Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Prečo sú na finančnom trhu nielen komerčné, ale aj centrálne banky a ako fungujú?

Dominik Horváth Banky a poisťovne Poslať

Centrálne banky sú kľúčovým hráčom vo svetovej ekonomike a zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri riadení menovej politiky, regulácii finančného systému a udržiavaní makroekonomickej stability. Ich hlavnými cieľmi sú udržiavanie cenovej stability, monitorovanie trhu a ochrana hospodárskej stability. Nie sú to však komerčné banky, majú svoje špecifiká, líšia sa od bežných bánk a ľudovo sa nazývajú aj banky bánk.

Európska centrálna banka

Zdroj: Freepik

V Európskej únii hrajú kľúčovú úlohu Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky jednotlivých členských štátov. Spoločným úsilím sa snažia dosiahnuť ekonomickú stabilitu a harmonizovaný finančný systém, pričom jedna aj druhá strana majú jasne dané práva a povinnosti, ktoré spadajú pod ich správu.

Čo je centrálna banka?

Najprv si vysvetlime, čo je to centrálna banka. Vo všeobecnosti je definovaná ako nezávislý orgán, ktorý má kontrolu nad peniazmi, menovou politikou a dostupnosťou úverov v danej krajine. Hrá kľúčovú úlohu v riadení monetárnej politiky a jej základnými cieľmi sú udržiavanie cenovej stability, monitorovanie trhu a ochrana hospodárskej stability.

Centrálna banka nie je komerčná banka. Od bežných bánk sa líši v mnohých ohľadoch. Napríklad súkromná osoba si v nej nemôže otvoriť účet ani požiadať o úver. Dôležité je si tiež uvedomiť, že je verejným subjektom, a preto jej účelom nie je tvorba zisku. V rámci ekonomiky má právny monopol, pretože ako jediná inštitúcia má právo vydávať bankovky a raziť mince.

87579

Centrálne banky tiež zabezpečujú plynulé fungovanie platobných systémov pre komerčné banky a spravujú devízové rezervy štátu. Ich zodpovednosť je aj ochrana finančného systému, ktorá zahŕňa monitorovanie a riadenie jeho rizík a vykonávanie dohľadu nad finančným trhom.

Banka bánk 

Vo väčšine svetových ekonomík platí, že každá komerčná banka, ktorá chce pôsobiť na danom trhu, musí mať v príslušnej centrálnej banke otvorený účet. Ten sa najčastejšie používa, keď si chce komerčná banka požičať peniaze. Práve kvôli tomu sa centrálna banka niekedy prezýva aj banka bánk.

Komerčné banky si však od nej môžu požičiavať peniaze spravidla len na pokrytie svojich krátkodobých potrieb. Za tento úver musia zložiť zábezpeku – väčšinou v podobe cenných papierov – ktoré sú zárukou splatenia úveru.

87939

Zostatky na účtoch v centrálnej banke sa využívajú aj na vyrovnanie dlhov medzi bankami. Okrem toho na účte v centrálnej banke musia komerčné banky držať aj takzvané povinné minimálne rezervy (PMR). Tie slúžia na ochranu veriteľov a ako tlmič pre prípad, ak by sa príliš veľa zákazníkov banky rozhodlo vybrať svoje vklady. V Európskej únii sú v súčasnosti PMR stanovené vo výške 1 % z celkovej hodnoty všetkých vkladov danej banky.

Veriteľ poslednej inštancie

V prípade krízy alebo finančných turbulencií môžu mať komerčné banky ťažkosti s likviditou. Bežným príkladom je takzvaný beh na banku (bank run), pri ktorom banka stratí dôveru svojich zákazníkov. Tí začnú vo veľkom vyberať svoje vklady a banka nemá dostatok hotovosti na pokrytie výberov. V tomto prípade vstupuje na trh centrálna banka ako veriteľ poslednej inštancie. Komerčným bankám poskytne núdzovú likviditu, čím ich zachráni od krachu, a tým udržuje stabilitu finančného systému. Nie každá banka má však nárok na poskytnutie núdzovej likvidity. Po finančnej kríze z roku 2008 sa tento proces výrazne obmedzil a v Európskej únii podlieha silnej regulácii.

Ako to funguje v Európe

Európska únia predstavuje z pohľadu centrálneho bankovníctva unikátny systém. Jeho hlavnými subjektmi sú Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky jednotlivých štátov EÚ. ECB je centrálnou bankou pre eurozónu, ktorá zahŕňa 20 z 27 členských krajín Európskej únie platiacich eurom. Okrem toho v EÚ existuje aj Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) zahŕňajúci ECB a národné centrálne banky všetkých členských štátov EÚ vrátane tých, ktoré euro neprijali.

ECB vznikla v roku 1998 a sídli vo Frankfurte nad Mohanom. Jej právnym základom je Amsterdamská zmluva, ktorá zmenila a doplnila Zmluvu o Európskej únii. ECB zohráva kľúčovú úlohu v riadení menovej politiky v eurozóne. Banka sa v spolupráci s NCB snaží dosiahnuť ekonomickú stabilitu a harmonizovaný finančný systém.

Na dosahovanie týchto cieľov používa viaceré nástroje, akými sú napríklad úrokové sadzby, nákupy a predaje cenných papierov, regulačné opatrenia a iné. V praxi to znamená, že ECB v rámci eurozóny stanovuje prostredníctvom týchto nástrojov dlhodobé a krátkodobé ciele a Národná banka Slovenska (NBS) má na starosti plnenie týchto cieľov na Slovensku.

73520

NBS je podobne ako centrálne banky ostatných štátov členom hlavného riadiaceho orgánu ECB Rady guvernérov. Prostredníctvom neho guvernéri hlasujú o budúcnosti menovej politiky. Rozhodnutia rady sa podrobne zdôvodňujú na tlačovej konferencii, ktorá sa koná každých šesť týždňov. Svoje špecifické postavenie má ešte aj prezident ECB, ktorý vystupuje ako hlavný reprezentant ECB. Tento post od roku 2019 patrí Christine Lagardovej.

Práva a povinnosti NBS

Čo presne patrí pod správu ECB a čo pod správu NBS? Okrem formulovania monetárnej politiky ECB určuje množstvo peňazí v obehu a výšku úrokových sadzieb v eurozóne. Taktiež má na starosti správu devízových rezerv eurozóny a realizuje operácie na devízových trhoch. Sú však aj úlohy, ktoré patria výhradne pod správu NBS. Najdôležitejšou úlohou je výkon dohľadu nad domácim finančným trhom. Ten zahŕňa dohľad nad bankovým trhom, trhom cenných papierov, poistným trhom a nad finančným poradenstvomsprostredkovaním. NBS tiež priamo chráni klientov bánk a monitoruje pravidlá hospodárskej súťaže. Úlohou banky je tiež informovanie verejnosti prostredníctvom rôznych štatistík, vyhlásení a prognóz.

Cena peňazí

Ako sme si povedali na začiatku, jeden z hlavných cieľov centrálnych bánk je udržiavanie cenovej stability, čo znamená dosiahnutie nízkej a stabilnej inflácie. Toto je aj mandátom ECB, ktorý stanovuje, že „hlavným cieľom ECB je udržiavanie inflácie pod alebo blízko úrovni 2 %“. Nízka inflácia podporuje dôveru spotrebiteľov a podnikateľov, zvyšuje kúpnu silu meny a udržiava ekonomickú stabilitu. Ako môže centrálna banka znížiť infláciu?  

Prostredníctvom azda najdôležitejšieho nástroja, ktorý má vo svojich rukách – výškou úrokových sadzieb. Medzi infláciou a úrokovými sadzbami existuje inverzný vzťah. Ak je teda potrebné infláciu znížiť, centrálna banka zvýši svoje úrokové sadzby, čím znižuje objem úverov a pôžičiek na trhu, pretože sú drahšie. Naopak, ak je v prípade krízy potrebné ekonomiku naštartovať, centrálna banka zníži úrokové sadzby, čím sa úvery a pôžičky stanú dostupnejšími. Centrálna banka týmto spôsobom ovplyvňuje tok peňazí a úverov v ekonomike a v skutočnosti stanovuje „cenu peňazí“.

Udalosti posledných rokov sú dobrým príkladom tohto inverzného vzťahu a ECB siahla na úrokové sadzby nejedenkrát. Po vypuknutí finančnej krízy v roku 2008 znížila ECB všetky kľúčové úrokové sadzby blízko k nule. Postupne ich začala v roku 2010 zvyšovať a dlhé roky sa držali na úrovni 2 až 3 %.

V roku 2019 však prepukla koronakríza a ECB bola opäť nútená znížiť sadzby na nulu. S postupným oživovaním ekonomiky prišla vysoká inflácia, ktorá ku koncu roku 2022 dosahovala v rámci EÚ v priemere cez 11 %. ECB tak začala so sériou zvyšovania úrokových sadzieb, ktoré postupne navýšila desaťkrát po sebe, naposledy v septembri tohto roka. Z grafu môžeme pekne vidieť, ako na toto zvyšovanie zareagovala inflácia, ktorá v novembri tohto roka klesla na 3,6 %.

logo
Prečítajte si tiež:
19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

16.5.2024 Mário Špilberger

Poistenie na hory vám dokáže ušetriť stovky a možno aj desaťtisíce eur

Jednodňové poistenie turistu vyjde aj menej ako na jedno euro, no pokryje náklady horskej záchrannej služby nad rámec verejného zdravotného ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Skupina J&T dosiahla vlani rekordný zisk 278,7 milióna eur

Bankový holding J&T FINANCE GROUP SE uzavrel minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom v celkovej výške 278,7 milióna eur. V ...

16.5.2024 Martin Jamnický

Zdravotné poisťovne v prvom štvrťroku 2024 zaznamenali stratu 23,2 milióna eur

Hoci zdravotné poisťovne vlani vygenerovali zisk, z ktorého dokázali vyplatiť svojim akcionárom aj dividendy, v prvom štvrťroku tohto roku sa ...

15.5.2024 Redakcia FinReport

Poisťovatelia sa čoraz viac zameriavajú na kryptotrh a poisťovanie kryptopodvodov

Globálny poisťovací priemysel obracia svoju pozornosť na nové riziká, ktoré v súčasnosti predstavujú najmä kryptomeny a digitálne ...

15.5.2024 Martin Jamnický

Slovenská sporiteľňa: Niektoré služby budú drahšie

Banky priebežne upravujú cenníky svojich služieb podľa toho, ako to vyhovuje ich cenovej politike a stratégii. Slovenská sporiteľňa sa ...

14.5.2024 Zuzana Fryč

Poisťovne: Okrem poistenia ponúkajú aj úvery, investovanie či dôchodkové sporenie

Časy, keď poisťovne ponúkali výhradne len rôzne možnosti poistenia, sú minulosťou. Okrem nich totiž niektoré rozširujú svoju ponuku o ...

10.5.2024 Mário Špilberger

Hypotéku na mobilný dom nedostanete, na montovaný však áno

Kto by netúžil mať domček blízko prírody? Kým lacnejší mobilný dom zoženiete aj za 15-tisíc eur, luxusnejšie varianty, často aj ...

10.5.2024 Redakcia FinReport

ČSOB nahradí štyri balíky služieb dvomi novými účtami

Banka končí s predajom niektorých svojich balíkových služieb. Ich obsah, teda účty Pohoda, FUN a Sloník, zostávajú aj naďalej v ...

9.5.2024 Robert Juriš

Niektoré banky úrokové sadzby hypoték zvyšujú, iné ich znižujú. Trend do budúcnosti je nejasný

Úrokové sadzby bánk sa začínajú hýbať. Na prelome apríla a mája 2024 upravovali podmienky svojich hypoték hneď tri banky pôsobiace na ...

6.5.2024 Redakcia FinReport

Zdravotné poisťovne vyplatili dividendy akcionárom, hoci v tomto roku očakávajú stratu

Zdravotná poisťovňa Dôvera vyplatila svojim akcionárom dividendy vo výške takmer 20 miliónov eur a zdravotná poisťovňa Union vo výške ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay