Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Prvá poistná zmluva pochádza zo 14. storočia. Základy životného poistenia však položili už starí Egypťania

Roland Régely Banky a poisťovne Poslať

Taliani dali svetu okrem umenia a gastronómie aj základy finančníctva. Nielenže na ich území vznikali prvé bankové inštitúcie, z obdobia stredoveku sa zachovali aj prvé zmluvy zachytávajúce poistné vzťahy. No história zároveň ukazuje, že isté princípy poistenia vznikli už omnoho skôr, v otrokárskej spoločnosti. Pripomeňme si najdôležitejšie momenty, ktoré predchádzali vzniku moderného poisťovníctva.

image

Foto: Shutterstock

Prvé poistky pokrývali náklady na pohreb 

Život na Zemi bol od začiatku spojený s neistotami. Ľudia si uvedomovali riziká a jedným zo spôsobov, ako ich minimalizovať, bolo získanie krytia niekým, kto by dokázal vzniknuté škody nahradiť. Aj keď v pravom slova zmysle nešlo o poistenie v podobe, ako ho poznáme dnes, istú paralelu tam už možno nájsť.

Prvé primitívne spôsoby poistného krytia vznikli už v otrokárskej spoločnosti, v starovekom Egypte, približne 2 500 rokov pred naším letopočtom (p. n. l.). Túto fundamentálnu formu poistenia sa síce nepodarilo zaznamenať vo forme zmluvy, historici však našli dostatok dôkazov potvrdzujúcich, že vtedajší stavitelia kryli smrť svojich pracovníkov na stavbách prostredníctvom akejsi džentlmenskej dohody. Majetnejší stavitelia mali pre tento prípad životnej poistky zriadený špeciálny fond, ktorý v prípade smrti pracovníka vyplatil pozostalým peniaze potrebné na zabezpečenie jeho pohrebu.

Životné poistenie spĺňajúce dnešné štandardy sa prvýkrát objavilo na území dnešného Talianska. Rím vyplácal rodinám padlých vojakov špeciálne dávky na živobytie. Išlo teda o akési pozostalostné poistenie a historici ho datujú do roku 600 nášho letopočtu. Podobný typ životného poistenia neskôr historici zaznamenali aj v Grécku, Indii a v ďalších krajinách.

Ochranu potrebovali aj lode a ich náklad 

Históriu moderného poisťovníctva začali s najväčšou pravdepodobnosťou písať v jednom z najstarších námorných prístavov Európy, v talianskom Janove. Odtiaľ pochádza prvá poistná zmluva z roku 1347. V niektorých prameňoch sa tiež možno dočítať, že prvá poistka bola uzatvorená v Pise 13. apríla 1379. Obe však dokladujú v zásade veľmi podobnú situáciu, sú z približne rovnakého obdobia a takmer rovnakej zemepisnej šírky.

Prvé poistné zmluvy tak nechránili ľudí, ale majetok. Týkali sa najmä námorného obchodu a rizík spojených s lodnou prepravou. Lodný priemysel a preprava totiž v tom čase na najstaršom kontinente zažívali rozmach, a v tomto biznise sa už v tom čase „točilo“ veľké množstvo peňazí. Prepravcovia, majitelia lodí a tiež kupci si tak začali uvedomovať potrebu krytia rizík straty lode či jej nákladu. Profitovali z toho najmä vynaliezaví finančníci, ktorí v tom čase disponovali väčším majetkom a boli ochotní pokrývať prípadné škody.

Bolo tiež bežné, že sa obchodníci v záujme poistenia spájali, aby spoločne znášali náklady za škody. V praxi to znamenalo, že ak loď prepadli piráti, prípadne sa potopila alebo zhorela, náhradu vzniknutej škody si rozložili medzi sebou. Týmto spôsobom prišli len o časť zisku, nie o celý majetok. Tak vznikali prvé obchodné spoločnosti, ktoré spolupracovali na báze poistenia.

Prvou poisťovňou bola londýnska kaviareň

Ak si dnes dohodnete stretnutie s finančným sprostredkovateľom v kaviarni a uzatvoríte tam poistnú zmluvu, v podstate kopírujete históriu. Veľmi podobným spôsobom vznikali prvé dohody o krytí, respektíve o poistení majetku. V stredoveku bolo bežné, že majetnejší vlastníci kaviarní v prístavoch boli tiež poskytovateľmi krytia pre lodných prepravcov. Na týchto miestach sa totiž najčastejšie stretávali majitelia lodí s kupcami, čo využívala tretia strana. 

Jedným z tých, ktorí na poistení lodí zbohatli, bol tiež istý Edward Lloyd. Ten ako majiteľ londýnskej kaviarne Tower Street v druhej polovici 17. storočia začal organizovať prvé námorné poistenie. Využil prítomnosť majiteľov lodí, ktorí k nemu chodili na kávu, a prostredníctvom svojich maklérov im ponúkal poistenie.

Makléri obchádzali prítomných obchodníkov s kusom papiera, na ktorý zapisovali hodnotu majetku, ktorý bolo treba poistiť, a obchodníci pod túto položku zapisovali sumy, ktorými boli ochotní za majetok ručiť. Následne tieto sumy sčítali a vyrátali poistné, ktoré musel klient upisovateľom zaplatiť. Tu už hovoríme o základoch moderného poisťovníctva.

Členom tohto spolku však nemohol byť ktokoľvek. Poistenci museli dbať na kvalitu lode, úroveň starostlivosti, ale tiež odbornosť kapitána a posádky, čo sa už opäť podobá aj na poistné podmienky ochrany majetku či dopravných prostriedkov zo súčasnosti. 

Poisťovací podnik pokračoval aj po Lloydovej smrti, inšpiroval iných, a tak sa Londýn postupne stal jedným z centier poisťovníctva. Postupne pribúdali aj ďalšie kryté poistné riziká. Napríklad riziko požiaru, krupobitia či dokonca poistenie hospodárskych zvierat, ktoré boli dlhý čas kryté lokálnymi roľníckymi a poľnohospodárskymi spolkami. 

Zaujímavé míľniky vo svete poisťovníctva

 • 2500 p. n. l. – prvá forma životnej poistky – v prípade smrti stavbára na základe „džentlmenskej dohody“ stavebník hradil náklady na pohreb
 • 600 – základy životného poistenia – Rím platí živobytie rodinám padlých vojakov
 • 1347 – prvé poistenie majetku – zmluvy chránia lode a ich náklad
 • 1680 – prvé poistenie proti požiaru – vzniká prvá komerčná protipožiarna poisťovňa 
 • 1688 – v londýnskej kaviarni Tower Street dohadujú prvé námorné poistenie
 • 1699 – prvá životná poisťovňa postavená na vedeckých a komerčných základoch bola založená v roku 1699 
 • 1825 – poistenie pre prípad škôd vzniknutých v dôsledku prevádzky konského záprahu
 • 1866 – prvá poisťovňa kryje vodovodné riziká
 • 1885 – prvé poistenie úveru ponúkli v tom istom roku v Londýne aj New Yorku

Prudký rozmach poistenia v 19. storočí

Poistenie sa dostalo do súčasnej podoby najmä vďaka obrovskému rozmachu finančného trhu v 19. storočí. Vďaka bankám a používaniu peňazí ako univerzálneho platidla za tovar a služby sa stal veľmi jednoduchým aj systém poistenia

Spolu s významnými objavmi a industrializáciou prichádzali aj nové typy poistenia. V 19. storočí si ľudia mohli poistiť domácnosť proti požiaru, vodovodným rizikám, úmrtiu hospodárskych zvierat a firmy tiež mohli využiť novú formu poistenia – krytie strát spôsobených prerušením prevádzky, ktoré sa vo svojej podstate zachovalo až do súčasnosti.

Poistenie sa stalo súčasťou takmer všetkých sfér života, kde existovala nejaká forma neistoty, a v tejto podobe funguje doposiaľ. Platíme za produkty alebo služby, vyberáme si spôsob a mieru ochrany, a ak sa nám niečo stane, poisťovňa nám vyplatí stanovenú sumu. Týmito pravidlami sa neriadime len dnes, ale bolo to bežné už aj v 19. storočí.

Postupne si poisťovne začali klásť otázku, či by nebolo lepšie hľadať osobu zodpovednú za škodu, respektíve pátrať po tom, kto ju spôsobil, a od neho ju následne vymáhať. Práve tu vzniklo poistenie zodpovednosti, ktoré je dodnes mimoriadne obľúbené najmä v európskych krajinách či Amerike, a tvorí veľkú časť produktového portfólia poisťovní.

Od tohto momentu sa začala písať novodobá história poisťovníctva. Od 20. storočia až po súčasnosť je bežné, že ľudia si poisťujú takmer všetko, kde dochádza k ohrozeniu zdravia, života, straty majetku či financií. Od povinného poistenia zdravia, dôchodku, automobilu či domácnosti, cez cestovné poistenie až po poistenie profesijnej zodpovednosti či zisku.

Slováci spoznali moderné poistenie až po nežnej revolúcii

Moderné poisťovníctvo prišlo na Slovensko až po páde takzvanej železnej opony, teda po roku 1989. Rozmach nastal najmä v rokoch 1991 až 1993, keď sa na trhu objavilo viacero komerčných poisťovní

V roku 1994 vznikla Sociálna poisťovňa. Tá nahradila Národnú poisťovňu a Slovenskú poisťovňu a stala sa výhradnou poisťovňou zabezpečujúcou základné poistenie občanov Slovenskej republiky v rôznych odvetviach. Dohľad nad poisťovňami drží Národná banka Slovenska.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí viac ako 30 poisťovní, ktoré pokrývajú všetky formy životného aj neživotného poistenia. Koronakríza ich inšpirovala nielen k digitalizácii procesov, ale aj k vymýšľaniu nových a čoraz špecifickejších typov poistenia. Zmenilo sa cestovné poistenie, životné poistky sú na vzostupe a do popredia sa dostáva komunikácia na diaľku. Dnes už väčšinu vecí spojených s poistením vybavíte cez mobilné aplikácie alebo videohovor.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
2.8.2021 Zuzana Mecková

Finanční agenti porušujú pravidlá NBS. Pokuty dostalo viacero spoločností, niektoré prišli aj o licenciu

Od začiatku tohto roka Národná banka Slovenska (NBS) udelila finančným sprostredkovateľom viacero sankcií a niektorým aj odobrala licenciu. ...

2.8.2021 Redakcia FinReport

Záťažové testy potvrdili odolnosť bankového systému eurozóny aj pri nepriaznivom scenári vývoja

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila výsledky záťažového testu, podľa ktorých je bankový systém eurozóny odolný aj voči ...

1.8.2021 Redakcia FinReport

Cestovný ruch prechádza náročným obdobím, no nikdy v ňom nepodnikalo viac firiem ako dnes

Cestovný ruch už druhý rok prechádza kvôli pandémii koronavírusu veľmi náročným obdobím. Spoločnosti podnikajúce v tejto oblasti stále ...

1.8.2021 Redakcia FinReport

Dekarbonizácia je pre Európu príležitosťou na znovuzískanie pozície svetového lídra

Už od konca roku 2007 prinášajú európske akcie nižšie zhodnotenie ako americké. Dôvodom sú dva hlavné faktory. Prvým je nástup ...

31.7.2021 Naďa Černá

Obchádzanie zákonov sa jej vypomstilo. Najväčšia burza kryptomien Binance je v problémoch

Binance, najväčšia burza kryptomien na svete, sa dostala do problémov s regulačnými úradmi vo Veľkej Británii. Chýba jej totiž povolenie ...

31.7.2021 Redakcia FinReport

Skontrolovali investičných poradcov. Zistili aj nedostatky, neboli však zásadné

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) si posvietil na sprostredkovateľov a finančné inštitúcie, presnejšie na investičné ...

30.7.2021 Redakcia FinReport

Bezplatná medicínska poradňa pomáha klientom poisťovne NN Slovensko s postcovidovým syndrómom

Každý tretí človek, ktorý prekonal ochorenie koronavírusu, môže aj sedem mesiacov po odznení tohto ochorenia pociťovať takzvaný ...

30.7.2021 Dominik Horváth

Čo znamená, keď sa vo svete investovania povie býk alebo medveď? Obaja dokážu poriadne zatriasť trhom

Vo svete investovania majú výrazy „býk“ a „medveď“ dlhodobú históriu. Aj keď nikto presne nevie, ako tieto pomenovania vznikli, dnes ...

30.7.2021 Redakcia FinReport

Ženy majú na sporiacich účtoch v priemere 2-tisíc eur a dokážu si ušetriť viac ako muži

Ženy síce zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži, no na sporiacich účtoch majú nasporených približne o 8 % viac finančných ...

29.7.2021 Redakcia FinReport

Prieskum UniCredit Bank: Až dvaja z troch Slovákov aktívne spravujú svoje financie cez mobil

Aký nástroj použije Slovák, keď chce poslať platbu alebo skontrolovať zostatok na svojom účte? Už dávno to nie je banková pobočka alebo ...

29.7.2021 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa bude vydávať už len recyklovateľné Visa karty s predĺženou platnosťou

Slovenská sporiteľňa bude odteraz vydávať iba Visa karty vyrobené z rozložiteľných alebo recyklovaných materiálov. Zároveň sa predlžuje ...

28.7.2021 Magdaléna Švančarková

Koalícia chce regulovať zisky zdravotných poisťovní. Po skúsenosti s Ústavným súdom SR si ich netrúfne zakázať

Na stole je opäť návrh, ktorý chce riešiť zisk zdravotných poisťovní. Ten zaujíma vládne strany už naozaj dlhodobo. V roku 2007 im ...

28.7.2021 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu dvoch lízingoviek – „dcéry“ Tatra banky a spoločnosti Impuls-Leasing

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Tatra banka, ...

27.7.2021 Magdaléna Švančarková

Pod vplyvom českého tornáda Slováci začali zásadne prehodnocovať poistenie svojho majetku

Leto prinieslo živelné katastrofy vo viacerých krajinách. Na Slovensku zvlášť zarezonovalo tornádo na Morave a záplavy v Nemecku, ale aj u ...

27.7.2021 Robert Juriš

Skupina Wüstenrot utlmuje stavebnú sporiteľňu, no rozbieha novú brokerskú spoločnosť

Nad stavebným sporením na Slovensku sa zmráka. Wüstenrot stavebná sporiteľňa končí s predajom nových zmlúv stavebného sporenia a ...

26.7.2021 Zuzana Mecková

TOP 7 tipov, ako na kúpu rekreačnej nehnuteľnosti. Zvážte, čo naozaj chcete a koľko ste do toho ochotní investovať

Keďže počas pretrvávajúcej pandémie koronavírusu čoraz viac ľudí potrebovalo uniknúť z bytov v mestách do voľnejšieho priestoru, dopyt ...

26.7.2021 Redakcia FinReport

Tatra banka: Klienti si môžu vybrať, či budú bankovať v Lite alebo Full verzii mobilnej aplikácie

Tatra banka upravila svoju mobilnú aplikáciu tak, že pri jej používaní dáva svojim klientom na výber. Buď si zvolia Lite verziu, ktorá ...

22.7.2021 Redakcia FinReport

Cestovná kancelária YS Group vyhlásila insolventnosť, klientov odškodní Európska cestovná poisťovňa

Cestovná kancelária YS Group informovala Európsku cestovnú poisťovňu o vyhlásení úpadku. Poisťovňa aktuálne čaká na oficiálne ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Finanční agenti porušujú pravidlá NBS. Pokuty dostalo viacero spoločností, niektoré prišli aj o licenciu
 2. 2.
  Používanie cookies
 3. 3.
  Záťažové testy potvrdili odolnosť bankového systému eurozóny aj pri nepriaznivom scenári vývoja
 4. 4.
  Dekarbonizácia je pre Európu príležitosťou na znovuzískanie pozície svetového lídra
 5. 5.
  Ženy majú na sporiacich účtoch v priemere 2-tisíc eur a dokážu si ušetriť viac ako muži