Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Pozor na zle nastavenú životnú poistku

Marek Mittaš Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Životné poistenie má čo ponúknuť klientom aj v  súčasnosti. No je potrebné mať triezve očakávania a  správne nastavenie, aby slúžilo svojmu hlavnému účelu – finančne pomáhať, keď to človek najviac potrebuje.

image

Zdroj foto: Freepik.com

Životné poistenie sa mení

Správne nastavené životné poistenie predstavuje istotu finančného krytia v  prípade nepriaznivých životných náhod nielen pre samotného klienta, ale aj pre jeho rodinu. Tu treba hľadať jeho podstatu. Viac sa už orientuje na riziko a  popritom dokáže financie aj zhodnotiť. „Záujem o investičné životné poistenie na Slovensku je stále veľký, keďže toto poistenie ponúka zaujímavú možnosť zhodnotenia investovaných finančných prostriedkov a zároveň zabezpečenia našich klientov pre prípad smrti, invalidity, práceneschopnosti a mnohých ďalších voliteľných rizík,“ hovorí Helena Kanderková z  Allianz – SP. „Investičné životné poistenie v sebe spája dve základné zložky, a to poistenie a investovanie, pričom najmä v posledných rokoch kladieme čoraz väčší dôraz na to, aby bola zložka poistenia, či už na rizikových, alebo úrazových pripoisteniach, väčšia ako samotná investičná zložka. Očakávame, že v budúcnosti sa klienti budú čoraz viac zameriavať najmä na krytie rizika, trendom teda budú rôzne druhy rizikového a úrazového poistenia, “ dodáva. Jedným zo základných parametrov správneho nastavenia životného poistenia by tak malo byť krytie rizík a  až potom investovanie. 

 

Reálne očakávania sú dôležité

Uzatvoriť poistnú zmluvu, ktorá má v  prípade potreby kryť nepriazeň osudu i zhodnocovať finančné prostriedky, si vyžaduje dôsledný prístup a  dostatok času. 

„Úskalím tohto produktu je jeho relatívna komplikovanosť a  variabilita,“ hovorí Martin Rotkovský z  poisťovne UNIQA. Preto je potrebné byť pri jeho uzatváraní opatrný a  ušiť si ho takpovediac na mieru vlastných potrieb. 

V  minulosti sa niekedy životné poistenie dokonca predávalo ako investičný produkt, pričom sa často stávalo, že očakávania klientov sa nestretli s  realitou. Dôvod je jasný, slabá znalosť produktu. Napríklad pri investovaní do fondov peniaze pracujú od prvého dňa a  výška konta závisí prakticky len od pohybov na trhu. No ak poistnú zmluvu ukončíte počas prvých troch rokov, môžete prísť o  nasporené peniaze, ktoré „zhltnú“ poplatky za predčasné ukončenie. 

Prehliadanie poplatkov je veľká chyba. Ak klient úvodnému procesu pred podpisom zmluvy nebude venovať dosť pozornosti, pokojne sa môže stať, že ho nesprávne rozhodnutie pripraví o  peniaze. Nepríjemná realita sa dostane do stretu s nesprávne nastavenými očakávaniami. 

Ešte pred uzatvorením zmluvy je preto dobré pýtať sa na moduláciu výnosov a  aj prepočet výšky krytia. Oboznámenie s  možným vývojom vašej investície musí byť podľa zákona súčasťou návrhu poistnej zmluvy a  musí ukazovať finálnu poistnú sumu pri dožití a ukončení zmluvy vzhľadom na predpokladaný investičný výnos, najčastejšie 2, 4 alebo 6 % p. a. To klientovi pomôže s  predstavou o tom, čo od životnej poistky môže čakať.

Optimálna investícia do poistenia

Otázkou je nielen to, či investovať, ale aj to, koľko investovať do poistenia. Je nutné nájsť správnu mieru medzi tým, čo bude dostatočné krytie a  mierou mesačnej platby, ktorá nebude finančným balvanom. „Optimálna suma, na ktorú by mal byť klient poistený, má vychádzať z  jeho príjmu, aktuálnej životnej situácie a výšky finančnej rezervy na neočakávané udalosti. Napríklad, ak ide o  živiteľa rodiny, odporúčaná poistná suma pri úrazoch s  trvalými následkami by mala byť stanovená minimálne do výšky ročného príjmu. Pripoistenie pre prípad smrti u  živiteľa rodiny by malo kryť aspoň trojnásobok jeho ročného príjmu, aby rodina nemusela okrem bremena straty milovaného človeka niesť aj to finančné,“ radí Zuzana Sucháňová, produktová špecialistka NN Životnej poisťovne. Prirodzene sa situácia zásadne mení, ak je klient slobodný,  bez partnera a  finančných záväzkov, či hypotéky. Vtedy môže byť, samozrejme, výška poistnej sumy nižšia. Na tieto parametre a  možnosti by mal kvalitný finančný sprostredkovateľ poistenia poukázať a  netlačiť klienta len do vysokej poistnej sumy, ktorú ani nemusí potrebovať. 

Optimalizácia nákladov pri ochorení

Smrť alebo dožitie sú v  princípe konečné situácie z pohľadu poistenia. No životná poistka môže tvoriť aj pomocníka v  prípade úrazov, invalidity, ochorenia a  podobne. „Zdravotná starostlivosť o  priemerného Slováka stojí viac ako 1 000 eur ročne. Tri štvrtiny z tejto sumy kryjú verejné zdroje, zvyšok si platíme sami nad rámec zákonných odvodov,“ hovorí Lýdia Žáčková z  Poštovej banky.

Práve tu môže významne pomôcť životná poistka. Najmä ak Indikátor zdravých rokov života (Healthy Life Years) odhaduje, že muži žijú bez zdravotných problémov len 55,5 roka, čo je tretia najnižšia úroveň v celej EÚ. Ženy sú s 54,6 rokmi dokonca úplne posledné. Z  roka na rok taktiež pribúda aj Slovákov poberajúcich invalidný dôchodok. 

Za posledných sedem rokov išlo o  nárast o  17 %. Zo zdroja sociálnej poisťovne vyplýva, že k  31. januáru 2017 vyplatila celkovo 236  056 invalidných dôchodkov. „Práve ženy sú z  hľadiska pohlavia zodpovednejšie, myslia na zabezpečenie rodiny pre prípad výpadku príjmu zo zdravotných dôvodov. Najväčší záujem majú Slováci o  poistenie trvalých následkov úrazu a  úmrtie následkom úrazu,“ dodáva Lýdia Žáčková. Životné poistenie je teda s  prihliadnutím na zdravotný stav Slovákov vhodné nastaviť nielen pre prípad straty života z  akýchkoľvek príčin, ale aj na krytie invalidity, kritických chorôb či dočasný výpadok príjmu pre práceneschopnosť a  pri hospitalizácii. 

Kedy si poistku platíte zbytočne?

V  prvom rade musí byť každé životné poistenie uzatvorené presne vzhľadom na potreby klienta. Na to je však nutné, aby v zdravotných dotazníkoch klienti vždy uvádzali pravdivé a  presné informácie o  svojom zdravotnom stave. Nepravdivé informácie môžu znamenať zbytočné komplikácie pri vyplácaní poistného plnenia. Poisťovne dnes už využívajú mnoho nástrojov, ako si overiť, či majú v záznamoch korektné informácie. 

 

Nepravdivosť údajov môže viesť k  nevyplateniu poistného. Rovnako sa môže poistné plnenie znížiť, ak v čase, keď nastala poistná udalosť, bol klient pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Poisťovne taktiež zvyčajne nevyplatia poistné plnenie, ak k poistnej udalosti došlo pri vykonávaní extrémne rizikových športov. Sem možno zaradiť napríklad horolezectvo, paragliding, potápanie, preteky motorových prostriedkov a  podobne. Ak športujete viac ako dvakrát týždenne, tiež je vhodné to nahlásiť sprostredkovateľovi. Niektoré poisťovne už takéto športovanie kategorizujú ako profesionálne. To neznamená, že poisťovňa v takýchto prípadoch poisťovať odmieta, ale cena poistky môže byť vyššia. Zároveň sa však krytie vzťahuje aj na intenzívnejšie športové aktivity. 

Potrebujete licenciu na výkon finančného sprostredkovania ?
Rýchlosťou blesku vám poskytneme odborné a komplexné služby.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
22.9.2021 Jana Schochmann

Dušan Macula – Ak chcete byť presvedčivý obchodník, buďte autentický

Na nič sa nehrajte! Úspech firmy tkvie v dobrých a úprimných vzťahoch lídra so spolupracovníkmi. To je stručný „recept na úspech“ od ...

22.9.2021 Redakcia FinReport

Nemecké voľby odštartujú novú éru v politike a ekonomike. Viac peňazí pôjde do digitalizácie a zelených projektov

Nemecké voľby sa uskutočnia už o štyri dni v poslednú septembrovú nedeľu. Už dlhšie sa vie, že Angela Merkelová definitívne končí. A ...

22.9.2021 Redakcia FinReport

Po novom už všetky veľké firmy budú musieť reportovať o zodpovednom prístupe k podnikaniu

Európska únia pritvrdila pri definovaní pravidiel, ktoré majú zabezpečiť uhlíkovú neutralitu. Kontinent ju má dosiahnuť do roku 2050. ...

22.9.2021 Redakcia FinReport

Podnikatelia najčastejšie zlyhávajú v evidencii tržieb. Po kontrole pokladní im však zvyknú rásť

Kontrolóri finančnej správy počas augusta 2021 skontrolovali 822 podnikateľských subjektov. Nedodržiavanie zákona o používaní ...

22.9.2021 Naďa Černá

Starostlivosť o zrak: Aké zľavy poskytujú jednotlivé zdravotné poisťovne?

Operácie očí sú čoraz viac vyhľadávané. Ľuďom poskytujú možnosť zlepšiť si zrak a zároveň sa zbaviť okuliarov či kontaktných ...

21.9.2021 Roland Régely

Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie

Jeden z najmladších samostatných finančných agentov (SFA) na slovenskom finančnom trhu krátko po svojom štarte prenikol do TOP 10 ...

21.9.2021 Zuzana Mecková

Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané

Podnikatelia už majú len niekoľko dní na to, aby upravili a potvrdili svoje firemné údaje v obchodnom registri. V opačnom prípade im hrozia ...

18.9.2021 Redakcia FinReport

Tehotné ženy, ktoré cestujú do zahraničia, sa môžu poistiť len do 26. týždňa, pozor však na výluky

Ste tehotná a chceli by ste cestovať do zahraničia? Ak nemáte žiadne zdravotné komplikácie a cestu vám odporučil aj lekár, pozorne si ...

16.9.2021 Magdaléna Švančarková

Zmena stratégie Wüstenrot stavebnej sporiteľne prináša zmeny podmienok pre stavebných sporiteľov

Skupina Wüstenrot nedávno oznámila zmenu svojej obchodnej stratégie. Začala totiž s utlmovaním činnosti svojej stavebnej sporiteľne s tým, ...

15.9.2021 Redakcia FinReport

Európske poisťovne vlani zaznamenali miliardové straty. Najviac sa prepadlo životné poistenie

Uplynulý pandemický rok bol náročný pre každého, poisťovne nevynímajúc. Celkové poistné kleslo v dvoch tretinách európskych krajín. ...

13.9.2021 Naďa Černá

Chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu? Všímajte si benefity a dajte si pozor na termíny

Zdravotná poisťovňa nám musí poskytovať kvalitnú zdravotnú ochranu, ktorá sa odvíja od našich potrieb. Niekedy sa však stane, že nám po ...

13.9.2021 Dominik Horváth

Vatikánska banka: Na účte má 5 miliárd dolárov, za sebou niekoľko škandálov a pred sebou reformy pápeža Františka

Takmer na deň presne po 18 rokoch na Slovensko opäť prišiel na návštevu pápež katolíckej cirkvi a panovník štátu Vatikán. Hoci Svätý ...

10.9.2021 Redakcia FinReport

Najviac škôd tento rok spôsobili povodne a víchrice, najdrahšie vychádza krupobitie

Silné nárazové búrky a následné záplavy na strednom Slovensku, tornádo na východnom Slovensku, ale aj víchrice a krupobitia vo viacerých ...

9.9.2021 Redakcia FinReport

Poisťovňa Wüstenrot: Záujem o vzdialenú komunikáciu je cestou k hybridnej starostlivosti o klientov

Čoraz viac Slovákov preferuje vzdialenú komunikáciu. Naučila ich to pandémia koronavírusu. Len v júli tohto roku stúpol počet nových ...

9.9.2021 Zuzana Mecková

Pozor na výbery hotovosti z bankomatu v cudzine. Poplatok za konverziu môže vyjsť až príliš draho

Mnoho občanov Slovenska každoročne navštívi zahraničné krajiny, často aj mimo eurozóny. Pri výbere hotovosti z bankomatu alebo pri ...

8.9.2021 Robert Juriš

Prima banka už po druhýkrát predala emisiu krytých dlhopisov za pol miliardy eur

Prima banka úspešne upísala aj svoju druhú emisiu krytých dlhopisov v objeme 500 miliónov eur. Ich splatnosť je šesť rokov a výnos je ...

1.9.2021 Redakcia FinReport

Fúzia poisťovní Uniqa a AXA je dokončená. Uniqa na Slovensku zostáva ako pobočka zahraničnej poisťovne

Zlúčenie poisťovní Uniqa a AXA bolo posledným plánovaným krokom v rámci integrácie oboch spoločností, ktorú sa podarilo dokončiť k ...

31.8.2021 Robert Juriš

Ďalší phishingový útok na bankové účty. Podvodník sa tentoraz zameral na klientov VÚB banky

VÚB banka varuje svojich klientov pred nebezpečnými a podvodnými SMS správami. Prostredníctvom odkazu v mobile bankingu ich informovala, že na ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie
 2. 2.
  Dušan Macula – Ak chcete byť presvedčivý obchodník, buďte autentický
 3. 3.
  Starostlivosť o zrak: Aké zľavy poskytujú jednotlivé zdravotné poisťovne?
 4. 4.
  Slovákom hypotéky stále chutia. Najmä tie vyššie nad 100-tisíc eur a s dlhšou lehotou splatnosti
 5. 5.
  Po novom už všetky veľké firmy budú musieť reportovať o zodpovednom prístupe k podnikaniu