Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Povinné zmluvné poistenie: Čo robiť, ak ho vinník nemá uzatvorené, alebo dokonca z miesta nehody ušiel?

Zuzana Mecková Banky a poisťovne Poslať

Ukončenie zákazu vychádzania ako aj postupný príchod leta zvyšujú frekvenciu výskytu vozidiel na cestách. S tým prirodzene súvisí aj narastajúci počet dopravných kolízií. Vhodné je preto prekontrolovať si platnosť zákonného poistenia, vďaka ktorému vinník nehody zabezpečí náhradu škody tomu, komu ju spôsobil. Niektorí vodiči osobných automobilov však stále jazdia „načierno“ bez povinného zmluvného poistenia (PZP). Ak dôjde k škodovej udalosti, pri ktorej vinník nemá uzatvorenú zákonnú poistku, prípadne z miesta nehody utečie, vhodnou pomôckou je, ak má poškodený uzatvorené havarijné poistenie.

image

Foto: Shutterstock

Po slovenských cestách jazdí približne 7 % vozidiel bez PZP. Ako sa zachovať v prípade, že nepoistený vodič spôsobí škodu na vašom automobile, prípadne, ak neviete, kto vám vlastne škodu spôsobil?

1) Keď vinník nehody nemá uzatvorené zákonné poistenie

V prípade, že vinník nehody nemá uzatvorené PZP na svoje vozidlo, je veľmi dôležité zistiť, o koho ide, teda kto nám škodu spôsobil. Poisťovne radia, ako v tomto prípade postupovať. „Ak pri škodovej udalosti alebo dopravnej nehode zistíte, že vinník nemá uzatvorené PZP, odporúčame ihneď privolať políciu. Predídete možným komplikáciám, napríklad keď sa vinník začne zbavovať viny a prekrúti fakty proti vám,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Zároveň dodáva, že za jazdu s vozidlom bez PZP hrozí pokuta až do výšky 3 300 eur, pričom plnenie zákonnej povinnosti kontroluje príslušný okresný úrad. „Ak teda viete, kto spôsobil škodu na vašom automobile, po zdokumentovaní škodovej udalosti políciou sa môžete obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, aby ste si uplatnili nárok z poistného garančného fondu,“ dopĺňa.

Zavolajte políciu a všetko dôkladne zdokumentujte

Hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová tiež pripomína, že políciu je potrebné zavolať aj vtedy, ak odhadovaná škoda nie je vyššia ako odporúčaných 3 990 eur. „Na mieste je potrebné vypísať záznam o nehode. Toto tlačivo by ste mali mať neustále v aute. V prípade škodovej udalosti sú totiž všetci jej účastníci zo zákona povinní vypísať ho a podpísať,“ objasňuje.

Podľa jej slov je dôležité spôsobené škody na vozidle dôkladne fotograficky zdokumentovať, pričom je vhodné odfotiť aj časti, ktoré na prvý pohľad nejavia známky viditeľného poškodenia. Táto fotodokumentácia bude neskôr užitočná pri žiadosti o náhradu škody.

S havarijným poistením existuje ešte jedno riešenie

Poškodený, ktorý má vo svojej poisťovni uzatvorené havarijné poistenie, má k dispozícii ešte jednu možnosť. Poisťovne sa zhodujú v tom, že majiteľ poškodeného auta sa so žiadosťou o náhradu škody môže obrátiť buď na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, alebo na svoju poisťovňu v prípade, ak má platné havarijné poistenie.

„Pre majiteľa poškodeného vozidla, ktorý má havarijné poistenie, je ďalším možným riešením tejto situácie nahlásiť vzniknutú škodu vo svojej poisťovni. Tá bude od poškodeného okrem nahlásenia poistnej udalosti potrebovať aj podrobnú fotodokumentáciu vzniknutej škody a zápis polície z miesta nehody,“ približuje K. Kukurová.

9

Cez havarijné poistenie je to rýchlejšie, cez garančný fond lacnejšie

Podľa hovorcu poisťovne Wüstenrot Tomáša Ferenčáka je riešenie náhrady vzniknutej škody vo forme poistného plnenia spravidla rýchlejšie z havarijného poistenia, keďže poisťovňa pri ňom prešetruje len existenciu jedného z poistných rizík, pre ktoré je poistenie dojednané. V tomto prípade ide o riziko nazvané „stret s iným účastníkom cestnej premávky“.

„Pri havarijnom poistení nie je zavedený bonus/malus systém, takže prípadná nehoda sa nezohľadňuje pri výške budúceho havarijného poistenia,“ opisuje T. Ferenčák. Na druhej strane však nevýhodou pre majiteľa poškodeného vozidla môže byť spoluúčasť na poistnom plnení, ktorú bude musieť poistený uhradiť, ak ju má v havarijnej poistnej zmluve uvedenú.

Čo je v tejto situácii výhodnejšie, to si musí každý poistený vodič zvážiť sám. „Pri poistnom plnení z garančného fondu síce neprichádza do úvahy spoluúčasť na poistnom plnení, šetrenie poistnej udalosti však zvyčajne trvá dlhšie. Slovenská kancelária poisťovateľov prešetrí okolnosti vzniku škody aj z pohľadu poisteného, ktorý za škodu zodpovedá,“ vysvetľuje T. Ferenčák.

Podľa jeho slov, ak by si v prípade, keď je vinník známy, poškodený zvolil možnosť náhrady škody cez havarijnú poistku, poisťovňa si po vyplatení poistného plnenia uplatní nárok na náhradu škody voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktorá tento nárok následne uspokojí z garančného fondu.

V prípade, že náhradu vzniknutej škody si poškodený predsa len vyžiada z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ten si bude preplatenie všetkých nákladov následne vymáhať od držiteľa nepoisteného vozidla, ktoré spôsobilo škodu. Pri žiadosti o náhradu škody je opäť potrebné zdokladovať policajnú správu a fotodokumentáciu poškodení.

Pozor na omeškanie úhrady poistného

Hovorca poisťovne Wüstenrot Tomáš Ferenčák zároveň dodáva, že v prípade, ak by vinník mal uzavretú zákonnú poistku, ale bol by v omeškaní s úhradou poistného, poisťovňa vzniknutú škodu nahradí, no v zmysle zákona o PZP by od poisteného regresom požadovala zaplatiť časť vyplateného poistného plnenia.

2) Keď vinník z miesta nehody ušiel a my nevieme, o koho ide

V prípade, že vinník z miesta nehody ušiel, majiteľ poškodeného vozidla sa dostáva do komplikovanej situácie. Pri uplatňovaní vzniknutej škody v takejto situácii je rozhodujúce, či majiteľ poškodeného auta má, alebo nemá uzatvorené havarijné poistenie. Ak si takéto poistenie uzatvoril, vďaka nemu môže pokryť škody vzniknuté na svojom vozidle.

„V opačnom prípade, ak majiteľ poškodeného vozidla nepozná vinníka a ani nemá zaplatené havarijné poistenie, náhradu škody si nemá od koho uplatniť. Túto škodu bude musieť znášať sám a vozidlo si musí dať opraviť na vlastné náklady. PZP totiž kryje len škody, ktoré spôsobí vozidlo, na ktoré je uzavreté toto poistenie, nie vlastné škody,“ vysvetľuje špecialista externej komunikácie poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Poistný garančný fond

Už viac ako dvadsať rokov na Slovensku funguje poistný garančný fond, ktorého správcom je Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). Do fondu prispievajú poisťovne a vyplácajú sa z neho:

 • Škody na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené nezisteným vozidlom.
 • Škody spôsobené nepoisteným vozidlom, teda bez povinného zmluvného poistenia.
 • Škody spôsobené vozidlom zo zahraničia bez hraničného poistenia (bez takzvanej zelenej karty), a to aj v prípade, ak mu nevzniká povinnosť mať uzatvorené toto poistenie.
 • Škody spôsobené vozidlom dovezeným z iného členského štátu, ktoré ešte nemá uzatvorené PZP a nemá pridelené evidenčné číslo.
 • Z garančného fondu je možné čerpať náhradu škody pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate vecí aj v prípade, ak nezistený vinník spôsobil poškodenému ťažkú ujmu na zdraví alebo usmrtenie.
 • Preplatenie škody z garančného fondu zo zákona nie je možné v prípade, ak neznámy vinník poškodí vozidlo, z miesta nehody odíde a poškodenému sa ho nepodarí stotožniť.

Pomôžte pri pátraní po vinníkovi dopravnej nehody

Pri dopravnej nehode je dôležité, aby sa poškodený vodič správal nanajvýš rozvážne. Akoukoľvek informáciou totiž môže pomôcť polícii pri hľadaní toho, kto nehodu zapríčinil. V prípade, že by sa ho podarilo vypátrať a vysvitlo by, že má platné poistenie PZP, preplatenie škôd si poškodený môže nárokovať u jeho poisťovne. „Platnosť PZP sa dá jednoducho overiť prostredníctvom ŠPZ vozidla vinníka cez stránku Slovenskej kancelárie poisťovateľov," reaguje K. Kukurová.

9

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
18.6.2021 Dominik Horváth

Digitálne súbory, a niekedy aj úplne naivné obrázky, sa na NFT trhu predávajú za státisíce až milióny dolárov

Nová vlna digitálnych tvorcov vytvorila úplne novú umeleckú scénu, v rámci ktorej autori predávajú svoje diela spotrebiteľom v digitálnej ...

18.6.2021 Redakcia FinReport

Počet neplatičov DPH za jediný rok stúpol o 40 %. Doteraz ich nikdy nebolo viac

Náročná medicínska aj ekonomická situácia počas uplynulých mesiacov zásadne ovplyvnila drvivú väčšinu podnikateľov. Podľa aktuálnej ...

17.6.2021 Roland Régely

FinGO.sk: Vďaka hypotékam aj online klientom majú za sebou mimoriadne úspešný rok

Pre broker poolovú spoločnosť FinGO.sk bol rok 2020 úspešný vo viacerých oblastiach. Mladá firma rastie aj počas pandémie, minulý rok ...

17.6.2021 Redakcia FinReport

Inflácia vyskočila na 2,2 %. Môže za to zdraženie ovocia a zeleniny, ale aj tabaku a ropy

Inflácia na Slovensku v máji 2021 opäť akcelerovala. Z aprílových 1,6 % poskočila na 2,2 %. Po roku sa tak opäť dostala nad 2 %. ...

16.6.2021 Redakcia FinReport

Finanční makléri z Partners expandujú na Slovensko ako Simplea. Prinesú si aj vlastné finančné produkty

Najväčšia česká sprostredkovateľská skupina Partners Financial Services expanduje na Slovensko. Pre tento svoj krok si vybrala nový názov a ...

16.6.2021 Arian Ali

Neuspeli ste so sťažnosťou u svojej finančnej inštitúcie? Obráťte sa na Národnú banku Slovenska

Na základe opodstatnených žiadostí podaných na Národnú banku Slovenska museli len za uplynulý rok finančné inštitúcie vrátiť ...

16.6.2021 Redakcia FinReport

Úspory občanov v druhom dôchodkovom pilieri presiahli 11 miliárd eur

Objem finančných prostriedkov v druhom dôchodkovom pilieri prekročil hranicu 11 miliárd eur. Presnejšie, k 11. júnu 2021 dosiahol 11 003 540 ...

15.6.2021 Redakcia FinReport

Extrémne prejavy počasia ovplyvnené zmenou klímy menia štruktúru poistných udalostí

Škody na nehnuteľnostiach spôsobené lokálnymi živlami sú čoraz nepredvídateľnejšie. A počet poistných udalostí, za ktoré môžu ...

15.6.2021 Redakcia FinReport

NBS schválila kúpu Poštovej poisťovne poisťovňou Union, ktorá takto získala 160-tisíc nových klientov

Národná banka Slovenska (NBS) schválila, že poisťovňa Union môže definitívne prevziať Poštovú poisťovňu. Financial. Report o tejto ...

12.6.2021 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa predala zelené dlhopisy za 100 miliónov eur

Slovenská sporiteľňa predala emisiu zelených dlhopisov v objeme 100 miliónov eur. Je to prvá emisia zelených dlhopisov tejto banky v rámci ...

11.6.2021 Redakcia FinReport

Novou výkonnou riaditeľkou Poštovej banky sa stala Melinda Burdanová

Poštová banka sa chce ešte viac priblížiť ku svojim klientom v obciach a v menších mestách prostredníctvom širokej distribučnej siete ...

11.6.2021 Redakcia FinReport

TOP 9 rád, na čo by ste nemali zabudnúť pred aj počas cesty autom na dovolenku

Mnohí z nás obľubujú jazdu autom za dovolenkou, pretože poskytuje slobodu, voľnosť a možnosť zažiť dobrodružstvá. Zo Slovenska to máme ...

8.6.2021 Redakcia FinReport

365.bank prevezme pobočky Poštovej banky a stane sa z nej moderná plnoformátová banka

Poštovú banku čakajú zásadné zmeny. Pod značku 365.bank, ktorá je jej „odštepným závodom“, začiatkom júla prejdú všetky jej ...

8.6.2021 Redakcia FinReport

Počet pracovnoprávnych sporov sa zdvojnásobil, pomôcť môže poistenie právnej ochrany

Kým v roku 2019 dominovali spory ohľadom neplnenia zmluvných záväzkov, v roku 2020 sa Slováci na právnikov najčastejšie obracali v ...

8.6.2021 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa zlikviduje staré platobné karty a vydávať bude už len ekologické

Ekologické aspekty čoraz intenzívnejšie prenikajú aj do bankovníctva. Napríklad Slovenská sporiteľňa vyzvala vlastníkov exspirovaných ...

7.6.2021 Roland Régely

Cestovné poistenie si dnes vybavíte už aj na dovolenku v rizikovej krajine

Získať funkčné cestovné poistenie počas uplynulého roku nebolo jednoduché. Situácia v Európe sa však pred blížiacou sa letnou sezónou ...

5.6.2021 Redakcia FinReport

Počas pandémie narástol počet nielen používateľov internetu, ale aj tých, ktorí si osvojili internetbanking

Pandémia koronavírusu spôsobila, že ľudia museli aj pri bežných činnostiach čoraz viac využívať technológie. V pandemickom období na ...

4.6.2021 Redakcia FinReport

Európsky bankový sektor sa začína zotavovať. Pomôže mu nárast úrokových sadzieb aj vyššia inflácia

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov sa až nebezpečne približujú k nule a sadzby na vklady sa v niektorých bankách prepadli dokonca do ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Colníci odhalili v Žiline nadbytok vypáleného destilátu, pestovatelia ovocia musia doplatiť daň
 2. 2.
  FinGO.sk: Vďaka hypotékam aj online klientom majú za sebou mimoriadne úspešný rok
 3. 3.
  Úraduje na Slovensku bankomatová mafia? V Šoporni jeden vybuchol a dva ďalšie boli poškodené (foto)
 4. 4.
  Finanční makléri z Partners expandujú na Slovensko ako Simplea. Prinesú si aj vlastné finančné produkty
 5. 5.
  Digitálne súbory, a niekedy aj úplne naivné obrázky, sa na NFT trhu predávajú za státisíce až milióny dolárov