Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Poistná daň v rámci neživotného poistenia vyšla vlani poisťovne na vyše 90 miliónov eur

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Daň z neživotného poistenia (NP) vo výške 8 % je súčasťou poistného trhu od januára 2019. Na základe prijatého poistného vlani poisťovne odviedli daň vyššiu ako 90 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 11,9 %. Okrem tejto dane čelia poisťovne aj hrozbe zvýšenia osobitnému odvodu, ktorého navrhované strojnásobenie by mohlo negatívne ovplyvniť slovenský poistný trh a mať zásadný vplyv aj na spotrebiteľov.

image

Foto: Shutterstock

Čo všetko patrí do poistnej dane

Od zavedenia poistnej dane sa dá z roka na rok sledovať a porovnávať medziročný výber dane a sumy prijatého poistného, z ktorého poisťovne vlani zaplatili štátu daň v rámci jednotlivých odvetví neživotného poistenia. Dáta v tomto článku na základe údajov od Finančnej správy SR spracovala spoločnosť EFIBA.

Poistnú daň majú povinnosť zaplatiť poisťovne z prijatého poistného zo zmlúv neživotného poistenia s výnimkou povinného zmluvného poistenia (PZP), na ktoré sa táto daň nevzťahuje. Do daňovej povinnosti spadá napríklad poistenie súkromného majetku a zodpovednosti, ale aj havarijné poistenie motorového vozidla, cestovné či úrazové poistenie.

Poisťovne sú okrem toho povinné odvádzať daň aj zo všetkých poistení podnikateľov, či už ide o malých živnostníkov, alebo o veľké priemyselné podniky. V prípadoch, ak sa subjekt rozhodne poistiť sa v zahraničí, prechádza povinnosť uhradiť daň z poistenia priamo na neho, teda na poistníka.

Daň vlani prevýšila 90 miliónov eur

Za zdaňovacie obdobie roku 2022 výška celkovej zaplatenej dane naprieč odvetviami neživotného poistenia predstavuje 90,67 milióna eur. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast odvedenej dane v hodnote 9,65 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 11,9 %.

Najvýznamnejším poistným odvetvím neživotného poistenia z hľadiska odvedenej dane z poistenia je odvetvie poistenia škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových, ktoré tvorí najmä havarijné poistenie. Celkovo odvedená daň z poistenia z tohto odvetvia predstavuje za rok 2022 sumu približne 35,8 milióna eur a nárast výšky odvedenej dane v porovnaní s predchádzajúcim rokom tvorí približne 8,8 %.

Podľa riaditeľa divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Štefana Fajnora sa za minulý rok v havarijnom poistení dá sledovať najvýraznejší nárast výšky priemerného poistného. Tento rast spôsobuje nielen zvyšovanie sadzieb v poisťovniach, ale najmä zvýšenie cien automobilov, ako aj ich nedostatok na trhu a dlhšie čakacie lehoty. Aj preto minulý rok rástlo toto odvetvie viac ako v predchádzajúcich rokoch.

78421

Asistenčné služby zaznamenali výrazný skok

Jedno z ďalších zaujímavých poistení, ktoré je zásadné nárastom poistného, sú asistenčné služby, kde poistné medziročne narástlo z približne 36,3 milióna eur na 62,6 milióna eur. Daň z tohto poistného vlani tvorila 5 miliónov eur pri medziročnom náraste o 72,5 %.

„Asistenčné služby sa na Slovensku nepredávajú ako samostatný produkt, ale vždy sú zložkou iného poistenia. Samotné poisťovne však časť z poistného vykazujú ako poistné za asistenčné služby,“ vysvetľuje odborník. Dôvodov nárastu je podľa neho viacero, pričom jednoznačný vplyv má na to aj inflácia a zvyšovanie cien za asistenciu, s čím súvisí aj nárast poistného, ktoré si poisťovne počítajú za danú službu. 

„Asistenčné služby sú využívané predovšetkým v rámci cestovného poistenia. Rok 2022 bol prvý postkovidový, kde tento nárast môže byť spôsobený vyšším dopytom po dovolenkách a cestovaní a s ním súvisiaci vyšší predaj cestovného poistenia,“ myslí si riaditeľ pre neživotné poistenie spoločnosti FinGO.sk Jaroslav Krajňák.

Nárast záujmu o asistenčné služby predpokladá hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová aj v ďalšom období, a to nielen v oblasti cestovného poistenia, ale aj v oblasti iných druhov poistení, napríklad životného.

Podľa Š. Fajnora minulý rok ešte vrcholil dopyt po hypotekárnych úveroch s nízkou úrokovou sadzbou, čo tiež dopomohlo k zvýšenému počtu poistenia majetku, ktoré rovnako obsahuje zložku asistenčných služieb.

77923

Objem dane rástol aj u poistenia nehnuteľností

Ďalšiu významnú skupinu z hľadiska objemu zaplatenej dane z poistenia tvorí odvetvie poistenia škôd na majetku mimo dopravných prostriedkov spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, ďalšími prírodnými živlami, jadrovou energiou či zosuvom pôdy, kde je daň z poistenia za rok 2022 vyčíslená na vyše 21,5 milióna eur, pričom prijaté poistné dosahuje až vyše 269,5 milióna eur. Výška zaplatenej dane v tomto odvetví narástla medziročne o 13,3 %.

Podľa špecialistky externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne Heleny Kanderkovej je za nárastom poistného a vyplateného poistného plnenia za škody inflácia, konkrétne rast cien stavebných materiálov, opráv rast cien nehnuteľností. „Aj preto sme pri poistení nehnuteľností pristúpili k zmenám v indexácii, a po novom pri poistení budov zohľadňujeme okrem vývoja cien stavebných materiálov a prác, a indexu cien tovarov a služieb, aj vývoj cien na realitnom trhu,“ opisuje hovorkyňa.  

S. Nosková Illášová dopĺňa, že práve na stúpajúce ceny nehnuteľností, ktoré sa vo významnej miere financujú cez hypotekárne úvery, je naviazané majetkové poistenie. Podľa J. Krajňáka zároveň stúpa aj informovanosť ohľadom tohto typu poistenia a poisťovne vedú kampaň, v ktorej upozorňujú na nebezpečenstvo podpoistenia nehnuteľností, čo môže mať vplyv na rastúci objem poistného. Š. Fajnor dodáva, že k výsledku mohol prispieť aj výskyt nových živelných udalostí v našom okolí (napríklad tornádo na Morave), na čo klienti reagujú vyššou tendenciou poisťovať si svoj majetok.

Niektoré odvetvia zaznamenali pokles

Niektoré odvetvia však zaznamenali mierny pokles prijatého poistného a zaplatenej dane, ako napríklad poistenie právnej ochrany či poistenie úveru. J. Krajňák tvrdí, že za poklesom poistenia právnej ochrany o približne 8 % môže byť fakt, že právna ochrana začína byť súčasťou poistenia majetku, povinného zmluvného poistenia a cestovného poistenia, čo môže byť dôvodom poklesu predaja samostatného produktu.

U poisťovní sa daň nestretla s pochopením

Poisťovne na daň z neživotného poistenia reagujú negatívne, keďže výsledok jej uplatňovania ovplyvňuje najmä ich klientov. „Zavedenie 8-percentnej dane z neživotného poistenia považujem za nešťastný krok. Bola zavedená pomerne rýchlo a poisťovne nemali dostatok času na prípravu.  Poisťovňa pritom nie je príjemcom dane vo výške  8 %, ale skôr sprostredkovateľom, keďže peniaze putujú do štátneho rozpočtu. Poistné vždy reflektovalo poistené riziko, akvizičné náklady, náklady na správu poistenia a primeranú ziskovú maržu. Tá sa na slovenskom trhu v neživotnom poistení pohybuje medzi 4 a 5 %,“ spresňuje hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová.

Dodáva, že preto poisťovne túto daň neprevzali na seba, čo pri jej zavádzaní aj transparentne priznali. S cieľom garantovať klientovi splnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistenia, pri takejto výške marží si poisťovňa nemôže dovoliť preniesť ťarchu tejto dane na seba. Poisťovňa Uniqa vlani za daň z neživotného poistenia zaplatila 8,5 milióna eur.

Navyše implementácia 8-percentnej dane poisťovňu stála čas a nemalé finančné investície vo výške približne pol milióna eur, ktoré podľa slov hovorkyne mohla radšej investovať do zlepšovania svojich produktov a služieb.

Aj Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) pri príprave legislatívy apelovala na neférovosť zavedenia tejto dane voči zodpovedným klientom, ktorí si poistením chránia svoj majetok alebo zodpovednosť. „Navrhovali sme tiež využitie časti prostriedkov z vybranej dane napríklad na prevenciu vzniku poistných udalostí či edukačnú činnosť, pretože záťaž vyplývajúcu z dane poistenia v konečnom dôsledku prenesene znášajú klienti, ktorí uzatvorili poistenie,“ potvrdzuje hovorkyňa asociácie Eva Jacková. Namiesto toho je daň príjmom štátneho rozpočtu a jej účel použitia nie je definovaný.

78960

Ďalšou ťarchou je špeciálny odvod

Poisťovne okrem dane z neživotného poistenia v súčasnosti platia štátu aj „dočasný“ osobitný odvod, ktorý sa viaže ešte na finančnú krízu z roku 2008. „Ten je na ročnej báze o niečo vyšší ako 4 % a pôvodne sa mal skončiť v roku 2021. Vzhľadom na pandémiu Covid-19 však bol ponechaný v platnosti aj naďalej,“ informuje B. Lipšicová.

Od februára tohto roka je v hre aj možné navýšenie špeciálneho odvodu dokonca o trojnásobok, a to v rámci návrhu novely zákona o osobitnom odvodepodnikania v regulovaných odvetviach.

V prípade schválenia novely v parlamente by to podľa B. Lipšicovej len podporilo už aj tak dosť vysoké inflačné prostredie, ktorému musia občania čeliť, keďže každá ďalšia úprava tohto typu vo svojom dôsledku dopadne na spotrebiteľov.

„V súčasnosti by takéto navýšenie osobitného odvodu mohlo spôsobiť poisťovniam problémy, čo by znamenalo, že celkové daňovo-odvodové zaťaženie poistného sektora by navrhovaným trojnásobným zvýšením osobitného odvodu prekročilo 50 %,“ dodáva E. Jacková. „Na základe toho by sa Slovensko posunulo v oblasti zdanenia poisťovníctva až niekam na perifériu Európy,“ uzatvára B. Lipšicová.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
6.6.2023 Zuzana Fryč

Financovať bývanie ľuďom s ŤZP pomáha aj Štátny fond rozvoja bývania

Keďže banky pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby neposkytujú žiadne zásadné výhody pri žiadaní o úver na bývanie, cesta k ...

6.6.2023 Martin Jamnický

Kryptoburza Binance čelí 13 obvineniam, ku dnu ťahá aj dôveru v kryptomeny

Americká Komisia pre cenné papiere a burzy žaluje najväčšiu kryptomenovú burzu Binance a spolu s ňou aj jej zakladateľa a šéfa Changpeng ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Maloobchodné tržby stále klesajú, prepad niektorých je až dvojciferný

Maloobchodné tržby v posledných troch mesiacoch klesali. V apríli 2023 skončili v dvojcifernom mínuse až štyri z deviatich položiek tohto ...

6.6.2023 Robert Juriš

Národná banka Slovenska odobrala licenciu poisťovni Novis, poslala ju do likvidácie

Národná banka Slovenska rozhodnutím z 1. júna 2023 odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis so sídlom v ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

O prvenstvo v oblasti umelej inteligencie najintenzívnejšie bojujú Google a Microsoft

Po neúspešnej stávke spoločnosti Meta na vývin metaverza sú to už len firmy Google a Microsoft, ktoré bojujú o prvenstvo v oblasti umelej ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika začala rok 2023 s rastom 1 %, ktorý je však najpomalší za posledné dva roky

Hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1 %. Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 13 % a ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Zamestnanosť na Slovensku stúpa najmä v službách a v Bratislavskom kraji

Počet ľudí pracujúcich na Slovensku na začiatku tohto roku mierne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä ...

5.6.2023 Roland Régely

Maximálna hypotéka od júla 2023 opäť klesne a dosiahne na ňu menej ľudí

Od júla tohto roku sa zvyšuje životné minimum, a preto stúpne aj suma, ktorú je potrebné odpočítať od príjmu žiadateľa o hypotéku. To ...

3.6.2023 Redakcia FinReport

Alkohol za volantom môže vyjsť vodiča aj na 100-tisíc eur

Každú desiatu smrteľnú nehodu vo svete spôsobí alkohol, pričom prvenstvo v rebríčku si drží východná Európa. Ak vodič spôsobí nehodu ...

2.6.2023 Zuzana Fryč

Záujem o elektromobily rastie, poisťovne preto prichádzajú s vylepšeným poistným krytím

Počet elektromobilov a plug-in hybridov aj na slovenských cestách neustále rastie. Poisťovne prispôsobujú svoju ponuku produktov aj tejto ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Najinovatívnejšou bankou v strednej a východnej Európe je Tatra banka

Global Finance priniesol zoznam najinovatívnejších bánk na svete. V oblasti strednej a východnej Európy zvíťazila Tatra ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novinky v zákone o stavebnom sporení

Právnym nástupcom stavebnej sporiteľne po jej zlúčení alebo predaji by v budúcnosti mohla byť napríklad aj banka. V minulosti to možné ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa a Prima banka prinášajú nové hypotéky so zvýšenými úrokovými sadzbami

Dve banky pôsobiace na slovenskom finančnom trhu vstupujú do nového mesiaca so zmenenými –zvýšenými úrokovými sadzbami svojich ...

31.5.2023 Robert Juriš

Poisťovne na Slovensku vlani vygenerovali zisky v objeme 191 miliónov eur

Tak, ako sa vlani darilo bankám dosahovať rekordné zisky, úspešné boli aj poisťovne pôsobiace na slovenskom finančnom trhu. Ich zisk v roku ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

Ratingová agentúra S&P potvrdila skupine Uniqa rating A so stabilným výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila doterajší rating A pre európsku skupinu Uniqa Insurance Group, pre rakúsku ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

UBS kúpila Credit Suisse za 3 miliardy, no prevzatie banky ju bude stáť ďalších vyše 15 miliárd eur

Prevzatie skrachovanej banky Credit Suisse švajčiarskou trhovou jednotkou – bankou UBS, bude stáť viac ako 15,5 miliardy eur. Toto prevzatie ...

29.5.2023 Redakcia FinReport

Tatra banka prináša NFC vizitky, ktoré sa nahrávajú priamo do mobilov

Tatra banka začala používať unikátne a technologicky moderné NFC vizitky. Firemní klienti a klienti privátneho bankovníctva patria medzi ...

29.5.2023 Martin Jamnický

Čo je nevyhnutné vedieť v súvislosti s cestovným poistením na prahu dovolenkovej sezóny

Začiatkom mája 2023 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odvolala globálny stav núdze v súvislosti s ochorením Covid-19. Prakticky do ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay