Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Pre získanie úveru v banke je kľúčová bonita. Čo všetko musíte spĺňať, aby ste vyhoveli?

Andrej Vida Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Žiadali ste niekedy o hypotekárny alebo spotrebiteľský úver v banke? Tušíte, čo rozhoduje o tom, či úver vôbec dostanete? Viete, ako si vás banka preverí pri výpočte vašej bonity a čo všetko musíte spĺňať, aby ste vyhoveli aktuálnym prísnym podmienkam?

image

Foto: Shutterstock

Čo to vlastne bonita je

Vysvetlime si najprv, čo je to „bonita“. Tento termín  hovorí najmä o schopnosti klienta splácať svoje záväzky. Nejde však iba o to, či sú jeho príjmy väčšie ako aktuálne výdavky + spláta budúceho úveru. Podmienok, ktoré musí spĺňať, je oveľa viac.

Je to komplex viacerch faktorov, ktorých výsledkom je po dôkladnom preverení ohodnotenie klienta. Na pomyselnej stupnici dosiahne určité „číslo alebo písmeno“, na základe ktorého banka rozhodne, či úver dostane, alebo nie, respektíve v akej výške a s akými podmienkami.

Čo vstupuje do prehodnotenia bonity?

Výška a druh príjmu: Ukazujú to, či vôbec klient má na pravidelné splácanie úveru dostatok finančných prostriedkov. Vzhľadom na to, že príjem sa môže časom meniť, dôležité je aj to, či je zamestnanec, alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), či má pravidelný príjem, a prihliada sa aj na odvetvie, v ktorom pracuje či podniká. Banka si pri zamestnancoch vie výšku príjmu jednoducho overiť dopytom v Sociálnej poisťovni.

Výdavky: Banky majú dnes dostatok informácií, a to najmä vtedy, ak klient žiada o úver tam, kde má vedený svoj bežný alebo podnikateľský účet. Jeho „cashflow“, teda prehľad príjmov a nákladov v čase, majú totiž podrobne zaznamenané v pohyboch na účte, pri platbách trvalým príkazom, alebo pri používaní debetnej či kreditnej karty.

Úverová história:  Od roku 2004 využívajú banky ako zdroj informácií Spoločný register bankových informácií (SRBI), ktorý slúži na preverovanie bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny klientov. V súčasnosti má tento register 18 členov a tvoria ho popredné slovenské banky. Vedia tak o tom, kedy a koľko si žiadateľ o úver požičal a aká bola jeho platobná morálka. Prípadný negatívny záznam v tomto registri, napríklad z dôvodu omeškaných splátok, môže byť stopkou pre schválenie ďalšieho úveru.

Demografické a sociálne kritériá: Banky zohľadňujú napríklad aj to, aký je žiadateľov vek, dosiahnuté vzdelanie alebo rodinný stav. Pri analýze splácania poskytnutých úverov si dokážu veľmi jednoducho nadefinovať rizikovejšieho klienta a „odmeniť“ ho horšími úverovými podmienkami.

Celkové finančné a majetkové pomery: Čiastočne sa tu prejavujú aj predchádzajúce kritériá, ktoré dopĺňa overenie vlastníctva hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, akcií a podobne.

Regulácia zo strany centrálnej banky

Od roku 2017 začala Národná banka Slovenska (NBS) zavádzať rôzne regulačné opatrenia proti nadmernému zadlžovaniu sa obyvateľov. Postupne sa zrušilo 100-percentné financovanie nehnuteľnosti pomocou hypotéky, zaviedol sa maximálny dlhový strop, ktorý definuje maximálnu výšku všetkých poskytnutých úverov ako osemnásobok čistého príjmu klienta.

Ďalej bolo stanovené, že klientovi musí po odpočítaní všetkých nákladov a výdavkov zostať rezerva vo výške 40 %. Navyše všetky nové aj existujúce úvery sa prepočítavajú takzvanou stresovou splátkou, teda výpočtom splátky pri predpokladanom 2-percentnom navýšení aktuálnej úrokovej sadzby.

Od tohto roka pribudlo ďalšie opatrenie, ktoré mierne sťaží prístup k úveru klientom nad 40 rokov, ak lehota splatnosti ich úveru presahuje do ich dôchodkového veku. Doteraz banky bežne poskytovali hypotéky, ktorých splatnosť bola do 70, respektíve až 75 rokov klienta.

Najvýznamnejšiu reguláciu však v poslednom období priniesol samotný finančný trh. Turbulentné obdobie posledných troch rokov – pandémia koronavírusu, vojna na Ukrajine, prudko rastúca inflácia, energetická kríza, finančná aj geopolitická neistota – to všetko prispelo k významnému navýšeniu úrokových sadzieb úverov, ktoré sa tak pre početnú skupinu ľudí stali nedostupnými.

Ako sa „starať“ o svoju dobrú bonitu

Existuje niekoľko odporúčaní, ktorých dodržiavanie môže z pohľadu bánk prispieť k tomu, že budete pre ne lepší a kvalitnejší klient. Sú to tieto:

1) Udržte si svoje súčasné zamestnanie, respektíve pravidelný príjem – dlhodobý a konštantný príjem je vždy plusom pri posudzovaní klienta. Negatívom môže byť už to, ak ste zamestnaní na lehotu určitú, prípadne sa nachádzate v skúšobnej lehote. 

2) Dbajte o svoje cashflow – aj tu je stabilita rovnako dôležitá ako v prípade príjmu. Banky nerady vidia výpadky príjmu, či impulzívne drahé nákupy.

3) Splácajte svoje záväzky – výborná platobná morálka je dôležitá pri skúmaní vašej spoľahlivosti. Každé zaváhanie sa objaví v úverovom registri a znamená negatívny záznam do budúcnosti.

4) Za cudzí úver ručte iba v nevyhnutných prípadoch – akékoľvek ručiteľské záväzky sa započítavajú aj do výšky vašich výdavkov. Navyše v prípade výpadku splátok môže banka presunúť zodpovednosť v splácaní na vás.

5) Využite inštitút takzvaného spolužiadateľa alebo spoludlžníka – banky niekedy umožňujú pristúpenie ďalšej osoby do úverového vzťahu, napríklad rodiča k študentovi. Tejto osobe sa tiež skúma bonita, ale v konečnom dôsledku môže zlepšiť vaše výsledné skóre.

6) Odkladajte si peniaze – pravidelné sporenie si banky dokážu jednoducho preveriť a môžu ho oceniť lepšími podmienkami.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
29.9.2023 Redakcia FinReport

Allianz: Sme chudobnejší ako pred pandémiou a naše dlhy sú vyššie ako majetok

Slovenskí sporitelia sa v uplynulom roku bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili ...

29.9.2023 Ivana Forraiová

Exekúcia: Na čo pri nej musíte pamätať a na čo nesmiete nezabudnúť?

Exekúcia patrí medzi tie skúsenosti, ktorým by sa určite každý rád oblúkom vyhol. Príčinou je totiž dlh alebo nesplnená povinnosť. ...

29.9.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Ako konsolidovať verejné financie, aby nedošlo k recesii

Slovenská ekonomika v tomto roku zvoľní svoje tempo, keď tvorba hrubého domáceho produktu stúpne len o 1,3 %. Trh práce by však mal zostať ...

29.9.2023 Redakcia FinReport

Už len málo chýba, aby bola nafta drahšia ako benzín

Ceny pohonných látok naďalej neúnavne rastú. Ceny nafty sa zvyšujú rýchlejšie ako ceny benzínu, a tak sa už v nasledujúcom týždni ...

29.9.2023 Robert Juriš

Vysoké ceny nás neopúšťajú. Stále máme najvyššiu infláciu v eurozóne

Inflácia v Európe opäť ukázala, aká vie byť nevyspytateľná. Napriek očakávaniam analytikov v priebehu septembra tohto roku dokázala ...

29.9.2023 Dominik Horváth

Whitney Wolfe Herdová: Vlastnými silami zarobila viac ako miliardu dolárov

Whitney Wolfe Herdová odmalička prejavovala záujem o podnikanie. Vo svojich začiatkoch sa zameriavala na charitatívne projekty, najmä v odevnom ...

28.9.2023 Robert Juriš

Slováci dôverujú bankám viac ako štátnym inštitúciám či politikom

Bankám dôveruje takmer polovica obyvateľov Slovenska. Vďaka tomu sú tretím najdôveryhodnejším subjektom v krajine po obecných samosprávach ...

25.9.2023 Redakcia FinReport

Úrokové sadzby stále rastú, no stúpa aj hodnota poskytnutých úverov

Úroková miera úverov na bývanie medziročne vzrástla o 2,22 percentuálneho bodu. Ku koncu druhého štvrťroku tohto roku sa priemerné úroky ...

24.9.2023 Redakcia FinReport

Úrazové poistenie je potrebné prehodnocovať a aktualizovať rovnako ako poistenie nehnuteľnosti

Úrazy sa častejšie stávajú mužom ako ženám. Najohrozenejšou vekovou skupinou sú „násťroční“ študenti či žiaci, a potom dospelí ...

21.9.2023 Roland Régely

Komerčné zdravotné pripoistenie: Čo všetko by mohlo obsahovať a kedy sa ho dočkáme?

Kým v západných krajinách, ako sú Rakúsko, Francúzsko, Dánsko a Holandsko, existuje koncept komerčného zdravotného pripoistenia už roky, ...

18.9.2023 Zuzana Fryč

Poľnohospodárska úroda patrí medzi najrizikovejšie oblasti poistenia. Kde a ako je možné si ju poistiť?

Dôležitú úlohu v kvalite a objeme úrody plodín hrá počas celého roka počasie, ktoré je v posledných rokoch čoraz nevyspytateľnejšie. ...

15.9.2023 Redakcia FinReport

V bankách pôsobiacich na Slovensku je len minimum slovenského kapitálu

Základné imanie bánk pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu má mimoriadne pestrú štruktúru. Kapitál pochádzajúci zo zahraničia ovláda ...

14.9.2023 Zuzana Fryč

Ako si poistiť splácanie hypotéky čo najefektívnejšie z hľadiska ceny a pokrytia možných rizík?

Pri žiadosti o úver na bývanie banky v súčasnosti ponúkajú na ochranu schopnosti splácania hypotéky takzvané bankopoistenie, respektíve ...

14.9.2023 Redakcia FinReport

Europarlament sprísňuje podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov, týka sa to aj tých našich

Poslanci Európskeho parlamentu sa opäť zaoberali sprísňovaním pravidiel poskytovania spotrebiteľských úverov. Schválili smernicu, podľa ...

14.9.2023 Redakcia FinReport

Ročne sa v školách stane až 11-tisíc úrazov. Pomôže napríklad detské životné poistenie

Úrazovosť v školách sa každým rokom zvyšuje. Tvrdí to Ministerstvo školstva SR na základe vlastnej databázy dát. Aktuálne predstavuje ...

13.9.2023 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa zvýšila úroky na termínovaných vkladoch

Slovenská sporiteľňa od dnes zvýšila úrokové sadzby na svojich termínovaných vkladoch. Ak bankoví klienti splnia niekoľko ďalších ...

13.9.2023 Miloslava Némová

Viaceré banky zmenili ceny svojich služieb, väčšina úprav sa týka predčasného splácania úverov

Slovenské banky vo veľkom menia svoje obchodné podmienky a cenníky služieb. Na začiatku septembra viaceré banky pôsobiace na slovenskom ...

12.9.2023 Roland Régely

Mimoriadne splátky hypotéky sa dajú robiť častejšie a bez poplatku, no len málokto si to môže dovoliť

Slovenské banky po novom musia umožniť klientom s hypotékou vykonávať bezplatné mimoriadne splátky častejšie ako v minulosti. Predtým, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay