Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne požadujú viacero dôkazov, aby škodu uznali a preplatili. Legislatíva totiž nestanovuje jednoznačný prístup. Poisťovne aj analytici preto radia radšej si čelné sklo pripoistiť v rámci PZP, alebo si na vlastné vozidlo uzatvoriť havarijné poistenie.

čelné sklo

Foto: Freepik

Nejednoznačnosť pri vzniku škody

Najčastejšie ide o poškodenie čelného skla odskočením kamienka či iného predmetu od iného vozidla. Finanční analytici sa zhodujú, že problematika poškodenia čelného skla okoloidúcim vozidlom nie je v súčasnosti jednoznačne legislatívne upravená, čo vytvára právnu neistotu pre motoristov aj pre poisťovne.

„Svedčia o tom mnohé prípady poškodených motoristov, ktorým poisťovňa z povinného zmluvného poistenia (PZP) vinníka neuhradila škodu. Napriek tomu už od obdobia liberalizácie trhu s PZP nedošlo k takej legislatívnej úprave, ktorá by jasne určila, či poisťovňa má alebo nemá uhradiť škodu, a čo všetko musí byť splnené,“ opisuje senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec.

Niekoľko ďalších nejasností

Aj podľa finančného analytika Mariána Búlika zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko vo všeobecnosti platí, že k preplateniu poškodenia čelného skla z PZP dochádza v praxi veľmi zriedkavo.

Poisťovne totiž vyžadujú niekoľko povinností, ktoré je často náročné splniť. Podľa I. Kahanca veľmi častým problémom býva to, že poškodený musí fyzicky zastaviť vozidlo idúce pred ním. Bez toho totiž nemá možnosť si škodu vôbec nárokovať. Vodič „prvého“ vozidla si navyše musí priznať vinu, na základe čoho s ním potom poškodený spíše dohodu.

58187

Druhým problematickým bodom je fakt, že nie vždy je úplne isté, od ktorého vozidla kamienok odletel. Môže to byť vozidlo idúce vpredu v rovnakom pruhu ako poškodené vozidlo, ale aj vo vedľajšom pruhu, prípadne to môže byť vozidlo v protismere, čím vzniká hneď niekoľko príkladov nejednoznačnosti.

Zároveň to v praxi funguje tak, že žiadna z poisťovní neodmieta plnenie za poškodenie čelného skla z povinného zmluvného poistenia, no každá má pre tento prípad prísne nastavené podmienky.

Skúma sa aj príčinná súvislosť

Aj hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová potvrdzuje, že pri poškodení čelného skla je z hľadiska poistného plnenia v rámci PZP dôležité určenie motorového vozidla, ktoré spôsobilo škodu, a ktoré musí byť identifikované. V opačnom prípade poškodený stráca nárok na poistné plnenie.

89838

„V súlade s ustanoveniami zákona o PZP, ako aj ustanoveniami Občianskeho zákonníka, je vznik zodpovednosti poisteného (škodcu) potrebné preukázať. Nestačí len preukázať samotný vznik škody, ale musí sa preukázať aj existencia udalosti a príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody,“ približuje PR manažérka Komunálnej poisťovne Viera Puškárová.

Poisťovňa pritom podľa nej každý uplatnený nárok šetrí individuálne a posudzuje všetky listiny a doklady predložené poškodeným, ako aj listiny a doklady predložené poisteným, ktorý je povinný vznik škody písomne nahlásiť poisťovni a následne postupovať podľa jej pokynov.

Pomôcť môže kamerový záznam

„Poisťovňa vyžaduje konkrétny dôkaz, že poškodenie čelného skla spôsobil kameň či iný predmet, ktorý vyletel spod kolesa auta vinníka. Poisťovne pritom každú žiadosť o poistné plnenie riadne preverujú a prezisťujú okolnosti, a až na základe toho plnenie schvália alebo odmietnu. Samotné rozhodnutie musí byť aj dostatočne odôvodnené. Keď tento postup pred niekoľkými rokmi nedodržali dve z poisťovní, dostali od Národnej banky Slovenska (NBS) pokutu po 12-tisíc eur,“ približuje M. Búlik.

88547

Podľa jeho slov dokonca ani spísaná správa o nehode či iné uznanie zavinenia poisťovniam nemusí postačovať. Tie totiž vyžadujú dôkaz, ako je napríklad kamerový záznam, z ktorého jasne vyplynie, že kamienok odskočil spod kolesa konkrétneho auta s viditeľným evidenčným číslom. To znamená, že jedinou šancou je mať v aute za čelným sklom inštalovanú kameru s vysokým rozlíšením a dobrou svetelnou citlivosťou, ktorá počas jazdy neustále sníma čelné sklo a dokáže zachytiť celú udalosť.

„Nie vždy je jednoduché alebo možné okamžite zastaviť vinníka, preto pri posudzovaní a riešení škody využívame aj kamerové záznamy z auta alebo priemyselné kamery z danej lokality,“ potvrdzuje špecialistka externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

78421

Na druhej strane I. Kahanec zostáva aj voči tomuto dokazovaniu skeptický, keďže kamienok nemusí byť na zázname vždy dobre viditeľný. Kamerový záznam je možné spochybniť aj tým, že samotná kamera nemusela byť v poškodenom vozidle.

Lepšie by bolo upraviť zákon

Omnoho lepším riešením ako kamerové záznamy by podľa I. Kahanca bolo, keby zákonodarca upravil zákon tak, aby bolo jednoznačné, či má poisťovňa plniť poškodenie čelného skla a čo musí poškodený predložiť ako dôkaz o vine konkrétneho vozidla. Alternatívou by bolo, keby bolo súčasťou PZP automaticky aj poistenie čelného skla poisteného, čím by odpadli viaceré problémy pri dokazovaní škody.

Výhodou by bolo aj to, ak by klient riešil škodu s vlastnou poisťovňou, ktorej je klientom. Poisťovne pritom podľa jeho slov majú dostatočné kapacity na to, aby tieto poistné udalosti riešili.

9

Zároveň však upozorňuje na to, že ak by museli poisťovne preplácať z PZP škody na čelných sklách, vytvorilo by to tlak na cenu tohto poistenia. Aký presný vplyv by to malo na cenu PZP v súčasnosti, nie je možné určiť, no pre ilustráciu sa dá pozrieť na cenu pripoistenia čelného skla. To dnes stojí zhruba 30 až 70 eur ročne v závislosti od výšky krytia či poisťovne.

Pripoistenie alebo havarijná poistka

Práve pre tieto nejasnosti poisťovne aj finanční sprostredkovatelia skôr odporúčajú, aby si klienti čelné sklo pripoistili buď k PZP, alebo ho mali poistené v havarijnom poistení. Každá z poisťovní ponúka tieto možnosti aj v rámci rôznych balíkov havarijného poistenia.

60957

„V prípade pripoistení k PZP sa neskúma zavinenie a kryjú sa škody na poistenom vozidle. Ide v podstate o havarijné (majetkové) pripoistenie k hlavnému zodpovednostnému poisteniu PZP, ktoré kryje škodu spôsobenú tretej strane. Likvidácia škôd z pripoistenia prebieha v zmysle osobitných poistných podmienok, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Tieto havarijné pripoistenia odporúčame najmä v prípade, ak na vozidlo nie je uzavreté štandardné havarijné poistenie,“ radí hovorkyňa ČSOB finančnej skupiny Michaela Lovásová.

Hovorkyňa Wüstenrot poisťovne Gabriela Holková dodáva, že v rámci pripoistenia skiel má klient zároveň kryté nielen čelné, ale aj bočné sklá a zadné sklo.

Posudzovanie škody sa v okolitých EÚ krajinách líši

Rozsah krytia a vyplácanie poistného plnenia z PZP je dané legislatívou v danej krajine, ktorá môže byť odlišná. V. Puškárová hovorí, že napríklad v Českej republike majú podobný princíp a prístup k vyplácaniu škôd na čelných sklách ako u nás na Slovensku. „Naopak, vo viacerých európskych krajinách nie je tento typ škody krytý PZP, a to napríklad v Rakúsku, Maďarsku, ale ani Slovinsku či Chorvátsku,“ uzatvára S. Nosková Illášová.

logo
Prečítajte si tiež:
19.4.2024 Redakcia FinReport

Odchod do predčasného dôchodku bude po novom menej výhodný

Čerstvo schválená novela zákona o sociálnom poistení priniesla nie jednu, ale hneď dve novinky, ktoré zaujímajú slovenských dôchodcov. ...

18.4.2024 Redakcia FinReport

ECB sa chystá testovať účtovanie peňazí cez blockchain

Hoci sa Európska centrálna banka v posledných dvoch rokoch spomína najmä v súvislosti so zvyšovaním základných úrokových sadzieb, ktoré ...

18.4.2024 Redakcia FinReport

Novela zákona o sociálnom poistení prinesie penzistom vyššie 13. dôchodky

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o sociálnom poistení, v rámci ktorej odhlasovali vznik novej dôchodkovej dávky. Je ňou 13. ...

18.4.2024 Martin Jamnický

Predmanželská zmluva sa na Slovensku uzavrieť nedá, no upraviť bezpodielové spoluvlastníctvo je možné

Snúbenci na Slovensku nemôžu uzavrieť pred svadbou predmanželskú zmluvu a dohodnúť sa tak vopred na vyrovnaní majetku v prípade rozvodu. ...

18.4.2024 Redakcia FinReport

Registrácia daňových subjektov z úradnej moci je opäť o niečo jednoduchšia

Registrácia daňových subjektov Finančnou správou SR z úradnej moci je od polovice apríla tohto roku o niečo jednoduchšia. Daniari totiž ...

18.4.2024 Miloslava Némová

Umelá inteligencia vládne aj trhu so smartfónmi. Apple je pod tlakom, Samsung na vzostupe

Spoločnosť Apple, donedávna líder v predaji mobilných telefónov, po prudkom poklese predaja stratila svoju čelnú pozíciu na svetovom trhu v ...

17.4.2024 Robert Juriš

Zubné benefity zdravotných poisťovní sa už o niekoľko dní skončia. Čo bude s ich ďalšími službami?

Poskytovaniu zubných benefitov v zdravotných poisťovniach je koniec. Od mája 2024 budú minulosťou. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že ...

16.4.2024 Redakcia FinReport

Desiatka bánk na Slovensku začína používať jednotný ESG dotazník pre zákazníkov

Desiatka bánk pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu začína používať nový jednotný ESG (Environmental – Social – Governance) ...

16.4.2024 Redakcia FinReport

Európske banky vyzvali EÚ, aby ich označila za strategický sektor

Európske banky vyzvali Európsku úniu, aby ich označila za kriticky dôležitý, respektíve strategický sektor. V zdôvodnení tejto požiadavky ...

16.4.2024 Redakcia FinReport

Zubné benefity zdravotných poisťovní sa v apríli 2024 skončia

Poskytovaniu zubných benefitov v zdravotných poisťovniach je koniec. Od mája 2024 budú minulosťou. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že ...

15.4.2024 Roland Régely

Slovenské hypotéky patria medzi najdrahšie v eurozóne, klesá aj náš rating

V roku 2022 boli hypotéky na Slovensku jedny z najlacnejších v eurozóne, dnes sú na opačnom konci rebríčka. Kým v iných krajinách Európy ...

11.4.2024 Redakcia FinReport

Väčšina služieb Slovenskej sporiteľne bude nedostupná

Najväčšia banka na Slovensku avizuje odstávku niektorých služieb, ktorú zdôvodňuje aktualizáciou a údržbou bankových systémov. ...

10.4.2024 Zuzana Fryč

Ako zvládnuť zvýšenie splátok hypotekárneho úveru aj bez pomoci štátu

Od 1. januára tohto roka dostali dlžníci s hypotékami možnosť využiť štátny príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktorý im ...

9.4.2024 Redakcia FinReport

Klienti Fio banky za niektoré tovary či služby zaplatili dvakrát

Fio banka sa obrátila na svojich klientov prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde sa im ospravedlnila za nepríjemnosti, s ktorými sa ...

8.4.2024 Zuzana Fryč

Obávate sa o osud svojho smartfónu? Takto si ho môžete poistiť

Mobilný telefón, alebo v súčasnosti už vo väčšine prípadov smartfón, je každodennou súčasťou nášho života. No do akej miery ho ...

5.4.2024 Dominik Horváth

Prečo sú na finančnom trhu nielen komerčné, ale aj centrálne banky a ako fungujú?

Centrálne banky sú kľúčovým hráčom vo svetovej ekonomike a zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri riadení menovej politiky, regulácii ...

4.4.2024 Zuzana Fryč

V akých prípadoch vám poisťovňa odmietne uzatvoriť životné poistenie?

Prejavy duševných ochorení, o ktorých sa dnes hovorí čoraz viac, môžu skomplikovať uzatvorenie životného poistenia. Dôležité je preto ...

3.4.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Slováci si vyberajú banku najmä podľa výšky poplatku za vedenie účtu

Slováci si tú „svoju” banku vyberajú podľa viacerých kritérií. Tým kľúčovým je výška mesačného poplatku za vedenie bežného ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay