Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Povinné zmluvné poistenie: Čo robiť, ak ho vinník nemá uzatvorené, alebo dokonca z miesta nehody ušiel?

Zuzana Mecková Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Ukončenie zákazu vychádzania ako aj postupný príchod leta zvyšujú frekvenciu výskytu vozidiel na cestách. S tým prirodzene súvisí aj narastajúci počet dopravných kolízií. Vhodné je preto prekontrolovať si platnosť zákonného poistenia, vďaka ktorému vinník nehody zabezpečí náhradu škody tomu, komu ju spôsobil. Niektorí vodiči osobných automobilov však stále jazdia „načierno“ bez povinného zmluvného poistenia (PZP). Ak dôjde k škodovej udalosti, pri ktorej vinník nemá uzatvorenú zákonnú poistku, prípadne z miesta nehody utečie, vhodnou pomôckou je, ak má poškodený uzatvorené havarijné poistenie.

image

Foto: Shutterstock

Po slovenských cestách jazdí približne 7 % vozidiel bez PZP. Ako sa zachovať v prípade, že nepoistený vodič spôsobí škodu na vašom automobile, prípadne, ak neviete, kto vám vlastne škodu spôsobil?

1) Keď vinník nehody nemá uzatvorené zákonné poistenie

V prípade, že vinník nehody nemá uzatvorené PZP na svoje vozidlo, je veľmi dôležité zistiť, o koho ide, teda kto nám škodu spôsobil. Poisťovne radia, ako v tomto prípade postupovať. „Ak pri škodovej udalosti alebo dopravnej nehode zistíte, že vinník nemá uzatvorené PZP, odporúčame ihneď privolať políciu. Predídete možným komplikáciám, napríklad keď sa vinník začne zbavovať viny a prekrúti fakty proti vám,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Zároveň dodáva, že za jazdu s vozidlom bez PZP hrozí pokuta až do výšky 3 300 eur, pričom plnenie zákonnej povinnosti kontroluje príslušný okresný úrad. „Ak teda viete, kto spôsobil škodu na vašom automobile, po zdokumentovaní škodovej udalosti políciou sa môžete obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, aby ste si uplatnili nárok z poistného garančného fondu,“ dopĺňa.

Zavolajte políciu a všetko dôkladne zdokumentujte

Hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová tiež pripomína, že políciu je potrebné zavolať aj vtedy, ak odhadovaná škoda nie je vyššia ako odporúčaných 3 990 eur. „Na mieste je potrebné vypísať záznam o nehode. Toto tlačivo by ste mali mať neustále v aute. V prípade škodovej udalosti sú totiž všetci jej účastníci zo zákona povinní vypísať ho a podpísať,“ objasňuje.

Podľa jej slov je dôležité spôsobené škody na vozidle dôkladne fotograficky zdokumentovať, pričom je vhodné odfotiť aj časti, ktoré na prvý pohľad nejavia známky viditeľného poškodenia. Táto fotodokumentácia bude neskôr užitočná pri žiadosti o náhradu škody.

S havarijným poistením existuje ešte jedno riešenie

Poškodený, ktorý má vo svojej poisťovni uzatvorené havarijné poistenie, má k dispozícii ešte jednu možnosť. Poisťovne sa zhodujú v tom, že majiteľ poškodeného auta sa so žiadosťou o náhradu škody môže obrátiť buď na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, alebo na svoju poisťovňu v prípade, ak má platné havarijné poistenie.

„Pre majiteľa poškodeného vozidla, ktorý má havarijné poistenie, je ďalším možným riešením tejto situácie nahlásiť vzniknutú škodu vo svojej poisťovni. Tá bude od poškodeného okrem nahlásenia poistnej udalosti potrebovať aj podrobnú fotodokumentáciu vzniknutej škody a zápis polície z miesta nehody,“ približuje K. Kukurová.

9

Cez havarijné poistenie je to rýchlejšie, cez garančný fond lacnejšie

Podľa hovorcu poisťovne Wüstenrot Tomáša Ferenčáka je riešenie náhrady vzniknutej škody vo forme poistného plnenia spravidla rýchlejšie z havarijného poistenia, keďže poisťovňa pri ňom prešetruje len existenciu jedného z poistných rizík, pre ktoré je poistenie dojednané. V tomto prípade ide o riziko nazvané „stret s iným účastníkom cestnej premávky“.

„Pri havarijnom poistení nie je zavedený bonus/malus systém, takže prípadná nehoda sa nezohľadňuje pri výške budúceho havarijného poistenia,“ opisuje T. Ferenčák. Na druhej strane však nevýhodou pre majiteľa poškodeného vozidla môže byť spoluúčasť na poistnom plnení, ktorú bude musieť poistený uhradiť, ak ju má v havarijnej poistnej zmluve uvedenú.

Čo je v tejto situácii výhodnejšie, to si musí každý poistený vodič zvážiť sám. „Pri poistnom plnení z garančného fondu síce neprichádza do úvahy spoluúčasť na poistnom plnení, šetrenie poistnej udalosti však zvyčajne trvá dlhšie. Slovenská kancelária poisťovateľov prešetrí okolnosti vzniku škody aj z pohľadu poisteného, ktorý za škodu zodpovedá,“ vysvetľuje T. Ferenčák.

Podľa jeho slov, ak by si v prípade, keď je vinník známy, poškodený zvolil možnosť náhrady škody cez havarijnú poistku, poisťovňa si po vyplatení poistného plnenia uplatní nárok na náhradu škody voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktorá tento nárok následne uspokojí z garančného fondu.

V prípade, že náhradu vzniknutej škody si poškodený predsa len vyžiada z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ten si bude preplatenie všetkých nákladov následne vymáhať od držiteľa nepoisteného vozidla, ktoré spôsobilo škodu. Pri žiadosti o náhradu škody je opäť potrebné zdokladovať policajnú správu a fotodokumentáciu poškodení.

Pozor na omeškanie úhrady poistného

Hovorca poisťovne Wüstenrot Tomáš Ferenčák zároveň dodáva, že v prípade, ak by vinník mal uzavretú zákonnú poistku, ale bol by v omeškaní s úhradou poistného, poisťovňa vzniknutú škodu nahradí, no v zmysle zákona o PZP by od poisteného regresom požadovala zaplatiť časť vyplateného poistného plnenia.

2) Keď vinník z miesta nehody ušiel a my nevieme, o koho ide

V prípade, že vinník z miesta nehody ušiel, majiteľ poškodeného vozidla sa dostáva do komplikovanej situácie. Pri uplatňovaní vzniknutej škody v takejto situácii je rozhodujúce, či majiteľ poškodeného auta má, alebo nemá uzatvorené havarijné poistenie. Ak si takéto poistenie uzatvoril, vďaka nemu môže pokryť škody vzniknuté na svojom vozidle.

„V opačnom prípade, ak majiteľ poškodeného vozidla nepozná vinníka a ani nemá zaplatené havarijné poistenie, náhradu škody si nemá od koho uplatniť. Túto škodu bude musieť znášať sám a vozidlo si musí dať opraviť na vlastné náklady. PZP totiž kryje len škody, ktoré spôsobí vozidlo, na ktoré je uzavreté toto poistenie, nie vlastné škody,“ vysvetľuje špecialista externej komunikácie poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Poistný garančný fond

Už viac ako dvadsať rokov na Slovensku funguje poistný garančný fond, ktorého správcom je Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). Do fondu prispievajú poisťovne a vyplácajú sa z neho:

 • Škody na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené nezisteným vozidlom.
 • Škody spôsobené nepoisteným vozidlom, teda bez povinného zmluvného poistenia.
 • Škody spôsobené vozidlom zo zahraničia bez hraničného poistenia (bez takzvanej zelenej karty), a to aj v prípade, ak mu nevzniká povinnosť mať uzatvorené toto poistenie.
 • Škody spôsobené vozidlom dovezeným z iného členského štátu, ktoré ešte nemá uzatvorené PZP a nemá pridelené evidenčné číslo.
 • Z garančného fondu je možné čerpať náhradu škody pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate vecí aj v prípade, ak nezistený vinník spôsobil poškodenému ťažkú ujmu na zdraví alebo usmrtenie.
 • Preplatenie škody z garančného fondu zo zákona nie je možné v prípade, ak neznámy vinník poškodí vozidlo, z miesta nehody odíde a poškodenému sa ho nepodarí stotožniť.

Pomôžte pri pátraní po vinníkovi dopravnej nehody

Pri dopravnej nehode je dôležité, aby sa poškodený vodič správal nanajvýš rozvážne. Akoukoľvek informáciou totiž môže pomôcť polícii pri hľadaní toho, kto nehodu zapríčinil. V prípade, že by sa ho podarilo vypátrať a vysvitlo by, že má platné poistenie PZP, preplatenie škôd si poškodený môže nárokovať u jeho poisťovne. „Platnosť PZP sa dá jednoducho overiť prostredníctvom ŠPZ vozidla vinníka cez stránku Slovenskej kancelárie poisťovateľov," reaguje K. Kukurová.

9

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
21.9.2021 Roland Régely

Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie

Jeden z najmladších samostatných finančných agentov (SFA) na slovenskom finančnom trhu krátko po svojom štarte prenikol do TOP 10 ...

21.9.2021 Zuzana Mecková

Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané

Podnikatelia už majú len niekoľko dní na to, aby upravili a potvrdili svoje firemné údaje v obchodnom registri. V opačnom prípade im hrozia ...

21.9.2021 Redakcia FinReport

Virtuálne sídlo sa na Slovensku stalo domovom pre viac ako 40-tisíc firiem

Virtuálne sídla firiem majú na Slovensku veľký úspech. Využíva ich každá šiesta firma pôsobiaca na našom území. Najmä startupy, malé ...

20.9.2021 Redakcia FinReport

NBS schválila developerom emisie dlhopisov spolu za viac ako 100 miliónov eur

Národná banka Slovenska schválila vydanie emisií dlhopisov dvom spoločnostiam, za ktorými stoja firmy venujúce sa developerstvu. Prvá emisia ...

20.9.2021 Redakcia FinReport

Spoločnosť NN Slovensko spravuje takmer štvrtinu všetkých dôchodkových úspor Slovákov

Lídrom v starostlivosti o dôchodky na Slovensku je podľa najnovších informácií spoločnosť NN Slovensko. V II. a III. pilieri sporí ...

20.9.2021 Dominik Horváth

Vývojári aplikácií vysúdili od Apple 100 miliónov dolárov. Appky v App Store však zrejme lacnejšie nebudú

Súd rozhodol, že spoločnosť Apple musí vo fungovaní svojho obchodu App Store urobiť niekoľko zásadných zmien. Spoločnosť roky ...

18.9.2021 Redakcia FinReport

Tehotné ženy, ktoré cestujú do zahraničia, sa môžu poistiť len do 26. týždňa, pozor však na výluky

Ste tehotná a chceli by ste cestovať do zahraničia? Ak nemáte žiadne zdravotné komplikácie a cestu vám odporučil aj lekár, pozorne si ...

16.9.2021 Magdaléna Švančarková

Zmena stratégie Wüstenrot stavebnej sporiteľne prináša zmeny podmienok pre stavebných sporiteľov

Skupina Wüstenrot nedávno oznámila zmenu svojej obchodnej stratégie. Začala totiž s utlmovaním činnosti svojej stavebnej sporiteľne s tým, ...

15.9.2021 Redakcia FinReport

Európske poisťovne vlani zaznamenali miliardové straty. Najviac sa prepadlo životné poistenie

Uplynulý pandemický rok bol náročný pre každého, poisťovne nevynímajúc. Celkové poistné kleslo v dvoch tretinách európskych krajín. ...

13.9.2021 Naďa Černá

Chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu? Všímajte si benefity a dajte si pozor na termíny

Zdravotná poisťovňa nám musí poskytovať kvalitnú zdravotnú ochranu, ktorá sa odvíja od našich potrieb. Niekedy sa však stane, že nám po ...

13.9.2021 Dominik Horváth

Vatikánska banka: Na účte má 5 miliárd dolárov, za sebou niekoľko škandálov a pred sebou reformy pápeža Františka

Takmer na deň presne po 18 rokoch na Slovensko opäť prišiel na návštevu pápež katolíckej cirkvi a panovník štátu Vatikán. Hoci Svätý ...

10.9.2021 Redakcia FinReport

Najviac škôd tento rok spôsobili povodne a víchrice, najdrahšie vychádza krupobitie

Silné nárazové búrky a následné záplavy na strednom Slovensku, tornádo na východnom Slovensku, ale aj víchrice a krupobitia vo viacerých ...

9.9.2021 Redakcia FinReport

Poisťovňa Wüstenrot: Záujem o vzdialenú komunikáciu je cestou k hybridnej starostlivosti o klientov

Čoraz viac Slovákov preferuje vzdialenú komunikáciu. Naučila ich to pandémia koronavírusu. Len v júli tohto roku stúpol počet nových ...

9.9.2021 Zuzana Mecková

Pozor na výbery hotovosti z bankomatu v cudzine. Poplatok za konverziu môže vyjsť až príliš draho

Mnoho občanov Slovenska každoročne navštívi zahraničné krajiny, často aj mimo eurozóny. Pri výbere hotovosti z bankomatu alebo pri ...

8.9.2021 Robert Juriš

Prima banka už po druhýkrát predala emisiu krytých dlhopisov za pol miliardy eur

Prima banka úspešne upísala aj svoju druhú emisiu krytých dlhopisov v objeme 500 miliónov eur. Ich splatnosť je šesť rokov a výnos je ...

1.9.2021 Redakcia FinReport

Fúzia poisťovní Uniqa a AXA je dokončená. Uniqa na Slovensku zostáva ako pobočka zahraničnej poisťovne

Zlúčenie poisťovní Uniqa a AXA bolo posledným plánovaným krokom v rámci integrácie oboch spoločností, ktorú sa podarilo dokončiť k ...

31.8.2021 Robert Juriš

Ďalší phishingový útok na bankové účty. Podvodník sa tentoraz zameral na klientov VÚB banky

VÚB banka varuje svojich klientov pred nebezpečnými a podvodnými SMS správami. Prostredníctvom odkazu v mobile bankingu ich informovala, že na ...

30.8.2021 Robert Juriš

Slovenské hypotéky sú tretie najlacnejšie v Európskej únii. České sú čoraz drahšie, aj tak „idú na dračku“

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov v krajinách Európskej únie sa pohybujú v rozpätí od 0,8 % až do 5 %. Najvýhodnejšie hypotéky majú ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie
 2. 2.
  Slovákom hypotéky stále chutia. Najmä tie vyššie nad 100-tisíc eur a s dlhšou lehotou splatnosti
 3. 3.
  Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané
 4. 4.
  NBS schválila developerom emisie dlhopisov spolu za viac ako 100 miliónov eur
 5. 5.
  Prokurátor chce väzobne stíhať riaditeľa inšpekcie Scholtza aj vyšetrovateľov NAKA