Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

TOP 5 rád, ako sa správne poistiť proti povodni a záplavám, aby vám poisťovňa pokryla všetky škody

Redakcia FinReport Banky a poisťovne Poslať

Prívalové dažde a búrky s krupobitím každoročne spôsobujú nemalé škody na majetku Slovákov. Zatopené pivnice a zatečené steny, poškodené strechy domov či altánkov, ale aj škody na autách sa šplhajú k tisíckam eur, aj vyššie. Tak, ako sme to nedávno videli v obci Rudno nad Hronom, kde po povodni spôsobenej pretrhnutím hrádze škody na súkromnom aj obecnom majetku vyčíslili spolu na takmer milión eur. Čo teda robiť, ak sa chceme čo najlepšie zabezpečiť pred následkami vyčíňania prírodných živlov?

povodeň

Foto: Shutterstock

Keďže pred vodným živlom väčšinou nedokážeme svoj majetok účinne ochrániť, skutočnou pomocou môže byť kvalitné poistenie, ktoré kryje aj tieto riziká a pomôže nám znížiť finančné straty.

1. Povodeň a záplava nie je to isté

Ľudia väčšinou nerozlišujú pojmy povodeň a záplava, ale podľa definície vo všeobecných poistných podmienkach je medzi nimi rozdiel. Povodeň vzniká v dôsledku zvýšenia hladiny vodného toku či vodných nádrží nad úroveň brehu alebo pretrhnutím hrádze a následným vyliatím vody. Záplava je súvislá vodná plocha, ktorá môže vzniknúť aj kvôli povodni, ale tiež pod vplyvom vytrvalých zrážok alebo topenia sa snehu.

„Vo väčšine poisťovní sú obe tieto riziká spojené a nie je možné ich poistiť oddelene. Buď je riziko ,povodeň a záplava´ už priamo v balíku s inými živlami, alebo si ich klient vie dopoistiť, nikdy nie však samostatne,“ vysvetľuje riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Štefan Fajnor.

Poistenie nehnuteľnosti chráni voči náhodným udalostiam, no ak sa niečo deje pravidelne, už to nie je náhodná udalosť. Čo robiť v prípade, ak sa dom nachádza v povodňovej oblasti? „Ak sa v niektorej oblasti povodne či záplavy vyskytujú pravidelne, domy v tejto oblasti nepoistí voči týmto rizikám každá poisťovňa. Vždy však existuje možnosť poistiť nehnuteľnosť neštandardným spôsobom, a teda na výnimku, ak to bude poisťovni dávať obchodný význam,“ tvrdí odborník.

2. Prečo mať poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť

Je potrebné si uvedomiť, že poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje iba na samotný dom či byt. Z tohto poistenia vyplýva nárok na náhradu škody, ktorá vznikne na stavbe. „Môžu to byť napríklad náklady na sušenie či maľovanie mokrých stien, opravy poškodených múrov, prípadne sú tam zahrnuté aj vypratávacie náklady po poistnej udalosti či dokonca náhradné ubytovanie. Zničené zariadenie však toto poistenie nekryje,“ upozorňuje Š. Fajnor.

Preto je vhodné mať uzatvorené aj poistenie domácnosti, ktoré obsahuje tiež riziko povodne a záplavy. „Z praxe vieme, že vodné živly spôsobujú škody nielen na nehnuteľnosti, ale aj na domácnosti. Pre jednoduchšie vysvetlenie si môžeme predstaviť, že ak by sme dom alebo byt obrátili hore nohami, tak všetko, čo z neho vypadne, je domácnosť, a čo zostane, je nehnuteľnosť,“ hovorí ďalej.

3. Cena sa odvíja aj od rizikovosti lokality

Väčšina poisťovní sa pri určovaní poistného riadi vlastnými povodňovými mapami, niektoré využívajú povodňové mapy SHMÚ. „Mapy poisťovniam slúžia na to, aby zhodnotili rizikovosť lokality, kde sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v ohrozenej oblasti, automaticky je pre poisťovne riziková, a buď si uplatnia prirážku, teda klient zaplatí vyššie poistné, alebo ju nepoistia vôbec. Prípadne nehnuteľnosť poistia na iné riziká s výnimkou rizika povodne alebo záplav,“ vysvetľuje odborník.

Niektoré poisťovne vychádzajú z histórie a pri uzatváraní poistenia zisťujú, či v danej oblasti prišlo za posledných 5 až 10 rokov k povodni alebo záplave. Ďalšie môže zaujímať, v akej vzdialenosti alebo výške k vodnému toku sa nehnuteľnosť nachádza. Sú aj poisťovne, ktoré neskúmajú históriu povodní a záplav pred vznikom poistenia, ale skúmajú ich veľkosť pri poistnej udalosti

4. Ako si uplatniť vzniknutú škodu

  • Poistnú udalosť bez odkladania nahláste do vašej poisťovne a riaďte sa jej pokynmi. 
  • Nahlásiť ju môžete aj osobne, telefonicky či cez online formulár na webovej stránke.
  • S odstraňovaním škôd je lepšie neponáhľať sa a počkať na obhliadajúceho technika.
  • Ak potrebujete likvidovať škody okamžite, zabezpečte dôkladnú fotodokumentáciu.
  • Väčšina poisťovní sa snaží byť proklientska, hľadajú riešenia, ako pomôcť.
  • Pomôcť vedia aj cez asistenčné služby – zorganizovať náhradné ubytovanie, zabezpečiť stráženie či poskytnúť preddavkové plnenie.
  • Dôležité je komunikovať s poisťovňou, a to nielen pri obhliadke, ale aj počas opráv. 
  • S otázkami sa môžete obrátiť aj na finančného sprostredkovateľa. 
  • Niekedy sú potrebné ďalšie doobhliadky kvôli úprave výšky plnenia. 
  • Poistné plnenie sa vypláca hlavne za vykonané opravy, ktoré je potrebné zdokladovať.

Môžu však nastať aj prípady, keď poisťovňa klientom plnenie nevyplatí. Či už kvôli tomu, že ich poistná zmluva nekryje riziko povodne a záplavy, alebo ak klient pri uzavretí zmluvy uviedol nepravdivé informácie. 

„Skúsenosti z posledných rokov nás presviedčajú o tom, že povodniam alebo záplavám môže byť vystavený prakticky ktokoľvek. Preto klientom odporúčam pozrieť sa aj do existujúcich poistných zmlúv a preveriť, respektíve doplniť aj poistenie týchto rizík. Ďalším dôvodom je podpoistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti, ktoré je častým problémom starších zmlúv. Pri výraznom podpoistení môže poisťovňa pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia,“ varuje Š. Fajnor. 

5. Čo ak máme zaplavené aj auto?

Škody na zaplavených autách hradia poisťovne hlavne z havarijného poistenia, ktoré v základnom balíku kryje aj škody spôsobené prírodnými živlami. No keďže nie každý má uzatvorené havarijné poistenie, môže pomôcť aj živelné pripoistenie k PZP či verejný prísľub poisťovne.

Trendom je, že mnohé poisťovne umožnia svojim klientom v rámci PZP si pripoistiť aj ďalšie riziká, vrátane živlov. „Keďže táto možnosť je v porovnaní s havarijným poistením lacnejšia, pre mnohých klientov je aj lákavejšia. Nevýhodou pripoistenia k PZP sú však nižšie poistné limity v poistnej zmluve.

Sú aj poisťovne, kde pri povodniach môžete využiť takzvaný verejný prísľub. Aby sa nemuseli meniť všetky poistné zmluvy, poskytnú krytie niektorého rizika formou verejného prísľubu, pričom presne špecifikujú, ktorých zmlúv sa tento prísľub týka a dokedy platí.

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov
logo
Prečítajte si tiež:
21.1.2024 Redakcia FinReport

Top 7 finančných hriechov, ktoré vás pripravia o peniaze

Vlastniť dostatok peňazí na pokrytie pohodového života a občas aj po troche luxusu túži zrejme úplne každý. Nie všetci sa však vo ...

20.10.2022 Andrej Vida

TOP 11 rád, ako môžete ušetriť na energiách vo svojej domácnosti – 1. časť

Otázka nárastu nákladov na energie je už niekoľko mesiacov aktuálna vo všetkých európskych krajinách. Týka sa to, samozrejme, aj nás. ...

13.8.2022 Naďa Černá

TOP 7 najväčších ekonomických kríz v histórii ľudstva

Finančné krízy sú ekonomický jav, ktorý sa v histórii ľudstva vyskytol už niekoľkokrát. Aj v súčasnosti stojíme na prahu jednej, o ...

6.8.2022 Naďa Černá

TOP 6 praktických rád, ako ušetriť financie

Ceny za energie a potraviny neustále stúpajú. Mnohých ľudí to núti zamyslieť sa nad možnosťami, ako ušetriť, respektíve ako zbytočne ...

9.6.2022 Redakcia FinReport

TOP 10 praktických rád, ako ušetriť na poplatkoch v banke

Viaceré banky zvýšili poplatky pre klientov a ďalšie zdražovanie v sadzobníkoch ohlásili aj od mája a júna 2022. Preto je dobré vedieť, ...

28.5.2022 Redakcia FinReport

Toto je 5 základných pravidiel, ako naučiť deti zaobchádzať s peniazmi

Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel. Známe príslovie platí pri nakladaní s financiami dvojnásobne. Deti, ktoré si do ...

15.4.2022 Redakcia FinReport

Inflácia pohlcuje úspory, preto je dobré vedieť, ako ich ochrániť pred znehodnotením

Slováci majú v bankách uložených viac ako 40 miliárd eur, ktoré postupne pohlcuje inflácia. Všetky peniaze na bežných účtoch strácajú ...

3.4.2022 Redakcia FinReport

TOP 5 tipov, ako ochrániť svoje peniaze pred prudko rastúcou infláciou

Inflácia na Slovensku v roku 2022 vyskočila nad 8 %. Rast cien tovarov a služieb je výsledkom súhry viacerých faktorov. Príčinou je najmä ...

15.1.2022 Dominik Horváth

V čele najväčších technologických spoločností stoja lídri z Indie

V priebehu posledných dvoch desaťročí sa viacerí generálni riaditelia s indickými koreňmi dokázali presadiť v celosvetovom rebríčku ...

14.1.2022 Redakcia FinReport

TOP 4 spôsoby, ako môžu veľké firmy prispieť k zelenšej planéte

Téma ekológie a udržateľnosti v ekonomike a podnikaní je v súčasnosti už takmer rovnako dôležitá ako téma zisku a prosperity. ...

24.12.2021 Robert Juriš

Aukcie: Rebríček TOP 10 komerčne najúspešnejších maliarov, ktorých obrazy vydražili za stámilióny eur

Mnohé slávne obrazy majú nielen estetickú a umeleckú hodnotu. Stávajú sa tiež predmetom dražieb, a teda investícií zberateľov umenia či ...

4.12.2021 Naďa Černá

Psychológia peňazí: TOP 9 tipov pre správne finančné rozhodnutia

Správne hospodárenie s financiami je často diskutovanou témou. Nakupovanie nepotrebných vecí a zbytočné míňanie peňazí trápi mnohých ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay