistenie pre prípad smrti. K tomuto základnému poisteniu si  môže klient poistiť tiež vybrané úrazové poistenia a poistenie pre prípad rakoviny. Aktuálne sme schopní online poskytovať všetky produkty s výnimkou poistenia veľkých priemyselných rizík,“ spresňuje K. Ondra.

Životné poistenie vyžaduje viac pozornosti

NN Životná poisťovňa napriek svojej špecializácii na životné poistenie jeho online formu neponúka. „Pri uzatváraní životného poistenia sledujeme významné množstvo subjektívnych faktorov – napríklad informácie o zdravotnom stave klienta, rodinnej anamnéze, škodlivých návykoch (fajčenie), súčasných diagnóz či rizikovosti povolania, ako aj očakávania klienta podľa jeho vlastných finančných záväzkov. Každému klientovi chceme poskytnúť poistnú ochranu, ktorá plne zodpovedá jeho individuálnym potrebám a požiadavkám. Aj napriek tomu možnosť online poistenia vnímame ako praktickú pri produktoch neživotného poistenia,“ hovorí marketingový špecialista poisťovne Ján Ďurech.

Čo môže digitalizáciu ešte viac urýchliť

Online priestor sa dlhodobo stáva nástrojom na predaj tovarov či služieb vrátane poistenia. Podľa G. Holkovej v procese digitalizácie poisťovňa naráža na faktor nevedomosti klienta, ktorý ovplyvňuje jeho správanie, a preto siaha po dostupnejších a ľahko zrozumiteľných produktoch, ako je PZP. Zložitejšie produkty, ako je napríklad poistenie privátneho majetku, už skôr necháva na svojho finančného poradcu.

„Ak by sme sa však presunuli len o pár kilometrov k našim južným susedom, poistenie privátneho majetku sa tam v drvivej väčšine predáva online. Je to preto, lebo v minulosti bolo povinné, klienti sú naučení ho chcieť a širšia populácia tak pozná jeho hlbší zmysel či nastavenie,“ tvrdí hovorkyňa.

Zároveň si myslí, že čím viac budú poisťovne pristupovať k redukcii výluk, tým jednoduchšie sa klientom budú poistenia uzatvárať online. Navyše v ostatnom období silnejúci vplyv umelej inteligencie vytvára väčší tlak nielen na poisťovne, ale aj na spotrebiteľov. „Je len otázkou času, keď časť portfólia klienta bude spravovať práve umelá inteligencia. Ak by sme uvažovali ďalej v budúcnosti, časom to môže byť celé portfólio produktov a aj ich následný servis,“ dopĺňa G. Holková.

Limitovať ich môžu viaceré faktory

V takom prípade rozvoj digitalizácie môže podľa nej naraziť na legislatívne pravidlá, zdanenie práce „robotov", či nedostatočné kapacity IT služieb jednotlivých inštitúcií a ich internou komunikáciou alebo komunikáciou so štátnymi orgánmi, ktoré sa digitalizujú nižším tempom, než je to v tvrdom konkurenčnom boji na poistnom trhu.

89036

Ako limitujúci faktor vidí H. Kanderková aj zloženie portfólia, predovšetkým u vekovo starších klientov, ktorí majú stále obmedzený alebo minimálny prístup k internetu a schopnosť komunikovať digitálne.

„Aj napriek rýchlosti a pohodliu, ktoré prináša online uzatváranie poistných zmlúv, pre mnohých klientov zostáva osobný prístup a poradenstvo pri uzatváraní poistenia prioritou. Z nášho pohľadu je tak dôležité prepájanie online biznisu a tradičnej osobnej formy, ktorá zostáva stále dominantným distribučným kanálom,“ uzatvára K. Ondra.

Aké druhy poistenia sa dajú uzatvoriť online

Komplexné životné poistenie je možné aktuálne uzatvoriť online v ČSOB Poisťovni. Tá túto službu ponúka plne digitalizovane, a to aj bez návštevy pobočky či kontaktu s finančným sprostredkovateľom. Uzatvoriť si životné poistenie online však ponúka zároveň aj Generali, a to v základnom krytí, prípadne v komplexnom krytí na základe stretnutia so zástupcom poisťovateľa. 

Allianz – SP ponúka online cestovné poistenie, komplexné poistenie vozidla, poistenie majetku a domácnosti, poistenie do hôr, poistenie storna poplatkov za cestovné služby, zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

ČSOB má okrem online komplexného životného poistenia v ponuke online PZP, havarijné poistenie, cestovné poistenie, poistenie bývania, úrazové poistenie vodiča.

Generali v rámci online neživotného poistenia ponúka PZP, havarijné poistenie, cestovné poistenie, poistenie do hôr, majetkové poistenie, a zároveň aj online životné poistenie, ktoré sa dá uzatvoriť pre jednotlivca alebo celú rodinu a kryje okrem smrti viaceré vážne ochorenia, úrazy, kryje aj úvery, a poistenie je možné uzatvoriť v základnom krytí aj bez skúmania zdravotného stavu.

Kooperativa a Komunálna poisťovňa ponúkajú online PZP, havarijné poistenie, cestovné poistenie, poistenie nehnuteľnostidomácnosti.

NN Životná poisťovňa neponúka možnosť uzatvorenia online poistnej zmluvy, keďže sa špecializuje len na životné poistenie.   

Uniqa má možnosť uzatvorenia online PZP, havarijného poistenia, cestovného poistenia, poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, a zodpovednosti zamestnanca.

Union ponúka online PZP, havarijné poistenie, cestovné poistenie, poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, úrazové poistenie, poistenie onkologických chorôb.

Wüstenrot v rámci neživotného poistenia ponúka online uzatvorenie zmluvy cestovného poistenia, poistenia vozidla, ale aj poistenia majetku. Pri rizikovom životnom poistení môžu klienti uzavrieť zmluvu aj na diaľku, napríklad telefonicky.

logo
Prečítajte si tiež:
14.6.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku dosahuje „príjemných“ 2,2 %, no ceny potravín sa opäť zvyšujú

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2024 mierne vzrástli, medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Kedy nemusia brigádnici platiť preddavky na daň

Obdobie letných brigád prináša zvýšený počet dohôd o brigádnickej práci. Aj z takto nadobudnutých príjmov je potrebné platiť preddavky ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Pohonné látky na Slovensku opäť výrazne zlacneli

Letná motoristická sezóna je v plnom prúde, no ceny pohonných látok namiesto tradičného predprázdninového rastu na Slovensku klesajú. ...

14.6.2024 Mário Špilberger

Spotreba sladených nápojov kvôli dani poklesne, chce to však čas

Nielen tabakové výrobky, ale aj sladené nealkoholické nápoje budú pravdepodobne od nového roka drahšie. Schvaľovanie novej dane je ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Vladimír Cvik je novým Country Managerom porovnávača Superpoistenie.sk

Porovnávač poistení Superpoistenie.sk, ktorý na Slovensku pôsobí už od roku 2007, predstavil nového Country Managera. Stal sa ním Vladimír ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

mBank prináša karty z recyklovaného plastu určené aj pre zrakovo hendikepovaných klientov

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že všetky platobné karty na trhu sú rovnaké. Formátom aj materiálom. Jediným zásadným na prvý pohľad ...

12.6.2024 Mário Špilberger

Poistenie extrémnych športov má niekoľko podôb, no neponúkajú ho všetky poisťovne

Tešíte sa na zdolanie ďalšej skaly? Ste nadšencom potápania, alebo chcete vyskúšať netradičný šport na Slovensku či za našimi ...

10.6.2024 Zuzana Fryč

Poistné zmluvy je potrebné občas aktualizovať. Ako často by sme to mali urobiť?

Zmeny životných situácií či výška inflácie a jej vplyv najmä na majetkové poistenie v posledných rokoch prinášajú otázku, ako často ...

9.6.2024 Roland Régely

Kto má po novom nárok na štátnu pomoc pri zvýšenej splátke hypotéky

Štát priebežne eviduje nízky záujem o príspevok na pomoc pri zvýšených splátkach hypoték. Preto došlo k zmene pravidiel a pomoc do ...

9.6.2024 Redakcia FinReport

Motorkári, bez PZP na cesty ani nechoďte!

Nástup príjemne teplých mesiacov pozval na cesty množstvo motorkárov. V správach sa tak opäť začali objavovať informácie o ich kolíziách ...

7.6.2024 Redakcia FinReport

Pillow poisťovňa dosiahla hneď dva miliardové míľniky

Česká Pillow poisťovňa, ktorá od sklonku uplynulého roku pôsobí aj na Slovensku, po štyri a pol roku svojej činnosti dosiahla dva ...

6.6.2024 Robert Juriš

ECB konečne začala znižovať svoje kľúčové úrokové sadzby

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa konečne rozhodla pristúpiť k uvoľňovaniu svojej sprísnenej monetárnej politiky. Dlho ...

6.6.2024 Roland Régely

Investovanie do kryptomien: Kedy vám môže banka zablokovať či zrušiť účet?

Investovanie na trhu s kryptoaktívami zahŕňa aj rôzne riziká, pričom jedným z nich sú časté podvody. Národná banka Slovenska (NBS) preto ...

6.6.2024 Redakcia FinReport

Záplavy: Poisťovne evidujú stovky poistných udalostí. Ako nahlásiť škody po povodni?

Aktuálna povodňová situácia na Slovensku udržiava v napätí nielen občanov, ktorí bývajú a žijú v blízkosti rozvodnených vodných ...

4.6.2024 Martina Staňová

Banky lákajú klientov na účty s odmenami

V posledných mesiacoch mnohé banky spustili kampane na akvizíciu nových klientov. Za otvorenie účtu ponúkajú finančné odmeny. K získaniu ...

4.6.2024 Redakcia FinReport

Novela zákona o PZP mieri do parlamentných výborov

Príprava dlho očakávanej novely zákona o povinnom zmluvnom poistení vstupuje do ďalšej fázy. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a ...

4.6.2024 Mário Špilberger

Poistenie rakoviny ponúka viacero poisťovní, špeciálny poistný produkt majú iba tri z nich

Hoci počet aj závažnosť onkologických ochorení každoročne narastá, a stúpa aj záujem o samostatné poistenie týchto ochorení, ...

3.6.2024 Mário Špilberger

Keď požiadate banku o vyčíslenie zostatku úveru, pochopí, že to s jeho prenosom inde myslíte vážne

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov sa v posledných mesiacoch stabilizovali na úrovni medzi 4 až 5 %. Výkyvy, obyčajne smerom nahor, sú ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay