Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Úspešný príbeh slovenskej poisťovne PREMIUM

Jana Schochmann Banky a poisťovne Poslať

Mojmír Vedej je manažér a líder, ktorý v poisťovníctve pracuje už bezmála 30 rokov. Vyvrcholením jeho úspešnej kariéry je slovenská PREMIUM Poisťovňa, ktorú založil spolu s ďalšími troma partnermi. Jeho meno sa tak priamo spája so značkou tejto spoločnosti.

Zuzka Lauermannová a Mojmír Vedej

Zdroj: PREMIUM

Váš vznik sa datuje od roku 2016. S akými očakávaniami a ambíciami ste pred siedmimi rokmi vstúpili na slovenský trh? Aká bola vaša hlavná idea, čím ste chceli zaujať svojich zákazníkov?

V skutočnosti je to už 8 rokov. V roku 2016 sme dostali licenciu, no náš vznik sa datuje už od roku 2015. Vtedy sme poisťovňu založili, pričom myšlienka sa zrodila ešte dávno predtým. Naša kľúčová idea bola, že sa staneme modernou slovenskou poisťovňou, ktorá na jednej strane plne využíva dostupné novodobé technológie, ale na druhej strane si chce zachovať ľudský prístup. Veľa sa dnes hovorí o individuálnom prístupe ku klientovi, no paradoxne je vo veľkých korporátnych spoločnostiach niečo podobné už takmer nemožné. Dokonca sú prípady, keď je zamestnancom poisťovne zakázaný osobný kontakt s klientom, aby nedošlo k potenciálnemu konfliktu záujmov.

Priznám sa, tomuto smerovaniu úplne nerozumiem. Pri poskytovaní služieb zatiaľ väčšina z nás očakáva osobný prístup. Nechcete sa všade rozprávať s automatom. Najmladšia generácia si zrejme zvykne. Ja však chcem našim klientom poskytnúť viac. Od začiatku som mal takéto predsavzatie. Reflektujeme na vývoj, ktorý sa udial za posledných 8 rokov od vzniku našej poisťovne. Vnímam aj výhody, ktoré prináša digitalizácia optimalizáciou procesov, ale okrem toho chcem, aby sme našim klientom vždy vedeli poskytnúť aj „tailor-made“ servis.

Ako dlho už pracujete v poisťovníctve a ako vy osobne vnímate založenie vašej vlastnej poisťovne?

V poisťovníctve pracujem od roku 1996. Našu poisťovňu považujem za dlhodobé napĺňanie nielen môjho vlastného sna. Možno by som si pred časom o tom ani netrúfol snívať. To, čo sa niekedy mohlo zdať ako utópia, sa dnes skutočne realizuje a funguje. Dnes máme možnosť pracovať na uskutočnení konkrétnych plánov našej poisťovne.

Darí sa vám napĺňať aj ekonomické ciele?

S výnimkou úplne prvého roka, keď sme začínali, sa nám naše plány podarilo nielen naplniť, ale dokonca prekročiť. V tomto roku sa blížime k hranici predpísaného poistného 30 miliónov eur, čo sme v siedmom roku fungovania podľa našich úplne prvých biznis plánov naozaj nepredpokladali. Neočakávali sme to ani pred dvomi rokmi. Cieľ, ktorý sme si stanovili k roku 2023, sa nám podarilo naplniť už v roku 2022. To znamená, že sme museli zmeniť náš predpoklad na tento rok a znovu ho navýšiť. S profitabilitou sme rátali až po treťom či štvrtom roku fungovania.

87508

Navyše sme z nášho minuloročného obratu okolo 23 miliónov eur zaplatili na daniach približne dva milióny, a tento rok už budeme platiť aj relatívne vysokú daň zo zisku. Stále zamestnávame ďalších a ďalších ľudí. Kým niektoré poisťovne prepúšťajú zamestnancov a optimalizujú, my, naopak, hľadáme nových ľudí do tímu. Podporujeme teda aj ekonomiku Slovenska. Na Slovensku pôsobia veľké poisťovne, ktoré robia relatívne vysoké obraty, ale majú 100 % zahraničných vlastníkov. Takže peniaze formou dividend odchádzajú zo Slovenska preč, do iných bohatých krajín.

Ako by ste definovali unikátnu hodnotu vašej značky? V čom je PREMIUM Poisťovňa výnimočná?

Unikátnu hodnotu našej značky môžem definovať veľmi jednoznačne. Sme jediná slovenská poisťovňa v neživotnom poistení. V tom vnímam našu najväčšiu pridanú hodnotu. Je to slovenská poisťovňa pre slovenských klientov. Trúfam si povedať, že poznáme a vnímame potreby našich klientov o niečo lepšie ako zahraničné poisťovne. Máme skúsenosti a sme oboznámení so špecifikami slovenského trhu.

Akú pozíciu sa vám podarilo vybudovať počas 8-ročného pôsobenia na trhu? Ste s tým spokojný?

Naplnili sme naše ekonomické ciele a v našom tíme pracujú naozaj schopní a vysoko kompetentní manažéri a manažérky. Našu etablovanú pozíciu na trhu poisťovníctva potvrdzujú aj ocenenia SIBAF SASP a Zlatá minca. Ocenila nás dokonca aj vaša redakcia, kde sme v spotrebiteľskom hodnotení FinReport získali 2. miesto v poistení Dom/Domácnosť a MultiKalkulacka.sk.

Ako vy ako líder pracujete s budovaním vašej osobnej značky? Ako vám vaše meno (vaša osobná značka), pomohlo pri zakladaní slovenskej poisťovne, prípadne pri hľadaní a náborovaní vhodných zamestnancov a kolegov?

Síce som to tak nikdy nevnímal, ale je pravda, že už 27 rokov pracujem v poisťovníctve. Za ten čas som spoznal veľa ľudí z tohto odboru a veľa som toho zažil. No zrejme až za posledných 8 rokov, som si uvedomil, že človek vkladá do projektu vlastné meno. A taktiež, ako veľmi záleží na osobnej znalosti trhu. Začínam vnímať, že to spolu veľmi úzko súvisí.

Pochopil som, že pre firmu je veľmi dôležitá aj osobná zaangažovanosť, nesprávať sa len ako jej anonymný majiteľ. Zároveň to však prináša obrovskú zodpovednosť a očakávania, ktoré sa spájajú priamo s mojou osobou. Nesmiem sklamať ľudí, ktorí ma už poznajú, a ktorí mi vyjadrili alebo každodenne vyjadrujú svoju dôveru. To je asi z môjho pohľadu to, čo vy nazývate budovaním osobnej značky.

V októbri tohto roku ste otvorili pobočku vašej poisťovne aj v Českej republike. Ako sa vám darilo expandovať na zahraničný trh? Pomohlo aj tam vaše meno, ktoré ste si postupne budovali na Slovensku?

Otvorenie pobočky je vlastne vyvrcholením našej triapolročnej práce. Od 1. 10. sme oficiálne založili pobočku v Česku. Tá sa nazýva PREMIUM Pojišťovna. Chceme sa rozvoju českej pobočky venovať tak, ako sme sa venovali poisťovni na Slovensku. Čo sa týka druhej časti vašej otázky, súhlasím s tým, že treba mať znalosť lokálneho trhu a ja som s ním mal dlhodobé skúsenosti.

67946

Človek si myslí, že príde do inej krajiny a na začiatku bude trochu stratený. Začne klopať na dvere a počíta s tým, že nie všade a nie hneď bude s nadšením prijatý. No odrazu zistíte, že o vás už počuli, poznajú vás, alebo ste sa dokonca s niektorými v minulosti už pracovne stretli. Príjemne vás prekvapí, že si vás pamätajú. Dokonca dostanete pozitívny feedback. To vám pomáha otvárať dvere aj v Česku. Takže asi súhlasím s tým, na čo ste sa pýtali.

Nesúhlasím s tým, že zaručený úspech projektu môže byť spojený len s jedným menom. Mozaiku úspechu tvorí viacero malých častí a zložiť ju chce aj trpezlivosť. Súhlasím s tým, že osobná angažovanosť je nevyhnutnosťou, aby bol akýkoľvek projekt úspešný. Je potrebné sa doňho vložiť naplno, postupne a získavať si dôveru ľudí. Túto metaforu ešte rozšírim, pretože mozaika by nebola úplná ani bez ľudí – kolegov a spolupracovníkov, na ktorých som pyšný. Tí taktiež tvoria jej veľkú časť. Dokonca by som povedal, že kvalitní zamestnanci sú ako zlaté tehličky, teda poklad každej firmy. Bez ľudí neurobíte dobrý produkt ani distribúciu. Bez toho, aby ste mali kvalitných kolegov, nebude fungovať back-office ani likvidácia atď. No a potom je to, samozrejme, aj o správne zvolenej stratégii.

Ako by ste charakterizovali hlavné rozdiely medzi českým a slovenským trhom?

Oproti Slovensku je to trojnásobný trh a zároveň aj trojnásobná šanca. Klientela sa tam správa inak, aj maklérsky trh je náročnejší. Za Čechmi, žiaľ, stále ekonomicky zaostávame. Čechy sú geograficky bližšie k západnej Európe, možno to vyplýva aj z tohto faktu. Ekonomika je silnejšia a klienti sú solventnejší, číže kúpyschopnejší. Povedomie o poisťovníctve je vyššie, dokonca aj kredibilita poisťovníctva je vyššia. U nás bol tento sektor dlho zaznávaný. Rozdiel už možno nie je taký markantný ako niekedy, ale stále tu je.

Ako vnímate digitalizáciu a budúcnosť distribúcie poistných produktov?

Digitalizácia v našej poisťovni prechádza naprieč rôznymi činnosťami, či už ide o backoffice procesy, accounting, účtovníctvo, underwriting. Najväčší dôraz v tomto smere však kladieme na distribúciu. Naše softvéry majú veľmi prívetivé a intuitívne používateľské prostredie a sú jednoduché na ovládanie. Veľký význam pri digitálnej distribúcii pripisujeme aj agregátorom.

9

Ako sa ukázalo, táto forma distribúcie funguje všade vo svete, stačí sa len pozrieť na nemecký, alebo americký trh. Aj naša poisťovňa má významné postavenie v takýchto porovnávačoch. Tešíme sa aj úspechu, ktorý sme dosiahli v rámci Finreport ocenenia 2023, v porovnávači MultiKalkulacka.sk. Stali sme sa tak za krátky čas druhou najviac dojednávanou poisťovňou. Úspech pripisujeme aj spôsobu, akým náš produkt ponúkame v porovnávačoch – klientovi sa ponúka všetko, pričom si môže vybrať, aké pripoistenie nepotrebuje. Jedná sa teda o opačný prístup v porovnaní s inými poisťovňami.

V rámci digitalizácie vidíme veľký potenciál aj v postupnom využívaní umelej inteligencie. Veríme, že tá umožní relevantne porovnávať aj poistné produkty s výraznými odlišnosťami a špecifikami. To by umožnilo aj porovnanie na prvý pohľad nekompatibilných produktov, napríklad pri poistení podnikateľov.

Pripravujete v novom roku nejakú zásadnú zmenu, ktorú by ste nám mohli na záver prezradiť?

Rád by som teda túto príležitosť využil na to, aby som uviedol moju nástupkyňu v pozícii riaditeľky pobočky pre Slovensko, ktorá prevezme časť mojich kompetencií za zodpovednosť a riadenie slovenskej pobočky PREMIUM Poisťovne. Je to Zuzana Lauermannová. Rozhodli sme o tom už pred pár mesiacmi, no keďže je k tomu potrebný aj súhlas regulátora a pod., oficiálne to oznamujeme verejnosti práve v tomto čase.

Považujem to za prirodzený vývoj firmy. Zuzka Lauermannová má moju absolútnu dôveru a všetky potrebné skúsenosti a kompetencie  na riadenie poisťovne. Ak sa nemýlim, bude asi jedinou ženou na čele poisťovne na Slovensku. Držím jej palce. Ja však nikam neodchádzam a zostávam predsedom predstavenstva poisťovne. Svoj čas budem viac venovať rozvoju tak slovenskej ako aj českej pobočky poisťovne.

logo
Prečítajte si tiež:
14.4.2024 Redakcia FinReport

E-commerce: V centre pozornosti sú umelá inteligencia a personalizované zážitky

Pre slovenské e-shopy bol minulý rok priaznivým rokom. Viac ako tri štvrtiny z nich zaznamenali vlani rast, alebo boli na tom porovnateľne ako v ...

14.4.2024 Redakcia FinReport

Predaje nehnuteľností sa rozbiehajú, ceny sa pomaly opäť zvyšujú

Realitný trh a predaje nehnuteľností sa postupne rozbiehajú. Keďže Slováci radi bývajú vo vlastnom, od kúpy bytu alebo rodinného domu ich ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Ako plánovať financie v partnerskom vzťahu, a ktorým chybám sa radšej vyhnúť

Peniaze patria k najčastejším dôvodom sporov a hádok v manželstve či spolužití. Kým niekto hospodári sám, má to jednoduchšie, pretože ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Až 93 % Slovákov žije vo vlastnom byte alebo rodinnom dome

Až 93 % občanov Slovenska býva vo vlastnom byte alebo rodinnom dome. V tejto štatistike nás predbiehajú už len Rumuni, kde je vlastníctvo ...

12.4.2024 Robert Juriš

Finanční agenti musia zvýšiť minimálny limit svojho poistného krytia o 20 %

Každý samostatný finančný agent aj finančný poradca by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť pri ...

12.4.2024 Martin Jamnický

Prognóza: Kryptomeny rekordne rastú, no do roku 2028 spomalia na slabučké 4 %

Kryptomenám sa v súčasnosti darí ako nikdy doteraz. Bitcoin aj ethereum dosahujú historické cenové maximá za token a viaceré tokeny rastú ...

11.4.2024 Redakcia FinReport

Väčšina služieb Slovenskej sporiteľne bude nedostupná

Najväčšia banka na Slovensku avizuje odstávku niektorých služieb, ktorú zdôvodňuje aktualizáciou a údržbou bankových systémov. ...

10.4.2024 Zuzana Fryč

Ako zvládnuť zvýšenie splátok hypotekárneho úveru aj bez pomoci štátu

Od 1. januára tohto roka dostali dlžníci s hypotékami možnosť využiť štátny príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktorý im ...

9.4.2024 Redakcia FinReport

Klienti Fio banky za niektoré tovary či služby zaplatili dvakrát

Fio banka sa obrátila na svojich klientov prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde sa im ospravedlnila za nepríjemnosti, s ktorými sa ...

8.4.2024 Zuzana Fryč

Obávate sa o osud svojho smartfónu? Takto si ho môžete poistiť

Mobilný telefón, alebo v súčasnosti už vo väčšine prípadov smartfón, je každodennou súčasťou nášho života. No do akej miery ho ...

5.4.2024 Dominik Horváth

Prečo sú na finančnom trhu nielen komerčné, ale aj centrálne banky a ako fungujú?

Centrálne banky sú kľúčovým hráčom vo svetovej ekonomike a zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri riadení menovej politiky, regulácii ...

4.4.2024 Zuzana Fryč

V akých prípadoch vám poisťovňa odmietne uzatvoriť životné poistenie?

Prejavy duševných ochorení, o ktorých sa dnes hovorí čoraz viac, môžu skomplikovať uzatvorenie životného poistenia. Dôležité je preto ...

3.4.2024 Redakcia FinReport

J&T BANKA vlani dosiahla čistý zisk 218 miliónov eur

J&T BANKA uzavrela minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom vo výške 218 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo ...

3.4.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Slováci si vyberajú banku najmä podľa výšky poplatku za vedenie účtu

Slováci si tú „svoju” banku vyberajú podľa viacerých kritérií. Tým kľúčovým je výška mesačného poplatku za vedenie bežného ...

30.3.2024 Redakcia FinReport

Čo robiť, ak vás vytopí sused, alebo vy vytopíte suseda?

Vytopený byt – to je situácia, ktorú nikto nechce zažiť. No keď sa už takáto nepríjemnosť stane, je dobré vedieť, čo môžete urobiť. ...

28.3.2024 Zuzana Fryč

Ako postupovať pri dopravnej kolízii a ako si uplatniť škodu v poisťovni?

Na Slovensku sa každoročne stanú tisíce dopravných nehôd, ku ktorým je nevyhnutné privolať políciu a aktívne s ňou spolupracovať. Okrem ...

27.3.2024 Roland Régely

Ktorý sprostredkovateľ má najviac podriadených finančných agentov a ktorý si vlani najviac polepšil?

Počet podriadených finančných agentov na Slovensku zrejme čoskoro prekročí hranicu 17-tisíc. Svedčia o tom štatistiky Národnej banky ...

27.3.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka rozdelí medzi akcionárov viac ako 155 miliónov eur

Tatra banka dosiahla v minulom roku zisk viac ako 237 miliónov eur. Valné zhromaždenie tejto banky včera rozhodlo, ako naloží s týmito ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay