Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Poľnohospodárska úroda patrí medzi najrizikovejšie oblasti poistenia. Kde a ako je možné si ju poistiť?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Dôležitú úlohu v kvalite a objeme úrody plodín hrá počas celého roka počasie, ktoré je v posledných rokoch čoraz nevyspytateľnejšie. Horúce dni striedajú silné búrky sprevádzané silným vetrom či krupobitím, ktoré môže napáchať škody na úrode dokonca až v miliónoch eur. Na Slovensku sú aktuálne tri poisťovne, ktoré poskytujú poistné krytie možných rizík pre poľnohospodárov v rastlinnej aj živočíšnej výrobe.

Poľnohospodárska úroda

Zdroj: Freepik

Allianz, Generali a Uniqa

V rámci komplexnej poistnej ochrany sa v poľnohospodárstve rozlišujú dva segmenty, a to segment rastlinnej výroby – poistenie plodín a segment živočíšnej výroby, teda poistenie hospodárskych zvierat.

Podľa agrošpecialistky spoločnosti Agropoistenie Viery Tóthovej je v týchto dvoch segmentoch v súčasnosti veľmi malá konkurencia poistenia, keďže na Slovensku s týmito rizikami obchoduje iba Allianz – Slovenská poisťovňa, poisťovňa Generali a Uniqa (len poistenie zvierat). Dôvodom je práve to, že tento druh poistenia je veľmi náročný na vysokú odbornosť zamestnancov prevádzkujúcich úpis týchto rizík a likvidáciu škodových udalostí.

Napriek tomu si myslí, že segment rastlinnej výroby je najrizikovejšou oblasťou poistenia a nazýva ju „otvorenou fabrikou v prírode“, keďže aj početnosť škodových udalostí je veľmi vysoká počas celého roka a vyplýva z množstva rôznych rizík, ako sú napríklad sucho pri vzchádzaní úrody, mrazy, zaplavenie, naplavenie, poškodenie vetrom, krupobitie, víchrica, požiar či vegetačné sucho. Tieto udalosti sú väčšinou zapríčinené klimatickými zmenami počasia.

83125

Najdôležitejším rizikom v segmente živočíšnej výroby je poistenie nákaz a iných hromadných ochorení hospodárskych zvierat. „V poslednom období bola početnosť z dôvodu nákaz vysoká a z pohľadu odškodnenia poistných udalostí pre poisťovateľov dosiahla kritickú hranicu. Výskyt takýchto katastrofických škôd sa štatisticky vyskytuje v 5- až 10-ročných intervaloch, no často je potom samotná škoda o to masívnejšia,“ uvádza V. Tóthová.

Poistenie úrody a plodín

Pestovatelia v súčasnosti často bojujú s nepriaznivým počasím, ktoré dokáže poznamenať, respektíve zničiť značnú časť alebo aj celú poľnohospodársku úrodu.

Poisťovne sa preto zameriavajú aj na túto stránku rizík a poľnohospodárom ponúkajú poistenie úrody a plodín proti rizikám spôsobených počasím. V Allianz – SP ide o poistenie proti mrazu (pre vybrané plodiny), ľadovcu, víchrici, požiaru, povodni, záplave, vyzimovaniu (vrátane plesne snežnej) a suchu pri vzchádzaní. Individuálne potom aj proti ďalším špeciálnym rizikám.

Poisťujeme všetky plodiny pestované na ornej pôde, ako sú napríklad obilniny, olejniny, okopaniny, strukoviny, ďalej ovocie, zeleninu, vinič (vrátane škôlok a mladých nerodiacich krov a drevín viniča), a tiež špeciálne plodiny, ako priadne rastliny, jednoročné liečivé rastliny, chmeľ či tabak,“ vymenúva špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.

V rámci komplexnej poistnej ochrany pre poľnohospodárov poisťovňa ponúka aj poistenie hospodárskych zvierat, ako sú hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone aj hydinu v rámci jednotlivých kategórií.

Najčastejšie riziká sú živly a jarné mrazy

Ako uvádza ďalej, v rámci poistenia úrody a plodín sú najčastejšie poistné udalosti spôsobené vyzimovaním začiatkom jari, neskôr sú to prírodné živly, ako víchrica či záplava.

Finančným stratám sa snaží predchádzať aj poisťovňa Generali, ktorá ponúka poľnohospodárske poistenie, ktoré sa netýka len rizika zničenia úrody, ale aj poistenia úbytku zvierat a poistenia proti škodám na majetku.

83382

„Poistenie tak upravujeme na mieru každého poľnohospodára podľa jeho aktuálneho osevného plánu a stavu hospodárskych zvierat,“ hovorí vedúca oddelenia komunikácie Generali Monika Majerčíková. Poistenie plodín sa týka všetkých spomínaných živlov a rizík, ako aj druhov plodín, pričom upozorňuje, že aj malé lokálne krupobitie spojené s víchricou môže spôsobiť na plodinách škody za niekoľko miliónov eur.

Poľnohospodárske zvieratá, ako sú hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané, je v Generali možné poistiť pre prípad nákazlivých chorôb, infekčných ochorení, zásahu elektrickým prúdom, otravy následkom vonkajších vplyvov, ale aj živelných rizík či krádeže alebo straty zvierat počas živelnej udalosti či pri neohlásenom výpadku elektrického prúdu.

Jednotlivé škody vzniknuté následkom akútnej choroby, úrazu alebo pôrodu u vybraných druhov zvierat je možné si pripoistiť.

Škody sa pohybujú od 500 do 5,5 milióna eur

Podľa V. Tóthovej sa objem poistných plnení pohybuje od 500 eur do 5,5 milióna eur, čo závisí od veľkosti klienta a závažnosti škodovej udalosti. „Najväčšia škoda bola v poistení hospodárskych zvierat, ktorej príčinou bol africký mor ošípaných, kde došlo k totálnej likvidácii chovov. Tento rok sme mali aj vysokú početnosť plodinových škôd, kde poistné plnenia nezriedka prekročili hranicu 200-tisíc eur na jedného klienta,“ opisuje agrošpecialistka.

Časť poistného pokryje štát

Poľnohospodárske poistenie je určené všetkým poľnohospodárom, ktorí oň majú záujem, či už malým podnikom, napríklad samostatne hospodáriacim roľníkom, stredným podnikom, ako napríklad spoločnostiam s ručením obmedzeným, a veľkým podnikom, akými sú napríklad akciové spoločnosti.

„Štát si uvedomuje závažnosť tohto podnikania, a preto od roku 2019 znovu prinavrátil pre tieto segmenty refundáciu časti ročného poistného. Cieľom tohto kroku štátu je preniesť ,zodpovednosť pri odškodňovaní´ na poisťovateľov, pretože štát by odškodňovanie katastrofických škôd pravdepodobne ani nezvládol,“ približuje V. Tóthová.

84688

Smutné podľa nej je, že o refundáciu sa v zmysle smernice EÚ môžu uchádzať len malé a stredné podniky. Nespravodlivosť vidí v tom, že najviac do štátneho rozpočtu prispievajú práve veľké podniky.

logo
Prečítajte si tiež:
18.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa zvýši stravné na pracovných cestách a hodnota gastrolístkov?

Zamestnanci, ktorí sa stravujú v reštauráciách a iných stravných zariadeniach, budú od začiatku septembra tohto roka dostávať od svojich ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania v tomto roku prinesú do štátneho rozpočtu 3,9 miliardy eur

Finančná správa SR tento rok prijala historicky najviac 1,31 milióna daňových priznaní v celkovom objeme 3,9 miliardy eur. V porovnaní s ...

18.7.2024 Martina Staňová

Klimatické zmeny menia prístup poisťovní k oceňovaniu poistných rizík

Dôsledky klimatických zmien sú čoraz zreteľnejšie. Príkladom je zvyšujúca sa frekvencia prírodných katastrof, akými sú povodne, búrky, ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Po krachu piatich výrobcov elektromobilov je budúcnosť tohto odvetvia nejasná

Výroba elektroautomobilov sa ich producentom nedarí tak, ako by si želali. Dôkazom je aj nedávny bankrot americkej spoločnosti Fisker. ...

18.7.2024 Robert Juriš

Čoraz viac občanov sa u NBS sťažuje na finančné inštitúcie

Jedným zo spôsobov, ako sa domôcť spravodlivosti vo svete financií, je obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom, teda na Národnú ...

17.7.2024 Robert Juriš

Index bohatstva národov 2024: Najlepšie je na tom Írsko, Slovensko skončilo na 30. mieste

Podľa Indexu bohatstva národov Varšavského podnikového inštitútu najbohatšími krajinami na svete pre rok 2024 sú Írsko, Švajčiarsko a ...

17.7.2024 Martin Jamnický

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa obmedzuje falošné recenzie aj umelé navyšovanie cien

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2024, prináša zmeny, ktoré sa dotknú aj nakupovania cez internet. ...

17.7.2024 Mário Špilberger

Povolené prečerpanie: Kedy vám môže pomôcť a kedy uškodiť?

Možnosť ísť na bežnom účte do mínusu je na Slovensku dlhodobým a stabilným trendom. Povolené prečerpanie však má vysoké úročenie a ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

Prírodné živly významne zvyšujú náklady na vyplácanie poistných udalostí

Prírodné živly opäť ukázali svoju pravú tvár. Počet škôd spôsobených prírodnými živlami v niekoľkých posledných týždňoch ...

16.7.2024 Redakcia FinReport

Revolut prináša cestovateľský vernostný program

Neobanka Revolut prináša ďalší zaujímavý benefit pre svojich klientov. Je ním celoeurópsky vernostný program Revbody k debetnej karte. ...

15.7.2024 Zuzana Fryč

Ako na poistenie bicyklov či kolobežiek, aby poisťovňa preplatila vzniknutú škodu?

S jarnou sezónou sa na cestách opäť objavilo mnoho bicyklistov a kolobežkárov, ktorí by nemali zabúdať zabezpečiť si svoj dopravný ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

ECB: Viac ako tretina zamestnancov trpí syndrómom vyhorenia

Zamestnanci Európskej centrálnej banky sú ohrozeným druhom. Približne dvaja z piatich (40 %) v súčasnosti čelia syndrómu vyhorenia a ich ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Brigády mladých nie sú bez rizík. Na toto si dávajte pozor!

Práca animátora, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe alebo v ...

10.7.2024 Zuzana Fryč

Poistenie festivalov či športových podujatí je čoraz aktuálnejšie aj kvôli nevyspytateľnému počasiu

Hoci horúce leto je už za nami, hudobné festivaly či športové podujatia však naďalej pokračujú a usporiadatelia aj v súvislosti s čoraz ...

10.7.2024 Redakcia FinReport

Počet bankových úradníkov na Slovensku každým rokom klesá

V bankovom sektore na Slovensku aktuálne pôsobí spolu 25 peňažných finančných inštitúcií. Okrem centrálnej banky je to 24 korporácií ...

9.7.2024 Mário Špilberger

Poistenie rakoviny ponúka viacero poisťovní, špeciálny poistný produkt majú tri z nich

Hoci počet aj závažnosť onkologických ochorení každoročne narastá, a stúpa aj záujem o samostatné poistenie týchto ochorení, ...

4.7.2024 Mário Špilberger

Po rozvode je lepšie vypustiť spoludlžníka zo zmluvy, to však často býva komplikované

V minulom roku súdy na Slovensku rozviedli viac ako 8 200 párov, čo potvrdzuje fakt, že v posledných piatich rokoch sa zhruba každé tretie ...

3.7.2024 Robert Juriš

NKÚ: Štát prišiel na neudelených pokutách za chýbajúce PZP o 100 miliónov eur

Okresné úrady na Slovensku ročne dostanú viac ako 300-tisíc oznámení o neuzatvorení povinného zmluvného poistenia, ktoré je povinné zo ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay