Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovenská banková asociácia upozorňuje na možné ohrozenie bankového tajomstva

Andrej Vida Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Slovenská banková asociácia (SBA) je dôležitou autoritou v slovenskom finančnom sektore a tiež jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk. Preto treba byť na „pozore“, ak upozorňuje na to, že: „Nové legislatívne zámery majú potenciál ohroziť, respektíve narušiť konzistentnosť inštitútu bankového tajomstva.“

image

Foto: Shutterstock

Čo je to bankové tajomstvo?

Ochrana bankového tajomstva priamo súvisí s ochranou jedného zo základných ľudských práv – práva na súkromie. Aj preto je zadefinované v slovenskej legislatíve, konkrétne v zákone o bankách.

Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné.

V praxi ide najmä o informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie sú banky povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Zjednodušene povedané, bankové tajomstvo zahŕňa všetky informácie o klientoch banky a ich bankových produktoch, ktoré nie sú verejne prístupné. Porušenie bankového tajomstva môže byť trestným činom, ktorý upravuje Trestný zákon.

Ako sa postupuje pri jeho ochrane?

Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, môžu banky poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom klienta alebo na jeho výslovný pokyn.

Banky však môžu poskytnúť údaje chránené bankovým tajomstvom aj bez súhlasu klienta. V tomto prípade však iba takým subjektom (a vždy výlučne na základe doručeného písomného vyžiadania), ktoré sú definované v zákone o bankách. Môžu to byť napríklad:

 • orgány činné v trestnom konaní alebo súdy,
 • služba kriminálnej polície, služba finančnej polície a inšpekčnej služby Policajného zboru,
 • služba hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru,
 • Slovenská informačná služba vojenské spravodajstvo.

Aby banky mohli tieto informácie poskytovať, potrebujú zhromažďovať a spracovávať obrovské množstvá dát. Bezpečnosť týchto dát je pre banky mimoriadne dôležitá. Preto investujú každoročne nemalé finančné prostriedky do zdokonaľovania zabezpečenia bankových systémov, zariadení, prístupov či viacúrovňových systémov kontrol.

V akom štádiu je nová legislatíva?

Bankové tajomstvo bolo v predchádzajúcom roku naozaj diskutovanou témou. Novela zákona o Policajnom zbore, pretože aj tá má dosah na bankové tajomstvo, prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, ktoré sa aktuálne ešte vyhodnocuje.

Pracuje sa aj na návrhu zákona o centrálnom registri účtov, kde bolo pripomienkové konanie už ukončené a momentálne ho prerokúva legislatívna rada vlády. Spolu bolo vznesených až 320 pripomienok. Vyhodnotenie tých zásadných je nasledovné:

 • počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 42 zo 143,
 • počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 66 z 90,
 • počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 32 z 58.

Legislatívne zmeny, ktorých predkladateľom je Ministerstvo vnútra SR, sa však netýkajú iba bánk. Okrem viacerých inštitúcií je dotknutá úpravami aj NBS. Jej hovorca Peter Majer informuje, že pri zmenách patriacich do pôsobnosti NBS štandardne spolupracuje so Slovenskou bankovou asociáciou a Ministerstvom financií SR pri tvorbe alebo zmenách v navrhovanej legislatíve”.

V čom vidia banky a NBS najväčšie problémy?

Ak sa pozrieme na niektoré zásadné pripomienky, tak problematickou časťou bolo to, že v návrhu zákona úplne chýbala čo i len zmienka o bankovom tajomstve. Toto predkladateľ akceptoval, takže by ním mali byť aj údaje poskytnuté do registra účtov.

Z pohľadu bánk je rizikovým faktorom aj to, že duplicitou či zrkadlením bankových databáz môže vzniknúť „nové potenciálne miesto“ úniku informácií. Tým sa znižuje možnosť objektívneho odhalenia miesta a príčin prípadných únikov. Navyše očakávajú nemalé investície do IT infraštruktúry na zaistenie bezpečnosti dát.

Ministerstvo vnútra s tým súhlasí iba čiastočne, pretože podľa jeho názoru má navrhované technické riešenie využívať už existujúcu technickú infraštruktúru vytvorenú bankami a spoločnosťou CRIF na vzájomnú elektronickú komunikáciu. Z tohto dôvodu by mali byť podľa Ministerstva vnútra SR náklady na strane bánk minimálne. Aké bude finálne „technické riešenie“ a s ním súvisiace skutočné náklady, to sa dozvieme až po realizácii všetkých prác.

Bankárom chýbali aj príslušné vyhlášky

Zástupcovia bankového sektora tiež namietali, že k návrhu zákona nebol pripojený návrh príslušných vyhlášok, ktoré sú kľúčovým a nosným prvkom celého návrhu. Majú totiž okrem iného upravovať to, aké informácie, v akom formáte a akým spôsobom majú byť zasielané; a kto a v akom rozsahu bude zodpovedný za prípadné pochybenie.

Výsledkom je to, že finálna podoba vykonávacieho predpisu, ktorý má byť vydaný do 1. júla 2022, bude vypracovaná v spolupráci so zástupcami bánk a ostatnými zainteresovanými stranami. Zároveň bol zákon upravený tak, aby sa povinnosti finančných inštitúcií odvíjali až od schváleného vykonávacieho predpisu, ku ktorému sa uskutoční najskôr riadne pripomienkové konanie.

Riskujeme dôveru finančného sektora?

Vzhľadom na všetky nezodpovedané otázky je akceptovateľné, že banky vyjadrujú patričné obavy. Ohrozenie inštitútu bankového tajomstva môže totiž významne prispieť k znižovaniu dôvery v celý finančný sektor. SBA preto upozorňuje na to, že „práve toto narušenie dôvery môže byť zásadnou konkurenčnou nevýhodou pre naše banky vo vzťahu k finančným inštitúciám oslovujúcim slovenských klientov.“ Počkajme si teda na ukončenie celého prípravného procesu a skutočné fungovanie v praxi.

Čo je Slovenská banková asociácia

Poslaním SBA je predstavovať spoločný hlas komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku, prostredníctvom ktorého chce ovplyvňovať právny a ekonomický rámec, v ktorom uskutočňujú svoje obchodné aktivity a poskytujú služby klientom. Je to tiež fórum, v rámci ktorého jej členovia môžu spolupracovať na vytváraní podmienok podnikania v bankovníctve. V súčasnosti má 27 členov. 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
27.1.2022 Redakcia FinReport

Cena nehnuteľností v roku 2021 rástla najrýchlejšie od veľkej finančnej krízy v roku 2008

Bývanie v roku 2021 rástlo rekordne rýchlo. Najrýchlejšie od realitnej krízy pred 14 rokmi. Nárast cien by sa v roku 2022 mal mierne ...

27.1.2022 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka rozbieha klimatický záťažový test

Európska centrálna banka (ECB) spustila dohľadový klimatický záťažový test na posúdenie pripravenosti bánk vyrovnať sa s finančnými a ...

27.1.2022 Roland Régely

Jeden z TOP finančných sprostredkovateľov je zrejme na predaj

Na trhu finančného sprostredkovania sa pravdepodobne schyľuje k veľkej transakcii. Podľa informácií českého portálu HN je na predaj jeden z ...

27.1.2022 Redakcia FinReport

Medzinárodný menový fond vyzval Salvádor, aby sa zriekol bitcoinu ako oficiálneho platidla

Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval stredoamerický Salvádor, aby kryptomene bitcoin zrušil štatút oficiálneho platidla, ktorý tu zaviedli ...

27.1.2022 Magdaléna Švančarková

Regulácia obsahu na internete: To, čo je nezákonné offline, musí byť nezákonné aj online

Online platformy by mali niesť zodpovednosť za svoje algoritmy, cielenie na deti a mládež bude zakázané, a používatelia by mali získať ...

27.1.2022 Redakcia FinReport

Zamestnanci, nezabudnite požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne ...

26.1.2022 Jana Schochmann

Juraj Fehervari: Keď je etika v podnikaní „zisková“

Z pohľadu finančného časopisu nás na spoločnosti Be Lenka, s. r. o., zaujal vysoký nárast zisku aj tržieb za predchádzajúci rok. Z ...

25.1.2022 Redakcia FinReport

Na prelome rokov cestovalo do zahraničia takmer toľko Slovákov ako pred pandémiou

Záujem stráviť Vianoce v zahraničí sa minulý rok vrátil na predpandemické čísla. Kým v roku 2020 takzvanú malú sezónu poznamenali ...

24.1.2022 Redakcia FinReport

NN životná poisťovňa už po štvrtýkrát získala ocenenie TOP zamestnávateľ

NN životná poisťovňa už štvrtýkrát získala tituly TOP Employer Slovakia a TOP Employer Europe. Prestížny inštitút The Top Employers ...

24.1.2022 Redakcia FinReport

Napriek lockdownom poisťovňa Allianz vlani vyplatila najviac peňazí za škody na vozidlách

Hoci svet už druhý rok sužuje pandémia koronavírusu, s ktorou sa spája aj obmedzenie pohybu a cestovania, takmer dve tretiny (63 %) nákladov ...

24.1.2022 Redakcia FinReport

Union: Telemedicína počas pandémie zaznamenala takmer štvornásobný nárast

Viac telefonátov, menej fyzických kontaktov. Pandémia zmenila fungovanie všeobecných lekárov aj lekárov špecialistov. Zdravotníci s ...

21.1.2022 Redakcia FinReport

Už viac ako milión ľudí používa online bankovníctvo VÚB banky

Počet používateľov online bankovníctva rastie každým dňom. Len za posledný rok stúpol počet tých, ktorí využívajú online ...

21.1.2022 Magdaléna Švančarková

Wüstenrot zmenila svoj biznisplán, a aký osud čaká na zvyšné dve stavebné sporiteľne?

Stavebné sporenie na Slovensku zaznamenáva po rokoch masovej obľúbenosti hlboký útlm. Skupina Wüstenrot vlani ohlásila postupné ukončovanie ...

20.1.2022 Zuzana Mecková

NBS vytýka poisťovni Novis nedostatky. Tá trvá na správnom postupe a avizuje, že má viacerých investorov

Poisťovňa Novis je pod intenzívnym dohľadom Národnej banky Slovenska (NBS). Centrálna banka už v závere roka 2020 voči nej vydala dve ...

20.1.2022 Redakcia FinReport

Najväčšia americká banka JPMorgan Chase investuje do technológií 12 miliárd dolárov

Hovorí sa, že firmy, ktoré v súčasnosti neinvestujú do rozvoja technológií, nemajú budúcnosť. Pre finančné inštitúcie to platí ...

19.1.2022 Roland Régely

Faktoring kríza neohrozila, slovenský trh si rozdelili tri najväčšie banky

Faktoring na Slovensku zaznamenal v minulom roku významný rast. Pomáhajú mu odkladané firemné nákupy počas lockdownu, ktoré opätovne plnia ...

19.1.2022 Redakcia FinReport

V poisťovni Union využívajú 60 robotov, ktorí nahradili približne 50 zamestnancov

Približne 60 robotov pracuje v poisťovni Union, kde nahradili okolo 50 zamestnancov. Ich náplňou práce je v komerčnom poistení napríklad ...

19.1.2022 Redakcia FinReport

Zemetrasenie v Eximbanke: Vláda odvolala riaditeľku aj jej námestníkov

Vláda na svojom dnešnom rokovaní odvolala celé vedenie Eximbanky. Kabinet na návrh ministra financií Igora Matoviča odvolal z pozície ...

Aplikácia

 1. 1.
  Juraj Fehervari: Keď je etika v podnikaní „zisková“
 2. 2.
  Podriadení finanční agenti pribúdajú, aktuálne je ich viac ako 16-tisíc
 3. 3.
  Cena nehnuteľností v roku 2021 rástla najrýchlejšie od veľkej finančnej krízy v roku 2008
 4. 4.
  Regulácia obsahu na internete: To, čo je nezákonné offline, musí byť nezákonné aj online
 5. 5.
  Rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa budú vyššie