Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Pozor na neplatné vodičské preukazy. Niektoré poisťovne vám nemusia vyplatiť poistné plnenie

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Vodiči by si mali dať pozor na staré vodičské preukazy. Od 1. januára 2024 sú totiž neplatné tie, ktoré boli vydávané od roku 1993 do roku 2004, známe ako „ružové vodičáky“. V prípade vzniku škody na vozidle, ktorú vodič nahlási v poisťovni, by po predložení neplatného vodičského preukazu mohol naraziť na problém. Ako k takýmto prípadom aktuálne pristupujú jednotlivé poisťovne?

vodič

Foto: Freepik

Poisťovne rozlišujú, či ide o poistnú udalosť plnenú z povinného zmluvného poistenia, alebo z havarijného poistenia. Nepredpokladajú, že po slovenských cestách jazdí veľa vodičov s už neplatným vodičským preukazom a pri vyskytnutí sa takejto situácie reagujú rozličným spôsobom.

Niektoré plnenie krátia aj zamietajú

„Ak by tento prípad nastal, poisťovňa má možnosť v prípade havarijného poistenia uplatniť výluku z poistenia pri spôsobení škody v dôsledku vedenia vozidla osobou, ktorá nemá predpísané oprávnenie na vedenie vozidla. V prípade PZP by poistné plnenie bolo poškodenému vyplatené v rozsahu preukázaného nároku. Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o PZP má poisťovateľ voči poistníkovi a poistenému nárok na náhradu poistného plnenia, ak viedol vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia,“ informuje hovorkyňa poisťovne Wüstenrot Gabriela Holková.

Dodáva pritom, že poisťovňa každú takúto poistnú udalosť hodnotí individuálne a prípadnú výluku z poistenia alebo uplatnenie náhrady vyplateného poistného plnenia posudzuje s ohľadom na celkový prístup klienta k plneniu si všetkých zákonných a zmluvných povinností, ktoré sú podstatné pre poistný vzťah.

84307

Podobne by reagovala aj Union poisťovňa. Tá v prípade PZP vyplatí poistné plnenie v zmysle zákona o PZP a platných poistných podmienok, a následne bude požadovať refundáciu od škodcu.

„Poisťovateľ má totiž proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou vozidla, ak viedol vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia, alebo vedome zveril vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla podľa osobitného predpisu, napríklad má neplatný vodičský preukaz,“ spresňuje hovorkyňa Kristína Baluchová.

V prípade havarijného poistenia sa podľa nej poistenie nevzťahuje na škody spôsobené vedením vozidla osobou, ktorá nie je spôsobilá na vedenie vozidla, alebo ktorá nemá predpísané vodičské oprávnenie.

80863

Aj hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra tvrdí, že vzhľadom na to, že ružový vodičský preukaz je od začiatku roka neplatný, k takýmto poistným udalostiam by poisťovňa pristupovala podobne ako v prípade neplatného alebo chýbajúceho vodičského oprávnenia. „Mať platný vodičský preukaz je zákonnou povinnosťou každého vodiča, ak túto povinnosť nespĺňa a spôsobí škodu, poisťovňa môže pristúpiť ku kráteniu alebo zamietnutiu poistného plnenia,“ informuje K. Ondra.

Allianz – Slovenská poisťovňa zase hovorí, že v prípade predloženia neplatného dokladu pri posudzovaní oprávnených nárokov môže v rámci havarijného poistenia znížiť alebo zamietnuť výplatu poistného plnenia. Pri PZP má poisťovňa právo uplatniť postihnutie vinníka nehody v zmysle zákona.

Iné poisťovne sú benevolentnejšie

Napríklad, ak v Kooperative klient predloží neplatný vodičský preukaz, reagujú ústretovo. „Požiadame o jeho výmenu a doloženie platného preukazu v lehote, ktorú si s klientom po dohode individuálne stanovíme. Do likvidačného spisu následne zadokumentujeme oba vodičské preukazy, pôvodný – neplatný aj nový – platný. Ak klient požiadavku o zabezpečenie platného preukazu splní, poistné plnenie uhrádzame, teda nezamietame ani nekrátime,“ približuje hovorkyňa Silvia Nosková Illášová.

Poistné plnenie nebude odmietať ani znižovať ani poisťovňa ČSOB, a to v prípade, že existujú všetky náležitosti pre spôsobilosť vedenia motorového vozidla. „To, že jedna forma vodičského preukazu je nahradená inou, neznamená, že vodič stratil oprávnenie viesť motorové vozidlo,“ vysvetľuje hovorkyňa Michaela Lovásová.

87273

Podľa skúseností poisťovne si väčšina ľudí necháva takúto povinnosť na poslednú chvíľu a niektorí na ňu aj zabudnú. Následne sú klientske centrá preplnené a takýto úkon z kapacitných dôvodov nie je možné vykonať okamžite. Poisťovňa preto nebude postihovať takéhoto vodiča, ak uňho neeviduje žiadny iný dôvod. Bude však upozornený na to, aby čo možno najrýchlejšie chybu napravil.

„V iných prípadoch, napríklad ak pôjde o vodiča, ktorý je v pokročilejšom veku, budeme preverovať jeho schopnosť viesť motorové vozidlo a preukázanie súvisiacich potrebných oprávnení k vedeniu vozidla. Ak sa preukáže, že na vedenie vozidla nespĺňa potrebné zákonné náležitosti, budeme to posudzovať tak, že nedisponuje vodičským oprávnením. Poisťovateľ v takomto prípade môže odmietnuť plnenie, alebo už vyplatené plnenie môže požadovať od poisteného,“ dopĺňa hovorkyňa.

Rovnako k téme pristupuje aj poisťovňa Uniqa, ktorá v prípade, že klient predloží pri poistnej udalosti starý vodičský preukaz a bude zrejmé, že nestratil fyzicky schopnosť ovládať dopravný prostriedok, nebude uplatňovať zníženie, respektíve neodmietne poistné plnenie.

„Toto by sme však uplatnili v prípade, ak vypršala vodičskému preukazu platnosť a súčasne vodič dovŕšil vek nutný na absolvovanie zdravotnej prehliadky,“ spresňuje hovorkyňa Beáta Lipšicová.

Poisťovňa Colonnade, ktorá poskytuje len špecifické typy poistenia motorových vozidiel, ako napríklad poistenie áut proti finančnej strate GAP a poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel, bez viazanosti na PZP či havarijného poistenia, v takom prípade bude od vodiča žiadať vysvetlenie dôvodu, prečo nepredkladá platný, respektíve nový vodičský preukaz. „Poisťovňa môže znížiť poistné plnenie v určitých prípadoch, no k prípadnému zníženiu poistného plnenia vždy pristupujeme veľmi citlivo,“ opisuje marketingová manažérka Viktória Koósová.

Podľa jej slov, ak sa po vzniku škody preukáže, že pre vekové, zdravotné, psychické alebo iné obmedzenie by vodičovi nebol a ani nemohol byť vydaný nový vodičský preukaz, bude poisťovňa v týchto prípadoch krátiť poistné plnenie. Ak by išlo len o nevedomosť, prípadne nemožnosť výmeny z iného menej dôležitého dôvodu, k zníženiu poistného plnenia by poisťovňa nepristupovala.   

9

Jazdenie s vozidlom pod hrozbou pokuty

Platnosť „ružových vodičských preukazov“ vydávaných od roku 1993 do roku 2004 sa skončila koncom minulého roka, keďže od 1. januára 2024 sú tieto preukazy považované za neplatné. Nevyhnutná je preto ich výmena za nové, v opačnom prípade vodičom jazdiacim s neplatným vodičským preukazom hrozí pokuta zaplatená na mieste do výšky 30 eur alebo v správnom konaní do 100 eur. Pri jazde bez vodičského oprávnenia hrozí vodičom pokuta od 300 do 1 300 eur a zákaz šoférovania na 1 až 5 rokov.

Výmena týchto preukazov za nové je pre vodičov spoplatnená vo výške 6,50 eura a nový vodičský preukaz dostane žiadateľ do mesiaca. Na požiadanie je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní, pričom v tomto prípade je poplatok 26 eur.

82506

Postupne sa vymenia aj ďalšie

Za skrátením a následným rušením platnosti niektorých druhov vodičských preukazov je Európska smernica z roku 2006, podľa ktorej sa majú vodičské preukazy zjednotiť do jedného univerzálneho typu. Zrušené preukazy ružovej farby boli totiž vydávané bez uvedeného dátumu platnosti, respektíve dátumu exspirácie.

Nejde však o jediný typ preukazu, ktorému sa končí platnosť. Okrem najstaršieho ružového sa postupne skončí platnosť aj ďalším. Vodičským preukazom vydaným od mája 2004 do januára 2013 sa skončí platnosť v roku 2032. Vodičské preukazy budú postupne nahradené podľa jednotného vzoru, ktorý sa na Slovensku vydáva od roku 2015.

logo
Prečítajte si tiež:
26.5.2024 Redakcia FinReport

Diverzita, rovnosť a inklúzia sú o férovosti, ktorá prináša benefity úplne všetkým

Spokojnejší a zdravší zamestnanci, lojálnejší zákazníci a lepší prístup k talentom. To je len niekoľko výhod diverzity a inklúzie na ...

26.5.2024 Redakcia FinReport

Spoločnosť Apple môže mať v súvislosti s prijatím digitálneho eura problém

Dlhodobo pripravovaný projekt na prijatie digitálneho eura rozdeľuje euroobčanov aj odborníkov. Niektorí v ňom vidia budúcnosť európskeho ...

25.5.2024 Redakcia FinReport

O redukciu uhlíkovej stopy sa prepravcovia tovarov usilujú lepším vyťažovaním letov

Objem leteckej prepravy nákladov v minulom roku stúpol oproti poslednému predpandemickému roku 2019 o 10 %. Príčinou je napríklad zvýšený ...

25.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci si sporia viac. Vyrovnávajú tak straty spôsobené vysokou infláciou

Slovenské domácnosti v tomto roku zvyšujú svoje úspory. Celkový objem ich vkladov len počas prvých dvoch mesiacov tohto roka medziročne ...

24.5.2024 Jana Schochmann

Rastislav Havran: Spochybňovanie status quo ma posúva vpred

Rastislav Havran pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti UNIQA necelý rok. Pred nástupom do najvyššej pozície riadil rezort ...

24.5.2024 Redakcia FinReport

Životné minimum sa od 1. júla 2024 zvýši na 273,99 eura

Životné minimum bude opäť o niečo vyššie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo nové opatrenie, ktoré túto sumu ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Bankový sektor na Slovensku sa usiluje podnikať udržateľným spôsobom

Banky na Slovensku sú v porovnaní s ostatnými spoločnosťami na trhu verejnosťou vnímané ako zodpovedné firmy. Prispieva k tomu aj ich ...

23.5.2024 Martina Staňová

Hypotéku na Slovensku môžu získať aj občania pracujúci v zahraničí

Za hranicami pracujú desaťtisíce Slovákov. Ak sa rozhodnú kúpiť si nehnuteľnosť na Slovensku, môžu ju financovať pomocou hypotekárneho ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Slovákov láka digitálne nomádstvo, potrebné je však myslieť aj na poistenie

V súčasnosti žije na svete v režime digitálneho nomádstva približne 40 miliónov ľudí. Toto číslo rapídne vzrástlo počas a po pandémii ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Vodiči stále nechápu, že pri nehode pod vplyvom alkoholu im poistenie nepomôže

Alkohol za volant na Slovensku jednoducho nepatrí. Napriek tomu sú niektorí vodiči doslova nepoučiteľní. Len Allianz – Slovenská ...

22.5.2024 Mário Špilberger

S hypotékou je možné financovať aj kúpu nebytových priestorov na bývanie, má to však svoje limity

Viete, čo majú spoločné apartmány, ateliéry a pivničné byty? Hoci sú mnohé z nich evidované ako nebytové priestory, developeri ich často ...

21.5.2024 Roland Régely

Oplatí sa v čase vysokých úrokov robiť mimoriadnu splátku hypotéky či predčasne splatiť úver?

Splácate hypotekárny úver a napriek vysokým životným nákladom sa vám darí odložiť si niečo „bokom“. Čo s takto ušetrenými peniazmi ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Rusko zmrazilo účty a zablokovalo aktíva v hodnote 700 miliónov eur trom západným bankám

Sankcie Západu voči Rusku vytvorili novú situáciu, ktorá je precedensom vo vzťahoch oboch strán. Ruský súd totiž trom západným bankám ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

16.5.2024 Mário Špilberger

Poistenie na hory vám dokáže ušetriť stovky a možno aj desaťtisíce eur

Jednodňové poistenie turistu vyjde aj menej ako na jedno euro, no pokryje náklady horskej záchrannej služby nad rámec verejného zdravotného ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Skupina J&T dosiahla vlani rekordný zisk 278,7 milióna eur

Bankový holding J&T FINANCE GROUP SE uzavrel minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom v celkovej výške 278,7 milióna eur. V ...

16.5.2024 Martin Jamnický

Zdravotné poisťovne v prvom štvrťroku 2024 zaznamenali stratu 23,2 milióna eur

Hoci zdravotné poisťovne vlani vygenerovali zisk, z ktorého dokázali vyplatiť svojim akcionárom aj dividendy, v prvom štvrťroku tohto roku sa ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay