Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

PZP autonómnych vozidiel: Legislatíva neexistuje, no autá bez šoféra už jazdia aj na Slovensku

Roland Régely Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Vozidlá umožňujúce jazdu bez šoféra stretnete už aj na slovenských cestách. Tento spôsob presúvania sa však naša legislatíva zatiaľ nepozná, a tak za prípadnú škodu preberá zodpovednosť vodič krytý povinným zmluvným poistením (PZP). Prvé normy pre poistenie autonómnych vozidiel už vznikajú v zahraničí, no poisťovne s nimi zatiaľ „narábajú“ len veľmi opatrne. Čo sú najväčšie výzvy PZP autonómnych vozidiel?

image

Foto: Shutterstock

Prvé pokusy o poistenie

Prvé poistenie na svete pre autonómne vozidlá priniesla britská firma Adrian Flux ešte v roku 2016. Urobila tak v čase, keď sa Londýn stal akousi kolískou testovania áut bez šoféra. Firma už vtedy motivovala k poisteniu krytím v prípade napadnutia vozidla hekermi, či dokonca hradila majiteľom áut škody spôsobené kolíziou z dôvodu chybného softvéru.

Zodpovednosť za škody spôsobené autonómnym vozidlom však londýnska poisťovňa šalamúnsky podmienila v poistnej zmluve. Pred vyplatením náhrady pri poistnej udalosti napríklad posudzovala pozornosť vodiča a jeho schopnosť zareagovať na prípadné problémy. Osobitne tiež pristupovala k jednotlivým typom automobilov a skúmala aj povrch cesty, za ktorý nesie zodpovednosť jej prevádzkovateľ. Klient spolu s poistnou zmluvou od tejto britskej poisťovne podpísal aj vyhlásenie, že bude dbať o čerstvosť softvéru svojho auta a všetky nové aktualizácie nainštaluje do vozidla 24 hodín od ich vydania výrobcom.

Londýnska firma bola na dlhší čas jedinou, ktorá sa o podobné poistenie pokúsila. Potrebné je však  dodať, že Anglicko ešte ani v súčasnosti nemá regulačné rámce pre poistenie autonómnych vozidiel, a tento prvotný pokus o poistenie možno podľa odborníkov vnímať skôr ako snahu zapáčiť sa technologickým gigantom. V roku 2020 predstavila vlastné riešenie poistenia autonómnych vozidiel aj americká AXA XL, dcérska firma poisťovacieho gigantu AXA. Urobila tak s rovnakým zámerom a cielením najmä na firmy, ktoré testujú autonómne autá v tamojších metropolách.

Potreba spoločných pravidiel

Automatizované riadenie bez vodiča sa má v nasledujúcich rokoch stať realitou aj v Európe. Podľa bezpečnostných expertov bude preto nevyhnutné upraviť normy autonómneho jazdenia tak, aby prekračovali aj národné hranice

Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti budú ľudia používať autonómne vozidlá nielen na presúvanie sa v rámci svojej krajiny, ale aj na cestovanie do zahraničia, čo je podľa odborníkov dôvod na prípravu spoločných pravidiel. 

„Tieto autá pri prekračovaní hraníc musia nielen poznať všetky príslušné dopravné značky a pravidlá cestnej premávky, ale musí im byť aj jasné, kto je v prípade nehody zodpovedný,“ myslí si generálny riaditeľ nemeckej poisťovne Allianz Klaus-Peter Röhler.

Príliš veľa úmrtí na cestách si pýta riešenie

Automobilové nehody sú druhou najvýznamnejšou príčinou úmrtí na svete, ktorým sa dá predísť. Na základe výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera každý rok pri dopravných nehodách približne 1,3 milióna ľudí, pričom väčšina z nich je spôsobená ľudskou chybou. Táto skutočnosť vedie niektorých vizionárov, ako je napríklad Elon Musk, k presvedčeniu, že v budúcnosti nastane čas, keď ľudia možno už nebudú môcť šoférovať autá. 

Ostro sledované Nemecko

Napriek pribúdajúcim autonómnym vozidlám v premávke sa európske poisťovne do tohto typu poistenia nehrnú. Potvrdili nám to aj zástupcovia poisťovní na Slovensku. Podľa ich vyjadrení je zrejmé, že Slovensko, rovnako ako mnohé ďalšie európske krajiny, nie je legislatívne pripravené na takéto poistné produkty. Poisťovne tak zatiaľ sledujú diskusie na európskej úrovni a plánujú reagovať úpravou svojich produktov až po zverejnení konkrétnych návrhov riešení od Európskej komisie.

Prvou krajinou na svete, ktorá dostala možnosť poskytnúť regulačný rámec pre autonómne vozidlá bez vodiča, sa na podnet Európskej hospodárskej komisie OSN stalo Nemecko. Táto krajina si podľa odborníkov získa v najbližšom období pozornosť celej poistnej brandže. Ak bude misia úspešná, Nemci môžu vytvoriť základ pre zákonné poistenie autonómnych vozidiel na celom svete.

Nemecký regulačný rámec pre autonómne vozidlá zatiaľ hovorí, že kým vodič je zodpovedný za automatizovanú jazdu, technický dozor monitoruje vozidlo pre autonómnu jazdu. Tým technickým dozorom môžeme zatiaľ chápať počítačový systém napojený buď na výrobcu vozidla, alebo poisťovňu, ktorá je zodpovedná za poistenia auta. Takýto dozor potom dokáže napríklad deaktivovať vozidlo zvonku a umožniť ľudskej posádke jazdné manévre v ťažkých situáciách.

Iniciatívni výrobcovia prinášajú vlastné poistenia

So zodpovednosťou za škodu sa okrem príslušných orgánov EÚ snažia vyrovnať aj samotní výrobcovia autonómnych vozidiel. Napríklad automobilka Volvo nedávno vyhlásila, že všetky škody, ktoré spôsobia jej autá, zaplatí zo svojho. Ostatní výrobcovia sú v tomto prípade zdržanlivejší a konečnú podobu zodpovednosti stále vyvíjajú. Niektorí výrobcovia, ako napríklad Tesla, vyriešili poistenie vlastným spôsobom. Americký gigant predávajúci elektrické a autonómne vozidlá už vstúpil na trh s poistením a ponúka vodičom svoje vlastné poistenie. Táto alternatíva je však zatiaľ dostupná len vo vybraných štátoch USA.

Hľadanie vinníka nehody

Pri prevádzkovaní autonómnych vozidiel môže dôjsť k situáciám, keď škodu spôsobí chybná mechanika, inokedy ju zase zapríčiní chybný softvér. Stále však nie je jasné, na koho sa napokon bude vzťahovať zodpovednosť. ​​

Podľa portálu Insurtechdigital by mali určitú formu zodpovednosti niesť práve výrobcovia. Poukazujú pritom na konkrétne prípady z nedávnej minulosti testovania autonómnych vozidiel, kde firmy, ako Google alebo Mercedes-Benz, už prijali zodpovednosť v prípadoch, keď sa ich samoriadiace vozidlá stali účastníkmi nehôd. 

Nie je vylúčené ani to, že spoluvinníkom nehody môže byť aj poskytovateľ, respektíve prevádzkovateľ cestnej infraštruktúry, a to v prípadoch, keď vozovka nebude spĺňať potrebné parametre k autonómnej jazde.

Poistenie pre začiatočníkov

Autonómne vozidlá sú novou technológiou a rovnako tak ešte nie sú rokmi skúseností preverení ani samotní šoféri, teda lepšie povedané posádka či spolusediaci. Podľa týchto dvoch aspektov tak poistenie autonómnych vozidiel možno podľa odborníkov na neživotné poistenie porovnať s poistnými produktmi pre začínajúcich vodičov. 

Vtedy je riziko nehody vyššie a úmerne k tomu sú prispôsobené aj podmienky a výška poistného. Výška poistného klesá úmerne s pokročilejšími skúsenosťami vodiča, respektíve jeho beznehodovou históriou, a tiež závisí od pohlavia šoféra či lokality, v ktorej sa pohybuje.

Nemecká poisťovacia skupina Allianz, ktorá má svoju dcérsku poisťovňu aj na Slovensku, nevidí prekážku v takomto poistnom krytí a vie si predstaviť, že poistenie autonómnych vozidiel by sa mohlo uberať aj týmto smerom. „Vieme poskytnúť poistné krytie „autonómnym začínajúcim vodičom“ aj „technickému dozoru“. Budeme ich kryť poistením zodpovednosti za motorové vozidlo,“ uviedol K.-P. Röhler z nemeckého koncernu Allianz.

Ako bezpečne vyšetriť nehodu?

Doterajšie testy autonómnych vozidiel ukázali, že táto technológia zatiaľ nie je bezchybná a v budúcnosti môže dochádzať k nehodám, aj keď v nižšom počte ako v súčasnosti. Odborníci varujú, že ku kolíziám bude dochádzať najmä v situáciách zmiešanej premávky s inými vozidlami. Napokon, k niekoľkým smrteľným nehodám autonómnych vozidiel už v podobných situáciách došlo aj počas pilotnej prevádzky. 

Vyšetrovanie doterajších nehôd autonómnych vozidiel vykonávali počítačové systémy, a táto prax sa zrejme meniť nebude ani v budúcnosti. Pri poistnej udalosti sa v týchto prípadoch pracuje s údajmi zo senzorov, ako sú radarové či kamerové záznamy. Uplynulé roky podľa odborníkov na autonómnu jazdu ukázali, že toto je jediný dôveryhodný spôsob, ako zaznamenávať a vyhodnocovať nehody

Vzhľadom na to, že autonómne autá budú neustále pripojené na internet, je vysoko pravdepodobné, že poisťovatelia budú môcť využívať dáta, ktoré vyprodukujú, aj na poistné účely. Podľa Siemensu by každé autonómne auto mohlo generovať až 40 GB údajov každú hodinu, čo môže poskytnúť cenné informácie o správaní vodičov a vzoroch riadenia. Na druhej strane tiež platí, že čím viac údajov o autonómnom vozidle bude zhromaždených vo virtuálnom priestore, tým väčšia je šanca, že budú hacknuté a zneužité nekalými spôsobmi, či dodatočne upravované, upozorňujú bezpečnostní experti.

Dôveru verejnosti v automatizované a autonómne systémy je podľa Röhlera z nemeckej poisťovne Allianz možné zaručiť iba vtedy, ak budú správne objasnené príčiny každej nehody. Zdôraznil tiež, že „teraz je dôležité nájsť rozumné riešenie pre Európu, ktoré nám umožní nekomplikované objasnenie dopravných nehôd, s cieľom rýchlo odškodniť obete premávky a získať dôveru obyvateľstva v novú technológiu“.

Pri zbere údajov bude potrebné k ochrane osobných údajov zriadiť inštitút celoeurópskeho nezávislého správcu údajov, zodpovedného za zabezpečenie oprávneného záujmu pri vyšetrovaní akýchkoľvek nehôd. Ako uvádza Allianz, tento správca by okrem dohľadu nad GDPR reguloval aj štandardizovaný a nediskriminačný prístup k údajom o vozidle pre všetky oprávnené strany.

Ochrana majiteľa pred chybami

Nemecký Allianz sa ďalej domnieva, že majitelia vozidiel by mali byť vo svojich vozidlách tiež právne chránení, ak k nehode neprispeli vlastnou chybou, napríklad ignorovaním chybového hlásenia. Poisťovňa si v Nemecku vie predstaviť aj také produktové riešenie, kde vlastník vozidla bude integrovaný do ochrany poistenia motorového vozidla pre prípad nehody spôsobenej vozidlom v automatizovanom režime.

Nové výzvy pre poisťovne

Podľa štatistických údajov za uplynulé desaťročie je príčinou viac ako 90 % dopravných nehôd ľudský faktor. Nové autonómne vozidlá majú potlačiť ľudský faktor na minimum a očakáva sa, že vďaka tomu výrazne klesne aj počet nehôd. To však môže zásadne zakývať s cenami poistenia pre autá, myslia si americkí analytici. Poisťovatelia tak budú musieť hľadať nové spôsoby generovania svojich príjmov. Tradičný model poistenia áut fungujúci v súčasnosti už totiž nemusí byť pre nich postačujúci. 

To, či poskytovatelia poistenia vozidiel prežijú, bude závisieť od ich schopnosti prispôsobiť sa a v budúcnosti nájsť iné zdroje príjmov, predpovedá Insurtechdigital.com. Čím viac autonómnych áut budeme vidieť vo verejnom priestore, tým rýchlejšie dôjde aj k zmene poistných produktov.

Poisťovanie áut je hodnotný biznis pre poisťovne

Poistenie vozidiel je jedným z najhodnotnejších odvetví na svete. V roku 2019 bola jeho celosvetová hodnota odhadnutá na 880 miliárd dolárov. Podľa údajov spred pandémie tvorilo poistenie áut na celom svete viac ako 40 % poistného v neživotnom poistení.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
2.7.2022 Dominik Horváth

TOP 7 najdrahších známok na svete. Prečo sú tieto staré farebné papieriky také vzácne?

Zbieranie známok patrí dlhé roky k obľúbeným koníčkom mnohých ľudí. Hoci na Slovensku sa mu venovali pravdepodobne najmä staršie ...

2.7.2022 Redakcia FinReport

Vodičov so smartfónom čakajú mastné pokuty. Zareagujú aj poisťovne?

Parlament schválil zmeny v zákone o cestnej premávke, ktorý od augusta okrem iného výrazne postihuje telefonovanie a obsluhovanie telefónu ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Eurostat: Inflácia v eurozóne narástla na 8,6 % a na Slovensku až na 12,5 %

Ročná inflácia v eurozóne sa podľa rýchleho odhadu Európskeho štatistického úradu Eurostat v júni 2022 zvýši o pol percentuálneho bodu ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Kryptomeny majú za sebou krvavý polrok, bitcoin klesol pod 19-tisíc dolárov

Z informácie, že hodnota bitcoinu sa opäť znížila, sa pomaly stáva stereotyp. Naposledy sa mu to podarilo v posledný júnový deň, keď jeho ...

1.7.2022 Robert Juriš

Niektoré fintech spoločnosti prepúšťajú, iné robia masívne nábory – chcú získať konkurenčnú výhodu

Technologický sektor v posledných týždňoch začal s veľkým prepúšťaním. Zástupcovia mnohých firiem, finančné nevynímajúc, hovoria, ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum aj odvody pre živnostníkov

Dnešný deň, 1. júl 2022, je zaujímavý dátum z pohľadu viacerých zmien, ktoré prinesie do života mnohých obyvateľov Slovenska. Mení sa ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Volvo prichádza na Slovensko a prináša miliardovú investíciu

Do priemyselného parku Valaliky pri Košiciach prichádza švédske Volvo. Vyrábať chce približne štvrť milióna elektromobilov ročne, pričom ...

29.6.2022 Monika Jakábová

Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia

Drahšie vklady, doručenie výpisov poštou či služby v pobočkách. Mnohé banky menia s príchodom letných mesiacov svoje cenníky. Zmeny ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Počet vykradnutých bytov za prvých päť mesiacov roka 2022 stúpol takmer o polovicu

Za prvých päť mesiacov tohto roka stúpol počet vlámaní. Podľa štatistík Policajného zboru SR ide o medziročný nárast o 24 %, v prípade ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Tatra banka opäť zvyšuje úrokové sadzby svojich hypoték

K bankám, ktoré aj v júni 2022 zvýšili úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov, sa pridala aj Tatra banka. Takmer dva mesiace dokázala ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot končí aj ČSOB stavebná sporiteľňa

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot ide do útlmu aj ČSOB stavebná sporiteľňa. Rozhodla sa, že od 1. júla 2022 už nebude uzatvárať žiadne ...

27.6.2022 Robert Juriš a Roland Régely

Už len jedna hypotéka na trhu sa drží pod 1 %, úroky tých najdrahších sa dostali aj cez 4 %

Zdražovanie hypoték na Slovensku stále trvá. Cez víkend zvýšila úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov Prima banka. Dnes tak urobila ...

26.6.2022 Redakcia FinReport

S platobnou kartou na dovolenke – pozor na poplatky, drahé konverzie či skimming

Dovolenkové obdobie sa spája s pohodou a platenie kartami túto pohodu umožňuje aj pri nakupovaní. Turisti by si však ešte pred cestou mali ...

24.6.2022 Robert Juriš

NBS: Banky budú musieť vytvárať väčší kapitálový vankúš

Zadlženosť súkromného sektora rastie. Domácnosti sa obávajú stúpajúcich cien nehnuteľností, zvyšujúcich sa úrokových sadzieb úverov a ...

23.6.2022 Zuzana Fryč

Dopravné nehody bez zranení už nebude riešiť polícia, ale priamo poisťovne

Novela zákona o cestnej premávke prináša viacero zmien a medzi nimi aj jednu zásadnú novinku – k dopravným nehodám, pri ktorých sa nikto ...

23.6.2022 Redakcia FinReport

Vodiči pozor, z nových zelených kariet vyškrtli Rusko aj Bielorusko

Vojna na Ukrajine ovplyvnila aj povinné zmluvné poistenie (PZP) motorových vozidiel. Po novom je už na medzinárodnej automobilovej poisťovacej ...

21.6.2022 Zuzana Fryč

Záujem o poistenie právnej ochrany stúpa, poisťovne reagujú rozširovaním svojej ponuky

Poistenie právnej ochrany získava čoraz väčšie povedomie medzi ľuďmi a záujem oň rastie najmä v rámci práva v susedských sporoch či ...

20.6.2022 Robert Juriš

NBS: Najzraniteľnejší klienti nevyužili príležitosť na refixáciu úrokov svojich hypoték dostatočne

Na Slovensku sme v súvislosti s hypotekárnymi úvermi počas uplynulých rokov poznali len pokles. Bol oveľa výraznejší ako v iných krajinách ...

Aplikácia

 1. 1.
  Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum aj odvody pre živnostníkov
 2. 2.
  TOP 7 najdrahších známok na svete. Prečo sú tieto staré farebné papieriky také vzácne?
 3. 3.
  Vodičov so smartfónom čakajú mastné pokuty. Zareagujú aj poisťovne?
 4. 4.
  Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne
 5. 5.
  Niektoré fintech spoločnosti prepúšťajú, iné robia masívne nábory – chcú získať konkurenčnú výhodu