Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Proces novelizácie zákona o poisťovníctve sa zastavil. Stále nie sú vyhodnotené ani doterajšie pripomienky

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Medzirezortné pripomienkovanie novely zákona o poisťovníctve sa skončilo ešte približne v polovici minulého roka. Na stole je viacero noviniek, no na ďalšie kroky v rámci legislatívneho procesu sa iba čaká. Jednotlivé pripomienky sú stále nevyriešené a vyžadujú si politické diskusie. Novela zákona pritom mala byť schválená do konca roka 2022.

zákon o poistení

Foto: Shutterstock

Čo má priniesť novela zákona

Zmien v novelizácii zákona o poisťovníctve je viacero. Jedným z cieľov je napríklad zlepšenie postavenia klientov poisťovní pri uzatvorení aj predčasnom ukončení poistnej zmluvy o investičnom životnom poistení. Novela zákona by však priniesla aj viac povinností pre poisťovne, ktoré by museli spĺňať viaceré nové podmienky na výkon svojej činnosti.

Zároveň by sa mali rozšíriť aj účely použitia odvodu časti poistného z prijatého povinného zmluvného poistenia (PZP) motorových vozidiel na preventívne opatrenia v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd. Rozšíriť by sa mali aj možnosti výmeny informácií medzi Národnou bankou Slovenska a zainteresovanými subjektmi.

Podstatným cieľom je tiež posilniť dohľad nad pobočkami poisťovní z tretích krajín, čím sa má zabezpečiť účinnejšia a efektívnejšia ochrana poistníkov, ktorí uzatvoria poistenie s pobočkou poisťovne z tretej krajiny, na rovnakej úrovni, akú majú pri uzatváraní poistných zmlúv s poisťovňou so sídlom v Európskej únii.

Potrebné sú politické diskusie

Otázne je, prečo ani ku koncu minulého roka nedošlo k schváleniu tejto novely. „Legislatívny proces k novele zákona po ukončení medzirezortného pripomienkového konania nepokračovalnedošlo ani k vyhodnoteniu pripomienok a diskusii s Ministerstvom financií SR. O tom, aké sú dôvody pozastavenia tohto procesu, asociácia nie je informovaná. O ďalšom vývoji nateraz nemáme bližšie informácie,“ uvádza manažérka pre komunikáciu Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Eva Jacková.

Na situáciu reaguje aj rezort financií, ktorý tvrdí, že vyriešenie niektorých pripomienok, ktoré z pripomienkového konania vyplynuli, si vyžaduje politické diskusie. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu nedisponujeme bližšími informáciami, kedy dané diskusie prebehnú. O podrobnostiach je preto predčasné hovoriť,“ dodáva tlačový odbor Ministerstva financií SR.

Otázna je výška odkupnej hodnoty

Súčasťou novely zákona je výrazná snaha o zmeny podmienok v poskytovaní dlhodobo upadajúceho produktu, ktorým je investičné životné poistenie. Na základe chystaných zmien by sa malo stať lacnejším, a teda výhodnejším pre klientov. Ministerstvo financií SR si pritom želá, aby sa investovanie prostredníctvom tohto finančného produktu nákladovo vyrovnalo s investovaním do podielových fondov.

Podľa Ministerstva vnútra SR je preto potrebné, aby zmeny priniesli pozitívny efekt pre klientov, ktorí dostanú pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy vyššiu odkupnú hodnotu, respektíve sa zvýši časť, ktorá musí byť pri investičnom životnom poistení investovaná, čo takisto vedie k vyššej odkupnej hodnote.

V medzirezortnom pripomienkovaní, ktoré sa ukončilo už v druhej polovici minulého roka, asociácia uplatnila viacero zásadných pripomienok, pričom jednou z hlavných bola práve vyššia odkupná hodnota. „Naša najväčšia výhrada patrila zmene (§ 70a), ktorá upravuje pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty. Ministerstvo financií SR návrhom nanovo stanovuje, ako majú poisťovne investovať do aktív a tiež výšku odkupnej hodnoty,“ potvrdzuje E. Jacková.

SLASPO však navrhovanú úpravu odmietla, keďže by to s najväčšou pravdepodobnosťou znamenalo ukončenie predaja produktov investičného životného poistenia a výrazný pokles ponuky poistení s odkupnou hodnotou.

V návrhu figurujú tieto zmeny odkupnej hodnoty

Podľa advokátky Simony Klučiarovej z advokátskej kancelárie Accace Legal SK sa v prípade schválenia novely zákona v navrhovanom znení minimálna odkupná hodnota v prípade ukončenia investičného životného poistenia zvyšuje v prvom roku poistenia z 50 % na 70 %, v druhom roku zo 60 % na 85 %, v treťom roku zo 70 % na 95 % a zároveň určuje, že v každom ďalšom roku musí predstavovať minimálne 100 % zaplateného poistného s tým, že tieto hodnoty sa uplatnia až pri zmluvách uzatvorených po 31. decembri 2024.

Možná je nerentabilnosť tohto produktu

Asociácia napriek tomu, že vzniesla pripomienky, ktoré sú stále aktuálne, dodáva, že neschválenie novely zákona do konca minulého roka nevníma ako zásadný problém. Advokátka S. Klučiarová si však myslí, že s navrhovanou zmenou v novele zákona by sa malo výrazne zlepšiť postavenie poistencov pri investičnom životnom poistení.

Podobne aj poistný analytik spoločnosti Swiss Life Select Slovensko Peter Mocker dodáva, že v dlhodobom horizonte by klienti oboch produktov, ako investičného životného poistenia, tak aj podielových fondov, mali znášať porovnateľnú mieru nákladov. „V konečnom dôsledku by to bola pre poistencov pozitívna zmena z pohľadu ceny poistného, ale pre poisťovne by mohol byť problém udržať rentabilitu daného produktu,“ pripúšťa P. Mocker.

Názory zainteresovaných sa rozchádzajú

Názory predkladateľa novely zákona, ktorým je Ministerstva financií SR, sa s názormi SLASPO a Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), ktoré tvorili pripomienky k § 68, rozchádzajú vo viacerých zásadných bodoch. Napríklad v zmene spôsobu rozdelenia a využitia prostriedkov 8-percentného odvodu z PZP. 

Kým ministerstvo v novele navrhuje zriadenie komisie zloženej zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR a SKP, ktorá bude rozdeľovať finančné prostriedky z odvodu, a tiež rozšírenie účelov jeho použitia na preventívne opatrenia v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd, SLASPO po konzultácii s SKP navrhuje zriadenie fondu zábrany podľa českého modelu.

Na základe neho by došlo k rozdeleniu 8 % z odvodu na dve časti, pričom jednou polovicou by disponoval novovytvorený fond zábrany škôd v SKP a prostriedky z neho by boli využité na prevenciu dopravnej nehodovosti, druhú by si naďalej ponechalo Ministerstvo vnútra SR. Tieto detaily sú uvedené v pripomienkach SLASPO vypracovaných v súčinnosti s SKP. 

Rezort financií SR sa však nestotožňuje s návrhom asociácie na rozdelenie 8-percentného odvodu z PZP na dve časti a na zriadenie fondu zábrany škôd. „Ako vyplýva z predloženého návrhu zákona predstava Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra SR je odlišná a nepredpokladá odobratie časti prostriedkov z odvodu rezortu vnútra,“ tvrdí tlačový odbor rezortu financií.

Podľa jeho slov vzhľadom na vzniknutú politickú situáciu a na potrebu ďalšej diskusie na politickej úrovni rezort financií tiež nepredpokladá, že dôjde k zásadnejšiemu posunu ešte v tomto volebnom období. Na definitívne schválenie novely zákona o poisťovníctve si teda zrejme ešte počkáme.

logo
Prečítajte si tiež:
14.7.2024 Redakcia FinReport

Monitorovanie zamestnancov môže byť problém – pre obe strany

Kontrola zamestnancov na pracovisku je pomerne častá zo strany zamestnávateľov. Chránia tak nielen svoje záujmy, ale aj záujmy zamestnancov s ...

14.7.2024 Redakcia FinReport

PayPal buduje reklamnú platformu, ktorú chce „nasýtiť“ údajmi o svojich zákazníkoch

Spoločnosť PayPal, ktorá priniesla revolúciu do sveta digitálnych platieb, si v súčasnosti hľadá ďalšie cesty pre rozšírenie svojho ...

13.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa nenechať napáliť pri reklamácii nábytku

Zariaďujete novú spálňu a posteľ vám dodali v inej farbe, ako ste chceli? Kúpili ste si v obchode s nábytkom novú skriňu, ale po zložení ...

13.7.2024 Redakcia FinReport

Podvodné e-shopy pripravujú Slovákov o peniaze, na toto si dajte pozor

Online nakupovanie je rýchle, pohodlné a neraz aj výhodnejšie ako nakupovanie v kamenných obchodoch. Potrebné je však rešpektovať jeho ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Brigády mladých nie sú bez rizík. Na toto si dávajte pozor!

Práca animátora, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe alebo v ...

12.7.2024 Mário Špilberger

V kritickom myslení súperia študenti aj účastníci na trhu práce, vzdelávanie sa pomaly zlepšuje

Overovanie informácií je dôležitou výzvou pre súčasnú spoločnosť, študentov a pracujúcich nevynímajúc. Napriek nelichotivým ...

12.7.2024 Robert Juriš

V prvej polovici tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 70-tisíc sporiteľov

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri každý mesiac stúpa. Tomuto trendu nezabránilo ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením ...

10.7.2024 Zuzana Fryč

Poistenie festivalov či športových podujatí je čoraz aktuálnejšie aj kvôli nevyspytateľnému počasiu

Hoci horúce leto je už za nami, hudobné festivaly či športové podujatia však naďalej pokračujú a usporiadatelia aj v súvislosti s čoraz ...

10.7.2024 Redakcia FinReport

Počet bankových úradníkov na Slovensku každým rokom klesá

V bankovom sektore na Slovensku aktuálne pôsobí spolu 25 peňažných finančných inštitúcií. Okrem centrálnej banky je to 24 korporácií ...

9.7.2024 Mário Špilberger

Poistenie rakoviny ponúka viacero poisťovní, špeciálny poistný produkt majú tri z nich

Hoci počet aj závažnosť onkologických ochorení každoročne narastá, a stúpa aj záujem o samostatné poistenie týchto ochorení, ...

4.7.2024 Mário Špilberger

Po rozvode je lepšie vypustiť spoludlžníka zo zmluvy, to však často býva komplikované

V minulom roku súdy na Slovensku rozviedli viac ako 8 200 párov, čo potvrdzuje fakt, že v posledných piatich rokoch sa zhruba každé tretie ...

3.7.2024 Redakcia FinReport

Cez prázdniny sa stáva množstvo detských úrazov, pomôže životné poistenie

Leto je pre deti krásnym obdobím oddychu, ničnerobenia, spoznávania svojich možností ale aj dobrodružstiev. A práve tieto chvíle dokážu ...

3.7.2024 Robert Juriš

NKÚ: Štát prišiel na neudelených pokutách za chýbajúce PZP o 100 miliónov eur

Okresné úrady na Slovensku ročne dostanú viac ako 300-tisíc oznámení o neuzatvorení povinného zmluvného poistenia, ktoré je povinné zo ...

3.7.2024 Zuzana Fryč

Poisťovne posúvajú hranice v IT technológiách a umelej inteligencii stále dopredu

S rýchlym vývojom v oblasti informačných technológií a nástupom umelej inteligencie sa postupne zvyšujú nároky aj na digitalizáciu ...

3.7.2024 Redakcia FinReport

UniCredit Bank prichádza s investičným konceptom onemarkets Fund

S príchodom tohtoročného leta banka sprístupnila svoju investičnú ponuku onemarkets Fund aj pre retailových klientov a pobočkovú sieť. ...

2.7.2024 Martina Staňová

Chystá sa najväčšia konferencia inovátorov v poisťovníctve Insurance Innovators Summit 2024

Na začiatku novembra 2024 bude hlavné mesto Veľkej Británie hostiť popredných poisťovateľov z celého sveta, ktorí budú diskutovať o ...

2.7.2024 Mário Špilberger

Pri opakovaných cestách do zahraničia sa oplatí mať celoročné cestovné poistenie

Máte už všetko zbalené na svoju letnú dovolenku? Okrem dostatočných zásob oblečenia alebo liekov nezabudnite na cestovné poistenie. Pozreli ...

1.7.2024 Martina Staňová

Dovolenka so psom. Na čo nesmiete zabudnúť?

Plánujete na dovolenku zobrať aj svojho psa? Nezabudnite mu zbaliť európsky cestovný pas a skontrolovať platnosť očkovania proti besnote. Psa ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay