Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Proces novelizácie zákona o poisťovníctve sa zastavil. Stále nie sú vyhodnotené ani doterajšie pripomienky

Zuzana Fryč Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Medzirezortné pripomienkovanie novely zákona o poisťovníctve sa skončilo ešte približne v polovici minulého roka. Na stole je viacero noviniek, no na ďalšie kroky v rámci legislatívneho procesu sa iba čaká. Jednotlivé pripomienky sú stále nevyriešené a vyžadujú si politické diskusie. Novela zákona pritom mala byť schválená do konca roka 2022.

image

Foto: Shutterstock

Čo má priniesť novela zákona

Zmien v novelizácii zákona o poisťovníctve je viacero. Jedným z cieľov je napríklad zlepšenie postavenia klientov poisťovní pri uzatvorení aj predčasnom ukončení poistnej zmluvy o investičnom životnom poistení. Novela zákona by však priniesla aj viac povinností pre poisťovne, ktoré by museli spĺňať viaceré nové podmienky na výkon svojej činnosti.

Zároveň by sa mali rozšíriť aj účely použitia odvodu časti poistného z prijatého povinného zmluvného poistenia (PZP) motorových vozidiel na preventívne opatrenia v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd. Rozšíriť by sa mali aj možnosti výmeny informácií medzi Národnou bankou Slovenska a zainteresovanými subjektmi.

Podstatným cieľom je tiež posilniť dohľad nad pobočkami poisťovní z tretích krajín, čím sa má zabezpečiť účinnejšia a efektívnejšia ochrana poistníkov, ktorí uzatvoria poistenie s pobočkou poisťovne z tretej krajiny, na rovnakej úrovni, akú majú pri uzatváraní poistných zmlúv s poisťovňou so sídlom v Európskej únii.

Potrebné sú politické diskusie

Otázne je, prečo ani ku koncu minulého roka nedošlo k schváleniu tejto novely. „Legislatívny proces k novele zákona po ukončení medzirezortného pripomienkového konania nepokračovalnedošlo ani k vyhodnoteniu pripomienok a diskusii s Ministerstvom financií SR. O tom, aké sú dôvody pozastavenia tohto procesu, asociácia nie je informovaná. O ďalšom vývoji nateraz nemáme bližšie informácie,“ uvádza manažérka pre komunikáciu Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Eva Jacková.

Na situáciu reaguje aj rezort financií, ktorý tvrdí, že vyriešenie niektorých pripomienok, ktoré z pripomienkového konania vyplynuli, si vyžaduje politické diskusie. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu nedisponujeme bližšími informáciami, kedy dané diskusie prebehnú. O podrobnostiach je preto predčasné hovoriť,“ dodáva tlačový odbor Ministerstva financií SR.

Otázna je výška odkupnej hodnoty

Súčasťou novely zákona je výrazná snaha o zmeny podmienok v poskytovaní dlhodobo upadajúceho produktu, ktorým je investičné životné poistenie. Na základe chystaných zmien by sa malo stať lacnejším, a teda výhodnejším pre klientov. Ministerstvo financií SR si pritom želá, aby sa investovanie prostredníctvom tohto finančného produktu nákladovo vyrovnalo s investovaním do podielových fondov.

Podľa Ministerstva vnútra SR je preto potrebné, aby zmeny priniesli pozitívny efekt pre klientov, ktorí dostanú pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy vyššiu odkupnú hodnotu, respektíve sa zvýši časť, ktorá musí byť pri investičnom životnom poistení investovaná, čo takisto vedie k vyššej odkupnej hodnote.

V medzirezortnom pripomienkovaní, ktoré sa ukončilo už v druhej polovici minulého roka, asociácia uplatnila viacero zásadných pripomienok, pričom jednou z hlavných bola práve vyššia odkupná hodnota. „Naša najväčšia výhrada patrila zmene (§ 70a), ktorá upravuje pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty. Ministerstvo financií SR návrhom nanovo stanovuje, ako majú poisťovne investovať do aktív a tiež výšku odkupnej hodnoty,“ potvrdzuje E. Jacková.

SLASPO však navrhovanú úpravu odmietla, keďže by to s najväčšou pravdepodobnosťou znamenalo ukončenie predaja produktov investičného životného poistenia a výrazný pokles ponuky poistení s odkupnou hodnotou.

V návrhu figurujú tieto zmeny odkupnej hodnoty

Podľa advokátky Simony Klučiarovej z advokátskej kancelárie Accace Legal SK sa v prípade schválenia novely zákona v navrhovanom znení minimálna odkupná hodnota v prípade ukončenia investičného životného poistenia zvyšuje v prvom roku poistenia z 50 % na 70 %, v druhom roku zo 60 % na 85 %, v treťom roku zo 70 % na 95 % a zároveň určuje, že v každom ďalšom roku musí predstavovať minimálne 100 % zaplateného poistného s tým, že tieto hodnoty sa uplatnia až pri zmluvách uzatvorených po 31. decembri 2024.

Možná je nerentabilnosť tohto produktu

Asociácia napriek tomu, že vzniesla pripomienky, ktoré sú stále aktuálne, dodáva, že neschválenie novely zákona do konca minulého roka nevníma ako zásadný problém. Advokátka S. Klučiarová si však myslí, že s navrhovanou zmenou v novele zákona by sa malo výrazne zlepšiť postavenie poistencov pri investičnom životnom poistení.

Podobne aj poistný analytik spoločnosti Swiss Life Select Slovensko Peter Mocker dodáva, že v dlhodobom horizonte by klienti oboch produktov, ako investičného životného poistenia, tak aj podielových fondov, mali znášať porovnateľnú mieru nákladov. „V konečnom dôsledku by to bola pre poistencov pozitívna zmena z pohľadu ceny poistného, ale pre poisťovne by mohol byť problém udržať rentabilitu daného produktu,“ pripúšťa P. Mocker.

Názory zainteresovaných sa rozchádzajú

Názory predkladateľa novely zákona, ktorým je Ministerstva financií SR, sa s názormi SLASPO a Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), ktoré tvorili pripomienky k § 68, rozchádzajú vo viacerých zásadných bodoch. Napríklad v zmene spôsobu rozdelenia a využitia prostriedkov 8-percentného odvodu z PZP. 

Kým ministerstvo v novele navrhuje zriadenie komisie zloženej zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR a SKP, ktorá bude rozdeľovať finančné prostriedky z odvodu, a tiež rozšírenie účelov jeho použitia na preventívne opatrenia v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd, SLASPO po konzultácii s SKP navrhuje zriadenie fondu zábrany podľa českého modelu.

Na základe neho by došlo k rozdeleniu 8 % z odvodu na dve časti, pričom jednou polovicou by disponoval novovytvorený fond zábrany škôd v SKP a prostriedky z neho by boli využité na prevenciu dopravnej nehodovosti, druhú by si naďalej ponechalo Ministerstvo vnútra SR. Tieto detaily sú uvedené v pripomienkach SLASPO vypracovaných v súčinnosti s SKP. 

Rezort financií SR sa však nestotožňuje s návrhom asociácie na rozdelenie 8-percentného odvodu z PZP na dve časti a na zriadenie fondu zábrany škôd. „Ako vyplýva z predloženého návrhu zákona predstava Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra SR je odlišná a nepredpokladá odobratie časti prostriedkov z odvodu rezortu vnútra,“ tvrdí tlačový odbor rezortu financií.

Podľa jeho slov vzhľadom na vzniknutú politickú situáciu a na potrebu ďalšej diskusie na politickej úrovni rezort financií tiež nepredpokladá, že dôjde k zásadnejšiemu posunu ešte v tomto volebnom období. Na definitívne schválenie novely zákona o poisťovníctve si teda zrejme ešte počkáme.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
3.6.2023 Redakcia FinReport

Alkohol za volantom môže vyjsť vodiča aj na 100-tisíc eur

Každú desiatu smrteľnú nehodu vo svete spôsobí alkohol, pričom prvenstvo v rebríčku si drží východná Európa. Ak vodič spôsobí nehodu ...

3.6.2023 Redakcia FinReport

EÚ vlani vyviezla cibuľky kvetov za 100,6 milióna eur. Lídrom v tomto obchode je Holandsko

Hoci sa takzvaná tulipánová horúčka v Holandsku odohrala pred takmer 400 rokmi, biznis s cibuľkami kvetov prežil až do súčasnosti. ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu v máji 2023 dosiahol 3,32 miliardy eur

Deficit štátneho rozpočtu dosahuje v tomto roku vysoké hodnoty, ktoré sa každým mesiacom zvyšujú. Ku koncu mája 2023 sa vyšplhal až na ...

2.6.2023 Eva Sadovská

Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %. Má home office perspektívu?

Aj po uplynutí pandémie koronavírusu sa v súvislosti s home office šíri predstava, že v tomto režime trávi svoj pracovný čas významná ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Pohonné látky sú opäť drahšie ako pred týždňom či dvoma

Leto sa blíži a pohonné látky zvyšujú svoje ceny. V prípade Slovenska sa táto skutočnosť opakuje už druhý týždeň za sebou a analytici ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Slovensko si prostredníctvom emisie 10-ročných dlhopisov požičalo 2 miliardy dolárov

Slovenská republika vydáva emisiu 10-ročných dlhopisov v celkovej hodnote 2 miliardy eur. Podľa informácie Agentúry pre riadenie dlhu a ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Uhradiť odložené poistné za február 2021 je potrebné do konca júna 2023. Pri nesplnení záväzku hrozí pokuta

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí si odložili splatnosť poistného za február 2021, musia Sociálnej ...

2.6.2023 Zuzana Fryč

Záujem o elektromobily rastie, poisťovne preto prichádzajú s vylepšeným poistným krytím

Počet elektromobilov a plug-in hybridov aj na slovenských cestách neustále rastie. Poisťovne prispôsobujú svoju ponuku produktov aj tejto ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Najinovatívnejšou bankou v strednej a východnej Európe je Tatra banka

Global Finance priniesol zoznam najinovatívnejších bánk na svete. V oblasti strednej a východnej Európy zvíťazila Tatra ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novinky v zákone o stavebnom sporení

Právnym nástupcom stavebnej sporiteľne po jej zlúčení alebo predaji by v budúcnosti mohla byť napríklad aj banka. V minulosti to možné ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa a Prima banka prinášajú nové hypotéky so zvýšenými úrokovými sadzbami

Dve banky pôsobiace na slovenskom finančnom trhu vstupujú do nového mesiaca so zmenenými –zvýšenými úrokovými sadzbami svojich ...

31.5.2023 Robert Juriš

Poisťovne na Slovensku vlani vygenerovali zisky v objeme 191 miliónov eur

Tak, ako sa vlani darilo bankám dosahovať rekordné zisky, úspešné boli aj poisťovne pôsobiace na slovenskom finančnom trhu. Ich zisk v roku ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

Ratingová agentúra S&P potvrdila skupine Uniqa rating A so stabilným výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila doterajší rating A pre európsku skupinu Uniqa Insurance Group, pre rakúsku ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

UBS kúpila Credit Suisse za 3 miliardy, no prevzatie banky ju bude stáť ďalších vyše 15 miliárd eur

Prevzatie skrachovanej banky Credit Suisse švajčiarskou trhovou jednotkou – bankou UBS, bude stáť viac ako 15,5 miliardy eur. Toto prevzatie ...

29.5.2023 Redakcia FinReport

Tatra banka prináša NFC vizitky, ktoré sa nahrávajú priamo do mobilov

Tatra banka začala používať unikátne a technologicky moderné NFC vizitky. Firemní klienti a klienti privátneho bankovníctva patria medzi ...

29.5.2023 Martin Jamnický

Čo je nevyhnutné vedieť v súvislosti s cestovným poistením na prahu dovolenkovej sezóny

Začiatkom mája 2023 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odvolala globálny stav núdze v súvislosti s ochorením Covid-19. Prakticky do ...

26.5.2023 Zuzana Fryč

Ako si vybrať životné poistenie pre dieťa – poistiť ho samostatne, či spoločne s rodičmi?

Na trhu aktuálne existuje viacero možností, ako poistiť život dieťaťa už od jeho narodenia. Odborníci v oblasti životného poistenia preto ...

26.5.2023 Redakcia FinReport

Silné dažde zo začiatku týždňa spôsobili poistné udalosti za vyše štvrť milióna eur. Škody budú vyššie

Výdatné zrážky zasiahli začiatkom tohto týždňa viaceré regióny Slovenska a spôsobili rozsiahle škody na majetku. Len klienti poisťovne ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay