Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Štát požičiava peniaze študentom výhodnejšie ako banky, no v nižších sumách

Roland Régely Banky a poisťovne Poslať

Aktuálna ponuka študentských pôžičiek je v porovnaní s minulosťou obmedzenejšia. V súčasnosti je jedinou bankou poskytujúcou štandardnú študentskú pôžičku Slovenská sporiteľňa. Alternatívou je možnosť požiadať štát o pôžičku cez Fond na podporu vzdelávania. Medzi štátnym a komerčným úverom pre študentov sú rozdiely v úročení, celkovej výške úveru, ale aj v podmienkach získania takejto pôžičky.

Štát požičiava študentom výhodnejšie ako banky

Foto: Shutterstock

Už iba v jednej banke

Študentská pôžička je formou spotrebného úveru, keď študent nemusí preukazovať využitie poskytnutých peňazí. Študenti ju môžu použiť na zaplatenie školného, bývania na internáte aj na cestovanie.

Slovenská sporiteľňa ako jediná komerčná banka na slovenskom finančnom trhu poskytuje štandardnú študentskú bankovú pôžičku. Aktuálna úroková sadzba dosahuje 5,99 % ročne, a to bez ohľadu na dĺžku splatnosti úveru. Táto pôžička je určená pre vysokoškolákov denného štúdia od prvého ročníka, ako aj pre interných doktorandov vo veku od 18 do 26 rokov.

Najväčšia slovenská banka umožňuje požiadať o pôžičku vo výške od 300 do 40-tisíc eur a poskytuje ju všetkým študentom bez ohľadu na to, v akej krajine študujú. Cieľom je pomôcť študentom financovať štúdium, študijné pobyty, kurzy doma aj v zahraničí a ďalšie nečakané výdavky.

81468

Alternatívou je spotrebný úver

Študenti však môžu požiadať aj o štandardný bezúčelový spotrebný úver, ktorý ponúkajú všetky komerčné banky na Slovensku. Pre tieto úvery je podmienkou mať trvalý príjem, čo je pre študenta denného štúdia často neuskutočniteľné.

Výhodou pôžičky od Slovenskej sporiteľne je, že neobsahuje žiadne poplatky za predčasné splatenie, ani za mimoriadne splátky. Pôžičku je možné získať aj na počkanie, a lehota splatnosti sa pohybuje od jedného do ôsmich rokov. Študent nemusí platiť žiadny poplatok za poskytnutie pôžičky.

Pri tejto forme úveru je dôležité mať spoludlžníka, ktorý sa za študenta zaručí, takže študent nemusí mať v tom čase žiadny trvalý príjem. Stačí vyplniť žiadosť a predložiť doklad totožnosti a potvrdenie o štúdiu. Spoludlžníkom býva najčastejšie rodič alebo iná blízka osoba študenta.

77713

Štátny úver je výhodnejší

Druhou alternatívou, ako môže študent získať financie, je pôžička z Fondu na podporu vzdelávania. Pre študentov bez trvalého príjmu je táto voľba najvýhodnejšia. Úrok pôžičky je nastavený na 3,50 % ročne počas celej lehoty splatnosti. Študentskú pôžičku od štátu možno získať bez poplatkov za vybavenie úveru, mimoriadne splátky či predčasné splatenie. Aj v tomto prípade platí, že je potrebné mať ručiteľa s preukázateľným zdrojom príjmu.

Nevýhodou môže byť nižší limit požičanej sumy. Pre bakalárske a magisterské štúdium je maximálna suma 5-tisíc eur, pri internom doktorandskom štúdiu je to 10-tisíc eur.

Splatnosť pôžičky je od päť do desať rokov. Výhodou však je, že počas denného štúdia sa uplatňuje odklad, keď sa suma neúročí. Odklad začiatku splácania spolu s 3,5-percentnou úrokovou sadzbou, ktorá je nižšia ako súčasná inflácia, úver výrazne zlacňuje. Na základe odôvodnenej žiadosti je možné predĺžiť splatnosť študentskej pôžičky od štátu až na 20 rokov. Rozhoduje o ňom rada Fondu na podporu vzdelávania.

Porovnanie študentskej pôžičky od štátu vs. od komerčnej banky

Fond na podporu vzdelávania

 • úver od 1 000 do 10-tisíc eur,
 • lehota splatnosti až 10 rokov (až po skončení VŠ),
 • úrok 3,5 % ročne,
 • čerpanie dvakrát ročne,
 • potreba ručiteľa,
 • peniaze na účte do dvoch mesiacov,
 • bez dodatočných poplatkov,
 • pre študentov od 18 do 26 rokov, ale aj starších.

Slovenská sporiteľňa

 • úver od 300 do 40-tisíc,
 • lehota splatnosti 1 až 8 rokov (ihneď po načerpaní úveru),
 • úrok od 4,49 % ročne,
 • možnosť čerpania kedykoľvek,
 • potreba ručiteľa,
 • peniaze na účte okamžite,
 • bez dodatočných poplatkov,
 • pre študentov od 18 do 26 rokov.

Žiadosť sa podáva na jeseň

Fond na podporu vzdelávania prijíma žiadosti o študentskú pôžičku dvakrát ročne s konečnými termínmi na podanie žiadostí. Po týchto termínoch nie je možné získať študentskú pôžičku dodatočne. Prvý termín na podanie žiadosti je do 15. septembra 2023 a druhý termín je do 31. októbra 2023.

Po schválení žiadosti nasleduje určitá administratívna procedúra. Študenti dostanú zmluvu o pôžičke, ktorú je potrebné podpísanú zaslať späť na adresu Fondu na podporu vzdelávania. Až po definitívnom prijatí všetkých potrebných dokumentov môžu byť finančné prostriedky pripísané na účet študenta.

Celý tento proces môže byť pomerne zdĺhavý. Ak študenti podajú žiadosť v septembrovom termíne, finančné prostriedky budú dostupné približne v polovici novembra. V prípade, že žiadosť podajú v októbrovom termíne, finančné prostriedky budú na ich účet načerpané až v januári nasledujúceho roku.

Mamičky a nezamestnaní majú nárok na odklad

Študenti, ktorí ukončili bakalárske štúdium a majú v úmysle pokračovať v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, musia o tejto skutočnosti informovať Fond na podporu vzdelávania. Po ukončení vysokoškolskej dochádzky sa totiž očakáva začatie splácania pôžičky. Ak sa študent rozhodne pokračovať vo vzdelávaní, má znovu nárok na odklad splátok až do ukončenia svojho štúdia.

Ak študent po ukončení vysokoškolského štúdia nezačne okamžite pracovať, ale je registrovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, rovnako má nárok na odklad splátok. Opäť však o tejto skutočnosti musí informovať fond a požiadať o odklad. V tomto prípade platí, že počas odkladu bude nezamestnaný absolvent platiť iba úroky z pôžičky, nie celkovú sumu splátky. Nárok na odklad splátky majú aj mamičky, a to počas celého obdobia materskej dovolenky.

Šance na získanie študentskej pôžičky sú vyššie, ak študent:

 • pochádza z rodiny, ktorej je poskytovaná štátna pomoc v hmotnej núdzi,
 • poberá aj sociálne štipendium,
 • je zároveň aj rodičom nezaopatreného dieťaťa,
 • dosahuje výborný prospech počas štúdia na vysokej škole,
 • doteraz nečerpal žiadnu inú študentskú pôžičku, napríklad od banky.

Pôžička od štátu aj pre pedagógov

Fond na podporu vzdelávania poskytuje špeciálnu pôžičku aj pre pedagógov, respektíve zamestnancov škôl pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Medzi týchto zamestnancov patria pedagogickí pracovníci, odborní zamestnanci, zamestnanci vysokých škôl do 35 rokov, vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a interní doktorandi.

Učitelia si od štátu môžu požičať od 1 000 do 15-tisíc eur, bezúčelovo „len“ do 10-tisíc eur. Bez ručiteľa môžu pedagógovia získať štátny úver do výšky 3-tisíc eur. Obdobie splácania je od 8 do 15 rokov, úrok rovnako ako pri študentoch je 3,5 % ročne.

logo
Prečítajte si tiež:
14.7.2024 Redakcia FinReport

Monitorovanie zamestnancov môže byť problém – pre obe strany

Kontrola zamestnancov na pracovisku je pomerne častá zo strany zamestnávateľov. Chránia tak nielen svoje záujmy, ale aj záujmy zamestnancov s ...

14.7.2024 Redakcia FinReport

PayPal buduje reklamnú platformu, ktorú chce „nasýtiť“ údajmi o svojich zákazníkoch

Spoločnosť PayPal, ktorá priniesla revolúciu do sveta digitálnych platieb, si v súčasnosti hľadá ďalšie cesty pre rozšírenie svojho ...

13.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa nenechať napáliť pri reklamácii nábytku

Zariaďujete novú spálňu a posteľ vám dodali v inej farbe, ako ste chceli? Kúpili ste si v obchode s nábytkom novú skriňu, ale po zložení ...

13.7.2024 Redakcia FinReport

Podvodné e-shopy pripravujú Slovákov o peniaze, na toto si dajte pozor

Online nakupovanie je rýchle, pohodlné a neraz aj výhodnejšie ako nakupovanie v kamenných obchodoch. Potrebné je však rešpektovať jeho ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Brigády mladých nie sú bez rizík. Na toto si dávajte pozor!

Práca animátora, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe alebo v ...

12.7.2024 Mário Špilberger

V kritickom myslení súperia študenti aj účastníci na trhu práce, vzdelávanie sa pomaly zlepšuje

Overovanie informácií je dôležitou výzvou pre súčasnú spoločnosť, študentov a pracujúcich nevynímajúc. Napriek nelichotivým ...

12.7.2024 Robert Juriš

V prvej polovici tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 70-tisíc sporiteľov

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri každý mesiac stúpa. Tomuto trendu nezabránilo ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením ...

10.7.2024 Zuzana Fryč

Poistenie festivalov či športových podujatí je čoraz aktuálnejšie aj kvôli nevyspytateľnému počasiu

Hoci horúce leto je už za nami, hudobné festivaly či športové podujatia však naďalej pokračujú a usporiadatelia aj v súvislosti s čoraz ...

10.7.2024 Redakcia FinReport

Počet bankových úradníkov na Slovensku každým rokom klesá

V bankovom sektore na Slovensku aktuálne pôsobí spolu 25 peňažných finančných inštitúcií. Okrem centrálnej banky je to 24 korporácií ...

9.7.2024 Mário Špilberger

Poistenie rakoviny ponúka viacero poisťovní, špeciálny poistný produkt majú tri z nich

Hoci počet aj závažnosť onkologických ochorení každoročne narastá, a stúpa aj záujem o samostatné poistenie týchto ochorení, ...

4.7.2024 Mário Špilberger

Po rozvode je lepšie vypustiť spoludlžníka zo zmluvy, to však často býva komplikované

V minulom roku súdy na Slovensku rozviedli viac ako 8 200 párov, čo potvrdzuje fakt, že v posledných piatich rokoch sa zhruba každé tretie ...

3.7.2024 Redakcia FinReport

Cez prázdniny sa stáva množstvo detských úrazov, pomôže životné poistenie

Leto je pre deti krásnym obdobím oddychu, ničnerobenia, spoznávania svojich možností ale aj dobrodružstiev. A práve tieto chvíle dokážu ...

3.7.2024 Robert Juriš

NKÚ: Štát prišiel na neudelených pokutách za chýbajúce PZP o 100 miliónov eur

Okresné úrady na Slovensku ročne dostanú viac ako 300-tisíc oznámení o neuzatvorení povinného zmluvného poistenia, ktoré je povinné zo ...

3.7.2024 Zuzana Fryč

Poisťovne posúvajú hranice v IT technológiách a umelej inteligencii stále dopredu

S rýchlym vývojom v oblasti informačných technológií a nástupom umelej inteligencie sa postupne zvyšujú nároky aj na digitalizáciu ...

3.7.2024 Redakcia FinReport

UniCredit Bank prichádza s investičným konceptom onemarkets Fund

S príchodom tohtoročného leta banka sprístupnila svoju investičnú ponuku onemarkets Fund aj pre retailových klientov a pobočkovú sieť. ...

2.7.2024 Martina Staňová

Chystá sa najväčšia konferencia inovátorov v poisťovníctve Insurance Innovators Summit 2024

Na začiatku novembra 2024 bude hlavné mesto Veľkej Británie hostiť popredných poisťovateľov z celého sveta, ktorí budú diskutovať o ...

2.7.2024 Mário Špilberger

Pri opakovaných cestách do zahraničia sa oplatí mať celoročné cestovné poistenie

Máte už všetko zbalené na svoju letnú dovolenku? Okrem dostatočných zásob oblečenia alebo liekov nezabudnite na cestovné poistenie. Pozreli ...

1.7.2024 Martina Staňová

Dovolenka so psom. Na čo nesmiete zabudnúť?

Plánujete na dovolenku zobrať aj svojho psa? Nezabudnite mu zbaliť európsky cestovný pas a skontrolovať platnosť očkovania proti besnote. Psa ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay