Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

V akých prípadoch vám poisťovňa odmietne uzatvoriť životné poistenie?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Prejavy duševných ochorení, o ktorých sa dnes hovorí čoraz viac, môžu skomplikovať uzatvorenie životného poistenia. Dôležité je preto najmä u mladších ročníkov myslieť na včasnú prevenciu, keďže už po prvých prejavoch úzkosti, depresie či iných ťažkostí poisťovne nemusia prijať klienta do poistenia, alebo ho prijmú buď s prirážkou na poistnom, či s úpravami poistných súm, prípadne s nepovolením určitých poistných rizík. Problém s uzatvorením životného poistenia však môžu mať aj ďalšie skupiny ľudí.

Kedy poisťovňa môže odmietnuť uzatvoriť životné poistenie

Foto: Freepik

Počet hlásených ochorení stúpa

Skúsenosti z krízových liniek a poradní ukazujú, že stúpa počet detí a mladých ľudí, ktorí sa ozývajú so psychickou nepohodou. Zároveň sú však ľudia čoraz odvážnejší sa s týmto typom problému zveriť lekárovi, keďže osveta o dôležitosti duševného zdravia sa zvyšuje.

„Z našich štatistík pozorujeme nárast psychických chorôb najmä od vzniku pandémie koronavírusu.  Najčastejšie hlásenými psychickými ochoreniami sú depresie, úzkostné poruchy, reakcie na ťažký stres, ale aj poruchy psychiky a správania sa zapríčinené požitím alkoholu, pričom niekoľko desiatok z týchto poistných udalostí sa skončilo smrťou,“ opisuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

Dôležitý je včasný vstup do poistenia

Poisťovne preto upozorňujú na to, že duševné ochorenia netreba podceňovať a práve mladí ľudia by  preto mali myslieť na uzatvorenie životnej poistky čo najskôr. Psychické ťažkosti môžu často znemožniť aj výkon povolania, pričom práve finančné zabezpečenie v podobe životného poistenia býva v takých prípadoch kľúčové.  

63219

Ak sa totiž záujemcovia o poistenie už s podobnými ťažkosťami stretli, poisťovne pristupujú k takýmto prípadom veľmi obozretne, čo môže sťažiť aj samotný vstup do poistenia. V zásade vyhodnocujú veľké množstvo faktorov – napríklad rozsah a štádium choroby alebo obdobie, keď došlo k prvým ťažkostiam.

„Patrí sem napríklad počet takzvaných epizód depresie, ako sa liečili, užívaná medikácia a jej dĺžka, stálosť v zamestnaní, prípadne počet dní v pracovnej neschopnosti. Podľa toho ľudí delíme do šiestich skupín poistiteľnosti a v niektorých prípadoch, zvlášť ak sa posledná epizóda depresie odohrala v naozaj nedávnej minulosti, musíme klientov odmietnuť, prípadne ich poistíme s prirážkou,“ uvádza vedúca úseku produktového a procesného riadenia poisťovne Youplus Jana Rodová.

Podmienky poisťovní sú individuálne

Aj poisťovňa Kooperativa deklaruje, že poistné krytie poskytne u tých chorôb, ktoré neboli v čase pred uzatvorením poistnej zmluvy klientovi diagnostikované. „Poisťovňa zároveň klientovi presne nastaví podmienky poistenia podľa konkrétneho psychického ochorenia a jeho stupňa či stavu, liečby a času trvania ochorenia. Klient môže byť prijatý s prirážkou na poistnom alebo s úpravami poistných súm, prípadne s nepovolením určitých poistných rizík,“ informuje hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.

89907

Zároveň dodáva, že odmietnutie poistenia sa vyskytuje iba v ojedinelých prípadoch. Pri uzatváraní poistenia je však dôležité poznať aj výluky v poistení či ochranné lehoty danej poisťovne.

„Našich klientov posudzujeme vždy jednotlivo na základe konkrétnych individuálnych parametrov. Aj pre závažne chorého klienta máme riešenie, no ide o poistenie na nízku poistnú sumu, prípadne len o úrazové poistenie,“ dopĺňa hovorkyňa.

Rovnako aj Allianz – Slovenská poisťovňa vychádza z toho, že ochorenie alebo jeho príznaky nesmú existovať v čase uzatvorenia poistenia, keďže poistnou udalosťou sa rozumie náhodná udalosť. „Ak mal klient príznaky ochorenia už pred vstupom do poistenia, toto ochorenie mu v prípade poistnej udalosti nebude kryté,“ spresňuje H. Kanderková.

Niektoré sú benevolentnejšie, iné menej

ČSOB poisťovňa tvrdí, že klientov s psychickými ochoreniami poisťuje, no podmienky sú individuálne v závislosti od diagnózy, priebehu ochorenia, poistného rizika, výšky poistnej sumy a obdobia poistenia. „Klient však nemá nárok na poistné plnenie z rizika práceneschopnosti, ktorá nastala v dôsledku psychiatrického ochorenia alebo psychologického nálezu, či pre pobyty v psychiatrických liečebniach, klinikách alebo nemocniciach,“ špecifikuje hovorkyňa Michaela Lovásová.

74938

Poisťovňa Wüstenrot takisto poisťuje ľudí, ktorí sa už streli s psychickými ťažkosťami. „Duševné ochorenia sú kryté pri čiastočnej aj plnej invalidite, pri poistení úverovej asistencie či pri nevyhnutnej opatere pri kritických ochoreniach,“ opisuje hovorkyňa Gabriela Holková.

Duševné ochorenia sú aj v Generali kryté v rámci poistenia invalidity. Okrem toho poisťovňa kryje vybrané duševné poruchy aj v rámci poistenia závažných ochorení, pri ktorých klientovi vyplatí dohodnutú poistnú sumu. Poistiť je možné v rámci poistenia ochorení zo stresu aj syndróm vyhorenia.

81083

Sú určité diagnózy, pri ktorých záujemca nemôže vstúpiť do poistenia, ale je aj veľa takých, kde klient môže vstúpiť do poistenia aj napriek týmto ochoreniam s tým, že buď bude dané ochorenie vo výluke z niektorých krytí, alebo bude za zvýšené riziko uplatnená prirážka,“ približuje hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra.

Pozor na zatajenie informácií

Aj preto poisťovne pripomínajú, že pre vstup do životného poistenia je kľúčový zdravotný dotazník, keďže na základe neho poisťovňa získa prehľad o zdravotnom stave daného klienta. Následne potom aj vyhodnotí, či klienta poistí v plnom rozsahu, s prirážkou, výlukami, alebo nepoistí vôbec.

Poisťovne však varujú pred utajovaním informácií o zdravotnom stave klienta, keďže pri poistnej udalosti sa väčšinou tieto nezrovnalosti či zatajené informácie ľahko odhalia, napríklad prostredníctvom lekárskeho záznamu, že klient sa s danými problémami v minulosti pred vstupom do poistenia už stretol.

Nepoistiteľné môžu byť aj ďalšie prípady

Poisťovne pomenúvajú aj ďalšie prípady, ktoré sa vylučujú s uzatvorením životného poistenia. „Pre životné poistenie nie je možné poistiť najmä klientov, ktorí sú v čase uzatvorenia poistenia práceneschopní alebo hospitalizovaní, závislí od alkoholu, respektíve iných návykových látok, alebo majú diagnostikované závažné ochorenie, vrátane ťažkých foriem psychiatrických ochorení,“ vymenúva S. Nosková Illášová.

88763

Vo výnimočných prípadoch je možné u nich poistiť aspoň úrazové udalosti alebo aj ďalšie riziká, no so zníženými poistnými sumami či s aplikovaním prirážky. Vylúčené z poistného krytia sú v poisťovni Generali napríklad prípady, ktoré sú spôsobené alkoholizmom, toxikomániou alebo mentálnou retardáciou.

Aj v poisťovni Wüstenrot sú identifikované nepoistiteľné osoby, ktoré sú určené v rámci poistných podmienok. „Ide napríklad o zdravotne ťažko postihnutých ľudí, osoby pripútané na lôžko alebo práceneschopných, pri ktorých je však možné posúdiť prijatie do poistenia po ukončení práceneschopnosti,“ uzatvára G. Holková

logo
Prečítajte si tiež:
19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

16.5.2024 Mário Špilberger

Poistenie na hory vám dokáže ušetriť stovky a možno aj desaťtisíce eur

Jednodňové poistenie turistu vyjde aj menej ako na jedno euro, no pokryje náklady horskej záchrannej služby nad rámec verejného zdravotného ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Skupina J&T dosiahla vlani rekordný zisk 278,7 milióna eur

Bankový holding J&T FINANCE GROUP SE uzavrel minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom v celkovej výške 278,7 milióna eur. V ...

16.5.2024 Martin Jamnický

Zdravotné poisťovne v prvom štvrťroku 2024 zaznamenali stratu 23,2 milióna eur

Hoci zdravotné poisťovne vlani vygenerovali zisk, z ktorého dokázali vyplatiť svojim akcionárom aj dividendy, v prvom štvrťroku tohto roku sa ...

15.5.2024 Redakcia FinReport

Poisťovatelia sa čoraz viac zameriavajú na kryptotrh a poisťovanie kryptopodvodov

Globálny poisťovací priemysel obracia svoju pozornosť na nové riziká, ktoré v súčasnosti predstavujú najmä kryptomeny a digitálne ...

15.5.2024 Martin Jamnický

Slovenská sporiteľňa: Niektoré služby budú drahšie

Banky priebežne upravujú cenníky svojich služieb podľa toho, ako to vyhovuje ich cenovej politike a stratégii. Slovenská sporiteľňa sa ...

14.5.2024 Zuzana Fryč

Poisťovne: Okrem poistenia ponúkajú aj úvery, investovanie či dôchodkové sporenie

Časy, keď poisťovne ponúkali výhradne len rôzne možnosti poistenia, sú minulosťou. Okrem nich totiž niektoré rozširujú svoju ponuku o ...

10.5.2024 Mário Špilberger

Hypotéku na mobilný dom nedostanete, na montovaný však áno

Kto by netúžil mať domček blízko prírody? Kým lacnejší mobilný dom zoženiete aj za 15-tisíc eur, luxusnejšie varianty, často aj ...

10.5.2024 Redakcia FinReport

ČSOB nahradí štyri balíky služieb dvomi novými účtami

Banka končí s predajom niektorých svojich balíkových služieb. Ich obsah, teda účty Pohoda, FUN a Sloník, zostávajú aj naďalej v ...

9.5.2024 Robert Juriš

Niektoré banky úrokové sadzby hypoték zvyšujú, iné ich znižujú. Trend do budúcnosti je nejasný

Úrokové sadzby bánk sa začínajú hýbať. Na prelome apríla a mája 2024 upravovali podmienky svojich hypoték hneď tri banky pôsobiace na ...

6.5.2024 Redakcia FinReport

Zdravotné poisťovne vyplatili dividendy akcionárom, hoci v tomto roku očakávajú stratu

Zdravotná poisťovňa Dôvera vyplatila svojim akcionárom dividendy vo výške takmer 20 miliónov eur a zdravotná poisťovňa Union vo výške ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay