Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Štát požičiava peniaze študentom výhodnejšie ako banky, no v nižších sumách

Roland Régely Banky a poisťovne Poslať

Aktuálna ponuka študentských pôžičiek je v porovnaní s minulosťou obmedzenejšia. V súčasnosti je jedinou bankou poskytujúcou štandardnú študentskú pôžičku Slovenská sporiteľňa. Alternatívou je možnosť požiadať štát o pôžičku cez Fond na podporu vzdelávania. Medzi štátnym a komerčným úverom pre študentov sú rozdiely v úročení, celkovej výške úveru, ale aj v podmienkach získania takejto pôžičky.

Štát požičiava študentom výhodnejšie ako banky

Foto: Shutterstock

Už iba v jednej banke

Študentská pôžička je formou spotrebného úveru, keď študent nemusí preukazovať využitie poskytnutých peňazí. Študenti ju môžu použiť na zaplatenie školného, bývania na internáte aj na cestovanie.

Slovenská sporiteľňa ako jediná komerčná banka na slovenskom finančnom trhu poskytuje štandardnú študentskú bankovú pôžičku. Aktuálna úroková sadzba dosahuje 5,99 % ročne, a to bez ohľadu na dĺžku splatnosti úveru. Táto pôžička je určená pre vysokoškolákov denného štúdia od prvého ročníka, ako aj pre interných doktorandov vo veku od 18 do 26 rokov.

Najväčšia slovenská banka umožňuje požiadať o pôžičku vo výške od 300 do 40-tisíc eur a poskytuje ju všetkým študentom bez ohľadu na to, v akej krajine študujú. Cieľom je pomôcť študentom financovať štúdium, študijné pobyty, kurzy doma aj v zahraničí a ďalšie nečakané výdavky.

81468

Alternatívou je spotrebný úver

Študenti však môžu požiadať aj o štandardný bezúčelový spotrebný úver, ktorý ponúkajú všetky komerčné banky na Slovensku. Pre tieto úvery je podmienkou mať trvalý príjem, čo je pre študenta denného štúdia často neuskutočniteľné.

Výhodou pôžičky od Slovenskej sporiteľne je, že neobsahuje žiadne poplatky za predčasné splatenie, ani za mimoriadne splátky. Pôžičku je možné získať aj na počkanie, a lehota splatnosti sa pohybuje od jedného do ôsmich rokov. Študent nemusí platiť žiadny poplatok za poskytnutie pôžičky.

Pri tejto forme úveru je dôležité mať spoludlžníka, ktorý sa za študenta zaručí, takže študent nemusí mať v tom čase žiadny trvalý príjem. Stačí vyplniť žiadosť a predložiť doklad totožnosti a potvrdenie o štúdiu. Spoludlžníkom býva najčastejšie rodič alebo iná blízka osoba študenta.

77713

Štátny úver je výhodnejší

Druhou alternatívou, ako môže študent získať financie, je pôžička z Fondu na podporu vzdelávania. Pre študentov bez trvalého príjmu je táto voľba najvýhodnejšia. Úrok pôžičky je nastavený na 3,50 % ročne počas celej lehoty splatnosti. Študentskú pôžičku od štátu možno získať bez poplatkov za vybavenie úveru, mimoriadne splátky či predčasné splatenie. Aj v tomto prípade platí, že je potrebné mať ručiteľa s preukázateľným zdrojom príjmu.

Nevýhodou môže byť nižší limit požičanej sumy. Pre bakalárske a magisterské štúdium je maximálna suma 5-tisíc eur, pri internom doktorandskom štúdiu je to 10-tisíc eur.

Splatnosť pôžičky je od päť do desať rokov. Výhodou však je, že počas denného štúdia sa uplatňuje odklad, keď sa suma neúročí. Odklad začiatku splácania spolu s 3,5-percentnou úrokovou sadzbou, ktorá je nižšia ako súčasná inflácia, úver výrazne zlacňuje. Na základe odôvodnenej žiadosti je možné predĺžiť splatnosť študentskej pôžičky od štátu až na 20 rokov. Rozhoduje o ňom rada Fondu na podporu vzdelávania.

Porovnanie študentskej pôžičky od štátu vs. od komerčnej banky

Fond na podporu vzdelávania

 • úver od 1 000 do 10-tisíc eur,
 • lehota splatnosti až 10 rokov (až po skončení VŠ),
 • úrok 3,5 % ročne,
 • čerpanie dvakrát ročne,
 • potreba ručiteľa,
 • peniaze na účte do dvoch mesiacov,
 • bez dodatočných poplatkov,
 • pre študentov od 18 do 26 rokov, ale aj starších.

Slovenská sporiteľňa

 • úver od 300 do 40-tisíc,
 • lehota splatnosti 1 až 8 rokov (ihneď po načerpaní úveru),
 • úrok od 4,49 % ročne,
 • možnosť čerpania kedykoľvek,
 • potreba ručiteľa,
 • peniaze na účte okamžite,
 • bez dodatočných poplatkov,
 • pre študentov od 18 do 26 rokov.

Žiadosť sa podáva na jeseň

Fond na podporu vzdelávania prijíma žiadosti o študentskú pôžičku dvakrát ročne s konečnými termínmi na podanie žiadostí. Po týchto termínoch nie je možné získať študentskú pôžičku dodatočne. Prvý termín na podanie žiadosti je do 15. septembra 2023 a druhý termín je do 31. októbra 2023.

Po schválení žiadosti nasleduje určitá administratívna procedúra. Študenti dostanú zmluvu o pôžičke, ktorú je potrebné podpísanú zaslať späť na adresu Fondu na podporu vzdelávania. Až po definitívnom prijatí všetkých potrebných dokumentov môžu byť finančné prostriedky pripísané na účet študenta.

Celý tento proces môže byť pomerne zdĺhavý. Ak študenti podajú žiadosť v septembrovom termíne, finančné prostriedky budú dostupné približne v polovici novembra. V prípade, že žiadosť podajú v októbrovom termíne, finančné prostriedky budú na ich účet načerpané až v januári nasledujúceho roku.

Mamičky a nezamestnaní majú nárok na odklad

Študenti, ktorí ukončili bakalárske štúdium a majú v úmysle pokračovať v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, musia o tejto skutočnosti informovať Fond na podporu vzdelávania. Po ukončení vysokoškolskej dochádzky sa totiž očakáva začatie splácania pôžičky. Ak sa študent rozhodne pokračovať vo vzdelávaní, má znovu nárok na odklad splátok až do ukončenia svojho štúdia.

Ak študent po ukončení vysokoškolského štúdia nezačne okamžite pracovať, ale je registrovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, rovnako má nárok na odklad splátok. Opäť však o tejto skutočnosti musí informovať fond a požiadať o odklad. V tomto prípade platí, že počas odkladu bude nezamestnaný absolvent platiť iba úroky z pôžičky, nie celkovú sumu splátky. Nárok na odklad splátky majú aj mamičky, a to počas celého obdobia materskej dovolenky.

Šance na získanie študentskej pôžičky sú vyššie, ak študent:

 • pochádza z rodiny, ktorej je poskytovaná štátna pomoc v hmotnej núdzi,
 • poberá aj sociálne štipendium,
 • je zároveň aj rodičom nezaopatreného dieťaťa,
 • dosahuje výborný prospech počas štúdia na vysokej škole,
 • doteraz nečerpal žiadnu inú študentskú pôžičku, napríklad od banky.

Pôžička od štátu aj pre pedagógov

Fond na podporu vzdelávania poskytuje špeciálnu pôžičku aj pre pedagógov, respektíve zamestnancov škôl pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Medzi týchto zamestnancov patria pedagogickí pracovníci, odborní zamestnanci, zamestnanci vysokých škôl do 35 rokov, vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a interní doktorandi.

Učitelia si od štátu môžu požičať od 1 000 do 15-tisíc eur, bezúčelovo „len“ do 10-tisíc eur. Bez ručiteľa môžu pedagógovia získať štátny úver do výšky 3-tisíc eur. Obdobie splácania je od 8 do 15 rokov, úrok rovnako ako pri študentoch je 3,5 % ročne.

logo
Prečítajte si tiež:
9.12.2023 Redakcia FinReport

Pozor na veľký počet finančných podvodov, najmä prostredníctvom autorizovaných platieb

Regulačný úrad finančného trhu v Spojenom kráľovstve Financial Conduct Authority (FCA), a nielen on, varuje pred narastajúcimi finančnými ...

8.12.2023 Redakcia FinReport

Každý siedmy Slovák sa pred Vianocami plánuje zadlžiť

Vianočné sviatky sú silným lákadlom pre zvýšenie osobných výdavkov, často aj nad rámec vlastných finančných možností. Tento rok sa ...

8.12.2023 Redakcia FinReport

Poslanci schválili daňový bonus pre ľudí, ktorí nevládzu splácať hypotéky

Parlament v zrýchlenom legislatívnom konaní schválil pomoc ľuďom, ktorí v tomto roku nezvládajú uhrádzať zvýšené splátky svojich ...

8.12.2023 Miloslava Némová

Prvá univerzita ruší bakalárske práce, dôvodom je umelá inteligencia. Pridajú sa ďalšie?

Zatiaľ jedna vysoká škola v Českej republike pristúpila k zrušeniu bakalárskych prác. Dôvodom tohto rozhodnutia je, že študenti často ...

8.12.2023 Redakcia FinReport

Zlacňovanie benzínu sa spomaľuje, u nafty sa úplne zastavilo

Pohonné látky na Slovensku počas uplynulých týždňov zlacňovali. V tom poslednom sa však situácia začala postupne meniť, znižovanie cien ...

8.12.2023 Roland Régely

Štyri banky od nového roka zvyšujú ceny za niektoré svoje služby

Slovenské banky zvyknú na prelome rokov meniť výšku poplatkov a nevyhneme sa tomu ani teraz. Už dnes je isté, že od 1. januára 2024 zmenia ...

7.12.2023 Zuzana Fryč

Ako sa mení vzdelávanie finančných agentov, aby prinášalo konkurenčnú výhodu

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) nedávno sprístupnila na vzdelávanie a prípravu na odborné skúšky finančných agentov nový ...

7.12.2023 Robert Juriš

Bytová výstavba je v hlbokom útlme, počet dokončených bytov sa znížil takmer o štvrtinu

Vrchol tohtoročnej stavebnej sezóny priniesol hlboký prepad stavebných aktivít. Počet vydaných stavebných povolení aj vykonaných ...

6.12.2023 Andrej Vida

Stavební sporitelia sú v neistote, schyľuje sa k ďalšej zmene podmienok

Od januára nasledujúceho roka malo vstúpiť do platnosti takzvané rodinné sporenie, ktoré bolo schválené iba pred niekoľkými mesiacmi (v ...

6.12.2023 Redakcia FinReport

UNIQA v tomto roku zvýšila predpísané poistné o 8,9 %, rástla rýchlejšie ako poistný trh

Za prvých deväť mesiacov tohto roka predpísala UNIQA v Českej republike a na Slovensku poistné v celkovej výške takmer 609 miliónov eur. Z ...

5.12.2023 Robert Juriš

Vláda schválila balíček konsolidačných opatrení, bankári protestujú proti vysokému zdaneniu

Vláda na svojom poslednom rokovaní schválila balíček konsolidačných opatrení, ktoré do štátnej pokladnice majú priniesť zhruba 1,5 ...

4.12.2023 Roland Régely

Poslali ste peniaze na nesprávny účet? Stále je tu šanca, získať ich späť

Posielať peniaze cez internetbanking zbrklo a rýchlo sa nevypláca. Stačí „drobný“ preklep alebo nepozornosť a peniaze môžu skončiť na ...

2.12.2023 Redakcia FinReport

Zamestnanec pripravil banku o 2,2 milióna libier, čaká ho štvorročné väzenie

Bankový úradník si zrejme pomýlil povolanie. Namiesto toho, aby plnil zadania nadriadených najlepšie ako vie, rozšíril svoju činnosť aj o ...

1.12.2023 Roland Régely

Poistenie kybernetických rizík chráni pred krádežou peňazí, ale aj identity

Kybernetické riziká dnes ohrozujú nielen firmy, ale aj jednotlivcov. Kyberpoistenie pomáha ochrániť klienta pred zneužitím osobných údajov, ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Dopravné nehody: Rizikové sú najmä pondelky, letné mesiace a sivé vozidlá

Škodovosť vozidiel narastá. V roku 2023 sa podarilo prekonať aj najvyššie čísla spred vypuknutia pandémie koronavírusu. Najnehodovejším ...

28.11.2023 Robert Juriš

Neživotné poistenie rýchlo rastie, pomohla mu vysoká inflácia

Životné poistenie po pandémii koronavírusu už druhý rok za sebou rastie. Nárast je síce len mierny, no trend je pozitívny. Vzostup je ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Online podvody: Každý druhý človek sa už stretol s podvodníkom

Počet online podvodov významne rastie. Len za posledné necelé tri roky sa zvýšil o 530 %. Metódy podvodníkov sú sofistikované. Sú veľmi ...

27.11.2023 Andrej Vida

Čo všetko musíte spĺňať, aby ste mali nárok na získanie hypotekárneho úveru

Na slovenskom realitnom trhu nastal v poslednom období útlm. Predaj nehnuteľností klesol skokovo vtedy, keď naše banky začali zdvíhať ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay