Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovenská banková asociácia upozorňuje na možné ohrozenie bankového tajomstva

Andrej Vida Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Slovenská banková asociácia (SBA) je dôležitou autoritou v slovenskom finančnom sektore a tiež jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk. Preto treba byť na „pozore“, ak upozorňuje na to, že: „Nové legislatívne zámery majú potenciál ohroziť, respektíve narušiť konzistentnosť inštitútu bankového tajomstva.“

image

Foto: Shutterstock

Čo je to bankové tajomstvo?

Ochrana bankového tajomstva priamo súvisí s ochranou jedného zo základných ľudských práv – práva na súkromie. Aj preto je zadefinované v slovenskej legislatíve, konkrétne v zákone o bankách.

Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné.

V praxi ide najmä o informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie sú banky povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Zjednodušene povedané, bankové tajomstvo zahŕňa všetky informácie o klientoch banky a ich bankových produktoch, ktoré nie sú verejne prístupné. Porušenie bankového tajomstva môže byť trestným činom, ktorý upravuje Trestný zákon.

Ako sa postupuje pri jeho ochrane?

Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, môžu banky poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom klienta alebo na jeho výslovný pokyn.

Banky však môžu poskytnúť údaje chránené bankovým tajomstvom aj bez súhlasu klienta. V tomto prípade však iba takým subjektom (a vždy výlučne na základe doručeného písomného vyžiadania), ktoré sú definované v zákone o bankách. Môžu to byť napríklad:

 • orgány činné v trestnom konaní alebo súdy,
 • služba kriminálnej polície, služba finančnej polície a inšpekčnej služby Policajného zboru,
 • služba hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru,
 • Slovenská informačná služba vojenské spravodajstvo.

Aby banky mohli tieto informácie poskytovať, potrebujú zhromažďovať a spracovávať obrovské množstvá dát. Bezpečnosť týchto dát je pre banky mimoriadne dôležitá. Preto investujú každoročne nemalé finančné prostriedky do zdokonaľovania zabezpečenia bankových systémov, zariadení, prístupov či viacúrovňových systémov kontrol.

V akom štádiu je nová legislatíva?

Bankové tajomstvo bolo v predchádzajúcom roku naozaj diskutovanou témou. Novela zákona o Policajnom zbore, pretože aj tá má dosah na bankové tajomstvo, prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, ktoré sa aktuálne ešte vyhodnocuje.

Pracuje sa aj na návrhu zákona o centrálnom registri účtov, kde bolo pripomienkové konanie už ukončené a momentálne ho prerokúva legislatívna rada vlády. Spolu bolo vznesených až 320 pripomienok. Vyhodnotenie tých zásadných je nasledovné:

 • počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 42 zo 143,
 • počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 66 z 90,
 • počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 32 z 58.

Legislatívne zmeny, ktorých predkladateľom je Ministerstvo vnútra SR, sa však netýkajú iba bánk. Okrem viacerých inštitúcií je dotknutá úpravami aj NBS. Jej hovorca Peter Majer informuje, že pri zmenách patriacich do pôsobnosti NBS štandardne spolupracuje so Slovenskou bankovou asociáciou a Ministerstvom financií SR pri tvorbe alebo zmenách v navrhovanej legislatíve”.

V čom vidia banky a NBS najväčšie problémy?

Ak sa pozrieme na niektoré zásadné pripomienky, tak problematickou časťou bolo to, že v návrhu zákona úplne chýbala čo i len zmienka o bankovom tajomstve. Toto predkladateľ akceptoval, takže by ním mali byť aj údaje poskytnuté do registra účtov.

Z pohľadu bánk je rizikovým faktorom aj to, že duplicitou či zrkadlením bankových databáz môže vzniknúť „nové potenciálne miesto“ úniku informácií. Tým sa znižuje možnosť objektívneho odhalenia miesta a príčin prípadných únikov. Navyše očakávajú nemalé investície do IT infraštruktúry na zaistenie bezpečnosti dát.

Ministerstvo vnútra s tým súhlasí iba čiastočne, pretože podľa jeho názoru má navrhované technické riešenie využívať už existujúcu technickú infraštruktúru vytvorenú bankami a spoločnosťou CRIF na vzájomnú elektronickú komunikáciu. Z tohto dôvodu by mali byť podľa Ministerstva vnútra SR náklady na strane bánk minimálne. Aké bude finálne „technické riešenie“ a s ním súvisiace skutočné náklady, to sa dozvieme až po realizácii všetkých prác.

Bankárom chýbali aj príslušné vyhlášky

Zástupcovia bankového sektora tiež namietali, že k návrhu zákona nebol pripojený návrh príslušných vyhlášok, ktoré sú kľúčovým a nosným prvkom celého návrhu. Majú totiž okrem iného upravovať to, aké informácie, v akom formáte a akým spôsobom majú byť zasielané; a kto a v akom rozsahu bude zodpovedný za prípadné pochybenie.

Výsledkom je to, že finálna podoba vykonávacieho predpisu, ktorý má byť vydaný do 1. júla 2022, bude vypracovaná v spolupráci so zástupcami bánk a ostatnými zainteresovanými stranami. Zároveň bol zákon upravený tak, aby sa povinnosti finančných inštitúcií odvíjali až od schváleného vykonávacieho predpisu, ku ktorému sa uskutoční najskôr riadne pripomienkové konanie.

Riskujeme dôveru finančného sektora?

Vzhľadom na všetky nezodpovedané otázky je akceptovateľné, že banky vyjadrujú patričné obavy. Ohrozenie inštitútu bankového tajomstva môže totiž významne prispieť k znižovaniu dôvery v celý finančný sektor. SBA preto upozorňuje na to, že „práve toto narušenie dôvery môže byť zásadnou konkurenčnou nevýhodou pre naše banky vo vzťahu k finančným inštitúciám oslovujúcim slovenských klientov.“ Počkajme si teda na ukončenie celého prípravného procesu a skutočné fungovanie v praxi.

Čo je Slovenská banková asociácia

Poslaním SBA je predstavovať spoločný hlas komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku, prostredníctvom ktorého chce ovplyvňovať právny a ekonomický rámec, v ktorom uskutočňujú svoje obchodné aktivity a poskytujú služby klientom. Je to tiež fórum, v rámci ktorého jej členovia môžu spolupracovať na vytváraní podmienok podnikania v bankovníctve. V súčasnosti má 27 členov. 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
15.8.2022 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku dosiahla rekordných 13,6 %, no jej nárast je už pomalší

Inflácia na Slovensku už piaty mesiac v rade rastie dvojciferným tempom. Najvýznamnejšie výdavkové položky slovenských domácností – ...

15.8.2022 Redakcia FinReport

Prieskum: Takmer polovica Slovákov si na dôchodok neodkladá žiadne financie

Napriek snahe o finačné vzdelávanie Slovákov je situácia stále alarmujúca. Až takmer polovica dospelých obyvateľov Slovenska si na ...

15.8.2022 Redakcia FinReport

Steven Bandrowczak: Spoločnosť Xerox má nového generálneho riaditeľa

Spoločnosť Xerox oznámila, že na pozíciu nového generálneho riaditeľa jej predstavenstvo vymenuje Stevena Bandrowzcaka. Po odchode Johna ...

15.8.2022 Redakcia FinReport

V júli sme zrejme dosiahli inflačný vrchol, no kvôli plynu ešte môže byť všetko aj inak

Štatistický úrad SR vydal najnovšie dáta, podľa ktorých inflácia na Slovensku v júli 2022 dosiahla 13,6 %. Podľa analytikov by ceny tovarov ...

15.8.2022 Redakcia FinReport

Viacero afrických krajín pracuje na vývine vlastných digitálnych mien

Digitálne meny sú témou, ktorú riešia centrálne banky takmer všetkých krajín na svete – Európsku úniu, USA či iné popredné finančné ...

14.8.2022 Redakcia FinReport

Holandská centrálna banka udelila kryptoburze Binance pokutu 3,325 milióna eur

Holandská centrálna banka potrestala kryptomenovú burzu Binance pokutou 3,325 milióna eur za to, že v krajine ponúkala svoje služby bez ...

14.8.2022 Redakcia FinReport

Úrazy sa deťom nevyhýbajú ani počas leta. Najčastejšie sú zlomeniny

Úrazy dokážu prekaziť letné plány nielen najmenším členom rodiny, ale aj ich rodičom. Najviac nehôd sa stáva mladistvým vo veku od 8 do ...

12.8.2022 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska chce vybudovať centrálny bankový dátový sklad

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila verejné obstarávanie na dodanie celobankového dátového skladu. Plánuje totiž vybudovať úložisko ...

12.8.2022 Redakcia FinReport

Podvodníci sa snažia, počet poistných podvodov stúpol o tretinu

Počet poistných podvodov v prvej polovici tohto roku na slovenskom a českom poistnom trhu stúpol približne o tretinu. Podvodníci sa najviac ...

11.8.2022 Zuzana Fryč

Odpočítateľná položka v zdravotných odvodoch stratila význam. Poisťovne súhlasia s jej zrušením

Zrušenie odpočítateľnej položky v zdravotných odvodoch vyplýva z novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú Ministerstvo ...

10.8.2022 Zuzana Fryč

Na zmenu zdravotnej poisťovne zostávajú necelé dva mesiace. Čo všetko pri tom musíme mať na pamäti?

Desaťtisíce Slovákov sa každý rok rozhodnú pre zmenu svojej zdravotnej poisťovne. Takýto krok je možné urobiť len jedenkrát ročne, ...

9.8.2022 Robert Juriš

Úrokové sadzby nových hypoték za štyri mesiace stúpli o takmer celé jedno percento

Úrokové sadzby úverov na bývanie na Slovensku rastú už štyri mesiace. V priemere sa zvýšili o takmer celé 1 %. Kým vo februári 2022 sa ...

8.8.2022 Andrej Vida

Americká hypotéka: Pre niektoré banky štandardný finančný produkt, pre iné neexistuje

Posledné roky dopriali bankám nezvyčajne bohatú úverovú žatvu. Vďaka klesajúcim úrokovým sadzbám objemy úverov na financovanie bývania ...

8.8.2022 Roland Régely

UniCredit Bank znížila úrokové sadzby hypoték, 365.bank ich zvýšila

Prvý augustový týždeň priniesol zaujímavé zmeny v úrokových sadzbách hypotekárnych úverov. Kým 365.bank zvýšila úrokové sadzby pri ...

5.8.2022 Roland Régely

Hypotéka vs. podnájom: Čo sa v čase stúpajúcich úrokových sadzieb oplatí viac?

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov na Slovensku síce stúpajú už niekoľko mesiacov po sebe, napriek tomu je kúpa nehnuteľnosti stále ...

28.7.2022 Redakcia FinReport

V Bratislave prepadli banku. Lúpežníci s peniazmi sú na úteku

Hlavné mesto dnes prebrala z ospalého leta policajná správa. Bankovú pobočku na Seberíniho ulici v bratislavskej mestskej časti Ružinov ...

27.7.2022 Redakcia FinReport

Stúpajúce úroky zatiaľ hypotéky nebrzdia, v Česku však prudko klesá objem požičaných peňazí

Rastúce úrokové sadzby sa zatiaľ neprejavili vo výrazne zníženom dopyte po hypotékach. Kým na Slovensku sa zmeny zatiaľ prakticky ...

26.7.2022 Redakcia FinReport

Toto sú najčastejšie dovolenkové komplikácie. Viete, ako by ste mali postupovať?

Počas leta sa stávajú desiatky rôznych poistných udalostí vyplývajúcich z cestovného poistenia. Podľa poisťovne Generali sa v auguste ...

Aplikácia

 1. 1.
  Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum aj odvody pre živnostníkov
 2. 2.
  Inflácia na Slovensku dosiahla rekordných 13,6 %, no jej nárast je už pomalší
 3. 3.
  Prieskum: Takmer polovica Slovákov si na dôchodok neodkladá žiadne financie
 4. 4.
  Využívanie geotermálnej energie na Slovensku má potenciál, financovanie bude jednoduchšie
 5. 5.
  Viacero afrických krajín pracuje na vývine vlastných digitálnych mien